Ádám Magda

(1925–2017) magyar történész

Ádám Magda (Turjaremete, 1925. október 15. – Budapest, 2017. január 27.) Akadémiai díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója. A 20. századi magyar és egyetemes történelem nemzetközileg elismert kutatója.

Ádám Magda
2008-ban
2008-ban
Született1925. október 15.
Turjaremete
Elhunyt2017. január 27. (91 évesen)[1]
Budapest[2]
Állampolgárságamagyar
Foglalkozása
 • történész
 • egyetemi oktató

SablonWikidataSegítség

Munkássága

szerkesztés

Munkásságából a Kisantant létrejötte körülményeinek és történetének vizsgálatát, a két világháború közötti magyar külpolitika elemzését; a trianoni békeszerződés meghatározó nemzetközi tényezőinek tárgyalását, valamint a dunai államok egymás közötti viszonyainak kutatását emelik ki. E témakörből írta kandidátusi (A kisantant és Magyarország a harmincas években, 1965) majd nagydoktori (A kisantant és Európa 1920-1929, 1984) disszertációját.

Jelentős a tevékenysége a forráskiadás terén is. Néhai Zsigmond László és Juhász Gyula akadémikusokkal együtt jelentős tevékenységet fejtett ki a forráskiadás terén. Nagy szerepe volt a Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945 című nagy jelentőségű kiadvány létrehozásában, melynek II-III. kötetét ő jegyzi. E vállalkozás alapozta meg a hazai 20. századi diplomácia történetét.

A magyar, a francia, a cseh, és az angol források felkutatásával, feldolgozásával és értelmezésével Ádám Magda új területeket hódított meg a magyar történetírásnak és közreműködött egy új szakágazat megteremtésében.

Főszerkesztőként kezdeményező és meghatározó szerepet játszott a Kárpát-medencére vonatkozó francia külügyi dokumentumok publikálásában, amelynek öt vaskos kötete jelent meg francia nyelven (Documents diplomatiques français sur l’histoire du Bassin des Carpates, 1918-1932), és melynek válogatott iratait magyar nyelven Ormos Máriával közösen adják közre. Az e kötetekben közzétett források legnagyobb része a Francia Külügyminisztérium levéltárából származik. E kötetek ismerete nélkül nem formálható mértékadó vélemény a trianoni békeszerződés létrejöttének körülményeiről, általában az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamainak keletkezéséről, az 1920-30 as évek európai hatalmi politikájáról. A kiadványsorozat nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű. A közel kétezer dokumentum számos egyéb téma mellett részletesen ábrázolja a határmegállapító bizottságok tevékenységét és bizonyítja: a határok meghatározásában nem a tudatlanság, hanem világos politikai akarat döntött. S ez a politikai szándék nem valamely ösztönös gyűlölködés, hanem a nagyhatalmi érdekek egymásnak feszülése következtében formálódott.

Munkásságának másik jelentős csoportját a feldolgozások teszik ki, melyek a legszorosabb kapcsolatban állnak forrásfeltáró munkásságával. A kisantantról szóló négy könyve, Benes-életrajzai, az 1920-as és 1930-as évek nemzetközi kapcsolatrendszerének kulcsfontosságú eseményeit a magyar külpolitika tendenciáival összefüggésben elemző rendkívül gazdag tényanyagra építő írásai a magyar történettudomány nemzetközileg leggyakrabban hivatkozott eredményei közé tartoznak. Ez csak úgy vált lehetségessé, hogy különös gondot fordított művei idegen nyelvű publikálására: a világnyelveken neves folyóiratokban megjelenő tanulmányain és ismert nyugat-európai és amerikai kiadók gondozásában megjelent tanulmánykötetein kívül a kisantant országainak nyelvein is megjelentek művei. Munkássága iránti nemzetközi érdeklődés fontos jeleként említhető, hogy az angol Variorum Kiadó fontosnak tartotta az idegen nyelven megjelent tanulmányainak reprint kiadását.

Magyar és külföldi tudományos szervezeti tagság

szerkesztés
 • 1984-1997 ELTE BTK címzetes egyetemi tanár.
 • 1983-1984 visiting fellow (vendég tag) az oxfordi St. Hilda's College Archiválva 2016. december 22-i dátummal a Wayback Machine-ben-ban.
 • 1987-1988 vendég tagja a washingtoni Woodrow Wilson Center nek.
 • 1988-ban vendégprofesszor az oxfordi St. Hilda's College-ban. 1988-tól tiszteletbeli tagja az oxfordi St. Hilda's Collegenak.
 • 1992-2000 A Magyar-Szlovák Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozatának elnöke.

Könyvek (monográfiák, forráskiadványok)

szerkesztés
 • Nagyhatalmak szorításában. Az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamai a két világháború között. Tanulmányok; Aura, Bp., 2014 
 • Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről V., 1928–1932, 392 oldal Budapest, 2013, MTA BTK Történettudományi Intézet 
 • Documents diplomatiques français sur ľhistoire du bassin des Carpates 1918-1932, Rédacteur en chef de la série: Magda Ádám, vol. V., Gondolat Kiadó, 2010, pp. 445
 • Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről IV., 1922-1927, Összeállította és sajtó alá rendezte: Ádám Magda, Ormos Mária, Fordította: Barabás József, Gondolat Kiadó, 2010, old 370
 • Ki volt valójában Edvard Beneš?, Gondolat Kiadó 2009, 220 oldal
 • Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről III. 1920–1921. Összeállította és sajtó alá rendezte: Ádám Magda, Ormos Mária. Fordította Barabás József, Akadémiai Kiadó, 2005, 420 old. ISBN 963 05 8421 2
 • Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről. „Trianon”, 1920–1921. Összeállította és sajtó alá rendezte: Ádám Magda, Ormos Mária, Fordította: Barabás József, Akadémiai Kiadó, 2004, 348 old.
 • The Versailles System and Central Europe Variorum Collected Studies: ASHGATE Pub. Company, London, 2003, pp. 392
 • Documents diplomatiques français sur ľhistoire du bassin des Carpates 1918-1932, Rédacteur en chef de la série: Magda Ádám, vol. IV. Documents réunis par Magda Ádám, György Litván, Mária Ormos, Akadémiai Kiadó, 2002, pp. 631
 • Trianon. A magyar békeküldöttség tevékenysége 1920-ban. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Ádám Magda és Cholnoky Győző, Lucidus Kiadó, 2000. 543 old.
 • Documents diplomatiques français sur ľhistoire du bassin des Carpates 1918-1932, Rédacteur en chef de la série: Magda Ádám, vol. III. Documents réunis par Magda Ádám, György Litván, Mária Ormos, Akadémiai Kiadó, 1999, pp. 804.
 • Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről 1918–1919. Összeállította és sajtó alá rendezte: Ádám Magda, Ormos Mária. Fordította Barabás József, Akadémiai Kiadó, 1999, 395 old.
 • Edvard Beneš. Arcképek kettős tükörben. Nap Kiadó, 1996, és 2010, 167 old.
 • Documents diplomatiques français sur ľhistoire du bassin des Carpates 1918-1932. Rédacteur en chef de la série: Magda Ádám, vol. II. Documents réunis par Magda Ádám, György Litván, Mária Ormos, Akadémiai Kiadó, 1995, pp. 676.
 • The Little Entente and Europe (1920-1929.) Akadémiai Kiadó, 1993, 330 pp.
 • Documents diplomatiques français sur ľhistoire du bassin des Carpates 1918-1932. Rédacteur en chef de la série: Magda Ádám, vol. I. Documents réunis par Magda Ádám, György Litván, Mária Ormos, Akadémiai Kiadó, 1993, pp. 864.
 • A Kisantant és Európa 1920–1929, Akadémiai Kiadó, 1989, 279 old.
 • Richtung Selbstvernichtung. Die Kleine Entente 1920-1938, Corvina-Bundesverlag, 1988, pp. 220.
 • Az elszalasztott lehetőség. (Rajna vidék megszállása). Kossuth Kiadó, 1981, 147 old.
 • A Kisantant 1920–1938. Kossuth Kiadó, 1981, 265 old.
 • Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945. (Sorozatszerkesztő: Zsigmond László.) III. köt. Magyarország külpolitikája 1936–1938. Összeállította és sajtó alá rendezte: Ádám Magda, Akadémiai Kiadó, 1970, 809 old.
 • Magyarország és a Kisantant a harmincas években. Akadémiai Kiadó, 1968, 359 old.
 • Allianz Hitler-Horty-Mussolini. Dokumente zur Ungarischen Aussenpolitik (1933-1944) Einleitende Studie und Vorbereitung der Akten zum Druck von Magda Ádám, Gyula Juhász, Lajos Kerekes. Redigiert von Lajos Kerekes, Akadémiai Kiadó, 1966, pp. 385.
 • Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945. (Sorozatszerkesztő: Zsigmond László.) II. köt. A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája 1936-1938. Összeállította és sajtó alá rendezte: Ádám Magda, Akadémiai Kiadó, 1965, 1029 old.
 • Magyarország és a második világháború. (Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez). Az iratokat összegyűjtötte, és sajtó alá rendezte: Ádám Magda, Juhász Gyula, Kerekes Lajos, Kossuth Kiadó, első kiadás 1959, második kiadás 1960, harmadik kiadás 1965, 380 old.

Válogatott tanulmányok

szerkesztés
 • Kísérletek a Versailles Közép-Európa gazdasági integrálására, Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70.születésnapjára, ELTE Eötvös Kiadó, 671-683 old.
 • Ádám Magda (2008). „Esterházy János koncepciós pere, 19472. szám, Kiadó: História folyóirat. [2010. március 27-i dátummal az eredetiből archiválva].  
 • Ádám Magda (2002). „Nagyhatalmi elképzelések a trianoni határokról1. szám, Kiadó: História folyóirat. [2014. október 31-i dátummal az eredetiből archiválva].  
 • Vesztes a boncasztalon. Háttérmunka Trianonban. HVG. 22. 2000. 23. 85, 87-88.
 • Ádám Magda (1980). „A kisantant megalakulása3. szám, Kiadó: História folyóirat. [2014. április 21-i dátummal az eredetiből archiválva].  
 • Ádám Magda (1991). „A kisantant és a magyar kisebbségi kérdés2-3. szám, Kiadó: História folyóirat.  
 • Ádám Magda (1995). „Mi történt Trianonban?5-6. szám, Kiadó: História folyóirat. [2014. április 29-i dátummal az eredetiből archiválva].  
 • Ádám Magda (1984). „A királypuccsok és a kisantant I. rész1. szám, Kiadó: História folyóirat.  
 • Ádám Magda (1984). „A királypuccsok és a kisantant II. rész2. szám, Kiadó: História folyóirat. [2015. július 31-i dátummal az eredetiből archiválva].  
 • Ádám Magda (1985). „Igazságot Magyarországnak. A nagyhatalmak játéka, 19273. szám, Kiadó: História folyóirat.  
 • Ádám Magda (1993). „Hogyan került Horvátország és Szlavónia Szerbiához?4. szám, Kiadó: História folyóirat.  
 • Csehszlovákia megalakulása, História – 1982/045
 • Ádám Magda (1999). „München és Franciaország. Létezett-e csehszlovák-francia katonai egyezmény?2. szám, Kiadó: História folyóirat. [2014. április 29-i dátummal az eredetiből archiválva].  
 • A versailles-i Közép-Európa összeomlása. /A müncheni válság és Magyarország./ Századok. 133. 1999. 4. 685-726.
 • Eduard Beneš. Rubicon. 37. [1994.] 20-23.
 • Ádám Magda (1992). „Unió, kisállam, kisantant. E. Beneš nézetei. 1917-1942.7. szám, Kiadó: História folyóirat.  
 • Nouvelles recherches et perspectives de l’historiographie du Traité de Trianon In: Les traités de Paix de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye, Neuilly-sur-Seine, Trianon, Sevres 1919-1920, Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain, No. 37, Numero special colloque international . 2000 pp. 32–44
 • Alliance franco-tchécoslovaque In: Československo 1918-1938 (Csehszlovákia 1918-1938) Praha, 1999 pp. 513–522
 • A Versailles-i Európa összeomlása (a müncheni válság és Magyarország.) Századok 1999-4, 685-726 old. (angol nyelven in: The Munich Crisis, 1938 Prelud to World War II. Frank Cass – London 1999 pp. 82–122
 • Les projets d’intégration françaises et les Etats danubiens dans les années trente, In: Le plan Briand d’Union federale Europeene, Ed, by Fleury, Peter Lang, Bern, 1998 pp. 485–486
 • The Establishment of Czechoslovakia. Reprinted from: Hungarians and Their Neighbors in the Modern Times, 1867-1950.Columbia University Press, New York, 1995. (in English, 8 pp.)
 • Delusion about Trianon. In. Trianon and East Central Europe. Ed. by Király and Veszprémy Columbia University Press, New York.,1995 pp. 15–19.
 • Magyarország sziget volt vagy híd? In: Szomszédaink között Kelet-Európában (Emlékkönyv Niederhauser Emil 70-ik születésnapjára, Szerkesztette Glatz Ferenc, 1993. 313-319 old. (angol nyelven? In: A Missed Opportunity? 1922: * * The reconstruction of Europe, 1995. Ed. by Petricoli, Peter Lang, 1996 pp. 449–464)
 • La Paix et la Guerre dans le Bassin danubien dans les années trente.. Revue d’Histoire diplomatique No. 4. Paris, 1993 pp. 325 – 336
 • Ethnicity and Natonalism in the Successor States. Case Studies in their intrensic tention and political dynamics Ed. by Kruger and Hitzeroth, Marburg, 1993.pp 35–47
 • A kör bezárul. A kisantant megalakulása. In: Erdély a Históriában. Szerek. R. Hoaz. Székelyudvarhely, 1992, 146-147 old.(angol nyelven Hungarians and Their Neighbors in the Modern Times, Ed. by Ferenc Glatz Columbia University Press, New York, 1995 pp. 143–151.)
 • The Genoa Conference and the Little Entente. In: Genoa, Rapallo, and European Reconstruction in 1922. Cambridge University Press, 1991 pp. 187–199
 • A magyar–csehszlovák államközi kapcsolatok a két világháború között, In: Szomszédok hármas tükörben, Szerk. Szarka László, Budapest, 1987, 239-255 old.
 • The Little Entente and the issue of the Hungarian minorities, In: Ethnicity and Society in Hungary Etudes historiques hongroises. Ed. by Ferenc Glatz Budapest, 1990./2 pp. 322–339
 • Les projets d’union et les Etats successeurs. In: Les conséquences des traités de paix de 1919-1920 Strasbourg, 1987 pp., 55-74
 • Woodrow Wilson and the Successor States. Danubian Historical Stadies Vol, 1. No. 4. Budapest, 1987. 19-56 old.
 • IV. Károly exkirály két puccskísérlete, Történelmi Szemle 1982/4 665-713 old. (francia nyelven: Acta Historica 1985/33, pp. 33–85)
 • France and Hungary at the Beginning of the 1920’s. in: War and Society in East Central Europe Vol. VI. Essays on War I. A case Study on Trianon, Ed. by Király, Pasztor, Sanders . Columbia University Press New York, 1982. pp. 145–183
 • New sources on Trianon. The New Hungarian Quarterly. 122. 1991. 91-97. pp.
 • Dunai konfederáció vagy kisantant, Történelmi Szemle 1982/4, 439-484 old. (francia nyelven: Acta Historica 1985 /33 pp. 33 –85
 • La Hongrie et Munich. Revue d’histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, Press Universitaires de France, No. 132. 1983. 1-24 pp.
 • La Hongrie et la Tchécoslovaquie, Revue des études slaves, Paris, 1979/52 pp. 41–52
 • Les pays Danubiens et Hitler (1933-1936 ) Revue d’histoire de la Deuxième Guerre Mondiale No. 98 Paris, 1975, 26 pp.)
 • Ádám Magda (1991). „Román külügyminiszter a két háború között, N. Titulescu, 1882-19419-10. szám, Kiadó: História folyóirat.  

Cikkek, interjúk

szerkesztés
 • A francia álláspont többször változott. -- történész a trianoni békeszerződésről.[Riporter:] Ablonczy Balázs. Magyar Nemzet, 58. 1995. 252. 9.
 • Vesztők és veszejtők. Új trianoni dokumentumok. [Riporter:] Réti Pál. Hvg. 16. 1994. 31. 55-59.
 • ÁDÁM Magda – ORMOS Mária: Nem tehették volna meg – de már aláírták. Ádám Magda és Ormos Mária Trianon dokumentumainak eddigi legteljesebb kiadásáról. [Riporter:] Daniss Győző. Népszabadság. 52. 1994. 189. 25.
 • Marik Sándor: Új megvilágításban a Kárpát medence I. világháború utáni története.[halott link] Interjú Ádám Magda történésszel, Beregi Szemle, 2005.
 1. Elhunyt Ádám Magda történész, 2017. február 2. [2017. február 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. február 2.)
 2. PIM-névtérazonosító. (Hozzáférés: 2020. május 28.)

További információk

szerkesztés
(könyvek, linkek, CD-k,... a további tájékozódáshoz)