Az átlagsebesség alapértelmezésben egy számított, sebesség dimenziójú fizikai fogalom, az adott objektum által megtett teljes út hosszának és az ehhez szükséges időnek a hányadosa. Más sebesség-jellegű vagy sebességhez hasonló mennyiségekre (pl. szögsebesség, adatátviteli sebesség) is értelmezhető hasonló átlagos mennyiség, bár általában ez esetben az átlagos sebesség kifejezés (pl. átlagos szögsebesség) használatos.

Származtatása szerkesztés

Az átlagsebesség  , ahol   a megtett teljes út és   a teljes út megtételéhez szükséges összidő. Így tehát az átlagsebesség nem sebességátlag, azaz nem a sebességeket kell átlagolni. Úgy is megfogalmazható, hogy az átlagsebesség annak az egyenletesen mozgó testnek a sebessége lenne, ami ugyanolyan hosszú utat ugyanannyi idő alatt tenne meg, mint a változó sebességű mozgást végző test.

Jelentősége szerkesztés

Vannak olyan vizsgálati módszerek, ahol valamely sebességjellegű mennyiségre igyekszünk következtetéseket levonni, de a mozgás konkrét lefolyására vonatkozólag nem rendelkezünk elegendő adattal, viszont az elmozdulás mértéke és az egész eseménysor időtartama ismert. Ebben az esetben az átlagsebesség számításának lehet értelme, különösen, ha feltételezhető, hogy a sebességben nem voltak túlzottan nagy (pl. nagyságrendi) változások. Ilyen esetekben az átlagsebességek összehasonlítása indokolt és informatív lehet.

Példaként földtani kutatásban a hegységek kiemelkedésére vagy egy medence süllyedésére vonatkozóan sokszor csak a teljes időtartam ismeretes, a kiemelkedés, illetve süllyedés mértéke pedig (pl. méterben vagy kilométerben) mérhető. Annak ellenére, hogy általában ezek a mozgások nem egyenletes sebességgel történnek, a két mennyiség hányadosa a kiemelkedés, illetve süllyedés átlagsebessége[1] lényeges a tektonikai folyamatok sebessége és jellege szempontjából. Példa: ha egy kőzettömeg 2 km-t süllyedt 1 millió év alatt, akkor a süllyedés átlagsebessége 2km/1 millió év = 2 mm/év.

Jegyzetek szerkesztés

  1. Itt használatos az átlagos kiemelkedési, illetve süllyedési ráta kifejezés is.

Források szerkesztés