É (templom)

sumer templomok

É (vagy E2) a sumer ékírásban a ház vagy templom ideografikus jele. 𒂍 vagy Rengeteg templom nevében szerepel az egész Folyamköz területén.

É, azaz E2

É mint írásjel szerkesztés

Az „É” mint ideogramma szóösszetételekben építményekkel kapcsolatos fogalmak jelölője. Az É.GAL például szó szerint azt jelenti, hogy „nagy ház” és a „palota” szóval fordítjuk. Az édubba („a tábla háza”) az írnokiskolák neve. Az É.LUGAL („a király háza”) ennek egyik szinonimája. Lagasban az É.GAL az enszi adminisztrációs központja. Az É.GAL kifejezés az akkádon keresztül fennmaradt néhány mai nyelvben is, így a héber היכל (heikal) és az arab هيكل (haykal). Írhatták még a ĜA2 (GA2, ES, 𒂷) vagy az E4 (a, 𒀀) jelekkel is. Óakkád megfelelője a bītu(m).

Az egyik zikkurat neve az indoeurópai nyelvekben „templom”-ként él tovább. Ez pedig az É-temen-an-ki. A temen a görög nyelvben temenosz, több – egy tőről fakadó – európai nyelvben temple, tempel formájú.

Az „É” írásjel determinatívumként átkerült az akkád ékírásba is, majd onnan az asszír és hettita írásba. Mindegyik írásrendszerben a templom, vagy általában az épületek megkülönböztető jelzése.

A templomok listája szerkesztés

név isten hely megjegyzés
Éablua Szín Urum
Éabsagala Ninmarki Guaba
Éabzu; Abzu Enki Eridu
Éadda Enlil
Éakkil Ninsubur Akkil „Sirámok háza”
É-damagestin a „bor anyja”
É-damal Babilon
Éamalamma
Éamasazag Durilu
Éamer Éninnu
Éamkurkurra Bél Assur
Éandadia Akkád
Éanki „Ég és Föld temploma”
Éanna Inanna Uruk „Ég temploma”
Éanun Lugal-girra
Éanzakar „Pillérek temploma”
Éarali „Alvilág temploma”
Éarazugistug „Az imák meghallgatásának helye”
É-das-dmah „Legfőbb isten temploma”
É-dasratum Asratum
É-dbaba Baba Lagas Gudea 12. évében épült
Ébabbar Utu Larsza „Fehér (ragyogó, fényes) templom”
Ébabbar Samas Szippar
Ébagara vagy É-dbau Gátumdu (Baú, Gula) Lagas Gudea alapítása
Ébaraigiedi Dumuzi Akkád „Csodák temploma”
Ébelitmati „A világ anyjának temploma”
Éburszigszig Sara Umma „Szép edények háza”
É-dbur-dsin Bur-Szín Ur az apoteózis temploma
Édam Lagas Ur-Nanse építménye
Édaraanna „A sötét ég temploma”
Édikudkalamma „A világbíró temploma”
É-ddilmuna Dilmun Ur
Édimanna Szín
Édimgalabzu Lagas
Édimgalkalama Istaran Dér
Éduazaga Marduk „Marduk ragyogó szentélye”
Édub Zababa Kis
Édugga Ningírszu Gírszu Gudea alapította, „az isten táplálásának háza”
Édukug Eridu „Tiszta halom háza”
Édumiziabzu Dumuzi
É-ddungi Dungi apoteózistemplom
Édurgina
Édurku Sala Karkar Adad felesége
É-dea Éa Dúr-Sarrukín szentély
Éengura Enki Eridu „Föld alatti vizek temploma”
Éesdamkug Girszu
Égalmah Ninkaszi és Ninurta Íszín Niníszína vagy Ninkarrak néven tisztelt Gula szentélye
Égida Ninazu Enegir „Hosszú ház”
Égissirgal Nanna Ur „Nagy fény háza”
Éguddusar Ningublaga Kiabrig
Éhamun
Éhurszag Sulgi Ur apoteózistemplom
Éhurszag-kalama AssurEnlil Assur Az ország hegyi temploma
Éhurszag-kurkurra Assur Assur Assur isten első, Uspia által épített temploma
Éhurszag-tilla Ninurta Babilon
Éhus
Éibeanu Uras Dilbat
Éigikalama Ninurta Marad
Éigisugalam
Éigizi-dbarra Ningirszu Lagas
Éigizu-uru Ninsubur Akkil
Éirikug
Éitidaburu
Ékarkara Adad Karkar
Ékikal Lugalbanda és Ninszun Uruk
Ékisnungal Nanna Ur
Ékugnuna Inanna Uruk
Ékuninazag Girszu „Ragyogó istennő temploma”
Ékur Enlil Nippur „Hegy temploma”
Ékurunna Sziras
Émah Sara (ld. É-dsara) Umma „Nagy ház”
Ninhurszag Adab
Nanna, Ninmah Babilon
Émasdari Istár Babilon
Émeurana Ninurta Nippur „Egek erejének temploma”
Émetehurszag Zababa Kis „A hurszag birtokainak háza”, ősi templom
Émeurur
Émelemhus Nuszka Nippur
Émeslam Nergal
Émumah
Émudkura Ur
Émus (Émuskalama) Lulal Bad-tabira
Énamtila
Éngaduda Suziana Ngagimah
Éngalgaszud Bau Irikug
Éngangissua
Éngestug-dniszaba Niszaba Ur Bölcsesség háza
Éngipar Uruk
Éngiskesda-kalama Nergal Kúta
Énigida-kalama-suma Nabú Babilon
Éniguru
É-dnindara Nindara Lagas Gudea 15. évében épült
Éninnu Ningirszu Lagas „Ötvenek háza”
Énun (az Abzu) Eridu
Énunana Utu Szippar „Egek hercegének háza”
Énutura
Épuhruma
Érabriri Ninkaszi Babilon(?)
Ésaghula Kazallu
É-dsara Sara Umma Su-Szín építtette, „Sara temploma” (ld. Émah)
Adab
Inanna Uruk vagy Ékisar, „Világ háza”
Ésarra AssurEnlil Assur A mindenség háza
Ésaszurra Ishara Babilon „Z-templom”
Ésegmesedu Íszín
Ésensena Ninlil
Éserzidguru Inanna Zabala „Pompába öltözött ház”
Ésesszaga (É-šeš-saĝ-ga) Ninkaszi Nippur
Ésumesa
Észagíla Marduk Babilon
Észikil Ninazu Esnunna „Szűz háza”
Észila
Észirara Nanse Ningin
Észuga
Étarszirszir
Étemenanki Marduk Babilon „Ég és Föld alapításának temploma”
Étemenniguru Ur
Étillamah
Étummal Ninlil Nippur
Éturkalamna Istár Babilon Apil-Szín építtette
Éuduna
Éulmas Akkád
Éunir Enki Eridu
Éuruga
Éusumgalanna Ninkaszi Ur
Ézagin Niszaba Uruk „Lapis-lazuli ház”
Ézida Nabú
Ézikalamma Inanna Zabala
Hurszaggalamma Nippur „az ügyes hegyi”
Hurszagszukudrá Ur „magas hegy”
Kidur-dinanna Inanna Babilon Apil-Szín
Tummal Nippur

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés