Énok második könyve

Énok második könyve, Énok szláv apokalipszise, vagy Énok titkainak könyve ószövetségi apokrif irat, mely Énok ősatyáról szól.

Énok második könyve
Énok szláv apokalipszise,
Énok titkainak könyve

Megírásának időpontja nem ismert
Nyelv kopt ?
Témakör Mózes látomásai
Műfaj apokalipszis
Kiadás
Magyar kiadás Fröhlich Ida (szerk.): Henok könyvei (ford. Dobos Károly Dániel, Fröhlich Ida, Hollós Attila). Ószövetségi apokrifek 1, Piliscsaba: PPKE BTK, 2009

A sokáig csak a 7. századi ószláv nyelvű változatból volt ismert, amely orosz fordításban maradt fenn, és a szentek életét tartalmazó 16. századi oroszországi műbe került be. (Csetyji Minyeji, magyar címe: „Az igazhitű Henoch könyve”.)[forrás?] Többen feltételezték, ez egy keresztény szerző munkája, aki alexandriai zsidó minta után dolgozott. Az is az elképzelések között szerepelt, hogy a műnek kellett lennie egy arám vagy etióp eredeti iratnak.[1] A vitát részben megoldotta, hogy 2009-ben a könyvnek kopt nyelvű töredékei kerültek elő.[2]

A művet tulajdonképpen a Genezis 5:21–32 átdolgozásának is lehet tekinteni. Leghosszabb része (1–68. fej.) Énok utazását írja le az égből családjához. A 69–73. fej. röviden Énok utódaival, többek között Melkizedekkel foglalkozik.[1] A könyv elismeréssel adózik az áldozatoknak (2Hén. 42,6; 59,1), tehát valószínűleg a Templom lerombolása előtti korba nyúlik vissza, és a Hasmoneus korszak végét követő időből származik, mert ismeri Sirák fia, a Bölcsesség és Énok első könyvét.[forrás?]

JegyzetekSzerkesztés

  1. a b Benyik, i. m., I. kötet, 94. oldal
  2. Andrei Orlov et Gabriele Boccaccini: New Perspectives on 2Enoch No Longer Slavonic Only, éd. Brill, 2012

Énok második könyve magyar nyelvenSzerkesztés

  • Énok titkainak könyve (részlet) (magyar nyelven). churchofgod.hu. (Hozzáférés: 2015. szeptember 17.)
  • Fröhlich Ida (szerk.): Henok könyvei (ford. Dobos Károly Dániel, Fröhlich Ida, Hollós Attila). Ószövetségi apokrifek 1, Piliscsaba: PPKE BTK, 2009

ForrásokSzerkesztés

  • Benyik György. Az újszövetségi szentírás I–II. Szeged: JATE Press (1995)