Északi Gazdasági Körzet

Az Északi Gazdasági Körzet (orosz nyelven: Северный экономический район, Szevernij ekonomicseszkij rajon), Oroszország 11 gazdasági körzetének egyike. Oroszország területének 8,6%-ára terjed ki, de az óriási területen az ország népességének csak mintegy 4%-a él. Népességének legnagyobb része városlakó. Az Oroszországi Föderáció alábbi szubjektumai alkotják:

  1. Arhangelszki terület
  2. Karélia
  3. Komiföld
  4. Murmanszki terület
  5. Nyenyecföld
  6. Vologdai terület
Az Északi Gazdasági Körzet fekvése

Földrajzi áttekintésSzerkesztés

Az Északi Gazdasági Körzet az európai országrész északi sávját foglalja el. Nyugat-keleti irányban az országhatártól (Karélia, Kola-félsziget) az Urálig terjed, északon a tenger, délen nagyjából az Észak-orosz-hátság határolja. Legnagyobb részében sík vagy enyhén dombos vidék, nyugaton a Kola-félsziget, keleti peremén pedig az Urál kivételével hegyei szinte egyáltalán nincsenek. Legnagyobb folyói a Pecsora és az Északi-Dvina, legnagyobb állóvize az Onyega-tó.

A terület közel felét erdő, zömmel fenyőerdő borítja. Az északi részeken a fagyott talajú, nyáron mocsárvilággá változó tundra az uralkodó. A nyár rövid és kevés meleget ad, a tél zord és hideg, a fagyos északi szél akadálytalanul zúdul le a tenger felől. Az övezet egy része az északi sarkkörön túl fekszik.

GazdaságSzerkesztés

 
Murmanszk kikötője (2005)

Természeti erőforrásokban igen gazdag, ezért gazdaságában az energiaipar, a bányászat és a nyersanyagok feldolgozása a meghatározó.

Országos jelentőségű a Komiföld és a Nyenyecföld határvidékén elterülő tyiman-pecsorai szénhidrogén mező. Az itt bányászott kőolaj egy részét helyben finomítják (Uhta, Pleszeck), más részét, továbbá a kitermelt földgázt (a Vuktyil környéki nagy gázlelőhelyről) távvezetékeken a szomszédos gazdasági körzetekbe továbbítják.

A Pecsora-medencében és az Urál előterében (Inta, Vorkuta) kőszenet bányásznak, melyet a körzet hőerőműveiben, kohászatában, vegyiparában hasznosítanak.

A Kola-félsziget ásványi kincsekben különösen gazdag: az itt bányászott apatit a vegyipar egyik fontos nyersanyaga, melyből többek között foszfort nyernek. Az itteni apatitból a körzeten kívüli műtrágyagyáraknak is szállítanak. Igen jelentősek a félszigeten található színesfém ércek, főként réz- és nikkel előfordulásai. A rézbányászat és ércdúsítás központja Nikel város, a színesfém-kohászaté Moncsegorszk. A Kola-félszigeten és Karéliában kitermelt vasércet a Cserepovecben létesített vaskohászati kombinát dolgozza fel, amihez az energiát a vorkutai kokszolható szén és Karélia több vízerőműve szolgáltatja.

A gazdaság egyik fejlett ágazata a faipar. Fafeldolgozó üzemek létesültek többek között Arhangelszkben, Kotlaszban, Sziktivkarban. Cellulóz- és papírkombinát működik Komiföldön és Karéliában. A gépiparban papír- és faipari gépeket állítanak elő, Murmanszkban a hajógyártás jelentős.

Murmanszk tengeri kikötője nem fagy be, ezért igen fontos szerepe van nemcsak az északi térség lakosságának ellátása szempontjából, hanem az európai országrész külkereskedelmében is. A körzet egyik legfontosabb vasútvonalának szintén Murmanszk az egyik végpontja, a másik Szentpétervár. Egy másik vasúti fővonal a bányaváros Vorkutát köti össze a központi területekkel. A közúti hálózat fejletlen, ami részben a mostoha éghajlattal magyarázható.

Az északi tengeri halászat és a tengeri halászflotta két központja Arhangelszk és Murmanszk, fontos gazdasági ágazat a halfeldolgozás és a konzervgyártás.

Mezőgazdasági hasznosításra alkalmas földek inkább csak a nagyobb folyók délebbre eső völgyeiben, értékes rétein találhatók. A szántóterület részaránya igen csekély. Alapvető élelmiszerekből a körzet behozatalra szorul. A mezőgazdaság leginkább a Vologdai területre koncentrálódik, ott a szarvasmarha-tartás az uralkodó, és elterjedt a lentermelés. Északon, a tundrán és az erdős tundrán a gazdasági tevékenység jellemző formája a vadászat, a halászat és a rénszarvastartás.

A körzet északkeleti részén nagy kiterjedésű védett természeti területeket alakítottak ki, melyek a Világörökség részét képezik. Ezen a vidéken gazdasági tevékenység vagy nem, vagy csak jelentős megszorításokkal folytatható.

Lásd mégSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • szerk.: A. V. Borodko: Nacionalnij atlasz Rosszii, I. kötet (orosz nyelven), Moszkva: Roszkartografija, 392–393. o. (2004). ISBN 5851202173 
  • Rudl József. A Szovjetunió utódállamainak földrajza. Budapest–Pécs: Doalógus Campus Kiadó, 99–104. o. (1999) 
  • „Vszja Rosszija”, ekonomicseszkije rajoni (orosz nyelven). Terrus.ru. [2009. december 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. december 5.)