Az Amerikai Egyesült Államok közigazgatási rendszerében az összevont város-megye egy város és egy megye egybeolvadásából keletkező egység. Igazgatási rendszere is, ennek megfelelően, kettős. Egyszerre foglalja magába a városi önkormányzatot és a megyei adminisztrációt.

Az összevont város-megye különbözik a megyei jogú várostól, bár az utóbbi is keletkezhet egy megye és egy város egyesüléséből és hasonló jogokkal és hatáskörrel rendelkezhet, mint az összevont város-megye. A megyei jogú város nem tagolódik be a megyei szerkezetbe és az államon belül önálló entitásnak ismerik el. A Közép-Nyugaton és a déli magasföldön található az összevont város-megyék legsűrűbb hálózata az Egyesült Államokban. Ide tartozik Indianapolis, Nashville, Jacksonville, Louisville, Kansas City, Lexington és Denver is.

Kitekintés szerkesztés

Angliában 1974-ben létrehoztak hat „nagyvárosi megyét” (Nagy-Manchester, Merseyside, Dél-Yorkshire, Tyne and Wear, West Midlands és Nyugat-Yorkshire). 1986 óta ezek a megyék nem rendelkeznek megyei önkormányzattal, de hasonló szerveik azonos funkciót töltenek be. A modern egyesített joghatósági területek is hasonlóak, akárcsak Wales borough megyéi. Skóciában Aberdeen, Dundee, Edinburgh és Glasgow funkcionálisan megyei jogú városként működik, annak ellenére, hogy ezt a terminust ott nem használják.

Hasonló berendezkedés létezik más országokban is, mit például Németországban, ahol Berlin, Bréma és Hamburg egyszerre rendelkeznek városi és szövetségi állami jogállással. Németországban majdnem minden nagyváros, mint például Frankfurt am Main, Stuttgart, München és Drezda, összevont város-megyeként működik. Ausztriában Bécs szintén egyszerre tölt be városi és szövetségi állami funkciókat, akárcsak Franciaországban, ahol Párizs város 1968 óta egyenértékű fogalom Párizs Département (közigazgatás)département-nal (megyével), vagy Dél-Koreában, ahol Szöulspeciális városi” státuszt tölt be, akárcsak hat másik város (Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Incheon és Ulsan). Ezen kívül Ausztráliában az Ausztrál Fővárosi Terület kormányzatát teljes egészében Canberra városi önkormányzata látja el, amik azonosak egy egyesült város-tartomány funkcióival. Hasonlóképp Japánban Tokió város is azonos Tokió prefektúrával 1943 óta.

A korábbi albuquerquei polgármester, David Rusk, által összeállított információk szerint, 105 népszavazást tartottak az Egyesült Államokban 1902 és 2010 között, hogy egyes területeket egyesített város-megyévé alakítsanak át. Ezek közül azonban a választók csak 27-et fogadtak el.[1]

A Kansas állambeli Wyandotte megyében használatban van az "egységes kormányzat" fogalma, megfogalmazandó a megye Kansas City-vel és a további a megye határai között lévő várossal fennálló viszonyát, amelyek továbbra is külön jogszolgáltatással rendelkeznek. A nagyvárosi, vagy regionális önkormányzatok egyes elemei nagyfokú autonómiával rendelkezhetnek saját ügyeik intézésében a városi kormányzattal szemben.

Gyakran előfordul, hogy, a kormányzat más szintjein, az egyes városok önkormányzatai "koalíciót" kötnek egymással. Ezek alapvető kormányzati szervek, amelyek azonban nem rendelkeznek sem törvényhozói, sem igazságszolgáltatási jogkörrel. Ez a helyzet áll fenn az Atlantai nagyvárosi régióban, ahol az Atlantai Regionális Tanács (Atlanta Regional Commission, ARC) tanulmányokat készít és javaslatokat tesz annak érdekében, hogy befolyást gyakoroljon a régió főbb építkezési és fejlesztési projektjeire. A Georgiai Regionális Közlekedési Hatóság (Georgia Regional Transportation Authority, GRTA) Georgia állam tényleges kormányzati szerve, ami felügyeli az állami közlekedés költségeit, amelyeket a városoknak és a megyéknek kiutaltak. Ezen túl viszont rendkívül szűk lehetőségeik vannak a célterületek költségvetés általi irányítására.

New York City esete egyedi. A város öt borough-ból áll, amelyek egyenként egy-egy megyével vannak összekapcsolva. A borough-k rendelkeznek valamennyi saját hatáskörrel is a városi kormányzatban, a megyék viszont alig többek adminisztratív egységeknél. A város jelenlegi jogállásában 1898-ban jött létre New York (jelen összefüggésben Manhattan), Brooklyn, Queens és Richmond (Staten Island) megyei jogú városok összeolvasztásából, amihez hozzácsatolták Westchester megye egy részét is, ami ma Bronxot alkotja.

Egyensúlyi rendszerek szerkesztés

Hét egyesült államokbeli összevont város-megyei kormányzatban a korábban független, beolvasztott egységek bizonyos önállósággal rendelkeznek. Ezekben a városokban, amiket a Népszámlálási Hivatal "rendezett hatóságú városoknak" nevez, mind az összevont város-megyei kormányzat, mind a helyi önkormányzat rendelkezik joghatósággal. Az összevont város-megyei kormányzat ezen elemét "egyensúlyi rendszernek" (angolul "balance") nevezik, amit a Népszámlálási Hivatal úgy definiál, mint "az összevont város-megye, mínusz a félfüggetlen betagolódott területek a rendezett hatóságú városokon belül".[2]

Ezek a rendezett hatóságú városok a következők:[2]

Összevont város-megyék listája szerkesztés

Keletkezésüktől kezdve összevont város-megyék szerkesztés

Egyesített területek szerkesztés

Egyéb szerkesztés

Egyesített és független városok szerkesztés

 • Athens és Clarke megye (Egy teljes egészében a megye területén lévő közösség és egy részben a megye határai között lévő saját önkormányzattal rendelkezik.)
 • Augusta és Richmond megye (két közösség rendelkezik független kormányzattal Richmond megyén belül.)
 • Baton Rouge és East Baton Rouge megye (Baton Rouge város egyedüliként őrizte meg független önkormányzatát a régióban.)
 • Camden megye (Camden megye nem rendelkezik beékelődött független közösséggel, leszámítva Elizabeth City-t, ahol egyedül szerveztek ismét független kormányzatot.)[12]
 • Indianapolis és Marion megye[13] (Marion megyén belül négy közösség rendelkezik független önkormányzattal.)
 • Jacksonville és Duval megye (négy Duval megyébe beékelődött terület - Jacksonville Beach, Neptune Beach, Atlantic Beach és Baldwin városok - rendelkeznek független önkormányzattal; az összes többi rurális terület Jacksonville-lel és ezzel együtt az egész megyével van egyesítve.)
 • Kansas City és Wyandotte megye (Ez alá az "egyesített kormányzat" alá tartozik Kansas City, Edwardsville, Bonner Springs nagy része és Lake Quivira nagyjából fele; a megye a fennmaradó területek feletti közigazgatást intézi.)
 • Miami és Miami-Dade megye a kétszintű föderációs kormányzatban egyfajta összevont város-megye funkciót töltenek be. Itt a megyei önkormányzat intézi a közigazgatási, a városi pedig a közösségi és civil ügyeket.
 • Lafayette megye és Lafayette (A terület jogállását jelenleg egy külön testület vizsgálja felül. Valószínű a különállás megszüntetése, vagy átszervezése.)
 • Louisville és Jefferson megye[14] (Jefferson megye minden összevonás előtti városa, Louisville-en kívül, szervezeti különállással és bizonyos funkciókat gyakorló önkormányzattal rendelkezik, de mindegyik beletartozik a megyei szintű szervezeti egységbe.)
 • Nashville és Davidson megye (hét Davidson megyei közösség rendelkezik külön önkormányzattal, azonban minden közösség a nagyvárosi körzetben a kétszintes föderáció része.)
 • Tribune és Greeley megye (Horace független önkormányzattal rendelkezik), 2009-ben egyesült.[15][16]

Öt város Virginia Hampton Roads régiójában kezdeményezte összevonását egy megyével: Chesapeake, Hampton, Newport News, Suffolk és Virginia Beach Norfolk megyével, Elizabeth City megyével, Warwick megyével, Nansemond megyével és Pricess Anne megyével. Viszont jogilag megyei jogú városi funkciót töltenek be. A Virginiai Törvénykönyv viszont az "egyesített város" terminust használja.[17] Hasonlóképp Carson City 1969-ben egyesült Ormsby megyével. A város most jogilag független minden megyétől.

Várhatóan összevonásra kerülő területek szerkesztés

 • A Colorado állambeli Aurora három megye területén oszlik el, ami indokolta egy összevont város-megye létrehozását 1996-ban; az eredmény azonban egy népszavazáson elbukott. Öt évvel később azonban Broomfield sikeresen valósította meg az egységet az öt megyével, melynek területére kiterjed. Broomfield példáján felbuzdulva egy aurorai hivatalnok 2006-ban ismét kérvényezte az összevonást.[18] Ez 2006-2007 folyamán nem valósult meg és a coloradói törvényhozás 2008-as ülésszakában sem sikerült eredményt elérni.
 • Javaslat született Johnson megye és Wyandotte megye egyesítésére a területükön lévő városokkal egy nagy összevont város-megyébe még meghatározatlan néven.[19]
 • 2005-ben a The Plain Dealer című lap az ohiói Clevelandben közölt egy cikksorozatot Cuyahoga megye és városai lehetséges összevonásáról.[20]
 • Miami-Dade megye városi szintű rendőrség, tűzoltóság, mentő- és egészségügyi szolgálat, illetve más szervezetek létesítését teszi lehetővé sok a határain belüli településen.
 • Egy riport jelent meg 2008 áprilisában felvetve a Pennsylvania állambeli Pittsburgh egyesítését Allegheny megyével. A tervet már Pittsburgh polgármestere és Allegheny megye vezetője is jóváhagyta, de a városi és megyei tanácsok jóváhagyása és az állam hozzájárulása még szükségeltetik mielőtt népszavazást írnának ki.
 • A Missouri állambeli St. Louis megyei jogú város az 1870-es években vált ki az azt körülvevő St. Louis megyéből és ma sem része egy megyének sem. A város azóta többször is megpróbálta helyreállítani az egységet, de a megyei lakosok mindannyiszor leszavazták.[21]

Várható összevonások szerkesztés

Formálisan összevont területek szerkesztés

 • Boston és Suffolk megye már a 20. század nagy részében közös kormányzat alatt működött, aminek keretében Boston szolgáltat irodákat, könyvelést, költségvetést, személyi és pénzügyi felügyeletet Suffolk megyének. Ez nem valódi egység, mert három város (Chelsea, Revere és Winthrop) sosem egyesült Bostonnal és megtartotta különálló egységét Suffolk megyén belül, annak ellenére, hogy a megye jogilag a Boston városi önkormányzat alá tartozik. A speciális helyzet Boston és Suffolk megye között 1999-ben szűnt meg a megyei önkormányzatok állami szintű felszámolásának részeként, amivel minden alkalmazott Massachusetts állam hatáskörébe került át. Az egyetlen megmaradt elem, amiben Boston város befolyást gyakorol Suffolk megye felett, az a Suffolk megyei okiratnyilvántartás kezelése, illetve a választásokról és megüresedett posztok betöltéséről tartandó tanácsok összehívása.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Kate Linebaugh, Threats to Town Halls Stir Voter Backlash, Wall Street Journal, June 8, 2011
 2. a b Population Estimates Geography Archiválva 2009. szeptember 3-i dátummal a Wayback Machine-ben, United States Census Bureau, 2006-06-19. Hozzáférés ideje: 2007-09-07.
 3. Website of the Municipality of Anchorage
 4. a b Colorado Municipal Incorporations. State of Colorado, Department of Personnel & Administration, Colorado State Archives, 2004. december 1. (Hozzáférés: 2006. november 24.)
 5. Website of the City and County of Broomfield
 6. Website of the County of Honolulu
 7. Los Alamos County Government Page. [2011. július 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 7.)
 8. Website of the Community of Anaconda
 9. Website of Terrebonne Parish Consolidated Government
 10. Website of Lexington-Fayette Urban County Government. [1997. március 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 1997. március 28.)
 11. Official New York City Website
 12. Camden County Government - Board of Commissioners - February 10, 2006. [2007. július 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. március 6.)
 13. Website of Indianapolis and Marion County, Indiana. [2009. április 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. szeptember 25.)
 14. Website of Louisville Metro Government. [2011. február 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. szeptember 25.)
 15. Greeley County residents pass unification Archiválva 2009. március 21-i dátummal a Wayback Machine-ben, Garden City Telegram, 2007-11-07. Hozzáférés ideje: 2007-11-08.
 16. „City and county to unify”, The Kansas City Star, 2007. november 7. (Hozzáférés ideje: 2007. november 8.) 
 17. Virginia Code § 15.2-3521
 18. City and County of Aurora?[halott link] by J.C. O'Connell. The Aurora Daily Sun & Sentinel, January 30, 2006.
 19. Johnson-Wyandotte merger? Archiválva 2009. március 17-i dátummal a Wayback Machine-ben by Jesse Truesdale. The [Bonner Springs] Chieftain, February 2, 2006.
 20. A Region Divided Archiválva 2007. február 10-i dátummal a Wayback Machine-ben. Special series of The [Cleveland] Plain Dealer, published throughout 2005.
 21. St. Louis Five-Year Consolidated Plan Strategy 2006-2010
 22. a b c d e Some Major City-County Consolidation Referenda in the 20th Century. [2011. július 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. március 28.)
 23. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x City-County Consolidation Proposals, 1921 - Present Archiválva 2011. május 11-i dátummal a Wayback Machine-ben, National Assocation of Counties. Hozzáférés ideje: 2011-02-11.
 24. One Buffalo. [2007. április 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. július 8.)
 25. a b NCSU Innovation Online, by Diane Cherry
 26. Both sides say Evansville-Vanderburgh County merger is possible Archiválva 2011. szeptember 28-i dátummal a Wayback Machine-ben, by Thomas B. Langhorne. Indiana Economic Digest, February 13, 2006
 27. 79(R) SJR 9 in the Texas State Legislature
 28. Alaska Division of Community Advocacy. [2004. december 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. március 22.)
 29. Voters reject metro government in Lincoln Co.”, WATE, 2008. február 8.. [2011. december 13-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2010. október 6.) 
 30. Debate stirs on consolidation Archiválva 2007. szeptember 30-i dátummal a Wayback Machine-ben, by Benjamin Lanka. The [Fort Wayne] Journal Gazette, March 5, 2006.
 31. Kirby, Cassondra: Article: Voters in Franklin and Frankfort counties, Ky., reject government merger.. AccessMyLibrary. Lexington Herald-Leader, 2004. november 3. [2009. március 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. június 8.)
 32. Microsoft Word - All CONSLDLS 2006bev _3_.doc
 33. The Effects on City-County Consolidation. [2014. július 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. szeptember 25.)
 34. a b c d e CONSOLIDATION OF CITY AND COUNTY GOVERNMENTS: ATTEMPTS IN FIVE CITIES Archiválva 2013. január 20-i dátummal a Wayback Machine-ben. Hozzáférés ideje: 2010-09-14.
 35. Business Backs Consolidated Government, by Kate Miller. Memphis Business Journal, March 15, 2002.
 36. Consolidation: Memphis suburbs' rejection of merger 'loud and clear'
 37. Muncie & Delaware County Reorganization Committee. [2011. június 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. március 22.)
 38. City of Orlando / Orange County Consolidation of Services Study Commission
 39. Town Meeting: Louisville mayor offers primer on uniting city-county government, By Jeffrey Cohan. Pittsburgh Post Gazette, October 1, 2004.
 40. Skepticism greets ‘Unigov’ summit Archiválva 2007. szeptember 30-i dátummal a Wayback Machine-ben, by Tom Troy. The Toledo Blade, March 4, 2004.
 41. Shawnee County Government and Consolidation, by Richard V. Eckert. 2005-05-02.