Főmenü megnyitása

Áldozattal járul hozzád

(Üdvössége lett e háznak szócikkből átirányítva)

Az Áldozattal járul hozzád egy egyházi ének. Dallama a Tárkányi–Zsasskovszky énekgyűjteményből való,[1] szövegét Tárkányi Béla írta.

Áldozattal járul hozzád
Műfaj magyar egyházi népének
Szöveg Tárkányi Béla
Hangfaj dúr
A kotta hangneme B dúr
Sorok A A B C
Hangterjedelem ♯4–9 ♯4–9 2–8 1–9
Kadencia 5 (5) 2
Szótagszám 15 15 16 15

Tárkányi Béla egy másik szöveget is írt ugyanehhez a dallamhoz Üdvössége lett e háznak címmel. Ezt búcsú alkalmával és a templom- vagy kápolnaszentelés évfordulóján éneklik.

Kotta és dallamSzerkesztés

 

Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped,
Hogy végtelen jóságodért hálát adjon tenéked.
A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg,
Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.

Dicsőség a magasságban a fölséges Istennek,
Békesség itt lenn a jámbor, jószándékú embernek.
Add, hogy mindig élő hittel, hív reménnyel, szeretettel
Mondjunk méltó dicséretet, ó Atyánk, szent nevednek.

Úr Jézus, te hoztad égből az üdvösség igéit,
A te drága ajándékod az egekbe vivő hit.
Ez élessze szíveinket, ez vezesse tetteinket.
Uram, Uram, kihez menjünk, ha malasztod nem segít.

Az oltáron megújul most a kereszt áldozata,
Mint azt vérrel bűneinkért Megváltónk bemutatta.
Ámbár itten nincs vérontás, de megvan az Istenáldás,
Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.

A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szívünket,
Szándékunkat, tetteinket és mind egész éltünket.
Áldd meg, amit fölszentelnek hív szolgáid szent nevednek.
Irgalmasság édes Atyja, ó hallgass meg bennünket.

Az angyalok seregével zengjük: Szent az Úristen!
A tiszta szív örömével mondjuk: Szent az Úristen!
Zengje velünk az ég és föld, melyet dicső neve bétölt:
Szent az Isten, szent az Isten, örökké szent az Isten!

A másik szöveg:

Üdvössége lett e háznak a mai szent ünnepen,
Ki kezében tart ég s földet: ama Fölség van jelen.
Isten, áldd meg e hajlékot, áldj meg minden jószándékot,
Mely a buzgó hű szívekben támad most e szent helyen.

Uram, kinek dicsőségét az ég és föld hirdeti,
Te, ki szent vagy, hajlékodat örök szentség illeti.
Engedd, hogy szent érzelmekkel, tiszta szívvel s hű lélekkel
Szálljanak föl imádással híveid dicséreti.

A te házad imádságnak háza, Uram Istenem,
És királyi szék az oltár, ott lakik a kegyelem.
Engedd, hogy a buzgó hívek, akik benned bízva kérnek,
Megnyerhessék a malasztot ezen áldott szent helyen.

Istenem, ki e hajlékba megaláztad magadat,
Szentlelkednek templomává szenteld bennünk házadat.
Mit lelkünkbe építettél, s lakásodul elrendeltél,
Hogy méltán elfogadhassunk, add nekünk irgalmadat.

Kit nem ér be, kit nem fog fel az egész nagy mindenség,
Mégis tűröd, hogy e hajlék Te házadnak hívassék.
Add, hogy boldog célt érhessünk s angyaliddal dicsérhessünk
Mennyországod templomában, mindenható Istenség!

JegyzetekSzerkesztés

  1. Zsasskovszky testvérek – Tárkányi Béla: Katholikus egyházi énektár. Eger: (kiadó nélkül). 1855. 18. o.  

ForrásokSzerkesztés

FelvételekSzerkesztés