1. hegedű-zongora szonáta (Bartók)

Bartók 1921 késő őszén írta és Arányi Jellynek ajánlotta I. hegedű-zongora szonátáját (Op. 21, Sz. 75, BB 84), amelyet 1922 márciusában Londonban maga mutatott be a hegedűművésznővel, a mű ősbemutatója egy hónappal korábban, Bécsben történt.

Már diákéveiben is komponált szonátát hegedűre, sőt, 1904-ben Hubay Jenővel be is mutatta, utóbb azonban nem vállalt közösséget korai művével, így az 1921-ben írt darabot nevezte el I. hegedű-zongora szonátának. (A korai szonáta néhány évvel ezelőtt Denijs Dille gondozásában megjelent.)

Arányi Jelly 1923-ban

TételekSzerkesztés

  1. Allegro appassionato
  2. Adagio
  3. Allegro

A műről Kroó György a következőket írja: „Le lehetne ezeket a témákat simítani, és akkor egészen dalszerűvé válnának. De itt sikítaniuk kell, legalábbis zokogniuk. Rendkívüli, egzaltált lelkiállapotot tükröz a zene. Mire az érzelmek hullámverésén át is újból meg újból elénk tűnő lehajló, súlyos gesztus-motívumban felismernénk a legfontosabb melodikus elemet, újabb hullám sodor tova, s csak egy táncos, majd hajszás fokozás végén, már az expozíció túlsó oldalán hull hamvába a szenvedély…”[1]

MédiaSzerkesztés

Autográf anyagokSzerkesztés

  • Vázlatok: Fekete zsebkönyv (Bartók Archívum, Budapest: BH206) fol. 24v–27r.
  • Fogalmazvány (Bartók Péter gyűjteménye: 51VPS1)
  • Kézírásos játszópéldány (hegedűszólammal), Ziegler Márta másolata Bartók javításaival, „op. 21” jelzéssel (Bartók Archívum, Budapest: 1987)
  • Másolat (hegedűszólammal), Márta másolata írása Bartók javításaival, az Universal Edition 7247 elsőkiadás (1923) metszőpéldánya (Bartók Archívum, Budapest: 51VPFC2 és VFC2).
  • Az UE elsőkiadás javított példánya (hegedűszólammal; Bartók Archívum, Budapest: 51VPFC1 és VFC1).

JegyzetekSzerkesztés

  1. Kroó György. Bartók kalauz. Zeneműkiadó, 37.. o. (1971) 

ForrásokSzerkesztés

  • Kroó György: Bartók kalauz, Zeneműkiadó, 1971.