1187 (szám)

természetes szám

Az 1187 (római számmal: MCLXXXVII) az 1186 és 1188 között található természetes szám.

1187
(ezerszáznyolcvanhét)
… 1184 1185 1186 « 1187 » 1188 1189 1190 …
Tulajdonságok
Normálalak1,187 · 103
Kanonikus alak11871
Osztók1, 1187
Római számmalMCLXXXVII
Számrendszerek
Bináris alak100 1010 00112
Oktális alak22438
Hexadecimális alak4A316
Számelméleti függvények értékei
Euler-függvény1186
Möbius-függvény−1
Mertens-függvény−8
Osztók száma2
Osztók összege1188
hiányos szám
Valódiosztó-összeg0

A szám a matematikában

szerkesztés

A tízes számrendszerbeli 1187-es a kettes számrendszerben 10010100011, a nyolcas számrendszerben 2243, a tizenhatos számrendszerben 4A3 alakban írható fel.

Az 1187 páratlan szám, prímszám. Kanonikus alakja 11871, normálalakban az 1,187 · 103 szorzattal írható fel. Két osztója van a természetes számok halmazán, ezek növekvő sorrendben: 1 és 1187.

Biztonságos prím (olyan, 2p + 1 alakban felírható prímszám, ahol p maga is prím).[1]

Stern-prím.[2]

Kiegyensúlyozott prím: megegyezik az őt megelőző és rákövetkező prím számtani közepével.[3]

Az 1187 tizenkilenc szám valódiosztó-összegeként áll elő, ezek közül legkisebb az 5905.[4][5]

Csillagászat

szerkesztés