1808 a tudományban

Wikipédia-kronológia

Az 1808. év a tudományban és a technikában.

Kémia szerkesztés

  • Megjelenik John Dalton A New System of Chemical Philosophy (A kémiai bölcselkedés új rendszere) című könyve, melyben a becsült atomsúlyokat is felsorolja. Az atomsúlyok első táblázatát már egy 1803-ban megjelent cikkében is közölte.[1]
  • Jöns Jakob Berzelius svéd kémikus a vegyületek két csoportjának – aszerint, hogy élő vagy élettelen dologból származnak –, a „szerves”, illetve a „szervetlen” elnevezést adja. Szerinte a szerves vegyületek életerőt tartalmaznak és szervetlen anyagból nem jöhetnek létre. Az utóbbi kiegészítést, az életerő-elméletet később Friedrich Wöhler megcáfolta, de a szerves-szervetlen felosztás megmaradt, bár a jelentéstartalma módosult.[2]

Matematika szerkesztés

  • Carl Friedrich Gauss német matematikus publikálja Theorematis arithmetici demonstratio nova című munkáját

Publikációk szerkesztés

Születések szerkesztés

Halálozások szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

  1. John Gribbin: A tudomány története 1543-tól napjainkig Ford.: Dr. Both Előd. Akkord Kiadó, Budapest, 2004; 343. o. ISBN 963 9429 56 2)
  2. John Gribbin: id. mű, 346. o.