Főmenü megnyitása

1903-ban az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

TörvényekSzerkesztés

  • 1903. évi I. törvénycikk A czukorra vonatkozó törvényhozás tárgyában Bruxellesben 1902. évi márczius hó 5-én kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről
  • 1903. évi II. törvénycikk A czukorra vonatkozó törvények némely határozmányainak módositásáról és kiegészitéséről
  • 1903. évi III. törvénycikk Az ország némely törvényhatóságaiban mutatkozó keresethiány enyhitése czéljából elrendelendő közúti munkák költségeinek fedezéséről
  • 1903. évi IV. törvénycikk A kivándorlásról
  • 1903. évi V. törvénycikk Külföldieknek a magyar korona országai területén való lakhatásáról
  • 1903. évi VI. törvénycikk Az útlevélügyről
  • 1903. évi VII. törvénycikk Három uj csendőrkerület felállitásáról
  • 1903. évi VIII. törvénycikk A határrendőrségről
  • 1903. évi IX. törvénycikk A Magyarország és Ausztria között Szepes vármegye és Gácsország szélén az ugynevezett Halastó körüli területen, az országos határvonalnak megállapitása iránt az 1897. évi II. t. -czikk értelmében alakitott választott bíróság által hozott ítélet beczikkelyezése tárgyában

ForrásSzerkesztés