1944 a jogalkotásban

1944-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

TörvényekSzerkesztés

  • 1944. évi I. törvénycikk Egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről
  • 1944. évi II. törvénycikk A tanyai igazgatás rendezéséről
  • 1944. évi III. törvénycikk Az egyszeri hadkötelezettségi adóról és rendkívüli hadiadóról
  • 1944. évi IV. törvénycikk A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931. évi XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott és utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról
  • 1944. évi V. törvénycikk A családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában
  • 1944. évi VI. törvénycikk A nemzeti gazdálkodás rendjét zavaró egyes cselekmények szigorúbb büntetéséről
  • 1944. évi VII. törvénycikk A Pozsonyban az 1942. évi július hó 22. napján kelt magyar-szlovák társadalombiztosítási szerződés becikkelyezéséről
  • 1944. évi VIII. törvénycikk Az 1939. évi június hó 10. napjára összehívott országgyűlés tartamának kivételes meghosszabbításáról
  • 1944. évi IX. törvénycikk A családjogi határozatok és a holtnaknyilvánítások kölcsönös elismerése tárgyában Berlinben az 1942. évi október hó 2. napján aláírt magyar–német egyezmény becikkelyezéséről


Egyéb jogszabályokSzerkesztés

  • 1.860/1944. M. E. rendelet házhelyek csereingatlanok utján megszerzésének előmozdításáról