1949 a jogalkotásban

1949-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (28)Szerkesztés

 • 1949. évi I. törvény a szovjet katonai emlékművek és hősi temetők céljára szolgáló ingatlanoknak községi (városi) tulajdonba vételéről
 • 1949. évi II. törvény a közigazgatási bíróság megszüntetéséről
 • 1949. évi IV. törvény az iparostanulókról és a kereskedőtanulókról
 • 1949. évi V. törvény az 1949. évi állami költségvetésről
 • 1949. évi VI. törvény az egyenes adók tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Budapesten, 1942. évi október hó 5. napján kelt magyar-svájci egyezmény kötelező erejének elismeréséről Bernben, 1948. évi február hó 2. napján kelt Jegyzőkönyv becikkelyezéséről
 • 1949. évi VII. törvény a hitbizományok megszüntetéséről
 • 1949. évi VIII. törvény államügyészségi elnöki és alelnöki állások szervezéséről
 • 1949. évi IX. törvény az országgyűlési választásokra vonatkozó törvényes rendelkezések módosításáról
 • 1949. évi X. törvény a községi vállalatról
 • 1949. évi XI. törvény a népnek a büntető igazságszolgáltatásban való részvételéről és a fellebbvitel egyszerűsítéséről
 • 1949. évi XII. törvény a Szófiában, 1948. évi július hó 16. napján aláírt magyar-bolgár barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződés becikkelyezése tárgyában
 • 1949. évi XIII. törvény a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről
 • 1949. évi XV. törvény új minisztériumok szervezéséről és a Magyar Köztársaság kormányának átalakításáról
 • 1949. évi XVI. törvény Népgazdasági Tanács létesítéséről
 • 1949. évi XVII. törvény a Magyar Köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról
 • 1949. évi XVIII. törvény a Budapesten 1949. évi április hó 16. napján aláírt magyar-csehszlovák barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződés becikkelyezéséről
 • 1949. évi XIX. törvény a Gazdasági és Műszaki Akadémia létesítéséről
 • 1949. évi XX. törvény A Magyar Népköztársaság Alkotmánya
 • 1949. évi XXI. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányának hatálybalépésével kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről
 • 1949. évi XXII. törvény a budapesti Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról
 • 1949. évi XXIII. törvény a Nehézipari Műszaki Egyetem létesítéséről
 • 1949. évi XXIV. törvény a földreform és a telepítés befejezésével összefüggő egyes kérdések rendezéséről
 • 1949. évi XXV. törvény a Magyar Népköztársaság első ötéves népgazdasági tervéről, az 1950. január 1-jétől az 1954. december 31-ig terjedő időszakra
 • 1949. évi XXVI. törvény Budapest főváros területének új megállapításáról
 • 1949. évi XXVII. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
 • 1949. évi XXVIII. törvény az 1950. évi állami költségvetésről

Törvényerejű rendeletek (21)Szerkesztés

 • 1949. évi 1. tvr. az 1948. évi XXXII. törvénycikk és az annak mellékletét képező Magyar Nemzeti Bank alapszabályai egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (aug. 30.)
 • 1949. évi 2. tvr. az alapítványokra vonatkozó kérdések szabályozásáról (aug. 30.)
 • 1949. évi 3. tvr. a mező- és erdőgazdasági ingatlanok részleges tagosításáról (aug. 30.)
 • 1949. évi 4. tvr. az egyes ipari vállalatok állami tulajdonba vételéről szóló 1948. évi XXV. törvénycikk módosításáról és kiegészítéséről (szept. 6.)
 • 1949. évi 5. tvr. a vallásoktatás tárgyában (szept. 6.)
 • 1949. évi 6. tvr. az államadóssági kötvények kellékeinek megállapításáról (szept. 29.)
 • 1949. évi 7. tvr. az Országos Közellátási Hivatal megszüntetéséről és a belkereskedelmi miniszter ügykörének újabb megállapításáról (okt. 12.)
 • 1949. évi 8. tvr. a szabadalmi, védjegy- és mintaoltalmi jogszabályok egyes ren-delkezéseinek módosításáról (okt. 12.)
 • 1949. évi 9. tvr. az igazságügyi szervezet átalakítása tárgyában (okt. 26.)
 • 1949. évi 10. tvr. a szövetkezetek felügyeletéről (okt. 26.)
 • 1949. évi 11. tvr. a gazdasági irodákról (okt. 26.)
 • 1949. évi 12. tvr.Magyar Népköztársasági Érdemrend és Érdemérem” alapításáról (okt. 26.)
 • 1949. évi 13. tvr. a múzeumokról és műemlékekről (nov. 16.)
 • 1949. évi 14. tvr. a bűntettesek kiadása és a bűnügyi jogsegély tárgyában a Román Népköztársasággal Budapesten, az 1948. évi augusztus hó 28. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (nov. 23.)
 • 1949. évi 15. tvr. a budapesti Műszaki Egyetem átszervezése tárgyában (dec. 1.)
 • 1949. évi 16. tvr. a Román Népköztársasággal az egyenesadók, valamint az öröklési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Budapesten az 1948. évi augusztus hó 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről (dec. 4.)
 • 1949. évi 17. tvr. a központi állami ellenőrzésről (dec. 3.)
 • 1949. évi 18. tvr. a házasságkötést megelőző kihirdetési eljárás megszüntetése tárgyában (dec. 1.)
 • 1949. évi 19. tvr. a kihágásokra vonatkozó bírói hatáskör újabb szabályozása tárgyában (dec. 4.)
 • 1949. évi 20. tvr. egyes ipari és közlekedési vállalatok állami tulajdonba vételéről (dec. 28.)
 • 1949. évi 21. tvr. az állami telepről (dec. 28.)

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 470/1949. (I. 15.) Korm. rendelet a földmívesszövetkezetek gazdasági tevékenységéről [1]
 • 740/1949. (I. 22.) Korm. számú rendelet az Országos Munkaegészségügyi Intézet felállításáról
 • 2820/1949. (III. 26.) Korm. számú rendelet az Országos Közegészségügyi Intézet újjászervezéséről
 • 4154/1949. (VII. 19.) Korm. számú rendelet a vizsgázott fogászok és a fogművesmesterek működésének szabályozásáról
 • 4182/1949. (VIII. 6.) Korm. számú rendelet az Élelmezéstudományi Intézet létesítéséről
 • 4219/1949. (IX. 6.) MT számú rendelet a vizsgázott fogászmesterek és a fogművesmesterek működésének szabályozásáról szóló 4154/ 1949. (VII. 19.) Korm. számú rendelet módosítása tárgyában

JegyzetekSzerkesztés

További információkSzerkesztés

1948 a jogalkotásban 1949 a jogalkotásban
 
1950 a jogalkotásban