Főmenü megnyitása

1962-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (5)Szerkesztés

 • 1962. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1962. évi költségvetéséről
 • 1962. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1961. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1962. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság és az Indonéz Köztársaság között Djakartában 1961. augusztus 23-án aláírt barátsági és együttműködési szerződés törvénybe iktatásáról
 • 1962. évi IV. törvény a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról
 • 1962. évi V. törvény a tanácstagok választásával összefüggő egyes rendelkezésekről

Törvényerejű rendeletek (28)Szerkesztés

 • Forrás: Törvényerejű rendeletek teljes listája (1949 - 1989)
 • 1962. évi 1. törvényerejű rendelet a Genfben, 1959. december 21. napján kelt nemzetközi távközlési egyezmény kihirdetéséről
 • 1962. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a szociálpolitikai együttműködésről Budapesten az 1961. június 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről
 • 1962. évi 3. törvényerejű rendelet a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1962. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten 1961. július 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1962. évi 5. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a szociálpolitika terén történő együttműködésről Budapesten, az 1961. szeptember 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről
 • 1962. évi 6. törvényerejű rendelet az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozóan

Genfben 1959. január 15-én létrejött Nemzetközi Vámegyezmény kihirdetéséről (márc. 15.)

 • 1962. évi 7. törvényerejű rendelet az állami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellenőrzésről szóló 1955. évi 29. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1962. évi 8. törvényerejű rendelet a büntető eljárásról (I. Be.)
 • 1962. évi 9. törvényerejű rendelet a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Bukarestben, 1958. január 29. napján kötött egyezmény kihirdetéséről
 • 1962. évi 10. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyv hatálybalépéséről, végrehajtásáról és egyes szabálysértésekről
 • 1962. évi 11. törvényerejű rendelet pedagógiai főiskola létesítéséről Nyíregyházán
 • 1962. évi 12. törvényerejű rendelet a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló 1958. évi 40. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1962. évi 13. törvényerejű rendelet a tankötelezettségről
 • 1962. évi 14. törvényerejű rendelet az alsófokú oktatási intézményekről (jún. 16.)
 • 1962. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntető ügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról Prágában, az 1961. évi november hó 2. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
 • 1962. évi 16. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a magyar-szovjet államhatár rendjének megállapítása, határkérdésekben kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés tárgyában Budapesten, 1961. évi október hó 3-án létrejött szerződés kihirdetéséről
 • 1962. évi 17. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Londonban az 1934. évi június hó 2. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
 • 1962. évi 18. törvényerejű rendelet az alkoholisták elleni intézkedésekről
 • 1962. évi 20. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1961. évi április hó 27. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 1962. évi 21. törvényerejű rendelet az utakról
 • 1962. évi 22. törvényerejű rendele a felsőoktatási intézményekről
 • 1962. évi 23. törvényerejű rendelet az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet kiegészítéséről, az 1953. évi 16. törvényerejű rendelet és az 1956. évi 16. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezérésől
 • 1962. évi 24. törvényerejű rendelet társadalmi bíróságokról
 • 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1962. évi 26. törvényerejű rendelet a munkaviszonyt érintő egyes kérdések szabályozásáról
 • 1962. évi 27. törvényerejű rendelet a dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1962. évi 28. törvényerejű rendelet a Genfben, az 1949. évi szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési egyezmény, a közúti jelzésekre vonatkozó jegyzőkönyv, valamint az ezeket kiegészítő megállapodások, továbbá a Genfben, az 1957. évi december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai egyezmény kihirdetéséről

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 1/1962. (II. 9.) Korm. rendelet a vadgazdálkodásról és a vadászatról
1961 a jogalkotásban 1962 a jogalkotásban
 
1963 a jogalkotásban