Főmenü megnyitása

MagyarországSzerkesztés

Törvények (4)Szerkesztés

 • 1964. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1964. évi költségvetéséről
 • 1964. évi II. törvény a postáról és a távközlésről
 • 1964. évi III. törvény az építésügyről
 • 1964. évi IV. törvény a vízügyről

Törvényerejű rendeletek (31)Szerkesztés

 • 1964. évi 1. törvényerejű rendelet a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról (jan. 29.)
 • 1964. évi 2. törvényerejű rendelet a turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről (jan. 29.)
 • 1964. évi 3. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között Belgrádban, 1963. február 20-án aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről (jan. 29.)
 • 1964. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között 1963. július 10-én, Budapesten aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről (febr. 7.)
 • 1964. évi 5. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között a vámegyüttműködés és vámügyi segítségnyújtás tárgyában Budapesten, az 1958. évi május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 30. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről (febr. 21.)
 • 1964. évi 6. törvényerejű rendelet a társadalombiztosítás szervezetének egységesítéséről
 • 1964. évi 7. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló 1957. évi 65. számú törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1964. évi 8. törvényerejű rendelet a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt Európai Egyezmény kihirdetéséről
 • 1964. évi 9. törvényerejű rendelet a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1964. évi 10. törvényerejű rendelet a Duna Bizottság kiváltságairól és mentességeiről szóló, Budapesten 1963. május 15-én aláírt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1964. évi 11. törvényerejű rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1964. évi 12. törvényerejű rendelet a népi ellenőrzésről szóló 1957. évi VII. törvény módosításáról
 • 1964. évi 14. törvényerejű rendelet a Budapesten, 1964. május 27-én aláírt, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között „a Duna Bizottság székhelyéről a Magyar Népköztársaságban” tárgyban kötött Egyezmény kihirdetéséről
 • 1964. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között Belgrádban 1963. október 15-én aláírt tudományos, művelődésügyi és kulturális együttműködési Egyezmény kihirdetéséről
 • 1964. évi 16. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság 1963. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1964. évi 17. törvényerejű rendelet a növényvédelemről
 • 1964. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár rendje és határkérdésekben együttműködés tárgyában Budapesten, 1963. évi június 13-án aláírt szerződés kihirdetéséről
 • 1964. évi 19. törvényerejű rendelet a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában Varsóban, 1929. október 12-én aláírt egyezmény módosításáról Hágában, 1955. évi szeptember 28-án kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1964. évi 20. törvényerejű rendelet a vámjog szabályozásáról szóló 1954. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1964. évi 21. törvényerejű rendelet a tanácsok községfejlesztési tevékenységéről
 • 1964. évi 22. törvényerejű rendelet a kisiparosok ipargyakorlásáról szóló 1958. évi 9. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről
 • 1964. évi 23. törvényerejű rendelet a fegyveres testületek tagjainak kitüntetésére vonatkozó rendelkezések módosításáról
 • 1964. évi 24. törvényerejű rendelet a Déli Vaspálya Társaság ügyében létrejött „Megegyezés”-ről szóló 1923. évi XXXVI. törvény hatályon kívül helyezéséről
 • 1964. évi 25. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Prágában, 1963. december 20-án aláírt kereskedelmi és hajózási szerződés kihirdetéséről
 • 1964. évi 26. törvényerejű rendelet a polgári repülésről
 • 1964. évi 27. törvényerejű rendelet a háborús bűntettek és a miattuk kiszabott egyes büntetések elévülésének kizárásáról
 • 1964. évi 28. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Arab Köztársaság közötti barátságról és együttműködésről Budapesten, 1964. május 30-án aláírt Szerződés kihirdetéséről
 • 1964. évi 29. törvényerejű rendelet a munkaviszonyt érintő egyes kérdések szabályozásáról
 • 1964. évi 30. törvényerejű rendelet a Bernben 1961. évi február 25. napján aláírt Vasúti Árufuvarozási, valamint Személy- és Poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmények kihirdetéséről
 • 1964. évi 31. törvényerejű rendelet a parti tengerről és a csatlakozó övezetről szóló, Genfben, 1958. április 29-én aláírt szerződés kihirdetéséről

KormányrendeletekSzerkesztés


Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

 • 2/1964. (VII. 5.) ÉM számú rendelet a magánerőből történő társas- és csoportos lakóházépítésekről
1963 a jogalkotásban 1964 a jogalkotásban
 
1965 a jogalkotásban