1966 a jogalkotásban

1966-ban az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (3)Szerkesztés

 • 1966. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1966. évi költségvetéséről
 • 1966. évi II. törvény a népgazdaság harmadik ötéves tervéről
 • 1966. évi III. törvény az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról

Törvényerejű rendeletek (32)Szerkesztés

 • 1966. évi 1. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetről és a termelőszövetkezeti csoportról szóló 1959. évi 7. törvényerejű rendelet kiegészítéséről
 • 1966. évi 2. törvényerejű rendelet a vámjog szabályozásáról
 • 1966. évi 3. törvényerejű rendelet a tervszerződésekre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról
 • 1966. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség megszüntetéséről, Belgrádban 1965. november hónap 23. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 5. törvényerejű rendelet az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S. igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1-jén megkötött és a Vámegyüttműködési Tanács ajánlására 1960. június 15-én módosított Vámegyezmények kihirdetéséről
 • 1966. évi 6. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Budapesten 1965. augusztus 19-én aláírt tudományos és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten 1965. május 25-én megkötött Egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 8. törvényerejű rendelet a polgári eljárásra vonatkozó, Hágában 1954. március 1-jén kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 9. törvényerejű rendelet a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormányai között a közúti gépjárművel lebonyolított nemzetközi árufuvarozás vámkezeléséről Prágában, 1965. november 19-én megkötött egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten, 1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 11. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Királyság Kormánya között a polgári repülés tárgyában Athénban, 1963. évi április hó 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 12. törvényerejű rendelet az elmebetegek gyógykezeléséről és gondozásáról
 • 1966. évi 13. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a magyar-jugoszláv határon a határrend megsértése megvizsgálásának és megoldásának módjáról Belgrádban 1965. július 2-án aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 14. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság 1965. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1966. évi 15. törvényerejű rendelet a dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1966. évi 16. törvényerejű rendelet egyes büntető rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről
 • 1966. évi 17. törvényerejű rendelet az 1963. évi 5. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1966. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított átmenő (tranzit) növényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtásáról Budapesten, 1965. évi június 25. napján aláírt kiegészítő egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 19. törvényerejű rendelet a Genfben 1949. évi szeptember hó 19. napján kelt, közúti közlekedési Egyezmény, a közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyv, valamint az ezeket kiegészítő Megállapodások, továbbá a Genfben 1957. évi december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1966. évi 20. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéról szóló 1961. évi V. törvény módosításáról
 • 1966. évi 21. törvényerejű rendelet a szabadságvesztés büntetés végrehajtásáról és az előzetes letartóztatás foganatosításáról
 • 1966. évi 22. törvényerejű rendelet az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről szóló 1958. évi 12. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1966. évi 23. törvényerejű rendelet az „INTERMETALL” Vaskohászati Együttműködési Szervezet létesítéséről szóló Egyezmény, valamint a Szervezet Alapszabályának kihirdetéséről
 • 1966. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten 1965. szeptember 21-én aláírt műszaki-tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 25. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Etióp Császárság Kormánya között a területeik közötti és az azokon túli légi járatok tárgyában Addis Abebában 1965. május 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 26. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Állami Díja, a Kossuth-díj, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze kitüntető címek adományozásáról szóló 1963. évi 36. számú törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1966. évi 27. törvényerejű rendelet az alkoholistákkal kapcsolatos egyes intézkedésekről
 • 1966. évi 28. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Etiópia Császári Kormánya között Addis-Abebába 1965. május 25-én aláírt kulturális, tudományos és oktatásügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1966. évi 29. törvényerejű rendelet a Szocialista Hazáért érdemrend alapításáról
 • 1966. évi 30. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról
 • 1966. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti, Ulánbátorban 1965. október 2-án aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről
 • 1966. évi 32. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

KormányrendeletekSzerkesztés

1965 a jogalkotásban 1966 a jogalkotásban
 
1967 a jogalkotásban