1975-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (6)Szerkesztés

 • 1975. évi I. törvény az Alkotmány egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1975. évi II. törvény a társadalombiztosításról
 • 1975. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1974. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1975. évi IV. törvény a népgazdaság ötödik ötéves tervéről
 • 1975. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1976. évi költségvetéséről és a tanácsok 1976–1980. évi pénzügyi tervéről

Törvényerejű rendeletek (27)Szerkesztés

 • 1975. évi 1. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között Budapesten, 1974. június 27-én aláírt konzuli egyezmény és az egyezményhez tartozó jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1975. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
 • 1975. évi 3. törvényerejű rendelet az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény Párizsban, 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
 • 1975. évi 4. törvényerejű rendelet az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló 1886. szeptember 9-i Berni Egyezmény Párizsban, az 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
 • 1975. évi 5. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között a kereskedelem akadályainak kölcsönös megszüntetéséről Helsinkiben, 1974. május 2-án aláírt megállapodás kihirdetéséről
 • 1975. évi 6. törvényerejű rendelet a muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1975. évi 7. törvényerejű rendelet a közkegyelem gyakorlásáról
 • 1975. évi 8. törvényerejű rendelet a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés során a találmányok, ipari, használati minták és védjegyek jogi oltalmáról szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 1975. évi 9. törvényerejű rendelet a Bernben, 1970. február 7-én aláírt vasúti árufuvarozási, valamint személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmények és pótjegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1975. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Rómában, 1969. október 16-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
 • 1975. évi 11. törvényerejű rendelet a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • 1975. évi 12. törvényerejű rendelet a halászatról szóló 1961. évi 15. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1975. évi 13. törvényerejű rendelet az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről
 • 1975. évi 14. törvényerejű rendelet a Londonban, 1966. évi április hó 5. napján kelt, a „Merülésvonalakra vonatkozó Nemzetközi Egyezmény” kihirdetéséről
 • 1975. évi 15. törvényerejű rendelet a középiskolákban, szakközépiskolákban és felsőoktatási intézményekben befejezett tanulmányokról kiadott okiratok, valamint a tudományos fokozatok és címek odaítéléséről szóló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismerése tárgyában az 1972. évi június hó 7. napján Prágában aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1975. évi 16. törvényerejű rendelet a Testnevelési Főiskolának egyetemi jellegű főiskolává átszervezéséről
 • 1975. évi 17. törvényerejű rendelet a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola létesítéséről szóló 1968. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1975. évi 18. törvényerejű rendelet a hangfelvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen Genfben, az 1971. évi október hó 29. napján létrejött Egyezmény kihirdetéséről
 • 1975. évi 19. törvényerejű rendelet a hangfelvételek előállítóinak védelméről
 • 1975. évi 20. törvényerejű rendelet a szabadságvesztésből szabadult személyek utógondozásáról
 • 1975. évi 21. törvényerejű rendelet a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola elnevezéséről
 • 1975. évi 22. törvényerejű rendelet egyes orvosok munkaviszonyáról
 • 1975. évi 23. törvényerejű rendelet az 1974. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett vasúti személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmény pótegyezményének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1975. évi 24. törvényerejű rendelet a társadalmi bíróságokról
 • 1975. évi 25. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a hivatalos és magáncélú utazásokra vonatkozó be- és kiutazási, valamint átutazási vízumkötelezettség megszüntetéséről Budapesten, 1967. november 1-jén aláírt egyezményt kihirdető 1968. évi 7. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1975. évi 26. törvényerejű rendelet a Magyarország és a Török Köztársaság között az 1930. évi május 21-én aláírt Kereskedelmi Egyezmény egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1975. évi 27. törvényerejű rendelet a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt vevő országok szervezetei közötti áruszállítások 1968. évi Általános Feltételei kiegészítéseinek és módosításainak közzétételéről

Minisztertanácsi rendeletekSzerkesztés

 • 1/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 2/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 3/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 4/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 5/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 6/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 7/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 8/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 9/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 10/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 11/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 12/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 13/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 14/1975. (V. 14.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi június hó 24. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 15/1975. (V. 20.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya közötti, Budapesten 1974. június 27. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 16/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról
 • 18/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 19/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 20/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 21/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 22/1975. (VIII. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya közötti, Iszlamabadban 1974. év november 12. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 23/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 24/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 25/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 26/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 27/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 28/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 29/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 30/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 31/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 32/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 33/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 34/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 35/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 36/1975. (?. ?.) MT rendelet
 • 37/1975. (XII. 19.) MT rendelet a Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről
 • ?

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
 • 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
1974 a jogalkotásban 1975 a jogalkotásban
 
1976 a jogalkotásban