1981-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (3)Szerkesztés

 • 1981. évi I. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről
 • 1981. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1980. évi költségvetésének és a tanácsok 1976–1980. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
 • 1981. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1982. évi költségvetéséről

Törvényerejű rendeletek (33)Szerkesztés

 • Forrás: Törvényerejű rendeletek teljes listája (1949 - 1989)
 • 1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről
 • 1981. évi 2. törvényerejű rendelet a Belgrádban, 1963. február 20-án aláírt magyar-jugoszláv Konzuli Egyezmény kiegészítéséről Budapesten, 1980. június 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1981. évi 3. törvényerejű rendelet az állategészségügyről
 • 1981. évi 4. törvényerejű rendelet a Munka Törvénykönyve módosításáról
 • 1981. évi 5. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről és a házasságkötési eljárásról szóló 1963. évi 33. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1981. évi 6. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között Varsóban, az 1968. évi október hó 31. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 8. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1981. évi 7. törvényerejű rendelet a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Bukarestben, 1958. január hó 29. napján kötött és az 1962. évi 9. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezmény 17. Cikkének módosításáról Bukarestben, 1979. június 29-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1981. évi 8. törvényerejű rendelet a polgári repülésről
 • 1981. évi 9. törvényerejű rendelet a középfokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. törvényerejű rendelet kiegészítéséről
 • 1981. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1981. évi 11. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt, a kölcsönös polgári jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1981. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Kambodzsai Népköztársaság között Budapesten, 1980. november 27-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
 • 1981. évi 13. törvényerejű rendelet a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Alapokmányának módosítása tárgyában Moszkvában, 1979. június 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1981. évi 14. törvényerejű rendelet a szövetkezetekre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról
 • 1981. évi 15. törvényerejű rendelet a gazdasági munkaközösségekről
 • 1981. évi 16. törvényerejű rendelet a kisiparról szóló 1977. évi 14. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1981. évi 17. törvényerejű rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1981. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1973. évi IV. törvény módosításáról
 • 1981. évi 19. törvényerejű rendelet a muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 1981. évi 20. törvényerejű rendelet az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény módosításáról
 • 1981. évi 21. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság között Budapesten, az 1979. október hó 8. napján aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1981. évi 22. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 1981. évi 23. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás módosításának kihirdetéséről
 • 1981. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Budapesten, az 1959. évi március hó 6. napján aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Varsóban, az 1980. évi szeptember hó 18. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1981. évi 25. törvényerejű rendelet az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvény hatálybalépéséről és egyes jogszabályok módosításáról
 • 1981. évi 26. törvényerejű rendelet a Pécsi Tudományegyetem elnevezéséről és a Pécsi Tanárképző Főiskola megszüntetéséről
 • 1981. évi 27. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1981. évi 28. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Mozambiki Népi Köztársaság között 1980. szeptember 24-én Maputóban aláírt Barátsági és Együttműködési szerződés kihirdetéséről
 • 1981. évi 29. törvényerejű rendelet az egyesületekről szóló 1970. évi 35. törvényerejű rendelet módosításáról és egységes szövegéről
 • 1981. évi 30. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1981. évi 31. törvényerejű rendelet az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény módosításáról
 • 1981. évi 32. törvényerejű rendelet a Munka Törvénykönyve módosításáról
 • 1981. évi 33. törvényerejű rendelet a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet módosításáról

Minisztertanácsi rendeletekSzerkesztés

 • 1/1981. (I. 19.) MT rendelet a vízijármű adóról szóló 20/1974. (V. 18.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 2/1981. (I. 31.) MT rendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről
 • 3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
 • 4/1981. (II. 26.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Bécsben, 1980. október 17. napján aláírt idegenforgalmi együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 5/1981. (III. 16.) MT rendelet a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíjáról szóló 22/1971. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 6/1981. (III. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1979. április 30-án aláírt Kereskedelmi és Fizetési Megállapodás kihirdetéséről
 • 7/1981. (III. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamában, az 1979. évi július hó 16. napján aláírt Kereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
 • 8/1981. (IV. 2.) MT rendelet az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtásáról rendelkező 4/1978. (I. 18.) MT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 9/1981. (IV. 2.) MT rendelet a vállalati jövedelemszabályozásról szóló 36/1979. (XI. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 10/1981. (IV. 2.) MT rendelet a vállalati bérszabályozás, a részesedési alap felhasználás és a magasabb vezető állású dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 37/1979. (XI. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 11/1981. (IV. 12.) MT rendelet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak az intézményen kívül végzett szakmai gyakorlatáról, továbbá a felsőoktatási intézmények és a gyakorlóhelyek együttműködéséről
 • 12/1981. (IV. 27.) MT rendelet a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 13/1981. (V. 6.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1979. évi november hó 27. napján aláírt, kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 14/1981. (V. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködésről Varsóban, az 1980. évi július hó 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 15/1981. (V. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, az 1979. évi augusztus hó 31. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 16/1981. (V. 28.) MT rendelet a földtulajdon és a földhasználat továbbfejlesztéséről szóló 1967. évi IV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 36/1967. (X. 11.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 17/1981. (VI. 9.) MT rendelet a polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 18/1981. (VI. 13.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások évenkénti rendszeres emeléséről szóló rendelkezések módosításáról, valamint a házastársi pótlék összegének felemeléséről
 • 19/1981. (VI. 19.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. május 13. napján aláírt, a Gazdasági, Műszaki és Ipari Együttműködésről szóló hosszú lejáratú Megállapodás kihirdetéséről
 • 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet a közúti személyszállítási szerződésekről
 • 21/1981. (VII. 17.) MT rendelet a külkereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok belföldi szerződéseiről szóló 32/1967. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 22/1981. (VIII. 6.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, 1980. június hó 17. napján aláírt, az idegenforgalmi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 23/1981. (VIII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről
 • 24/1981. (VIII. 15.) MT rendelet az építési adóról szóló 23/1975. (VIII. 3.) MT rendelet módosításáról
 • 25/1981. (IX. 5.) MT rendelet a kisszövetkezetekről
 • 26/1981. (IX. 5.) MT rendelet az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoportról
 • 27/1981. (IX. 5.) MT rendelet a mezőgazdasági szakcsoportról
 • 28/1981. (IX. 9.) MT rendelet a gazdasági munkaközösségekről
 • 29/1981. (IX. 14.) MT rendelet egyes ipari és szolgáltató egységek bérletéről
 • 30/1981. (IX. 14.) MT rendelet a vállalatok egyes részlegeinek szerződéses üzemeltetéséről
 • 31/1981. (IX. 14.) MT rendelet a magánszemélyek gépjárműhasználatáról szóló 3/1980. (II. 6.) MT rendelet módosításáról
 • 32/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya között és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Szófiában, 1981. évi február hó 13. napján aláírt, az 1981-1985. évi áruforgalomról és az azzal kapcsolatos fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 33/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi január hó 9. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsere-forgalomról és az azzal kapcsolatos fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 34/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Etiópia Ideiglenes Katonai Kormánya között Addis Abebában az 1980. évi szeptember hó 17. napján aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről
 • 35/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi február 6. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsere-forgalomról és fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 36/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács között Phnom Phenben, 1981. évi február 19. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsere-forgalomról és kölcsönös fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 37/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Vientiane-ban, 1980. évi november hó 13. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsere-forgalomról és fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 38/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között Ulánbátorban, 1980. évi november hó 13. napján aláírt, az 1981-1985. évekre vonatkozó kölcsönös áruszállításokról és fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 39/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. évi november hó 25. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsere-forgalomról és kölcsönös fizetésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 40/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között Moszkvában, 1981. évi március hó 27. napján aláírt, az 1981-1985. évi árucsere-forgalomról és fizetésekről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 41/1981. (IX. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. évi december hó 8. napján aláírt, az 1981-1985. években lebonyolításra kerülő kölcsönös áruszállításokról és szolgáltatásokról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 42/1981. (IX. 28.) MT rendelet az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtásáról rendelkező 4/1978. (I. 18.) MT rendelet módosításáról
 • 43/1981. (IX. 28.) MT rendelet a társadalombiztosítás szervezetének egységesítéséről szóló 1964. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 16/1964. (VII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 44/1981. (X. 8.) MT rendelet a magánjellegű, iskolán kívüli oktatásról
 • 45/1981. (X. 8.) MT rendelet a vám- és pénzügyőrségre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról
 • 46/1981. (X. 8.) MT rendelet a Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Főigazgatóságáról
 • 47/1981. (X. 8.) MT rendelet az általános jövedelemadóról szóló 42/1971. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 48/1981. (X. 27.) MT rendelet a vállalati jövedelemszabályozás rendszeréről szóló 36/1979. (XI. 1.) MT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 49/1981. (X. 27.) MT rendelet a mezőgazdasági üzemek szabályozó rendszeréről szóló 39/1979. (XI. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 50/1981. (X. 27.) MT rendelet a kisszövetkezetek és a fogyasztási szolgáltató kisvállalatok jövedelemszabályozásáról
 • 51/1981. (X. 27.) MT rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 52/1981. (X. 30.) MT rendelet a vállalati bérszabályozás, a részesedési alap felhasználása és a magasabb vezető állású dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 37/1979. (XI. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 53/1981. (XI. 4.) MT rendelet a közületi szervek gépjárműveiről szóló 17/1969. (IV. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 54/1981. (XI. 4.) MT rendelet a kisüzemi termelők árképzéséről és árvetéskészítéséről
 • 55/1981. (XI. 14.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között Moszkvában, 1981. évi június hó 22. napján aláírt, a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 56/1981. (XI. 18.) MT rendelet a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről
 • 57/1981. (XI. 19.) MT rendelet a szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadójáról szóló 43/1971. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 58/1981. (XI. 19.) MT rendelet a lakossági adóigazgatási eljárás általános szabályairól
 • 59/1981. (XI. 26.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya között Maputóban, az 1980. évi szeptember hó 24. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 60/1981. (XI. 27.) MT rendelet a külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 53/1978. (XI. 10.) MT rendelet módosításáról
 • 61/1981. (XII. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között a textiltermékek kereskedelméről szóló, Brüsszelben, az 1981. évi július hó 9. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 62/1981. (XII. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között a juh- és kecskeszektorban folytatott kereskedelemről szóló, Genfben, az 1981. évi július hó 10. napján aláírt levélváltás kihirdetéséről
 • 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet a bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatokról
 • 64/1981. (XII. 8.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 65/1981. (XII. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban az 1980. évi április hó 28. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 66/1981. (XII. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi október hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 67/1981. (XII. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Oslóban az 1980. évi október hó 21. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 68/1981. (XII. 17.) MT rendelet az Általános Preferenciális Rendszer keretében a fejlődő országok áruira nyújtandó vámkedvezményekre vonatkozó egységesített származási szabályokról szóló, Moszkvában, 1980. évi június hó 5. napján kelt megállapodás kihirdetéséről
 • 69/1981. (XII. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács között Budapesten, az 1980. évi november hó 27. napján aláírt, a kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 70/1981. (XII. 28.) MT rendelet az újításokról szóló 38/1974. (X. 30.) MT rendelet módosításáról
 • 71/1981. (XII. 28.) MT rendelet a szolgálati találmányért járó díjazásról és a találmányokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 45/1969. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 72/1981. (XII. 29.) MT rendelet a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény végrehajtásáról rendelkező 38/1977. (X. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 73/1981. (XII. 29.) MT rendelet az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény végrehajtásáról
 • 74/1981. (XII. 29.) MT rendelet a szabadságra vonatkozó rendelkezések módosításáról

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

 • 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről
 • 20/1981. (VIII. 6.) ÉVM rendelet a Munka Törvénykönyvének az építésügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 19/1971. (VI. 25.) ÉVM rendelet módosításáról
 • 22/1981. (VIII. 6.) PM-KkM együttes rendelet a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról szóló 39/1976. (XI. 10.) PM-KkM számú együttes rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 10/1981. (VIII. 10.) BkM rendelet a normalizált veszteség elszámolásáról
 • 23/1981. (VIII. 28.) PM rendelet az építési adóról szóló 32/1975. (VIII. 3.) PM rendelet módosításáról
 • 9/1981. (IX. 1.) EüM rendelet a Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1/1980. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról
 • 24/1981. (IX. 14.) PM-MüM együttes rendelet a vállalatok egyes részlegeinek szerződéses üzemeltetéséről szóló 30/1981. (IX. 14.) MT rendelet végrehajtásáról
 • 25/1981. (IX. 14.) PM-MüM együttes rendelet a gazdálkodó szervezet egyes részlegeinél alkalmazható költségtérítéses rendszerről
 • 10/1981. (IX. 17.) EüM rendelet a munkavédelemről szóló 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet végrehajtásáról
 • 24/1981. (IX. 23.) ÉVM-MüM-PM együttes rendelet az üzemi étkeztetésről és az étkezési nyersanyagnorma egységesítéséről a kivitelező építőiparban tárgyú 15/1977. (II. 27.) ÉVM-MüM-PM számú együttes rendelet módosításáról
 • 13/1981. (IX. 25.) BkM rendelet a kereskedelem és a vendéglátás dolgozóinak leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 2/1968. (I. 16.) Korm. rendelet végrehajtására kiadott 4/1968. (III. 11.) BkM rendelet kiegészítéséről
 • 14/1981. (IX. 26.) MM-MüM együttes rendelet az alsó és középfokú oktatási intézmények pedagógusai és egyéb dolgozói munkabéréről szóló 6/1977. (VII. 27.) OM-MüM együttes rendelet módosításáról
 • 17/1981. (IX. 29.) MÉM rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok munkakörön és munkaidőn túli munkavégzéséről
 • 8/1981. (IX. 29.) MüM rendelet a másodállás, mellékfoglalkozás és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásról szóló 1/1976. (I. 31.) MüM rendelet módosításáról
 • 9/1981. (IX. 29.) MüM rendelet egyes gazdálkodó szervezetekre és kollektív szerződést nem kötő munkáltatókra vonatkozó munkajogi rendelkezésekről
 • 10/1981. (IX. 29.) MüM rendelet a bedolgozók foglalkoztatásáról
 • 11/1981. (IX. 29.) MüM rendelet a kisiparban foglalkoztatott dolgozók bérezéséről
 • 26/1981. (IX. 29.) PM-MüM együttes rendelet a szövetkezetek egyes részlegeinek átalányelszámolásos rendszerben való üzemeltetéséről
 • 27/1981. (IX. 29.) PM rendelet a tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 1/1974. (I. 17.) PM rendelet módosításáról
 • 28/1981. (IX. 29.) PM rendelet ?
 • 29/1981. (IX. 29.) PM rendelet a társasági adóról és a társasági különadóról, valamint a külföldi érdekeltségű belföldi jogi személyek és egyéb szervezetek bérjárulék fizetési kötelezettségéről szóló 35/1978. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról
 • 30/1981. (IX. 29.) PM rendelet a háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadójáról szóló 36/1976. (X. 17.) MT rendelet végrehajtására kiadott 38/1976. (X. 31.) PM rendelet módosításáról
 • 33/1981. (IX. 29.) PM rendelet a fogyasztói forgalmi adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 60/1979. (XII. 24.) PM rendelet módosításáról
 • 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról.

Minisztertanácsi határozatokSzerkesztés

1980 a jogalkotásban 1981 a jogalkotásban
 
1982 a jogalkotásban