Főmenü megnyitása

MagyarországSzerkesztés

Törvények (2!)Szerkesztés

 • 1982. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1981. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1982. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1983. évi költségvetéséről

Törvényerejű rendeletek (44)Szerkesztés

 • 1982. évi 1. törvényerejű rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetéséről
 • 1982. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 3. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten, az 1980. évi július hó 31. napján aláírt, a polgári és a családjogi jogsegélyről, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1982. évi 4. törvényerejű rendelet a természetvédelemről
 • 1982. évi 5. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya között Budapesten, 1981. évi szeptember hó 24. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 6. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Valutaalap alapokmányának kihirdetéséről
 • 1982. évi 7. törvényerejű rendelet a magánkereskedelemről szóló 1977. évi 15. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1982. évi 8. törvényerejű rendelet A középfokú oktatási intézményekre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról
 • 1982. évi 9. törvényerejű rendelet A nemzetközi kiállításokról 1928. november 22-én kelt nemzetközi Egyezmény és módosítására 1948. május 10-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1961. évi 11. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kyotóban az 1973. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között a kereskedelem akadályainak kölcsönös megszüntetéséről Helsinkiben 1974. május 2-án aláírt, az 1975. évi 5. törvényerejű rendelettel kihirdetett megállapodás módosításáról
 • 1982. évi 13. törvényerejű rendelet a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa tagországainak külkereskedelmi tevékenység végzésére feljogosított szervezetei között szállításra kerülő gépek, berendezések és egyéb cikkek műszaki szolgálata általános feltételei kiegészítéseinek és módosításainak közzétételéről
 • 1982. évi 14. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a Sopron városon és környékén átmenő vasúti forgalomról 1980. szeptember 13-án Budapesten aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 15. törvényerejű rendelet A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmányának kihirdetéséről
 • 1982. évi 16. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság között Budapesten, 1981. évi november hó 5. napján aláírt barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről
 • 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 1982. évi 18. törvényerejű rendelet a külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 1978. évi 20. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1982. évi 19. törvényerejű rendelet a külföldiek magyarországi tartózkodásáról
 • 1982. évi 20. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya között Algírban, 1970. évi november hó 19. napján aláírt, a légiközlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 21. törvényerejű rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1982. évi 22. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1982. évi 23. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981. évi március hó 14. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 25. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között Budapesten, az 1981. évi május hó 22-én aláírt, a polgári, családjogi és büntető ügyekben nyújtandó jogvédelemről és jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1982. évi 26. törvényerejű rendelet az 1983. évi lakbérközlésekkel kapcsolatos jogviták elbírálásáról
 • 1982. évi 27. törvényerejű rendelet a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról
 • 1982. évi 28. törvényerejű rendelet a kötvényről
 • 1982. évi 29. törvényerejű rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1982. évi 30. törvényerejű rendelet a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény módosításáról
 • 1982. évi 31. törvényerejű rendelet az ipari szövetkezetekről szóló 1971. évi 32. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1982. évi 32. törvényerejű rendelet a takarékszövetkezetekről szóló 1978. évi 22. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1982. évi 33. törvényerejű rendelet a lakásszövetkezetekről szóló 1977. évi 12. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1982. évi 34. törvényerejű rendelet a fogyasztási, értékesítő és beszerző szövetkezetekről szóló 1971. évi 35. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1982. évi 35. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény módosításáról
 • 1982. évi 36. törvényerejű rendelet az élelmiszerekről szóló 1976. évi IV. törvény módosításáról
 • 1982. évi 37. törvényerejű rendelet a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1982. évi 38. törvényerejű rendelet a tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről szóló 1970. évi 9. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1982. évi 39. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Angolai Népi Köztársaság között 1981. október 9-én Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről
 • 1982. évi 40. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között Budapesten 1982. évi június hó 11. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 41. törvényerejű rendelet az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezeléséről
 • 1982. évi 42. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Nicaraguai Köztársaság között Managuában, 1981. november 14-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
 • 1982. évi 43. törvényerejű rendelet a szakközépiskolákra vonatkozó rendelkezések módosításáról
 • 1982. évi 44. törvényerejű rendelet a képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forgalomba hozatalának szabályozásáról szóló 1955. évi 12. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről

Minisztertanácsi rendeletekSzerkesztés

 • 1/1982. (I. 16.) MT rendelet a Népi Iparművészeti Tanácsról
 • 2/1982. (I. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1979. évi október hó 8. napján aláírt, a tudományos-műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 16/1982. (IV. 22.) MT rendelet az árvízi szükségtározókról
 • 82/1982. (XII. 29.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi november hó 30. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 83/1982. (XII. 29.) MT rendelet a képzőművészet, a fotóművészet és ipari tervezőművészet egyes kérdéseinek szabályozásáról

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

 • 1/1982. (I. 1.) EüM rendelet a sportrepülők egészségi alkalmasságának orvosi megállapításáról és a Repülőorvosi Bizottságok működéséről
 • 8/1982. (VI. 1.) MM rendelet a műszaki és a gazdasági tanárok, valamint a műszaki és a gazdasági szakoktatók képzéséről
1981 a jogalkotásban 1982 a jogalkotásban
 
1983 a jogalkotásban