1985-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (8)Szerkesztés

 • 1985. évi I. törvény az oktatásról
 • 1985. évi II. törvény a népgazdasági tervezésről szóló 1972. évi VII. törvény módosításáról és egységes szövegéről
 • 1985. évi III. törvény az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény módosításáról
 • 1985. évi IV. törvény a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény módosításáról
 • 1985. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1984. évi költségvetésének a végrehajtásáról
 • 1985. évi VI. törvény az Alkotmány és a választási törvény kiegészítéséről
 • 1985. évi VII. törvény a népgazdaság hetedik ötéves tervéről
 • 1985. évi VIII. törvény a Magyar Népköztársaság 1986. évi állami költségvetéséről és a tanácsok 1986–1990. évi középtávú pénzügyi előirányzatairól

Törvényerejű rendeletek (25)Szerkesztés

 • Forrás: Törvényerejű rendeletek teljes listája (1949 - 1989)
 • 1985. évi 1. törvényerejű rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1985. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten, az 1982. évi december hó 6. napján aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegély, a bírói határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a kiadatásról szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1985. évi 3. törvényerejű rendelet közkegyelem gyakorlásáról
 • 1985. évi 4. törvényerejű rendelet törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1985. évi 5. törvényerejű rendelet a közlekedéssel összefüggő hatósági engedélyezési rendszer módosításáról
 • 1985. évi 6. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között 1984. november 21-én Hanoiban aláírt barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről
 • 1985. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egyetemi tanulmányok és egyetemi fokozatok egyenértékűségéről szóló, Bécsben, 1983. március 8-án aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1985. évi 8. törvényerejű rendelet a Varsóban, 1955. évi május hó 14. napján aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról Varsóban, 1985. évi április hó 26. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1985. évi 9. törvényerejű rendelet a Genfben, az 1983. évi június hó 20. napján kelt, a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (rokkant személyek) szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1985. évi 10. törvényerejű rendelet az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény módosításáról
 • 1985. évi 11. törvényerejű rendelet a Magyar Gazdasági Kamaráról
 • 1985. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Állami Díja, a Kossuth-díj, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze kitüntető címek adományozásáról szóló 1963. évi 36. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1985. évi 13. törvényerejű rendelet a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény és az ipari szövetkezetekről szóló 1971. évi 32. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1985. évi 14. törvényerejű rendelet a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt vevő országok szervezetei között áruszállítások Általános Feltételei kihirdetéséről szóló 1979. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1985. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság között az Algírban az 1976. évi február hó 7. napján aláírt, a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1985. évi 16. törvényerejű rendelet a bírósági cégnyilvántartásról
 • 1985. évi 17. törvényerejű rendelet az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény hatálybalépéséről
 • 1985. évi 18. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Távközlési Egyezmény kihirdetéséről
 • 1985. évi 19. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapokmányának kihirdetéséről
 • 1985. évi 20. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmányának kihirdetéséről
 • 1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről itt
 • 1985. évi 22. törvényerejű rendelet a takarékszövetkezetekről szóló 1978. évi 22. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1985. évi 23. törvényerejű rendelet a nem lakás céljára szolgáló építmények adójáról
 • 1985. évi 24. törvényerejű rendelet a kisiparról szóló 1977. évi 14. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1985. évi 25. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról

Minisztertanácsi rendeletekSzerkesztés

 • 41/1985. (X. 5.) MT rendelet az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény végrehajtásáról

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

 • 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről
 • 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
 • 59/1985. (XII. 28.) PM rendelet egyes borok értékesítése utáni adóvisszatartásról
 • 60/1985. (XII. 28.) PM rendelet a fogyasztási adóról szóló 55/1984. (XII. 1.) PM rendelet módosításáról


1984 a jogalkotásban 1985 a jogalkotásban
 
1986 a jogalkotásban