Főmenü megnyitása

MagyarországSzerkesztés

TörvényekSzerkesztés

 • 1992. évi I. törvény a szövetkezetekről
 • 1992. évi II. törvény a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról
 • 1992. évi III. törvény a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
 • 1992. évi IV. törvény az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
 • 1992. évi V. törvény az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
 • 1992. évi VI. törvény a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosításáról
 • 1992. évi VII. törvény a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárság eseteinek megoldásáról és megelőzéséről Bukarestben, 1979. július 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 2. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1992. évi VIII. törvény a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Szófiában, 1958. június 27-én aláírt Egyezmény kihirdetésére vonatkozó 1959. évi 27. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1992. évi IX. törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről
 • 1992. évi X. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról
 • 1992. évi XI. törvény az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról
 • 1992. évi XII. törvény a kisajátítással összefüggő jogszabályok egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • 1992. évi XIII. törvény a büntető jogszabályok módosításáról
 • 1992. évi XIV. törvény a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról
 • 1992. évi XV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
 • 1992. évi XVI. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról
 • 1992. évi XVII. törvény a földről szóló 1987. évi I. törvény kiegészítéséről rendelkező 1991. évi XIII. törvény módosításáról
 • 1992. évi XVIII. törvény az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról
 • 1992. évi XIX. törvény a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Moszkvában, 1969. február 27-én aláírt, a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ alapításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 11. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1992. évi XX. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról
 • 1992. évi XXI. törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról szóló 1991. évi LIV. törvény módosításáról
 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
 • 1992. évi XXIV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelettel
 • 1992. évi XXV. törvény a távközlési alaphálózattal összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 1992. évi XXVI. törvény a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatásáról
 • 1992. évi XXVII. törvény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadó területén Budapesten, az 1986. évi június hó 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1992. évi XXVIII. törvény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadó területén Budapesten, az 1989. évi március hó 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1992. évi XXIX. törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települési önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról
 • 1992. évi XXX. törvény az Útalapról
 • 1992. évi XXXI. törvény a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról, egységes szerkezetben az eljárási szabályokról szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelettel
 • 1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelettel
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1992. évi XXXIV. törvény a helyi önkormányzatok 1992. évi kiegészítő céltámogatásáról
 • 1992. évi XXXV. törvény a vámjog szabályozásáról szóló 1966. évi 2. törvényerejű rendelet és az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
 • 1992. évi XXXVI. törvény a köztársasági elnök tiszteletdíjáról
 • 1992. évi XXXVII. törvény az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról
 • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
 • 1992. évi XXXIX. törvény a vízügyi és egyes közlekedési törvények, törvényerejű rendeletek módosítása a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvénnyel összefüggésben
 • 1992. évi XL. törvény a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről Budapesten, 1977. évi szeptember hó 16. napján aláírt Szerződést kihirdető 1978. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint a Szerződés módosításáról Prágában, 1983. évi október hó 10. napján aláírt Jegyzőkönyvet kihirdető 1984. évi 6. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1992. évi XLI. törvény a devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1992. évi XLII. törvény az állami népességnyilvántartás működésének átmeneti szabályairól szóló 1991. évi LXXXVII. törvény módosításáról
 • 1992. évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról
 • 1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
 • 1992. évi XLV. törvény a postáról
 • 1992. évi XLVI. törvény az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról
 • 1992. évi XLVII. törvény a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról
 • 1992. évi XLVIII. törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1992. évi XLIX. törvény a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről
 • 1992. évi L. törvény a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosításáról
 • 1992. évi LI. törvény a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról
 • 1992. évi LII. törvény a nemzeti gondozásról
 • 1992. évi LIII. törvény a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról
 • 1992. évi LIV. törvény az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről
 • 1992. évi LV. törvény az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
 • 1992. évi LVI. törvény a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
 • 1992. évi LVII. törvény a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szólóan létrejött, Ankarában, 1988. évi június 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
 • 1992. évi LVIII. törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1992. évi LIX. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
 • 1992. évi LX. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról
 • 1992. évi LXI. törvény helyi bíróságok létesítéséről
 • 1992. évi LXII. törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1992. évi LXIV. törvény a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXV. törvény a bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel
 • 1992. évi LXVII. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXVIII. törvény a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről
 • 1992. évi LXIX. törvény a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvényben a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről
 • 1992. évi LXX. törvény a Magyar Köztársaság 1992. évi pótköltségvetéséről
 • 1992. évi LXXI. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, az 1991. évi XCI. törvénnyel módosított 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről
 • 1992. évi LXXIII. törvény a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
 • 1992. évi LXXV. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXXVI. törvény a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXXVII. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXXVIII. törvény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről
 • 1992. évi LXXX. törvény a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről
 • 1992. évi LXXXI. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXXXII. törvény a Világkiállítási és a hozzákapcsolódó Fejlesztési Alapról
 • 1992. évi LXXXIII. törvény egyes elkülönített állami pénzalapokról
 • 1992. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről
 • 1992. évi LXXXV. törvény az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXXXVI. törvény a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXXXVII. törvény a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivataloknak a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatairól
 • 1992. évi LXXXVIII. törvény a földművelésügyi alapokról
 • 1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről

Országgyűlési határozatok (92)Szerkesztés

 • 1/1992. (II. 10.) OGY határozat a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről
 • 2/1992. (II. 14.) OGY határozat az Egészségügyi Felügyelő Bizottság és a Nyugdíjbiztosítási Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról
 • 3/1992. (II. 21.) OGY határozat az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1992. évi költségvetési keret felosztásáról
 • 4/1992. (II. 21.) OGY határozat bizottsági tagok megválasztásáról
 • 5/1992. (II. 28.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
 • 6/1992. (III. 11.) OGY határozat ENSZ békefenntartó erők (UNPROFOR) magyarországi átvonulásáról
 • 7/1992. (III. 11.) OGY határozat a Papíripari Vállalat állami kölcsön törlesztésének átütemezéséről
 • 8/1992. (III. 11.) OGY határozat a nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészítéséről
 • 9/1992. (III. 21.) OGY határozat a fegyverkereskedelmi törvény megalkotásáról
 • 10/1992. (IV. 4.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
 • 11/1992. (IV. 4.) OGY határozat az Országgyűlés jegyzőjének személyében történt változásról
 • 12/1992. (IV. 4.) OGY határozat a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről kötött 1977. évi szerződésről
 • 13/1992. (IV. 10.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
 • 14/1992. (IV. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről budapesten, 1991. augusztus 15-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 15/1992. (IV. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Canberrában, 1990. november 29-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 16/1992. (IV. 21.) OGY határozat a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguay Keleti Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, az 1989. évi augusztus hó 25. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 17/1992. (IV. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, az 1989. évi november hó 9. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 18/1992. (IV. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Kuwait állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Kuwaitban, az 1989. évi november hó 8. napján aláírt megállapodás megerősítéséről
 • 19/1992. (IV. 21.) OGY határozat a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguay Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem és vagyonadók területén Montevideoban, az 1988. évi október hó 25. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 20/1992. (V. 26.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
 • 21/1992. (V. 26.) OGY határozat mentelmi jog felfüggesztéséről
 • 22/1992. (V. 26.) OGY határozat mentelmi jog fenntartásáról
 • 23/1992. (V. 26.) OGY határozat az 1990. évi állami költségvetés végrehajtásával összefüggésben tett állami számvevőszéki javaslatokra vonatkozó intézkedésekről
 • 24/1992. (V. 26.) OGY határozat a Lágymányosi Dunahíd és csatlakozó úthálózata megvalósításáról
 • 25/1992. (VI. 2.) OGY határozat mentelmi jog felfüggesztéséről
 • 26/1992. (VI. 10.) OGY határozat egyes saját jogú nyugdíjak emeléséről
 • 27/1992. (VI. 12.) OGY határozat a Dorogi Szénbányák Vállalat állami alapjuttatással kapcsolatos tartozásának rendezéséről
 • 28/1992. (VI. 12.) OGY határozat a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Dzsakartában, 1989. október 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 29/1992. (VI. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Jeruzsálemben, 1991. május 14-én aláírt megállapodás megerősítéséről
 • 30/1992. (VI. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Jeruzsálemben, 1991. május 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 31/1992. (VI. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság közötti egyetértésről és barátságról szóló szerződés megerősítéséről
 • 32/1992. (VI. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti baráti és jószomszédsági együttműködésről szóló, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt Szerződés megerősítéséről
 • 33/1992. (VI. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló, 1992. február 6-án aláírt Szerződés megerősítéséről
 • 34/1992. (VI. 12.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság között Budapesten, 1991. május 31-én aláírt konzuli egyezmény megerősítéséről
 • 35/1992. (VI. 19.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
 • 36/1992. (VI. 26.) OGY határozat mentelmi jog felfüggesztéséről
 • 37/1992. (VI. 26.) OGY határozat mentelmi jog felfüggesztéséről
 • 38/1992. (VI. 26.) OGY határozat mentelmi jog felfüggesztéséről
 • 39/1992. (VI. 29.) OGY határozat mentelmi jog felfüggesztéséről
 • 40/1992. (VI. 29.) OGY határozat mentelmi jog fenntartásáról
 • 41/1992. (VI. 29.) OGY határozat mentelmi jog fenntartásáról
 • 42/1992. (VI. 29.) OGY határozat az egészséges ivóvízellátást elősegítő programról
 • 43/1992. (VI. 29.) OGY határozat a Kormány munkájáról szóló beszámoló országgyűlési vitájáról
 • 44/1992. (VI. 29.) OGY határozat' a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról
 • 45/1992. (VI. 29.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
 • 46/1992. (VI. 29.) OGY határozat az egyházak 1992. évi céltámogatásának felosztásáról
 • 47/1992. (VI. 29.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 41/1990. (V. 18.) OGY határozat módosításáról
 • 48/1992. (IX. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1991. május 29-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 49/1992. (IX. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 50/1992. (IX. 10.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 51/1992. (IX. 11.) OGY határozat az Országgyűlés Házszabályairól szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
 • 52/1992. (IX. 26.) OGY határozat mentelmi jog fenntartásáról
 • 53/1992. (X. 1.) OGY határozat a társadalombiztosítással kapcsolatos kormányzati feladatokról
 • 54/1992. (X. 1.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
 • 55/1992. (X. 1.) OGY határozat az Egyezmény a gyermek jogairól magyar jogrendbe illesztése tárgyában hozott 47/1991. (IX. 15.) OGY határozat módosításáról
 • 56/1992. (X. 2.) OGY határozat a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságának elismeréséről
 • 57/1992. (X. 15.) OGY határozat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény megerősítéséről
 • 58/1992. (X. 16.) OGY határozat a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására, a jövedelemadók területén, Budapesten, 1989. május 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 59/1992. (X. 16.) OGY határozat a központi igazgatási kiadások csökkentéséről
 • 60/1992. (X. 16.) OGY határozat a Mecseki Ércbányászati Vállalat államkölcsön adósságának rendezéséről
 • 61/1992. (X. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Oslóban, 1991. április 8-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 62/1992. (X. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről Budapesten, 1991. augusztus 6-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 63/1992. (X. 16.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről Ankarában, 1992. január 14-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 64/1992. (X. 16.) OGY határozat a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 1/1992. (II. 10.) OGY határozat módosításáról
 • 65/1992. (X. 16.) OGY határozat az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
 • 66/1992. (X. 16.) OGY határozat Tiszaderzs Község Önkormányzati Képviselő-testülete feloszlatásáról
 • 67/1992. (X. 22.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságairól, tisztségviselőiről és tagjairól
 • 68/1992. (X. 22.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
 • 69/1992. (XI. 6.) OGY határozat A Szigetköz természetvédelmi, környezetvédelmi tájvédelmi és területfejlesztési kérdése tárgyában
 • 70/1992. (XI. 6.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságairól, tisztségviselőiről és tagjairól szóló 67/1992. (X. 22.) OGY határozat módosításáról
 • 71/1992. (XI. 6.) OGY határozat az 1992. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről
 • 72/1992. (XI. 6.) OGY határozat mentelmi jog megsértése ügyében
 • 73/1992. (XI. 6.) OGY határozat mentelmi jog megsértése ügyében
 • 74/1992. (XI. 6.) OGY határozat az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
 • 75/1992. (XI. 6.) OGY határozat az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
 • 76/1992. (XI. 6.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról
 • 77/1992. (XI. 12.) OGY határozat az Országos Érc- és Ásványbányák használt akkumulátor feldolgozó üzemével kapcsolatos járadékfizetési kötelezettség átütemezéséről
 • 78/1992. (XI. 12.) OGY határozat a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 1/1992. (II. 10.) OGY határozat módosításáról
 • 79/1992. (XI. 20.) OGY határozat az 1992. évi költségvetés alakulásáról, az államháztartás helyzetéről
 • 80/1992. (XI. 25.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás megerősítéséről
 • 81/1992. (XI. 25.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
 • 82/1992. (XII. 4.) OGY határozat a Kormány foglalkoztatáspolitikai koncepciójának benyújtásáról
 • 83/1992. (XII. 4.) OGY határozat mentelmi jog fenntartásáról
 • 84/1992. (XII. 4.) OGY határozat mentelmi jog fenntartásáról
 • 85/1992. (XII. 4.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
 • 86/1992. (XII. 17.) OGY határozat mentelmi jog fenntartásáról
 • 87/1992. (XII. 17.) OGY határozat mentelmi jog fenntartásáról
 • 88/1992. (XII. 23.) OGY határozat országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
 • 89/1992. (XII. 30.) OGY határozat mentelmi jog fenntartásáról
 • 90/1992. (XII. 31.) OGY határozat a Magyar Televízió 1 milliárd forint zárolt költségvetési támogatásának rendezéséről
 • 91/1992. (XII. 31.) OGY határozat a Ganz Gépgyár Holding Kft. járadékfizetési kötelezettségének részbeni elengedéséről és átütemezéséről
 • 92/1992. (XII. 31.) OGY határozat a DUNAFERR DV Rt. járadékfizetési kötelezettségének részbeni elengedéséről és átütemezéséről

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 1/1992. (I. 1.) Korm. rendelet a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 2/1992. (I. 6.) Korm. rendelet a Vízügyi Alapról
 • 3/1992. (I. 6.) Korm. rendelet a Magyar Űrkutatási Iroda létrehozásáról
 • 4/1992. (I. 13.) Korm. rendelet az egyéni és szervezett turizmus céljára szolgáló külföldi fizetőeszköz és menetjegy megvásárlásának szabályairól szóló 118/1990. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról
 • 6/1992. (I. 16.) Korm. rendelet a kiegészítő hadigondozotti pénzellátásról
 • 7/1992. (I. 16.) Korm. rendelet az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1987. évi 5. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 17/1987. (VI. 9.) MT rendelet módosításáról
 • 8/1992. (I. 16.) Korm. rendelet az 1991. évi LXXXIV. törvény végrehajtásához szükséges átmeneti intézkedésekről
 • 9/1992. (I. 16.) Korm. rendelet az 1992. évi Colombo 92., Genovai Szak-Világkiállítás magyar kormánybiztosának feladat- és hatásköréről, valamint a Genovai Szak-Világkiállításon történő magyar részvétel finanszírozásának egyes kérdéseiről
 • 10/1992. (I. 20.) Korm. rendelet a hagyatéki eljárással, a kisajátítási eljárással, a szakfordítással és a tolmácsolással kapcsolatos feladatokról és hatáskörökről
 • 11/1992. (I. 20.) Korm. rendelet a Népi Iparművészeti Tanács megszüntetéséről
 • 12/1992. (I. 20.) Korm. rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 13/1992. (I. 23.) Korm. rendelet a Szerencsejáték Alapról szóló 172/1991. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 14/1992. (I. 24.) Korm. rendelet a tárca nélküli miniszterek feladatairól szóló 27/1991. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 15/1992. (I. 27.) Korm. rendelet a polgári védelemről
 • 16/1992. (I. 27.) Korm. rendelet a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott, többször módosított 14/1973. (VI. 2.) MT rendelet módosításáról
 • 17/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a köztársasági megbízottak feladat- és hatáskörének megállapításáról az atomenergia alkalmazással összefüggésben
 • 18/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak közlekedési és vízügyi feladataival kapcsolatos jogszabály-módosításokról
 • 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
 • 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről
 • 21/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a belügyi igazgatás körébe tartozó államigazgatási feladat- és hatáskörökről
 • 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról
 • 23/1992. (I. 28.) Korm. rendelet az építésfelügyeletről
 • 24/1992. (I. 28.) Korm. rendelet egyes környezet- és természetvédelmi jogszabályok módosításáról, valamint a jegyző környezet- és természetvédelmi feladat- és hatásköréről
 • 25/1992. (I. 28.) Korm. rendelet az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 26/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak feladat- és hatáskörének megállapításáról az ipar és belkereskedelmi ágazatban
 • 27/1992. (I. 30.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről szóló 56/1981. (XI. 18.) MT rendelet módosításáról
 • 28/1992. (II. 13.) Korm. rendelet a magyar-szingapúri légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről
 • 29/1992. (II. 13.) Korm. rendelet a tartósan külföldön foglalkoztatottak devizaellátmányáről
 • 30/1992. (II. 13.) Korm. rendelet az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányáról
 • 31/1992. (II. 13.) Korm. rendelet az Agrárpiaci Rendtartást Koordináló Bizottság létrehozásáról és feladatairól szóló 11/1991. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 32/1992. (II. 14.) Korm. rendelet a polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 17/1981. (VI. 9.) MT rendelet módosításáról
 • 33/1992. (II. 19.) Korm. rendelet Magyarország és Ecuador között a diplomata, hivatalos, speciális, szolgálati és magán útlevelekre vonatkozó vízumkényszer megszüntetéséről
 • 34/1992. (II. 19.) Korm. rendelet a szövetkezeti vagyon egyszerűsített, eszköz szerinti értékelésének szabályairól
 • 35/1992. (II. 21.) Korm. rendelet a jogi személyiséggel rendelkező, jogi képviseletet ellátó munkaközösségek gazdálkodási rendjéről szóló 20/1989. (III. 1.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 36/1992. (II. 21.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 37/1992. (II. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormányának a "Nemzetközi Vámnap"-hoz való csatlakozásáról
 • 38/1992. (II. 28.) Korm. rendelet a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és a helyiséggazdálkodásról szóló egyes rendelkezések módosításáról
 • 39/1992. (III. 4.) Korm. rendelet a Lakásalap megszüntetéséről és kötelezettségeinek átszállásáról
 • 40/1992. (III. 4.) Korm. rendelet egyes növénytermesztési hitelekhez nyújtott kedvezményekről
 • 41/1992. (III. 6.) Korm. rendelet a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 51/1990. (III. 21.) MT rendelet módosításáról
 • 42/1992. (III. 6.) Korm. rendelet a munkanélküli ellátásból kikerülők szociális támogatásának átmeneti rendszeréről
 • 43/1992. (III. 11.) Korm. rendelet a munkanélküli ellátásban nem részesülő egyes munkanélküliek szociális támogatásának átmeneti rendszeréről
 • 44/1992. (III. 11.) Korm. rendelet a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvénnyel összefüggő jogszabályok módosításáról
 • 45/1992. (III. 11.) Korm. rendelet a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • 46/1992. (III. 13.) Korm. rendelet a könyvvizsgálat rendjéről
 • 47/1992. (III. 13.) Korm. rendelet a pénzintézetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 181/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 48/1992. (III. 13.) Korm. rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 49/1992. (III. 13.) Korm. rendelet a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítőire vonatkozó egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
 • 50/1992. (III. 13.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek és az általuk alapított intézmények éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról
 • 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről
 • 52/1992. (III. 21.) Korm. rendelet áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket képviselő jogoknak rubel elszámolásban történő behozataláról
 • 53/1992. (III. 21.) Korm. rendelet az egyes mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos kedvezményekről
 • 54/1992. (III. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásának igénybevételére jogosító igazolványról
 • 55/1992. (III. 21.) Korm. rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról
 • 56/1992. (III. 25.) Korm. rendelet a Világkiállítás megrendezésének szervezeti feltételeiről
 • 57/1992. (III. 25.) Korm. rendelet a nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről
 • 58/1992. (III. 26.) Korm. rendelet a mezőgazdasági szövetkezetek egyes tartozásainak megfizetéséről
 • 59/1992. (III. 26.) Korm. rendelet az Egzisztencia hitelről és részletfizetési kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 • 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjármúűvek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről
 • 61/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 62/1992. (IV. 4.) Korm. rendelet a nukleáris exportról szóló 2/1986. (I. 19.) MT rendelet módosításáról
 • 63/1992. (IV. 4.) Korm. rendelet az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatásokról
 • 64/1992. (IV. 7.) Korm. rendelet a háztartási tüzelőolaj forgalmazásáról szóló 64/1990. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 65/1992. (IV. 8.) Korm. rendelet a Szerzői Jogvédő Hivatal létesítéséről szóló 106/1952. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 66/1992. (IV. 10.) Korm. rendelet az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának engedélyezéséről szóló 61/1990. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 67/1992. (IV. 14.) Korm. rendelet az ipari és kereskedelmi miniszter feladatairól és hatásköréről
 • 68/1992. (IV. 14.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 69/1992. (IV. 15.) Korm. rendelet az egyes növénytermesztési hitelekhez nyújtott kedvezményekről szóló 40/1992. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 70/1992. (IV. 21.) Korm. rendelet a vagyonjegyről szóló 94/1988. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról
 • 71/1992. (IV. 21.) Korm. rendelet az ápolási díjról szóló 33/1990. (II. 25.) MT rendelet, valamint a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 72/1992. (IV. 28.) Korm. rendelet az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtására kiadott 33/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 73/1992. (IV. 28.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a diplomáciai és konzuli képviselet tagja részére adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 134/1989. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról
 • 74/1992. (IV. 28.) Korm. rendelet a külföldi utas részére adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 140/1989. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról
 • 75/1992. (IV. 28.) Korm. rendelet a vámszabadterületi társaság, valamint a külföldön bejegyzett vállalkozó részére adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 141/1989. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról
 • 76/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet módosításáról
 • 77/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet a köztársasági megbízott egyes feladatairól
 • 78/1992. (V. 5.) Korm. rendelet a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 39/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 79/1992. (V. 12.) Korm. rendelet az egészségügy 1992. évi társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
 • 80/1992. (V. 12.) Korm. rendelet a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 81/1992. (V. 14.) Korm. rendelet a szovjet csapatkivonás során megüresedett ingatlanok hasznosításáról
 • 82/1992. (V. 14.) Korm. rendelet május 21-ének a Magyar Honvédelem Napjává nyilvánításáról
 • 83/1992. (V. 14.) Korm. rendelet az állam tulajdonából ideiglenesen ki nem adható műemlékekről
 • 84/1992. (V. 19.) Korm. rendelet a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 85/1992. (V. 22.) Korm. rendelet a Hadiipari Hivatal feladat- és hatásköréről
 • 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról
 • 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól
 • 88/1992. (V. 29.) Korm. rendelet a 208/1951. (XII. 9.) MT rendelet mellékleteként kiadott Vasúti Árufuvarozás Szabályzata módosításáról
 • 89/1992. (V. 29.) Korm. rendelet az egyes növénytermesztési hitelekhez nyújtott kedvezményekről szóló 40/1992. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 90/1992. (V. 29.) Korm. rendelet a Határon Túli Magyarok Hivataláról
 • 91/1992. (VI. 3.) Korm. rendelet az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szerbiával és Montenegróval kapcsolatos 757 (1992) határozatának végrehajtásáról
 • 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról
 • 93/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet egyes saját jogú nyugellátások emeléséről
 • 94/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet a nemzetközi kombinált áruszállítást elősegítő kedvezményekről
 • 95/1992. (VI. 12.) Korm. rendelet a Vízügyi Alapról szóló 2/1992. (I. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 96/1992. (VI. 12.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén való együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 97/1992. (VI. 16.) Korm. rendelet az elmaradott területek fejlesztését és a munkahelyteremtést szolgáló területfejlesztési támogatásokról
 • 98/1992. (VI. 17.) Korm. rendelet a Kisvállalkozói Garancia Alapról
 • 99/1992. (VI. 19.) Korm. rendelet a vasutakról szóló 1968. évi IV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 40/1968. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 100/1992. (VI. 19.) Korm. rendelet a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos devizafizetések lebonyolításának rendjéről szóló 52/1990. (III. 21.) MT rendelet módosításáról
 • 101/1992. (VI. 19.) Korm. rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 102/1992. (VI. 19.) Korm. rendelet a külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban a devizahatósággal szemben fennálló egyes kötelezettségekről szóló 47/1991. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes munkaügyi jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
 • 104/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet az egyéni és szervezett turizmus céljára szolgáló külföldi fizetőeszköz és menetjegy megvásárlásának szabályairól szóló 118/1990. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 105/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet a tudományos továbbképzésről szóló 72/1982. (XII. 10.) MT rendelet módosításáról
 • 106/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet és a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásának igénybevételére jogosító igazolványról szóló 54/1992. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 107/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és térítésük módjáról
 • 108/1992. (VI. 27.) Korm. rendelet az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szerbiával és Montenegróval kapcsolatos 757 (1992) határozatának végrehajtásáról szóló 91/1992. (VI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 109/1992. (VI. 30.) Korm. rendelet a gépjármű felelősségbiztosítási kárrendezési alap létrehozásáról
 • 110/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet az állami vezetők munkaviszonyával összefüggő kérdésekről szóló 1077/1987. (XII. 31.) MT határozat módosításáról
 • 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról
 • 112/1992. (VII. 7.) Korm. rendelet a miniszterek munkáltatói jogáról
 • 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 • 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről
 • 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjéről
 • 116/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az atomenergia békés célú alkalmazása terén való együttműűödésről Bécsben, 1991. június 10-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről
 • 118/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a magánútlevéllel rendelkező állampolgárok vízumkötelezettségének kölcsönös megszüntetéséről
 • 119/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítványról szóló 81/1990. (IV. 27.) MT rendelet módosításáról
 • 120/1992. (VIII. 3.) Korm. rendelet a tárca nélküli miniszterek feladatairól szóló 27/1991. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 121/1992. (VIII. 11.) Korm. rendelet a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról, valamint a közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályok módosításáról
 • 122/1992. (VIII. 11.) Korm. rendelet az egészségügyi gyermekotthonokról
 • 123/1992. (VIII. 19.) Korm. rendelet az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtására kiadott 33/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 124/1992. (VIII. 19.) Korm. rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 125/1992. (VIII. 26.) Korm. rendelet az egyes növénytermesztési hitelekhez nyújtott kedvezményekről szóló 40/1992. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről
 • 127/1992. (IX. 1.) Korm. rendelet a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló 39/1987. (X. 12.) MT rendelet módosításáról szóló 115/1990. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 128/1992. (IX. 1.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között, a kölcsönös vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött Megállapodás kihirdetéséről
 • 129/1992. (IX. 3.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről szóló 95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 130/1992. (IX. 3.) Korm. rendelet az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló Bécsi Egyezmény és az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló Párizsi Egyezmény alkalmazásáról szóló, 1989. szeptember 20-án aláírt közös jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 131/1992. (IX. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről a San Joséban 1992. május 13. napján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
 • 132/1992. (IX. 11.) Korm. rendelet a mezőgazdasági szövetkezetek egyes tartozásainak megfizetéséről szóló 58/1992. (III. 26.) Korm. rendelet hatályának kiterjesztéséről
 • 133/1992. (IX. 19.) Korm. rendelet az egyes növénytermesztési hitelekhez nyújtott kedvezményekről szóló 40/1992. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 134/1992. (IX. 26.) Korm. rendelet a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség időpontjáról
 • 135/1992. (X. 1.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 136/1992. (X. 1.) Korm. rendelet az egyes növénytermesztési hitelekhez nyújtott kedvezményekről szóló kormányrendeletek módosításáról
 • 137/1992. (X. 8.) Korm. rendelet az Agrárpiaci Rendtartást Koordináló Bizottság létrehozásáról és feladatairól szóló 11/1991. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
 • 139/1992. (X. 15.) Korm. rendelet a magyar-holland belvízi hajózási Egyezmény kihirdetéséről
 • 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet a külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt Európai Egyezmény, valamint Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 141/1992. (X. 22.) Korm. rendelet egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről
 • 142/1992. (X. 27.) Korm. rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról
 • 143/1992. (X. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Budapesten, 1991. július 17-én aláírt, a területükön ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 144/1992. (X. 29.) Korm. rendelet a magyar-szlovén menetrendszerű légijáratokról aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról
 • 146/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet a környezetre jelentős hatással bíró villamos és hőenergia fejlesztésére szolgáló berendezések létesítése egyes kérdéseinek átmeneti szabályozásáról
 • 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
 • 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 149/1992. (XI. 17.) Korm. rendelet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség időpontjáról
 • 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
 • 151/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a magyar-svájci nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 41/1980. (X. 21.) MT rendelet módosításáról
 • 152/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény végrehajtásáról rendelkező 78/1990. (IV. 25.) MT rendelet módosításáról és az 1993. évi országos statisztikai adatgyűjtési programról
 • 153/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a Magyar Távirati Irodáról szóló 1037/1986. (VI. 26.) MT határozat módosításáról
 • 154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar-szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 155/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló 39/1987. (X. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 156/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet az egyes növénytermesztési hitelekhez nyújtott kedvezményekről szóló 40/1992. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 157/1992. (XII. 4.) Korm. rendelet a lakásszövetkezetek, a társasházak, a társadalmi szervezetek és az általuk alapított intézmények, az alapítványok, az ügyvédi irodák, a víziközmű-társulatok, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról
 • 158/1992. (XII. 11.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ipari és kereskedelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 • 159/1992. (XII. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Biztonsági Tanácsa 787. (1992) számú határozatának Szerbiával és Montenegróval szembeni szankciókkal kapcsolatos előírásainak végrehajtásáról
 • 160/1992. (XII. 11.) Korm. rendelet a tárca nélküli miniszterek feladatairól szóló 27/1991. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 161/1992. (XII. 15.) Korm. rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 162/1992. (XII. 15.) Korm. rendelet a tölgyerdők tömeges elhalásából származó károk csökkentésének támogatásáról szóló 100/1989. (IX. 24.) MT rendelet módosításáról
 • 163/1992. (XII. 15.) Korm. rendelet az 1992. évi bérszabályozással kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
 • 164/1992. (XII. 17.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről és behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 165/1992. (XII. 17.) Korm. rendelet a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 39/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 166/1992. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának engedélyezéséről szóló 61/1990. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 167/1992. (XII. 19.) Korm. rendelet az általános forgalmi adó változással összefüggő árváltozásokról
 • 168/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet a magyar–német belvízi hajózási Egyezmény kihirdetéséről
 • 169/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet az egészségügy 1992. évi társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 79/1992. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet a köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, jutalmazásáról, valamint juttatásairól
 • 171/1992. (XII. 23.) Korm. rendelet a várandóssági pótlék folyósításának egyes kérdéseiről
 • 172/1992. (XII. 23.) Korm. rendelet az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról
 • 173/1992. (XII. 23.) Korm. rendelet a főtanácsadói és tanácsadói munkakörökről
 • 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
 • 175/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 176/1992. (XII. 30.) Korm. rendelet az Országos Testnevelési és Sporthivatalról szóló 169/1991. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 177/1992. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos kedvezményekről szóló 53/1992. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Európai UnióSzerkesztés

A Tanács rendeleteiSzerkesztés

 • A Tanács xx/yyyy/EK rendelete (xxxx. yyy xx.)

A Bizottság rendeleteiSzerkesztés

 • A Bizottság xx/yyyy/EU rendelete (xxxx. yyy xx.)

A Bizottság végrehajtási rendeleteiSzerkesztés

 • A Bizottság xx/yyyy/EU végrehajtási rendelete (xxxx. yyy xx.)

ForrásokSzerkesztés