A 2. Ukrán Front (oroszul: Второй Украинский фронт) egy szovjet hadseregcsoport szintű szovjet katonai alakulat volt a második világháborúban. Rogyion J. Malinovszkij hadseregtábornok, később a Szovjetunió marsallja parancsnoksága alatt tevékenyen részt vett az 1944–1945. évi magyarországi harcokban.

2. Ukrán Front
A 2. Ukrán Front hadműveletei Magyarországon, 1944-45
A 2. Ukrán Front hadműveletei Magyarországon, 1944-45

Dátum1943. október 20. - 1945. május
Ország Szovjetunió
TípusFront
FeladatA Vörös Hadsereg hadműveleteinek lefolytatása Ukrajnában, Magyarországon és Csehszlovákiában
Parancsnokok
Híres parancsnokokIvan Sz. Konyev hadseregtábornok
(1943. július–1944. május)
Rogyion J. Malinovszkij hdsgtbk. (1944. május–1945. május)
Kultúra és történelem
ÉvfordulókII. világháború

A 2. Ukrán Front a Nagy Honvédő Háborúban szerkesztés

A 2. Ukrán Frontot 1943. október 20-án hozták létre a Sztyeppi Frontból. A Front fennállásától fogva aktívan részt vett a Dnyeper menti harcokban. Ezek után az alakulat harcolt az 1944 nyári Bagratyion hadműveletben, amely Fehéroroszország felszabadítását eredményezte.

A 2. Ukrán Front a Magyarország területén folyó harcokban szerkesztés

Harcok Erdélyben szerkesztés

 
Emlékmű a 2. Ukrán Front elesett katonáinak tiszteletére Kolozsvárott, a Házsongárdi temetőben

1944. augusztus 26-án a 2. Ukrán Front alárendeltségébe tartozó 7. gárdahadsereg lövészcsapatai, a 23. harckocsihadtest 34 páncélosa és az 5. gárda-lovashadtest erői az Úz völgyénél és a tőle északra lévő Csobányos völgyében átlépték a történelmi Magyarország határát és hat km mélységben betörtek az ország területére.[1] Malinovszkij hadseregtábornok, a Front parancsnoka hadműveleti javaslatokat terjesztett fel a Sztavkának. A szovjet hadvezetés lényegében jóváhagyta a frontparancsnok javaslatát és szeptember 5-én direktívájában megparancsolta, hogy a 2. Ukrán Front főerői hatoljanak be Erdélybe egészen a SzatmárnémetiKolozsvárDévaSzörényvár vonalig. A szovjetek úgy gondolták, hogy ezzel jelentős segítséget nyújthatnak a Keleti-Kárpátokban elakadt 4. Ukrán Front, amelynek Csehszlovákia felé kellett volna előrenyomulnia. A továbbiakban a 2. Ukrán Front főerőinek a Tisza irányába támadva el kellett érniük a NyíregyházaSzeged vonalat[2]

Az alföldi páncéloscsata szerkesztés

A 2. Ukrán Front 1944. október 6-án elérte az Alföldet, így megkezdődött az alföldi páncéloscsata október 12-ig tartó nagyváradi szakasza.[3] A szovjet csapatok október 13-án betörtek Debrecenbe, tehát innen számítjuk az alföldi páncéloscsata debreceni szakaszát, amely 19-éig,[4][5] a csata harmadik, nyírségi szakasza pedig október 20-tól 28-ig tartott.[6] A 2. Ukrán Front az alföldi páncéloscsata alatt összesen 117 360 főt vesztett, amely a csata előtti állományának 13%-a.[7]

Budapest ostroma szerkesztés

 
A Budapest elfoglalásában részt vett katonáknak kiosztott Budapest Bevételéért emlékérem (За взятие Вчдапешта)

Ezután a 2. Ukrán Front október végén már Budapestig küzdötte magát. A Budapest elleni támadást megelőzően Lev Z. Mehlisz vezérezredesnek, a 4. Ukrán Front parancsnoka politikai helyettesének jelentése előzte meg:

A frontunkkal szemben álló 1. magyar hadsereg egységei a széthullás és demoralizálódás állapotában vannak. Csapataink naponta 1000-1500-2000, néha még több foglyot ejtenek…a katonák csapatokba verődve barangolnak az erdőkben, egy részük fegyverrel, más részük fegyver nélkül, sokan civil ruhába öltözve
– Lev Mehlisz vezérezredes jelentése[8]

Sztálin emiatt figyelmen kívül hagyta Antonov tábornoknak, a Vörös Hadsereg vezérkari főnökének tájékoztatóját, mely szerint Mehlisz jelentései nem fedik az általános helyzetet, és csak az 1. magyar hadseregre érvényesek.[9] Érdemes idézni ezzel kapcsolatban Sztálinnak Malinovszkij marsallal, a 2. Ukrán Front parancsnokával folytatott telefonbeszélgetését:

Sztálin: Mielőbb, pontosabban a napokban el kell foglalni Magyarország fővárosát, Budapestet. Ez feltétlenül szükséges. Képes Ön erre?

Malinovszkij: Ez a feladat öt nap múlva teljesíthető, miután megérkezik a 46. hadsereghez a 4. gárda-gépesítetthadtest…

Sz: A főhadiszállás nem adhat Önnek öt napot. Értse meg, hogy politikai megfontolásokból a lehető leggyorsabban el kell foglalnunk Budapestet.

M: Tökéletesen megértem, hogy Budapest elfoglalása politikai meggondolásokból sürgős. De meg kell várni a 4. gárda-gépesítetthadtest beérkezését. Csak ebben az esetben számíthatunk sikerre.

Sz: Nem egyezhetünk bele a támadás öt nappal való elhalasztásába. Haladéktalanul meg kell kezdenie a Budapest elleni támadást.

M: Ha ön most öt napot ad nekem, akkor a következő napokban öt napon belül elfoglalom Budapestet. De ha nyomban támadásba megyek át, a 46. hadsereg – minthogy erői nem elégségesek – nem képes gyorsan kifejleszteni a csapást, elkerülhetetlenül hosszas harcokba fog keveredni a magyar fővároshoz vezető utakon. Vagyis képtelen lesz elfoglalni Budapestet.

Sz: Ön feleslegesen makacskodik. Nem érti meg a Budapest irányába haladéktalanul mérendő csapás politikai szükségességét.

M: Megértem Budapest elfoglalásának teljes politikai fontosságát, és ezért kérek öt napot.

Sz: Határozottan megparancsolom önnek: holnap indítson támadást Budapest ellen!

– Sztálinnak Malinovszkij marsallal folytatott telefonbeszélgetése, 1944. október 28., 22 óra[10]

Ez a telefonbeszélgetés határozta meg, hogy Budapest ostroma 5 helyett végül 106 napig tartott.

A csata 1944. október 29-én kezdődött meg, az „I. szovjet kísérlet Budapest ellen” elnevezésű hadművelettel, amely végül november 4-ig tartott a 2. Ukrán Front 46. hadseregének, és a 2., továbbá az időközben beérkezett 4. gárda-gépesítetthadtest részvételével; ahogy Malinovszkij marsall megjósolta, a támadás kudarcba fulladt.

A „II. szovjet kísérlet Budapest ellen” (november 627.) már a főváros észak-északkeletről és délről frontális támadással történő elfoglalása, valamint Észak-Magyarország birtokbavételét célozta. Mivel ebben a támadásban a 2. Ukrán Front már jóval nagyobb erőkkel vett részt (7. gárdahadsereg, 27. és 53. hadsereg, 2. és 4. gárda-gépesítetthadtest, 1. gárda lovas-gépesített csoport), a kísérlet részben sikeres volt, bár nem érte el a kívánt hatást.

A III. szovjet kísérlet (november 29.december 10.) keretében a szovjet 46. hadsereg átkelt a Dunán Budapesttől délre, Ercsi körzetében (hatalmas veszteségeket szenvedve),[11] továbbá a Front további részei megkezdték a főváros bekerítését. A körülzárás végül nem valósult meg. December 1015 között a Front kötelékébe tartozó 7. gárdahadsereg megkísérelte áttörni az Attila-I vonalat – sikertelenül.

A IV. kísérlet keretében a szovjetek sikeresen bekerítik Budapestet és elfoglalják Buda külterületét. 1945. január 1. és 9. között a Front nagy veszteségekkel elfoglalja Pest külső kerületeit, majd 9-étől 15-éig a Nagykörút vonaláig nyomul előre. Január 16-ától 18-áig a 2. Ukrán Front sikeresen elfoglalja Pest belső területeit, így a főváros keleti oldalát teljesen ellenőrzése alá vonta[12]

A 2. Ukrán Front a magyarországi harcok után szerkesztés

A 2. Ukrán Front alakulatai jelentős szerepet játszottak Prága elfoglalásában. A prágai győzelem után a 2. Ukrán Front 46. hadserege csatlakozott a Bécset támadó 3. Ukrán Front erőihez. Malinovszkij marsall csapatai nem játszottak meghatározó szerepet Bécs ostromában, a győzelem Fjodor Tolbuhin marsallnak, a 3. Ukrán Front parancsnokának tulajdonítható. A bécsi hadművelet után a 2. Ukrán Front nem vett részt több jelentős csatában a II. világháború folyamán.

A 2. Ukrán Front vezérkara szerkesztés

Frontparancsnokok szerkesztés

 • Ivan Sz. Konyev hadseregtábornok (1944 februárjától a Szovjetunió marsallja) 1943. július (október 20-ig Sztyeppi Front) – 1944. május
 • Rogyion J. Malinovszkij hadseregtábornok (1944 szeptemberétől a Szovjetunió marsallja) 1944. május – 1945. május

A Front vezetésében jelentős szerepet játszó tábornokok szerkesztés

 • M. V. Zaharov vezérezredes, a Front törzsfőnöke, 1943. október – 1945. május
 • M. M. Sztahurszkij vezérőrnagy (1944 szeptemberétől altábornagy) a haditanács tagja
 • I. Z. Szuszajkov, a harckocsicsapatok altábornagya (1944 szeptemberétől vezérezredese) a haditanács tagja, 1943. október – 1945. március
 • A. N. Tyevcsenkov vezérőrnagy, a haditanács tagja, 1945. március - május[13]

A 2. Ukrán Front hadrendje 1944. szeptember 1-jén szerkesztés

 • Parancsnok: R. J. Malinovszkij hadseregtábornok
 • Törzsfőnök: M. V. Zaharov vezérezredes
 • A haditanács tagja: M. M. Sztahurszkij vezérőrnagy
 • A haditanács tagja: I. Z. Szuszajkov, a harckocsicsapatok altábornagya
 • 4. gárdahadsereg (I. V. Galanyin altábornagy)
  • 20. gárda-lövészhadtest
   • 5. gárda légideszant-hadosztály
   • 7. gárda légideszant-hadosztály
   • 41. gárda-lövészhadosztály
   • 80. gárda-lövészhadosztály
  • 78. lövészhadtest
   • 31. lövészhadosztály
   • 84. lövészhadosztály
   • 252. lövészhadosztály
  • 123. ágyús tüzérdandár
  • 438. páncéltörő tüzérezred
  • 452. páncéltörő tüzérezred
  • 1322. páncéltörő tüzérezred
  • 466. aknavető-ezred
  • 493. aknavető-ezred
  • 56. műszaki dandár
 • 7. gárdahadsereg (M. Sz. Sumilov vezérezredes)
  • 24. gárda-lövészhadtest
   • 72. gárda-lövészhadosztály
   • 81. gárda-lövészhadosztály
   • 6. lövészhadosztály
  • 25. gárda-lövészhadtest
   • 6. gárda légideszant-hadosztály
   • 36. gárda-lövészhadosztály
   • 53. lövészhadosztály
  • 227. lövészhadosztály
  • 41. gárda ágyús tüzérdandár
  • 114. gárda páncéltörő tüzérezred
  • 115. gárda páncéltörő tüzérezred
  • 263. aknavető-ezred
  • 5. légvédelmi tüzérhadosztály (négy légvédelmi tüzérezred)
  • 162. gárda légvédelmi tüzérezred
  • 38. önálló páncélvonat-zászlóalj
  • 60. műszaki dandár
  • 4. önálló lángszórós-zászlóalj
 • 27. hadsereg (Sz. G. Trofimenko altábornagy, 1944. szeptember 13-tól vezérezredes)
  • 35. gárda-lövészhadtest
   • 3. gárda légideszant-hadosztály
   • 93. gárda-lövészhadosztály
   • 180. lövészhadosztály
  • 33. lövészhadtest
   • 78. lövészhadosztály
   • 202. lövészhadosztály
   • 337. lövészhadosztály
  • 104. lövészhadtest
   • 4. gárda légideszant-hadosztály
   • 163. lövészhadosztály
   • 206. lövészhadosztály
  • 11. tüzérhadosztály (három tüzérhadosztály)
  • 16. áttörő tüzérhadosztály (hat tüzérdandár)
  • 27. ágyús tüzérdandár
  • 30. páncéltörő tüzérdandár
  • 34. páncéltörő tüzérdandár
  • 881. páncéltörő tüzérezred
  • 1669. páncéltörő tüzérezred
  • 480. hegyi aknavető-ezred
  • 492. aknavető-ezred
  • 9. légvédelmi tüzérhadosztály részei (két légvédelmi tüzérezred)
  • 225. gárda légvédelmi tüzérezred
  • 249. légvédelmi tüzérezred
  • 459. légvédelmi tüzérezred
  • 27. gárda-harckocsidandár (T-34/85 harckocsik)
  • 14. rohamutász-dandár
  • 43. műszaki dandár
  • 3. önálló lángszórós zászlóalj
  • 27. önálló lángszórós zászlóalj
 • 40. hadsereg (F. F. Zsmacsenko altábornagy)
  • 50. lövészhadtest
   • 133. lövészhadosztály
   • 240. lövészhadosztály
  • 51. lövészhadtest
   • 42. gárda- lövészhadosztály
   • 38. lövészhadosztály
   • 232. lövészhadosztály
  • 54. megerődített körlet
  • 159. megerődített körlet
  • 153. ágyús tüzérdandár
  • egy hadrendi szám nélküli önálló tüzérezred
  • 680. páncéltörő tüzérezred
  • 10. hegyi aknavető-ezred
  • 9. légvédelmi tüzérhadosztály részei (két légvédelmi tüzérezred)
  • 34. önálló páncélvonat-zászlóalj
  • 4. műszaki dandár
  • 21. önálló lángszórós-zászlóalj
  • 176. önálló hátilángszórós-század
 • 52. hadsereg (K. A. Korotyejev altábornagy, 1944. szeptember 13-tól vezérezredes)
  • 21. gárda-lövészhadtest
   • 62. gárda-lövészhadosztály
   • 69. gárda-lövészhadosztály
   • 254. lövészhadosztály
  • 48. lövészhadtest
   • 50. lövészhadosztály
   • 111. lövészhadosztály
   • 213. lövészhadosztály
  • 73. lövészhadtest
   • 116. lövészhadosztály
   • 294. lövészhadosztály
   • 373. lövészhadosztály
  • 145. ágyús tüzérdandár
  • 97. nehéz tarackos tüzérdandár
  • 2. páncéltörő tüzérdandár
  • 11. páncéltörő tüzérdandár
  • 315. gárda páncéltörő tüzérezred
  • 301. páncéltörő tüzérezred
  • 490. aknavető-ezred
  • 38. légvédelmi tüzérhadosztály (négy légvédelmi tüzérezred)
  • 25. önálló harckocsiezred (valószínűleg T-34 harckocsik)
  • 697. önálló tüzérezred (SZU-76 önjáró lövegek)
  • 1458. önjáró tüzérezred (SZU-76 önjáró lövegek)
  • 58. műszaki dandár
 • 53. hadsereg (I. M. Mangarov altábornagy)
  • 49. lövészhadtest
   • 1. gárda légideszant-hadosztály
   • 110. gárda-lövészhadosztály
   • 375. lövészhadosztály
  • 57. lövészhadtest
   • 203. lövészhadosztály
   • 228. lövészhadosztály
   • 243. lövészhadosztály
  • 75. lövészhadtest
   • 74. lövészhadosztály
   • 299. lövészhadosztály
  • 25. gárda-lövészhadosztály
  • 233. lövészhadosztály
  • 152. ágyús tüzérdandár
  • 31. páncéltörő tüzérdandár
  • 1316. páncéltörő tüzérezred
  • 461. aknavető-ezred
  • 54. műszaki dandár
 • 6. harckocsihadsereg (1944. szeptember 12-étől 6. gárda-harckocsihadsereg; A. G. Kravcsenko, a harckocsicsapatok altábornagya, 1944. szeptember 12-étől vezérezredese)
  • 5. gárda-harckocsihadtest
   • 20. gárda-harckocsidandár
   • 21. gárda-harckocsidandár
   • 22. gárda-harckocsidandár
   • 6. gárda gépkocsizó lövészdandár
   • 375. gárda nehéz önjáró tüzérezred
   • 1462. önjáró tüzérezred
   • 1667. páncéltörő tüzérezred
   • 454. aknavető-ezred
   • 127. gárda-aknavető- (rakéta-sorozatvető) tüzérosztály
   • 1696. gárda légvédelmi tüzérezred
   • 80. motorkerékpáros-zászlóalj
  • 5. gépesített hadtest (1944. szeptember 12-étől 9. gárda-gépesítetthadtest)
   • 2. gépesített-dandár (majd 1944 októberétől 18. gárda-gépesítettdandár)
   • 9. gépesített-dandár (majd 1944 októberétől 30. gárda-gépesítettdandár)
   • 45. gépesített-dandár (majd 1944 októberétől 31. gárda-gépesítettdandár)
   • 233. harckocsidandár
   • 745. önjáró tüzérezred (majd 1944 októberétől 389. gárda önjáró tüzérezred)
   • 458. aknavető-ezred (majd 1944 októberétől 458. aknavető-ezred)
   • 35. gárda-aknavető- (rakéta-sorozatvető) tüzérosztály
   • 1700. légvédelmi tüzérezred (majd 1944 októberétől 388. gárda légvédelmi tüzérezred)
   • 64. motorkerékpáros-zászlóalj (majd 1944 októberétől 14. gárda motorkerékpáros-zászlóalj)
  • 18. harckocsihadtest
   • 110. harckocsidandár
   • 170. harckocsidandár
   • 181. harckocsidandár
   • 32. gépkocsizó lövészdandár
   • 363. gárda nehéz önjáró tüzérezred
   • 1438. önjáró tüzérezred
   • 1000. páncéltörő tüzérezred
   • 292. aknavető-ezred
   • 106. gárda-aknavető- (rakéta-sorozatvető) tüzérosztály
   • 1694. légvédelmi tüzérezred
   • 78. motorkerékpáros-zászlóalj
  • 6. önjáró tüzérdandár (SZU-76 önjáró lövegek)
  • 49. gárda nehézharckocsi-ezred (ISZ–2 nehézharckocsik)
  • 156. önálló harckocsiezred
  • 364. gárda nehéz önjáró tüzérezred
  • 4. motorkerékpáros-ezred
  • 22.gépkocsizó műszaki dandár
 • 5. légi hadsereg (Sz. K. Gorjunov, a légierő vezérezredese)
  • 2. csatarepülő-hadtest
   • 7. gárda csatarepülő-hadosztály
   • 231. csatarepülő-hadosztály
  • 3. gárda vadászrepülő-hadtest
   • 13. gárda vadászrepülő-hadosztály
   • 14. gárda vadászrepülő-hadosztály
  • 218. bombázórepülő-hadosztály
  • 10. gárda csatarepülő-hadosztály
  • 279. vadászrepülő-hadosztály
  • 312. éjjeli bombázórepülő-hadosztály
  • 511. felderítő repülőezred
  • 207. tüzérségi felderítő repülőezred
  • 714. önálló összekötő repülőezred
  • 95. szállítórepülő-ezred
  • 18. (polgári) személyszállító repülőezred
  • 1562. légvédelmi tüzérezred
  • 1681. légvédelmi tüzérezred
  • 1975. légvédelmi tüzérezred
 • Front-közvetlen alakulatok
  • 27. gárda-lövészhadtest
   • 214. lövészhadosztály
   • 297. lövészhadosztály
   • 409. lövészhadosztály
   • 303. lövészhadosztály
  • 4. gárda-lovashadtest
   • 9. gárda-lovashadosztály (benne a 128. harckocsiezred)
   • 10. gárda-lovashadosztály (benne a 134. harckocsiezred)
   • 30. lovashadosztály (benne a 151. harckocsiezred)
   • 1815. önjáró tüzérezred (SzU-76 önjáró lövegek)
   • 152. gárda páncéltörő tüzérezred
   • 4. önálló gárda páncéltörő tüzérosztály
   • 68. gárda-aknavető- (rakéta-sorozatvető) tüzérosztály
   • 12. gárda aknavető-ezred
   • 255. légvédelmi tüzérezred
  • 5. gárda-lovashadtest
   • 11. gárda-lovashadosztály (benne a 71. harckocsiezred)
   • 12. gárda-lovashadosztály (benne a 60. harckocsiezred)
   • 63. lovashadosztály
   • 1896. önjáró tüzérezred (SZU-76 önjáró lövegek)
   • 150. gárda páncéltörő tüzérezred
   • 5. önálló gárda páncéltörő tüzérosztály
   • 72. gárda-aknavető- (rakéta-sorozatvető) tüzérosztály
   • 9. gárda aknavető-ezred
   • 585. légvédelmi tüzérezred
  • 6. gárda-lovashadtest
   • 8. gárda-lovashadosztály (benne a 136. harckocsiezred)
   • 13. gárda-lovashadosztály (benne a 250. harckocsiezred)
   • 8. lovashadosztály (benne a 154. harckocsiezred)
   • 1813. önjáró tüzérezred (SZU-76 önjáró lövegek)
   • 142. gárda páncéltörő tüzérezred
   • 6. önálló gárda páncéltörő tüzérosztály
   • 47. gárda-aknavető- (rakéta-sorozatvető) tüzérosztály
   • 11. gárda aknavető-ezred
   • 1732. légvédelmi tüzérezred
  • 23. harckocsihadtest
   • 3. harckocsidandár
   • 39. harckocsidandár
   • 135. harckocsidandár
   • 56. gépkocsizó lövészdandár
   • 1443. önjáró tüzérezred
   • 1501. páncéltörő tüzérezred
   • 457. aknavető-ezred
   • 442. gárda-aknavető- (rakéta-sorozatvető) tüzérosztály
   • 1697. légvédelmi tüzérezred
   • 82. motorkerékpáros-zászlóalj
  • 1. „Tudor Vladimirescu” önkéntes hadosztály (román önkéntesekből)
  • 1. gyalogdandár (jugoszláv önkéntesekből)
  • 5. gárda áttörő tüzérhadosztály (hat tüzérdandár)
  • 98. nehéz tarackos tüzérdandár
  • 12. páncéltörő tüzérdandár
  • 22. páncéltörő tüzérdandár
  • 24. páncéltörő tüzérdandár
  • 331. különleges hatású önálló tüzérdandár
  • 6. gárda aknavető-hadosztály (három aknavetődandár)
  • 17. aknavető-ezred
  • 47. aknavető-ezred
  • 48. aknavető-ezred
  • 57. aknavető-ezred
  • 66. aknavető-ezred
  • 80. aknavető-ezred
  • 97. aknavető-ezred
  • 302. aknavető-ezred
  • 309. aknavető-ezred
  • 324. gárda aknavető-ezred
  • 328. gárda aknavető-ezred
  • 11. légvédelmi tüzérhadosztály (négy légvédelmi tüzérezred)
  • 26. légvédelmi tüzérhadosztály (négy légvédelmi tüzérezred)
  • 27. légvédelmi tüzérhadosztály (négy légvédelmi tüzérezred)
  • 30. légvédelmi tüzérhadosztály (négy légvédelmi tüzérezred)
  • 272. gárda légvédelmi tüzérezred
  • 257. légvédelmi tüzérezred
  • 622. légvédelmi tüzérezred
  • 10. önálló páncélvonat-zászlóalj
  • 25. önálló páncélvonat-zászlóalj
  • 61. önálló páncélvonat-zászlóalj
  • 85. sebesültszállító repülőezred
  • 1001. sebesültszállító repülőezred
  • 5. műszaki dandár
  • 27. gépkocsizó műszaki dandár
  • 1. pontonos műszaki dandár
  • 2. pontonos műszaki dandár
  • 8. nehéz pontonos műszaki ezred
  • 61. önálló műszaki zászlóalj
  • 72. önálló műszaki zászlóalj[14]

Jegyzetek szerkesztés

 1. Illésfalvi Péter – Szabó Péter – Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján. Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, é.n. 75. old.
 2. Illésfalvi - Szabó - Számvéber: Erdély a hadak útján. 92. old.
 3. Számvéber Norbert. Az alföldi páncéloscsata – Harcok a Tiszántúlon, 1944. október. Puedlo Kiadó, 67. o. (2007). ISBN 978-963-9673-885 
 4. Számvéber: Az alföldi páncéloscsata. 111. old.
 5. A szovjet csapatok már október 12-én is hajtottak végre kisebb betöréseket Debrecenbe, amelyeket a védők sikeresen visszavertek (lásd: Számvéber: Az alföldi páncéloscsata. 106. old.)
 6. Számvéber: Az alföldi páncéloscsata. 143. old.
 7. Számvéber: Az alföldi páncéloscsata. 171. old.
 8. Idézi: Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Corvina Kiadó, Budapest, é.n. [2001]. 13. old.
 9. Budapest ostroma. 13. old.
 10. Idézi: Ungváry: Budapest ostroma. 13-14. old.
 11. Némedi László: A szovjet 46. hadsereg folyamátkelése Ercsi körzetében 1944 december elején (előadás), Hadtörténelmi Délutánok, 2007. november 10. (RostA jegyzetei)
 12. Erőd a Duna mentén – A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban. Magyar Elektronikus Könyvtár [1]
 13. Illésfalvi - Szabó - Számvéber: Erdély a hadak útján. 180. old.
 14. Illésfalvi - Szabó - Számvéber: Erdély a hadak útján. 180-185. old.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés