2006-os közgyűlési választások Hajdú-Bihar megyében

A 2006-os megyei közgyűlési választásokat október 1-jén bonyolították le, az általános önkormányzati választások részeként.

Közgyűlési választások
Hajdú-Bihar
megyében
2002 2006. október 1. 2010
Részvétel: 54% 145 ezer szavazó a 269 ezerből

Közgyűlés létszáma: 40 fő
Többség: 21 fő
Jelöltek száma: 251 fő
16 szervezet által
A közgyűlésbe bejutó szervezetek
lista érvényes szavazat képviselő
Fidesz-KDNP-Magosz 69 447 51% 23
MSZP 40 322 29% 13
MDF 6 456 5% 2
SZDSZ 4 803 3% 1
Hajdúvárosok 3 226 2% 1
{{{lista6}}} {{{százalék6}}} {{{képviselő6}}}
{{{lista7}}} {{{százalék7}}} {{{képviselő7}}}
{{{lista8}}} {{{százalék8}}} {{{képviselő8}}}
{{{lista9}}} {{{százalék9}}} {{{képviselő9}}}
{{{lista10}}} {{{százalék10}}} {{{képviselő10}}}
{{{lista11}}} {{{százalék11}}} {{{képviselő11}}}
{{{lista12}}} {{{százalék12}}} {{{képviselő12}}}

Kimaradt 9 szervezet (13 204 szavazat)
Érvénytelen szavazat: 7 378


A közgyűlés előző elnöke A közgyűlés új elnöke
Juhászné Lévai Katalin
MSZP
Rácz Róbert
Fidesz-KDNP

Hajdú-Bihar megyében a szavazásra jogosultak több mint fele, közel százötvenezer polgár ment el szavazni. A szavazók tizenhat szervezet jelöltjei közül választhattak.

A legtöbb szavazatot a Fidesz-KDNP-Magosz lista kapta, huszonhárom képviselőjük a többséget jelentette a negyven fős közgyűlésben. Tizenhárom megszerzett hellyel az MSZP lett a második. Bejutott még a közgyűlésbe az MDF kettő és az SZDSZ, illetve a Hajdúvárosok egy-egy megbízottja. További kilenc szervezet viszont nem került be a megyeházára.

A közgyűlés új elnöke Rácz Róbert, a Fidesz-KDNP-Magosz kistelepülési listavezetője lett.

A választás rendszere szerkesztés

 
Megyeháza, Debrecen

A megyei közgyűlési választásokat az országosan megrendezett általános önkormányzati választások részeként tartották meg. A szavazók a településük polgármesterére és a helyi képviselőkre is ekkor adhatták le a szavazataikat.

A választási rendszer – immár negyedik alkalommal – az 1994-ben elfogadott szabályokon alapult.[1]

A közgyűlési választásokon a községek, nagyközségek és városok polgárai szavazhattak. A megyei jogú városban élők – mivel nem tartoztak a megye joghatósága alá – nem vettek részt a megyei közgyűlés megválasztásában.

A választók két választókerületbe tartoztak, ahol listákra szavazhattak. A két választókerület a települések mérete szerint különült el: az egyikbe a legfeljebb 10 ezer lakóval bíró kistelepülések, a másikba pedig az ennél népesebb középvárosok tartoztak. A szavazatokat a két választókerületben külön-külön számolták össze és osztották el arányosan az adott kerületben az érvényes szavazatok 4%-át elérő szervezetek között.

Választókerületek szerkesztés

Lakók és megyei képviselők száma[2]
Település Lakó Választó-
polgár[3]
Megyei
képviselő
Kistelepülések
10 ezer lakóig
73 201 727 153 557 24
Középvárosok
10 ezer lakó fölött
8 150 526 116 612 16
Közgyűlési
választókerületek
81 352 253 270 169 40
Megyei jogú város
Debrecen
1 206 315 (166 681)
Összesen 82 558 568 (436 850) 40

Hajdú-Bihar megyében a közgyűlés létszáma 40 fő volt. A kistelepülési választókerületben 24, a középvárosiban pedig 16 képviselőt választhattak meg. Debrecen, mint megyei jogú város nem tartozott a megye joghatósága alá, s így polgárai nem is szavazhattak a megye önkormányzatának összetételéről.

A közgyűlést a megye 60 községének és nagyközségének, valamint 21 városának polgárai választhatták meg. A városok közül azonban csak nyolcban éltek tízezernél többen, így csak ez a nyolc tartozott a középvárosi választókerületbe.

A választásra jogosult polgárok száma 270 ezer volt. A polgárok egyötöde a háromezer fősnél kisebb településeken lakott, míg bő kétötödük a 10 ezer főnél népesebb városokban.

A legkevesebb polgár a megye déli részén fekvő Vekerd községben élt (139 polgár), míg a legtöbb Hajdúböszörményben (24 928 polgár).

A közgyűlési választók eloszlása településméret szerint[2]
Településméret
(lakók száma)
Település Választójogosult
(2006. júl. 20.)
Megjegyzés
Kistelepülési választókerület
1 – 600 7 1 964 0,73% legkisebb község: Vekerd
601 – 1 300 19 14 294 5,29%
1 301 – 3 000 25 39 087 14,47%
3 001 – 5 000 9 26 708 9,89%
5 001 – 10 000 13 71 504 26,47% új város: Kaba (2004)
73 153 557 56,84%
Középvárosi választókerület
10 000 – 25 000 7 91 684 33,94% H.Sámson, H.Hadház, Püspökladány,
Berettyóújfalu, Balmazújváros,
H.Nánás, H.Szoboszló
25 000 fölött 1 24 928 9,23% H.Böszörmény
8 116 612 43,16%
Összesen 82 270 169 100%

Jelöltállítás szerkesztés

Tizenhat szervezet vett részt a jelöltállítási folyamatban. Mind a két választókerületben tíz-tíz listát állítottak. A jelöltek száma összesen 251 volt (136+115).

A listák döntő részét az országos pártok állították, s a jelöltek számában is elsöprő többséggel bírtak. A tizenhat szervezetből hét volt megyei gyökerű. Ezekből az egyik a hajdúsági, egy másik pedig a bihari megyerész önkormányzatait képviselte. Két szervezet is hajdúböszörményi kötődésű volt. Egy szervezet a kistelepülések polgármestereit tömörítette, egy a nyugdíjasok érdekvédelmét látta el, egy pedig ipartestületi szövetség volt. Az országos szervezetek között szerepelt egy gazdaszövetség, három parlamenten kívüli párt és öt országgyűlési párt.

Listák szerkesztés

Lista állításához mind a két választókerületben külön-külön kellett ajánlásokat gyűjteni. Az ajánlások gyűjtésére egy bő hónap állt rendelkezésre – augusztus 4. és szeptember 8. között. Ez alatt az idő alatt a választókerületi polgárok 0,3%-ának ajánlását kellett megszerezni. A Hajdú-Bihar megyei kistelepülési választókerületben ez 461, a középvárosiban 350 ajánlást jelentett. Lehetőség volt önálló és közös listák állítására is. A közös listák esetében ugyanannyi ajánlásra volt szükség, mint az önállóak esetében. Arra is volt lehetőség, hogy egy szervezet csak az egyik választókerületben állítson listát, sőt arra is, hogy a két választókerületben más-más módon állítson listát (például az egyikben közös listán, a másikban pedig önállóan induljon).

A választásokon részt vevő szervezetek[4]
Kistelepülési választókerület Szervezet Középvárosi választókerület
#.[5] lista neve típusa jelöl­tek
száma
neve jellege hatóköre #.[5] lista neve típusa jelöl­tek
száma
helyi és megyei szervezetek
Hajdúböszörmény Fejlődéséért Egyesület társ. megyei[6] 8. HBFE önálló 3
KISZÖV Hajdú-Bihar Megyei Iparszövetség társ. megyei[7] 3. KISZÖV önálló 4
Hajdúvárosok Hagyományőrző, Érdekképviseleti és Területfejlesztő Szövetsége társ. megyei[8] 4. Hajdú­városok önálló 4
Civilek a Lakóhelyért Egyesület társ. megyei[9] 10. Civilek önálló 5
5. NYÉRE önálló 5 Nyugdíjasok Érdekérvényesítő Egyesülete társ. megyei[10]
7. BIÖSZ önálló 7 Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete társ. megyei[11]
2. Polgár­mesterek önálló 8 Polgármesterek Hajdú-Bihar Megyéért Egyesület társ. megyei[12]
országos pártok és szövetségeseik
9. FKGP önálló 3 Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt párt országos[13] 1. FKGP önálló 2
6. MIÉP önálló 6 Magyar Igazság és Élet Pártja párt országos[14] 5. MIÉP-MVPP közös 12
3. MVPP önálló 15 Magyar Vidék és Polgári Párt párt országos[15]
8. SZDSZ önálló 11 SZDSZ – A magyar liberális párt párt országos[16] 6. SZDSZ önálló 10
1. MDF önálló 16 Magyar Demokrata Fórum párt országos[17] 9. MDF önálló 29
10. Fidesz-KDNP-
Magosz
közös 24 Fidesz – Magyar Polgári Szövetség párt országos[18] 2. Fidesz-KDNP-
Magosz
közös 16
Kereszténydemokrata Néppárt párt országos[19]
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége társ. országos[20]
4. MSZP önálló 41 Magyar Szocialista Párt párt országos[21] 7. MSZP önálló 30
10 lista 136 16 szervezet 10 lista 115

Jelöltek szerkesztés

Listavezetők
Kistelepülési
választókerület
Lista Középvárosi
választókerület
Olajos Mihály BIÖSZ
Civilek dr. Nagy Imre
Kozlok Béla FKGP Bodnár János László
Rácz Róbert Fidesz-KDNP-Magosz Arnóth Sándor
Hajdúvárosok Kathiné Juhász Ildikó
HBFE Rácz Sándor
KISZÖV Török István
Kálmánné Szabó Katalin MDF Makay Zsolt
dr. Móri Antal MIÉP Sári Csaba
Antal János Csaba MVPP
dr. Oláh Lajos MSZP dr. Molnár László
Kujbus Mihály János NYÉRE
Bajusz Istvánné Polgármesterek
Fülöp Mihály István SZDSZ Gadus István János
A kistelepülési választókerület képviselőjelöltjei[4]
(A szavazólapokon a listák első öt jelöltje szerepelt.)
MDF
Kálmánné Szabó Katalin
Lakatos Tibor József
Szőllősi Imre
Oláh József
Guba Péter
További jelöltek
Pethe Tamás
Mócsán Tiborné
dr. Thomay Dezső
dr. Medgyessy István
dr. Károlyi Sándor György
Bágyokné Nagy Erzsébet
Fenyves József
Bagdány Miklós
Boruzsné Bói Ildikó
Nagyné Juhász Éva
Karancsi Lajos
Polgármesterek
Bajusz Istvánné
Csobán József
dr. Katona Gyula
Hadházi László
Eszenyi Antal
További jelöltek
Farkas Pál
Varga József
Kiss Tiborné
MVPP
Antal János Csaba
Luxeder Endre
Széles Elek
dr. Szilágyi Ilona Veronika
Nagy Sándor
További jelöltek
Hamecz Sándor
Majoros Istvánné
Adamecz Zsófia Anna
Lékáné Várkonyi Gizella
Dobos József
Kozma Sándor
Hajdú Csaba
Zsiday Csaba Ferenc
Hajdú Lajos
Győri László
MSZP
dr. Oláh Lajos
dr. Forgács Barna
Gurzó László
Arany Sándor
Csige Tamás
További jelöltek
Titi Éva
Szécsi Tamás
Moczok Gyula
Lukovics András
Krucsó Antal
Bangóné Borbély Ildikó
Struba József
Nagy Józsefné
Orvos Mihály
Erdős Károly
Korcsmáros Sándor
Sarudi Sándor
Szabó János
Pénzes László
Taga László
Lacka Jánosné
Miterliné dr. Vass Melinda
Toplak Jenő
Petrucz Jánosné
Szabó Gábor
Kovács László
Forgács Imre
Nagy Zoltán
Pogácsás György
Szabó Ágnes
dr. Szabó József
Dani Béla
Pápa Krisztián
dr. Jeles Viktor
Jakab Jenő
Enyedi Eszter
Derzsi Miklós
dr. Juhászné Lévai Katalin
dr. Hajdu Attila
Tóth József
Csontos János
NYÉRE
Kujbus Mihály János
Galó Józsefné
Szánóczki István
Gere Gyuláné
Szarvas Józsefné
MIÉP
dr. Móri Antal
Apponyi Tibor
Mester Bálint
László Lajos
Hajdu József
További jelöltek
Baranyai Árpád
BIÖSZ
Olajos Mihály
Gulyás András
Kecskés Gyula
Vajda Imre
Marczin Sándor
További jelöltek
Bagdi Lajos János
Furák Károly
SZDSZ
Fülöp Mihály István
dr. Rab Ferenc
Szabó Sándor
Fazekas Ferenc
Csarnai Jánosné
További jelöltek
Végh Edit
Vincze Károly Mátyás
Erdeiné Szilágyi Anikó Edit
Kissné Tuza Magdolna Erika
Kis Sándor
Hodosán Mihály
FKGP
Kozlok Béla
Földi József
Hóra János
 
 
Fidesz-KDNP-Magosz
Rácz Róbert
Timár Zoltán
Ménes Andrea
Berényi András
Bodó Sándor
További jelöltek
Tasi Sándor
Tóth Mihály
Bulcsú László
Bernáth László
Aba-Horváth István
Szabó Sándor
Jantyik Zsolt István
dr. Lázár Imre
Kovács Miklósné
Győri Balázs
Bérczesi Zsolt Imre
Rásó Tibor
Filemon Mihály
Molcsán Piroska
Módos Imre
Sápi Imre
Semlyényiné Mizák Ágota
Kiss Sándor
Kiss György
A középvárosi választókerület képviselőjelöltjei[4]
(A szavazólapokon a listák első öt jelöltje szerepelt.)
FKGP
Bodnár János László
Fábián Attila
 
 
 
Fidesz-KDNP-Magosz
Arnóth Sándor
dr. Tiba István
Kocsis Róbert
Kovács Zoltán
Máthé Attila Gyula
További jelöltek
Postáné Kecskés Ilona
Buczkó József
Kiss Sándor Mátyás
Muraközi István
Derecskei Erzsébet
Nagy Bálint László
dr. Czár Csaba András
Kovács Zsigmondné
Szólláth Tibor
László Vilmos Csongor
Kardos István Ernő
KISZÖV
Török István
Korény Istvánné
Szilágyi Antal
Katona Béla
 
Hajdúvárosok
Kathiné Juhász Ildikó
dr. Sóvágó László
dr. Éles András
Béres László
 
MIÉP-MVPP
Sári Csaba
Borsos László
Pozsár Mária
Mester Antal
Katona Attila
További jelöltek
Ordasi József
Takács László Attiláné
Mezei István
dr. Kovács Andrásné
Nagy Sándor
Kecskés István Béla
 [22]
Boldog Péter József
SZDSZ
Gadus István János
Gál István
Tarcsi András
Szórádi Sándor
Jakab György István
További jelöltek
Molnár József
Mészáros Sándor
Tar István
Tóth István
Papp Gyula
MSZP
dr. Molnár László
Kövér Mónika
Pántya György
Kőrösiné Bódi Judit
Csige József
További jelöltek
Tar Zoltán
Kőrösy Gáborné
Károlyi Mihály
Kegyes Lászlóné
Nagy Zsolt
Szabó László
Hegedűsné Varga Irén
Dobrossy Barnabás
Szilágyi József
Molnár Ernő
Dede Ernő
dr. Sztancsik Péter
Dobi Sándor
Oláh Miklós
Sziklai Emőke
 [22]
Csiha András
Totyik Tamás
Kocsis János
Suták Miklós
dr. Takács Imre
dr. Bedő Tibor
dr. Bazsa György
dr. Orosz István
Szigetvári János
Gyula Ferencné
HBFE
Rácz Sándor
Gál József
dr. Deli Imre
 
 
MDF
Makay Zsolt
dr. Murvai-Kiss Krisztián
Komor Sándor
Szeifert Ferenc
Marosi György Csongor
További jelöltek
Kárai Imre
Csokai József
dr. Szabó Imre
dr. Nyakas Miklós
Kovács Edit
Pusztai Gabriella
Kovács Apor
Csikos Ádám
Vigné Balogh Katalin
Tóth István
Gaál Imre
Pataki József
Molnár Magdolna
Pál-Kovács Dezső
Hámos András
Joó István
Turi Gábor
Joó Szabolcs
Tóth-Major Mónika
Berecz Zsolt András
Gyarmati Renáta
Barna Lajosné
Kántor András
Varga László
Civilek
dr. Nagy Imre
Leleszné Sveda Klára
Szolnoki Ferenc
Fazekasné Rab Julianna
Erdős István

A szavazás menete szerkesztés

A választást 2006. október 1-jén bonyolították le. A választópolgárok reggel 6 órától kezdve adhatták le a szavazataikat, egészen a 19 órás urnazárásig.

Részvétel szerkesztés

A részvétel összesített adatai[23][24][25]
jogosultak
arányában
szavazók
arányában
Választójogosult[3] 269 324
Szavazó 144 836 53,78%
érvényes szavazólap 137 458 51,04% 94,91%
érvénytelen / hiányzó 7 378 2,74% 5,09%
Távolmaradó 124 488 46,22%
Heten szavaztak, hatan távolmaradtak

A 269 ezer szavazásra jogosult polgárból 145 ezer vett részt a választásokon (54%). Ez az arány érzékelhetően meghaladta a négy évvel korábbi részvételt (+4,9%p). A leadott szavazatok közül hét és fél ezer volt érvénytelen (5,1%).

A részvételi hajlandóság eltért a két választókerületben. A kistelepüléseken a polgárok több mint 56%-a ment el szavazni, míg a középvárosokban ez az arány alig haladta meg az 50%-ot. A választói kedv épp a legkisebb településen volt a legnagyobb (Vekerd, 87%), a legalacsonyabb pedig a megye déli határánál fekvő Csökmőn (32%).

Az érvénytelen szavazatok aránya a kistelepüléseken volt magasabb (6,1%-3,6%).

Részvételi adatok választókerületi bontásban[25]
Kistelepülési választókerület[23] Középvárosi választókerület[24]
jogosultak
arányában
szavazók
arányában
jogosultak
arányában
szavazók
arányában
Választójogosult[3] 153 050 116 274
Szavazó 86 048 56,22% 58 788 50,56%
   érvényes szavazólap 80 770 52,77% 93,87% 56 688 48,75% 96,43%
   érvénytelen / hiányzó szavazólap 5 278 3,45% 6,13% 2 100 1,81% 3,57%
Távolmaradó 67 002 43,78% 57 486 49,44%
Részvételi adatok településméret szerint
Lakók száma Település Választó-
jogosult
Szavazó Részvétel Legnagyobb/legkisebb
részvétel
1 – 1 300 26 16 187 10 846 67,00% Vekerd 87,32%
Csökmő 31,70%
1 301 – 3 000 25 39 019 23 583 60,44%
3 001 – 5 000 9 26 635 15 280 57,37% Nyíracsád 70,27%
Téglás 41,00%
5 001 – 10 000 13 71 209 36 339 51,03%
1 – 10 000 73 153 050 86 048 56,22%
10 000 fölött 8 116 274 58 788 50,56% Hajdúsámson 57,33%
Hajdúszoboszló 46,37%
Összesen 81 269 324 144 836 53,78%

Eredmények szerkesztés

Összesített eredmények[23][24]
Lista Érvényes szavazat Küszöb Képviselő
db arány kt kv arány +/–
FideszKDNPMagosz 69 447 50,52% 23 57,5% +9  [26]
MSZP 40 322 29,33% 13 32,5% –8  
MDF 6 456 4,70% 2 5,0% +2  [26]
SZDSZ 4 803 3,49% 1 2,5% –1  
Hajdúvárosok 3 226 2,35% 1 2,5% ±0
MIÉP 3 317 2,41% 0
MIÉPMVPP
MVPP
NYÉRE 2 963 2,16% 0
Polgármesterek 2 555 1,86% 0
FKGP 1 637 1,19% 0
BIÖSZ 819 0,60% 0
Civilek 732 0,53% 0
KISZÖV 679 0,49% 0
HBFE 502 0,37% 0
Összesen 137 458 40

A választásokat a Fidesz-KDNP-Magosz szövetség nyerte meg. Az MSZP második lett, rajtuk kívül az MDF, az SZDSZ és a Hajdúvárosok képviselői jutottak be a közgyűlésbe. A további listák viszont egyik választókerületben sem érték el a közgyűlésbe jutáshoz szükséges 4%-os határt.

A legtöbb szavazatot a Fidesz-KDNP-Magosz listája kapta, közel 30 ezer voksal előzték meg a szocialistákat. Ez az eredmény azt jelentette, hogy a 2002-es választásokhoz képest fordult a kocka: ahogy akkor a baloldal, úgy most a jobboldal szerezte meg a közgyűlési helyek többségét. A Fidesz vezette fölállás kilenccel növelte a közgyűlési székei számát, igaz akkor még az MDF-el indultak közös listán. Az MDF viszont ezen a választáson újra önállóan mérettette meg magát, és ennek eredményeként két képviselői széket a magának is mondhatott. A választások vesztese az MSZP lett, amely a négy évvel korábbi voksoláshoz képest nyolc helyet veszített, és így 13 fős frakciójával a legnagyobb ellenzéki erő lett a megyeházán. Rajtuk kívül az SZDSZ és a Hajdúvárosok egy-egy jelöltje került be a közgyűlésbe. Mindkét szervezet jelen volt már a korábbi közgyűlésben is, igaz a szabaddemokraták egy helyet veszítettek 2002-höz képest.

Nem jutott be sem a MIÉP, sem a Magyar Vidék és Polgári Párt, ahogyan a kisgazdák és további hat megyei szervezet sem.

Választókerületenként szerkesztés

Eredmények a kistelepülési választókerületben[23]
Lista Érvényes szavazat Küszöb Képviselő +/–
FideszKDNPMagosz 41 206 51,02% 15 62,50% +6  [26]
MSZP 24 134 29,88% 8 33,33% –6  
MDF 3 250 4,02% 1 4,17% +1  [26]
NYÉRE 2 963 3,67% 0
Polgármesterek 2 555 3,16% 0
SZDSZ 2 206 2,73% 0 –1  
MIÉP 1 578 1,95% 0
FKGP 1 082 1,34% 0
MVPP 977 1,21% 0
BIÖSZ 819 1,01% 0
Összesen 80 770 3/10 24
Eredmények a középvárosi választókerületben[24]
Lista Érvényes szavazat Küszöb Képviselő +/–
FideszKDNPMagosz 28 241 49,82% 8 50,00% +3  [26]
MSZP 16 188 28,56% 5 31,25% –2  
Hajdúvárosok 3 226 5,69% 1 6,25% ±0
MDF 3 206 5,66% 1 6,25% +1  [26]
SZDSZ 2 597 4,58% 1 6,25% –1  
MIÉPMVPP 762 1,34% 0
Civilek 732 1,29% 0
KISZÖV 679 1,20% 0
FKGP 555 0,98% 0
HBFE 502 0,89% 0
Összesen 56 688 5/10 16

A választás nagyobbrészt a kistelepülési választókerületben dőlt el, hiszen abban 24, míg a középvárosi kerületben 16 képviselői helyet osztottak ki.

A középvárosi választókerületben 57 ezer érvényes szavazatot adtak le a választópolgárok. A voksok fele a Fidesz-KDNP-Magosz listájára érkezett, több mint negyede pedig az MSZP listájára. A jobboldali szövetség nyolc, a szocialisták öt képviselőt küldhettek a megyeházára a középvárosi polgárok bizamából.

Egy-egy képviselőt juttatott be ebből a kerületből a közgyűlésbe a hajdúvárosok szövetsége (5,7%), az MDF (5,7%) és az SZDSZ (4,6%). A 4%-os küszöböt 2 267 szavazat jelentette. A további listák messze elmaradtak ettől. Közéjük tartozott a MIÉP illetve Magyar Vidék és Polgári Párt közös listája (1,3%), a kisgazdák (1,0%), a megyei iparszövetség (1,2%) és a két hajdúböszörményei civil szervezet (1,3 ill. 0,9%).

A kistelepülési választókerületben 81 ezer érvényes szavazatot számoltak össze a szavazatszámláló bizottságok tagjai. A Fidesz-KDNP-Magosz lista a szavazatok több mint felét kapta meg. A második helyen az MSZP végzett, közel 30%-os eredménnyel. A Fidesz vezette lista 15, míg a szocialisták 8 képviselői helyhez jutottak ebben a választókerületben. (Ez lényegében a négy évvel korábbi eredmény fordítottja volt, akkor a jobboldali listának 9, míg a baloldalnak 14 hely jutott.)

Alig másfél tucat szavazattal lépte át az MDF listája a 4%-os határt, míg további hét szervezetnek ez nem sikerült. Közülük a nyugdíjas szervezet (3,7%) és a polgármesterek egyesülete (3,2%) kapta a legtöbb szavazatot. Messze a bejutási küszöb alatt maradt az SZDSZ (2,7%), amelynek négy évvel korábban még bő 4%-os támogatottsága volt a kistelepülésen élők körében. Az országos pártok közül a MIÉP (2,0%) és a kisgazdák (1,3%), ugyanúgy mint négy éve, most sem érték el a bejutási küszöböt. A legkevesebb támogatót a Magyar Vidék és Polgári Párt (1,2%) és a bihariak önkormányzati szövetsége (1,0%) tudhatta magáénak.

Küszöb körüli eredmények (±1%p)
Lista Választókerület Eltérés
Szavazat %p
MDF kistelepülési 19 +0,02
NYÉRE kistelepülési −268 -0,33
SZDSZ középvárosi 329 +0,58
Polgármesterek kistelepülési −676 -0,84

Az új közgyűlés szerkesztés

A közgyűlés összetétele
23 13 2 1 1
Listák Képviselők
FideszKDNPMagosz 23 57,5%
MSZP 13 32,5%
MDF 2 5,0%
SZDSZ 1 2,5%
Hajdúvárosok 1 2,5%
Összesen 40

Az új közgyűlés alakuló ülésére október 12-én került sor. A közgyűlés elnökévé Rácz Róbertet, a Fidesz-KDNP-Magosz kistelepülési listavezetőjét választották. Az új elnök korábban a Fidesz frakcióját vezette a megyeházán, valamint a párt országgyűlési képviselője is volt. Az alelnöki tisztségre Kocsis Róbert kapott bizalmat, aki a korábbi ciklusban Hajdúszoboszló alpolgármestere és a Fidesz országgyűlési képviselője volt.[mti 1] A közgyűlés következő ülésén, november 22-én szintén alelnökké választották Szólláth Tibort, aki a Fidesz-KDNP-Magosz középvárosi listáján szerepelt jelöltként.[mti 2]

A megválasztott képviselők szerkesztés

Fidesz-KDNP-Magosz
kistelepülések
Rácz Róbert
Timár Zoltán
Ménes Andrea
Berényi András
Bodó Sándor
Tasi Sándor
Tóth Mihály
Bulcsú László
Bernáth László
Aba-Horváth István
Szabó Sándor
Jantyik Zsolt István
dr. Lázár Imre
Kovács Miklósné
Győri Balázs
Fidesz-KDNP-Magosz
középvárosok
Arnóth Sándor
dr. Tiba István
Kocsis Róbert
Kovács Zoltán
Máthé Attila Gyula
Postáné Kecskés Ilona
Buczkó József
Kiss Sándor Mátyás
MSZP
középvárosok
dr. Molnár László
Kövér Mónika
Pántya György
Kőrösiné Bódi Judit
Csige József
MSZP
kistelepülések
dr. Oláh Lajos
dr. Forgács Barna
Gurzó László
Arany Sándor
Csige Tamás
Titi Éva
Szécsi Tamás
Moczok Gyula
MDF
kistelepülések
Kálmánné Szabó Katalin
középvárosok
Makay Zsolt
SZDSZ
középvárosok
Gadus István János
Hajdúvárosok
középvárosok
Kathiné Juhász Ildikó

Jegyzetek szerkesztés

 1. A 2006-ban érvényes jogi szabályozásra nézve lásd: 2006. évi önkormányzati választások. Jog. Törvények. Országos Választási Iroda. (Hozzáférés: 2018. január 8.)
 2. a b Választókerületi beosztás – Hajdú-Bihar megye települései. Országos Választási Iroda. (Hozzáférés: 2018. január 8.) és Települések – Települési egyéni választókerületek (TEVK) – Hajdú-Bihar megye. Választástörténet. (Hozzáférés: 2018. január 8.) A lakók számára vonatkozó adatok 2006. január 1-jére érvényesek, a választópolgároké 2006. július 20-ára.
 3. a b c A kimutatásokban két különböző időpont szerepel a választójogosultak számára vonatkozóan: először a választási folyamat kezdetén (júl. 20.), másodszor pedig a választás napján (okt. 1.). Némi eltérés a két adat között természetesnek mondható.
 4. a b c A választások hivatalos jelöltjei: A fővárosi és megyei választókerületek listái. Választástörténet. (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 5. a b A listák szavazólapon való sorrendjét sorsolással döntötték el, a két választókerületben külön-külön.
 6. Szervezet adatai. Választástörténet. Országos Választási Bizottság, 2006 (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 7. Szervezet adatai. Választástörténet. Országos Választási Bizottság, 2006 (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 8. Szervezet adatai. Választástörténet. Országos Választási Bizottság, 2006 (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 9. Szervezet adatai. Választástörténet. Országos Választási Bizottság, 2006 (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 10. Szervezet adatai. Választástörténet. Országos Választási Bizottság, 2006 (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 11. Szervezet adatai. Választástörténet. Országos Választási Bizottság, 2006 (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 12. Szervezet adatai. Választástörténet. Országos Választási Bizottság, 2006 (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 13. 332/2006. (VIII.3.) határozat. Országos Választási Bizottság, 2006. augusztus 3. (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 14. 386/2006. (VIII.10.) OVB határozat. Országos Választási Bizottság, 2006. augusztus 10. (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 15. 387/2006. (VIII.10.) OVB határozat. Országos Választási Bizottság, 2006. augusztus 10. (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 16. 320/2006. (VII. 27.) OVB határozat. Országos Választási Bizottság, 2006. július 27. (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 17. 325/2006. (VII. 31.) OVB határozat. Országos Választási Bizottság, 2006. július 31. (Hozzáférés: 2018. január 12.)
 18. 368/2006. (VIII. 7.) OVB határozat. Országos Választási Bizottság, 2006. augusztus 7. (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 19. 367/2006. (VIII. 7.) OVB határozat. Országos Választási Bizottság, 2006. augusztus 7. (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 20. 418/2006. (VIII. 17.) OVB határozat. Országos Választási Bizottság, 2006. augusztus 17. (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 21. 310/2006. (VII. 24.) OVB határozat. Országos Választási Bizottság, 2006. július 24. (Hozzáférés: 2018. január 9.)
 22. a b A jelölt a szavazólapok hivatalos jóváhagyása után, de még a választás napja előtt visszalépett a jelöltségtől.
 23. a b c d Hajdú-Bihar megyei közgyűlés választás (10 000 vagy ennél kevesebb lakosú települések választókerülete) eredménye. Országos Választási Iroda, 2006. november 22. (Hozzáférés: 2018. január 10.)
 24. a b c d Hajdú-Bihar megyei közgyűlés választás (10 000-nél több lakosú települések választókerülete) eredménye. Országos Választási Iroda, 2006. november 22. (Hozzáférés: 2018. január 10.)
 25. a b A jegyzőkönyvi adatok (C) mezője mutatja a választójogosultak számát, a (E) mező a szavazók számát. Az érvényes szavaztatok száma az (I) mezőben szerepel. Az alábbi tábla "érvénytelen / hiányzó" rovata a jegyzőkönyv (E) és (I) mezője különbségének felel meg.
 26. a b c d e f 2002-ben a Fidesz nem a KDNP-vel, hanem az MDF-el állított közös listát, aminek akkor is a Magosz volt a harmadik számú résztvevője.

MTI hírek szerkesztés

A Magyar Távirati Iroda archívuma elérhető a világhálón, abban az 1988 óta megjelent hírek szabadon kereshetők. Ugyanakkor a honlap olyan technológiával készült, hogy az egyes hírekre nem lehet közvetlen hivatkozást (linket) megadni. Így a kereséshez szükséges alapadatok megadásával újra ki kell keresni az adott hírt (cím kulcsszavai, dátum).

 1. „Megalakult Hajdú-Bihar megye közgyűlése”, Magyar Távirati Iroda, 2006. október 12. (Hozzáférés ideje: 2018. január 11.) 
 2. „Hajdú-Bihar megye napja - díjátadás”, Magyar Távirati Iroda, 2006. november 22. (Hozzáférés ideje: 2018. január 11.) 

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés