ATC C03 – Diuretikumok

Az ATC C03 – Diuretikumok a gyógyszerek anatómiai, gyógyászati és kémiai osztályozási rendszerének (ATC) egyik alcsoportja.

ATC C Kardiovaszkuláris rendszer
ATC C01 Szívre ható szerek
ATC C02 Vérnyomáscsökkentők
ATC C03 Diuretikumok
ATC C04 Perifériás értágítók
ATC C05 Vazoprotektív szerek
ATC C07 Béta-receptor blokkolók
ATC C08 Kalcium-csatorna blokkolók
ATC C09 Renin-angiotenzin rendszerre ható szerek
ATC C10 Szérum lipidszintet csökkentő szerek

C03A Mérsékelt hatású diuretikumok, tiazidokSzerkesztés

C03AA Tiazidok önmagukbanSzerkesztés

C03AA01 Bendroflumetiazid Bendroflumethiazide Bendroflumethiazidum
C03AA02 Hidroflumetiazid Hydroflumethiazide
C03AA03 Hidroklorotiazid Hydrochlorothiazide Hydrochlorothiazidum
C03AA04 Klorotiazid Chlorothiazide Chlorothiazidum
C03AA05 Politiazid Polythiazide
C03AA06 Triklormetiazid Trichlormethiazide
C03AA07 Ciklopentiazid Cyclopenthiazide
C03AA08 Metiklotiazid Methyclothiazide
C03AA09 Ciklotiazid Cyclothiazide
C03AA13 Mebutizid Mebutizide

C03AB Thiazidok és kálium kombinációjaSzerkesztés

C03AB01 Bendroflumethiazide and potassium
C03AB02 Hydroflumethiazide and potassium
C03AB03 Hydrochlorothiazide and potassium
C03AB04 Chlorothiazide and potassium
C03AB05 Polythiazide and potassium
C03AB06 Trichlormethiazide and potassium
C03AB07 Cyclopenthiazide and potassium
C03AB08 Methyclothiazide and potassium
C03AB09 Cyclothiazide and potassium

C03AH Tiazidok kombinációi Pszicholeptikumokban és/vagy fájdalomcsillapítókkalSzerkesztés

C03AH01 Chlorothiazide, combinations
C03AH02 Hydroflumethiazide, combinations

C03AX Tiazidok, kombinációban más gyógyszerekkelSzerkesztés

C03AX01 Hydrochlorothiazide, combinations

C03B Mérsékelt hatású diuretikumok, kivéve tiazidokatSzerkesztés

C03BA Szulfonamidok önmagukbanSzerkesztés

C03BA02 Kinetazon Quinethazone
C03BA03 Klopamid Clopamide
C03BA04 Klortalidon Chlortalidone Chlortalidonum
C03BA05 Mefruzid Mefruside
C03BA07 Klofenamid Clofenamide
C03BA08 Metolazon Metolazone
C03BA09 Metikrán Meticrane
C03BA10 Xipamid Xipamide
C03BA11 Indapamid Indapamide Indapamidum
C03BA12 Klorexolon Clorexolone
C03BA13 Fenkizon Fenquizone
C03BA82 Klorexolon pszicholeptikumokkal kombinációban

C03BB Szulfonamidok és a kálium kombinációkbanSzerkesztés

C03BB02 Quinethazone and potassium
C03BB03 Clopamide and potassium
C03BB04 Chlortalidone and potassium
C03BB05 Mefruside and potassium
C03BB07 Clofenamide and potassium

C03BC Higanyos diuretikumokSzerkesztés

C03BC01 Merzalil Mersalyl

C03BD Xantin-származékokSzerkesztés

C03BD01 Teobromin Theobromine Theobrominum

C03BK Szulfonamidok kombinációban más gyógyszerekkelSzerkesztés

C03BX Egyéb mérsékelt hatású diuretikumokSzerkesztés

C03BX03 Cikletanin Cicletanine

C03C Csúcshatású diuretikumokSzerkesztés

C03CA Szulfonamidok önmagukbanSzerkesztés

C03CA01 Furoszemid Furosemide Furosemidum
C03CA02 Bumetanid Bumetanide Bumetanidum
C03CA03 Piretanid Piretanide Piretanidum
C03CA04 Toraszemid Torasemide Torasemidum anhydricum

C03CB Szulfonamidok és kálium kombinációjaSzerkesztés

C03CB01 Furoszemid és kálium
C03CB02 Bumetanid és kálium

C03CC Ariloxi-ecetsav származékokSzerkesztés

C03CC01 Etakrinsav Etacrynic acid Acidum etacrynicum
C03CC02 Tienilsav Tienilic acid

C03CD Pirazolone származékokSzerkesztés

C03CD01 Muzolimin Muzolimine

C03CX Egyéb csúcshatású diuretikumokSzerkesztés

C03CX01 Etozolin Etozoline

C03D Kálium-visszatartó diuretikumokSzerkesztés

C03DA Aldoszteron-antagonistákSzerkesztés

C03DA01 Spironolactone
C03DA02 Potassium canrenoate
C03DA03 Canrenone
C03DA04 Eplerenone

C03DB Egyéb kálium-visszatartó szerekSzerkesztés

C03DB01 Amilorid Amiloride Amiloridi hydrochloridum
C03DB02 Triamterén Triamterene Triamterenum

C03E Diuretikumok és kálium-visszatartó szerek kombinációiSzerkesztés

C03EA Mérsékelt hatású diuretikumok és kálium-visszatartó szerekSzerkesztés

C03EA01 Hydrochlorothiazide and potassium-sparing agents
C03EA02 Trichlormethiazide and potassium-sparing agents
C03EA03 Epitizide and potassium-sparing agents
C03EA04 Altizide and potassium-sparing agents
C03EA05 Mebutizide and potassium-sparing agents
C03EA06 Chlortalidone and potassium-sparing agents
C03EA07 Cyclopenthiazide and potassium-sparing agents
C03EA12 Metolazone and potassium-sparing agents
C03EA13 Bendroflumethiazide and potassium-sparing agents
C03EA14 Butizide and potassium-sparing agents

C03EB Csúcs hatású diuretikumok és kálium-visszatartó szerekSzerkesztés

C03EB01 Furosemide and potassium-sparing agents
C03EB02 Bumetanide and potassium-sparing agents

C03X Egyéb diuretikumokSzerkesztés

C03XA Vazopresszin antagonistákSzerkesztés

C03XA01 Tolvaptán Tolvaptan
C03XA02 Konivaptán Conivaptan