ATC N04 – A Parkinson-kór gyógyszerei

gyógyszerek egyik alcsoportja

Az ATC N04 – A Parkinson-kór gyógyszerei a gyógyszerek anatómiai, gyógyászati és kémiai osztályozási rendszerének (ATC) egyik alcsoportja.

ATC N Idegrendszer
ATC N01 Érzéstelenítők
ATC N02 Analgetikumok
ATC N03 Antiepileptikumok
ATC N04 Parkinson-kór gyógyszerei
ATC N05 Pszicholeptikumok
ATC N06 Pszichoanaleptikumok
ATC N07 Idegrendszer egyéb gyógyszerei

N04A Antikolinerg szerek szerkesztés

N04AA Tercier aminok szerkesztés

N04AA01 Trihexifenidil Trihexyphenidyl Trihexyphenidyli hydrochloridum
N04AA02 Biperidén Biperiden Biperideni hydrochloridum
N04AA03 Metixén Metixene Metixeni hydrochloridum
N04AA04 Prociklidin-hidroklorid Procyclidine
N04AA05 Profénamin Profenamine
N04AA08 Dexetimid Dexetimide
N04AA09 Fenglutárimid Phenglutarimide
N04AA10 Mazatikol Mazaticol
N04AA11 Bornaprin Bornaprine
N04AA12 Tropatepin Tropatepine

N04AB Az antihisztaminokkal kémiailag rokon éterek szerkesztés

N04AB01 Etanautine
N04AB02 Orphenadrine (chloride)

N04AC Tropin-éterek vagy tropin-származékok szerkesztés

N04AC01 Benzatropine
N04AC30 Etybenzatropine

N04B Dopaminerg szerek szerkesztés

N04BA DOPA és DOPA-származékok szerkesztés

N04BA01 Levodopa
N04BA02 Levodopa és dekarboxiláz inhibitor
N04BA03 Levodopa, dekarboxiláz inhibitor és COMT inhibitor
N04BA04 Melevodopa
N04BA05 Melevodopa és dekarboxiláz inhibitor
N04BA06 Etilevodopa és dekarboxiláz inhibitor

N04BB Adamantán-származékok szerkesztés

N04BB01 Amantadin Amantadine Amantadini hydrochloridum

N04BC Dopamin agonisták szerkesztés

N04BC01 Bromokriptin Bromocriptine Bromocriptini mesilas
N04BC02 Pergolid Pergolide Bromocriptini mesilas
N04BC03 Dihidroergokriptin-mezilát Dihydroergocryptine
mesylate
N04BC04 Ropinirol Ropinirole
N04BC05 Pramipexol Pramipexole
N04BC06 Kabergolin Cabergoline Cabergolinum
N04BC07 Apomorfin Apomorphine Apomorphini hydrochloridum
N04BC08 Piribedil Piribedil
N04BC09 Rotigotin Rotigotine

N04BD Monoamin-oxidáz-B gátlók szerkesztés

N04BD01 Szelegilin Selegiline Selegilini hydrochloridum
N04BD02 Razagilin Rasagiline

N04BX Egyéb dopaminerg szerek szerkesztés

N04BX01 Tolkapon Tolcapone
N04BX02 Entakapon Entacapone
N04BX03 Budipin Budipine