ATC N05 – Pszicholeptikumok

gyógyszerek egyik alcsoportja

Az ATC N05 – Pszicholeptikumok a gyógyszerek anatómiai, gyógyászati és kémiai osztályozási rendszerének (ATC) egyik alcsoportja.

ATC N Idegrendszer
ATC N01 Érzéstelenítők
ATC N02 Analgetikumok
ATC N03 Antiepileptikumok
ATC N04 Parkinson-kór gyógyszerei
ATC N05 Pszicholeptikumok
ATC N06 Pszichoanaleptikumok
ATC N07 Idegrendszer egyéb gyógyszerei

N05A Antipszichotikumok szerkesztés

N05AA Alifás oldalláncot tartalmazó fenotiazinok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AA01 Klórpromazin Chlorpromazine Chlorpromazini hydrochloridum
N05AA02 Levomepromazin Levomepromazine Levomepromazini hydrochloridum, Levomepromazini maleas
N05AA03 Promazin Promazine Promazini hydrochloridum
N05AA04 Acepromazin Acepromazine
N05AA05 Triflupromazin Triflupromazine
N05AA06 Ciamemazin Cyamemazine
N05AA07 Klórproetazin Chlorproethazine

N05AB Piperazin szerkezetű fenotiazinok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AB01 Dixirazin Dixyrazine
N05AB02 Flufenazin Fluphenazine Fluphenazini decanoas, Fluphenazini enantas, Fluphenazini dihydrochloridum (Fluphenazini hydrochloridum)
N05AB03 Perfenazin Perphenazine Perphenazinum
N05AB04 Proklórperazin Prochlorperazine Prochlorperazini maleas
N05AB05 Tiopropazát Thiopropazate
N05AB06 Trifluoperazin Trifluoperazine Trifluoperazini hydrochloridum
N05AB07 Acetofenazin Acetophenazine
N05AB08 Tioproperazin Thioproperazine
N05AB09 Butaperazin Butaperazine
N05AB10 Perazin Perazine

N05AC Piperidin szerkezetű fenotiazinok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AC01 Periciazin Periciazine
N05AC02 Tioridazin Thioridazine Thioridazini hydrochloridum, Thioridazinum
N05AC03 Mezoridazin Mesoridazine
N05AC04 Pipotiazin Pipotiazine

N05AD Butirofenon-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AD01 Haloperidol Haloperidol Haloperidolum, Haloperidoli decanoas
N05AD02 Trifluperidol Trifluperidol
N05AD03 Melperon Melperone
N05AD04 Moperon Moperone
N05AD05 Pipamperon Pipamperone
N05AD06 Bromperidol Bromperidol Bromperidolum, Bromperidoli decanoas
N05AD07 Benperidol Benperidol Benperidolum
N05AD08 Droperidol Droperidol Droperidolum
N05AD09 Fluanizon Fluanisone
QN05AD90 Azaperon Azaperone Azaperonum ad usum veterinarium

N05AE Indol-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AE01 Oxipertin Oxypertine
N05AE02 Molindon Molindone
N05AE03 Szertindol Sertindole
N05AE04 Ziprazidon Ziprasidone
N05AE05 Lurazidon Lurasidone

N05AF Tioxantén-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AF01 Flupentixol Flupentixol Flupentixoli dihydrochloridum
N05AF02 Klopentixol Clopenthixol
N05AF03 Klórprotixén Chlorprothixene Chlorprothixeni hydrochloridum
N05AF04 Tiotixén Tiotixene
N05AF05 Zuklopentixol Zuclopenthixol Zuclopenthixoli decanoas

N05AG Difenil-butil-piperidin-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AG01 Fluspirilén Fluspirilene Fluspirilenum
N05AG02 Pimozid Pimozide Pimozidum
N05AG03 Penfluridol Penfluridol

N05AH Diazepinek, oxazepinek és tiazepinek szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AH01 Loxapin Loxapine
N05AH02 Klozapin Clozapine Clozapinum
N05AH03 Olanzapin Olanzapine
N05AH04 Kvetiapin Quetiapine
N05AH05 Azenapin Asenapine
N05AH06 Klotiapin Clotiapine

N05AL Benzamidok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AL01 Szulpirid Sulpiride Sulpiridum
N05AL02 Szultoprid Sultopride
N05AL03 Tiaprid Tiapride Tiapridi hydrochloridum
N05AL04 Remoxiprid Remoxipride
N05AL05 Amiszulprid Amisulpride Amisulpridum
N05AL06 Veraliprid Veralipride
N05AL07 Levoszulpirid Levosulpiride

N05AN Lítium szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AN01 Lítium Lithium Lithii carbonas, Lithii citras

N05AX Egyéb antipszichotikumok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05AX07 Protipendil Prothipendyl
N05AX08 Riszperidon Risperidone Risperidonum
N05AX10 Mozapramin Mosapramine
N05AX11 Zotepin Zotepine
N05AX12 Aripiprazol Aripiprazol
N05AX13 Paliperidon Paliperidone
N05AX14 Iloperidon Iloperidone
N05AX15 Kariprazin Cariprazine
QN05AX90 Amperozid Amperozide

N05B Anxiolitikumok szerkesztés

N05BA Benzodiazepin-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05BA01 Diazepám Diazepam Diazepamum
N05BA02 Klórdiazepoxid Chlordiazepoxide
N05BA03 Medazepám Medazepam
N05BA04 Oxazepám Oxazepam Oxazepamum
N05BA05 Kálium-klorazepát Potassium clorazepate Dikalii clorazepas
N05BA06 Lorazepám Lorazepam Lorazepamum
N05BA07 Adinazolám Adinazolam
N05BA08 Brómazepám Bromazepam Bromazepamum
N05BA09 Klobazám Clobazam Clobazamum
N05BA10 Ketazolám Ketazolam
N05BA11 Prazepám Prazepam Prazepamum
N05BA12 Alprazolám Alprazolam Alprazolamum
N05BA13 Halazepám Halazepam
N05BA14 Pinazepám Pinazepam
N05BA15 Kamazepám Camazepam
N05BA16 Nordazepám Nordazepam
N05BA17 Fludiazepám Fludiazepam
N05BA18 Etil-loflazepát Ethyl loflazepate
N05BA19 Etizolám Etizolam
N05BA21 Klotiazepám Clotiazepam
N05BA22 Kloxazolám Cloxazolam
N05BA23 Tofizopám Tofisopam
N05BA56 Lorazepám kombinációk

N05BB Difenil-metán-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05BB01 Hidroxizin Hydroxyzine
N05BB02 Kaptodiám Captodiame
N05BB51 Hidroxizin, kombinációk

N05BC Karbamátok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05BC01 Meprobamát Meprobamate Meprobamatum
N05BC03 Emilkamát Emylcamate
N05BC04 Mebutamát Mebutamate
N05BC51 Meprobamát kombinációban

N05BD Dibenzo-biciklo-oktadién-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05BD01 Benzoktamin Benzoctamine

N05BE Azaspirodekándion-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05BE01 Buspiron Buspirone Buspironi hydrochloridum

N05BX Egyéb anxiolitikumok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05BX01 Mefenoxalon Mephenoxalone
N05BX02 Gedokarnil Gedocarnil
N05BX03 Etifoxin Etifoxine
N05BX04 Fabomotizol Fabomotizole

N05C Altatók és nyugtatók szerkesztés

N05CA Barbiturátok önmagukban szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05CA01 Pentobarbital Pentobarbital Pentobarbitalum, Pentobarbitalum natricum
N05CA02 Amobarbital Amobarbital Amobarbitalum, Amobarbitalum natricum
N05CA03 Butobarbital Butobarbital
N05CA04 Barbital Barbital Barbitalum
N05CA05 Aprobarbital Aprobarbital
N05CA06 Szekobarbital Secobarbital
N05CA07 Talbutal Talbutal
N05CA08 Vinilbital Vinylbital
N05CA09 Vinbarbital Vinbarbital
N05CA10 Ciklobarbital Cyclobarbital
N05CA11 Heptabarbital Heptabarbital
N05CA12 Repozal Reposal
N05CA15 Metohexital Methohexital
N05CA16 Hexobarbitál Hexobarbital Hexobarbitalum
N05CA19 Tiopental Thiopental Thiopentalum natricum et natrii carbonas
N05CA20 Etallobarbital Etallobarbital
N05CA21 Allobarbital Allobarbital
N05CA22 Proxibarbal Proxibarbal

N05CB Barbiturátok, kombinációk szerkesztés

N05CB01 Barbiturátok kombinációban
N05CB02 Barbiturátok más szerekkel kombinációban

N05CC Aldehidek és származékaik szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05CC01 Klorál-hidrát Chloral hydrate Chlorali hydras
N05CC02 Kloralodol Chloralodol
N05CC03 Acetilglicinamid-klorál-hidrát Acetylglycinamide chloral hydrate
N05CC04 Diklorálfenazon Dichloralphenazone
N05CC05 Paraldehid Paraldehyde Paraldehydum

N05CD Benzodiazepin-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05CD01 Flurazepám Flurazepam Flurazepami monohydrochloridum
N05CD02 Nitrazepám Nitrazepam Nitrazepamum
N05CD03 Flunitrazepám Flunitrazepam Flunitrazepamum
N05CD04 Esztazolám Estazolam
N05CD05 Triazolám Triazolam
N05CD06 Lormetazepám Lormetazepam
N05CD07 Temazepám Temazepam Temazepamum
N05CD08 Midazolám Midazolam Midazolamum
N05CD09 Brotizolám Brotizolam Brotizolamum
N05CD10 Kvazepám Quazepam
N05CD11 Loprazolám Loprazolam
N05CD12 Doxefazepám Doxefazepam
N05CD13 Cinolazepám Cinolazepam

N05CE Piperidindion-származékok szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05CE01 Glutetimid Glutethimide
N05CE02 Metiprilon Methyprylon
N05CE03 Piritildion Pyrithyldione

N05CF Benzodiazepinekhez hasonló szerek szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05CF01 Zopiklon Zopiclone Zopiclonum
N05CF02 Zolpidem Zolpidem Zolpidemi tartras
N05CF03 Zaleplon Zaleplon
N05CF04 Eszopiklon Eszopiclone

N05CH Melatonin-receptor agonisták szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05CH01 Melatonin Melatonin
N05CH02 Ramelteon Ramelteon

N05CM Egyéb altatók és nyugtatók szerkesztés

ATC Magyar INN Gyógyszerkönyv
N05CM01 Metakvalon Methaqualone Methaqualonum
N05CM02 Klometiazol Clomethiazole
N05CM03 Bromizoval Bromisoval
N05CM04 Karbromal Carbromal
N05CM05 Szkopolamin Scopolamine Scopolamini butylbromidum, Scopolamini hydrobromidum, Scopolaminum
N05CM06 Propiomazin Propiomazine
N05CM07 Triklofosz Triclofos
N05CM08 Etklorvinol Ethchlorvynol
N05CM09 Valerian (növény) Valerian (plant) Valerianae radix
N05CM10 Hexapropimát Hexapropymate
N05CM11 Bromidok Bromides
N05CM12 Apronal Apronal
N05CM13 Valnoktamid Valnoctamide
N05CM15 Metilpentinol Metilpentinol
N05CM16 Niaprazin Niaprazine
N05CM18 Dexmedetomidin Dexmedetomidin

N05CX Altatók és nyugtatók kombinációban, barbiturátok nélkül szerkesztés

N05CX01 Meprobamát kombinációban
N05CX02 Metakvalon kombinációban
N05CX03 Metilpentinol kombinációban
N05CX04 Klometiazol kombinációban
N05CX05 Emepronium kombinációban
N05CX06 Dipiperonil-aminoetanol kombinációban