A Horthy-korszak katolikus ifjúságnevelő könyvei

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista a két világháború közötti Magyarország (Horthy-korszak) népszerű, nagyrészt kifejezetten a fiatalok számára írt katolikus pedagógiai könyveit tartalmazza. (Tehát nem tankönyveket, és nem is a szorosabb értelemben vett pedagógiatudományi szakkönyveket.)

Az első világháború után nagy számmal jelentek meg elsősorban katolikus papok, szerzetesek tollából olyan nevelési könyvek, amelyek nem kizárólag a vallási nevelést tűzték ki célul: korábban elsősorban világi pedagógiai területeket (hazaszeretet, becsület, házasság, életpálya) is feldolgoztak. A nagy sikerű művek egészen az 1940-es évek végéig segítették a magyar ifjúság nevelését, a szocialista hatalomátvétel és egyházüldözés azonban fokozatosan megszüntette az egyházi kiadók működését.

Fiúnevelési könyvek szerkesztés

Szerző Cím Kiadó Megjelenési hely Megjelenési idő Oldalszám
Ádám György – Koszterszitz József – Nagy József – Ürge Antal Nos rector... – A magyar főiskolai hallgatók könyve
elektronikus elérés: UNITAS Archiválva 2018. december 1-i dátummal a Wayback Machine-ben
Szent István Társulat Budapest 1943 627 o.
Koszterszitz József Kamaszok
elektronikus elérés: UNITAS[halott link]
Szent István Társulat Budapest 1941 434 o.
Koszterszitz József Kérdőjelek a fiúszívekben
elektronikus elérés: UNITAS[halott link]
Szent István Társulat Budapest 1943 354 o.
Koszterszitz József Levelek a gólyához
elektronikus elérés: UNITAS[halott link]
Szent István Társulat Budapest 1943 167 o.
Koszterszitz József Lépcsőima
elektronikus elérés: UNITAS[halott link]
Korda R. T. Budapest 1946 410 o.
Koszterszitz József Viharzóna
elektronikus elérés: UNITAS[halott link]
Szent István Társulat Budapest 1939 312 o.
Kovács Sándor Egy lelked – Beszélgetések az élet megszenteléséről Szent István Társulat Budapest 1941 384 o.
Lantos-Kiss Antal Diákok lelkiatyja Szalézi Művek Rákospalota é. n. 197 o.
Lantos-Kiss Antal E fiúból pap lesz Szalézi Művek Rákospalota é. n. 111 o.
Lantos-Kiss Antal Gyakorlati tiszta élet Szalézi Művek Rákospalota 1937 156 o.
Lantos-Kiss Antal Ígét váró fiúk Korda R. T. Budapest 1941 229 o.
Lantos-Kiss Antal Tiszta munkáskéz – Önnevelési útmutató a munkásifjúság számára Szalézi Művek Rákospalota é. n. 71 o.
Lantos-Kiss Antal Vezérférfiúság Korda R. T. Budapest 1940 190 o.
Mojzes Péter Kételyek és kételkedők Szent István Társulat Budapest 1947 281 o.
Olasz Péter Fiú, légy férfi! – A serdülő fiú önnevelése "A Szív" kiadása Budapest 1928 144 o.
P. Plus Az életút előtt Korda R. T. Budapest 1941 127 o.
Radványi Kálmán Család és élet Szent István Társulat Budapest 1936 306 o.
Schmiedt Béla A fehér torony hívei Korda R. T. Budapest 1942 272 o.
Schmiedt Béla A megváltás szolgái Szent István Társulat Budapest 1937 367 o.
Schmiedt Béla Isten atlétái szerzői magánkiadás h. n. 1931 242 o.
Schmiedt Béla Lelket az életbe Korda R. T. Budapest 1942 199 o.
Schmiedt Béla Tükör előtt Korda R. T. Budapest 1939 218 o.
Schnattner Szigfrid Divatos bűnök Szent István Társulat Budapest é. n. 32 o.
Schnattner Szigfrid Tanárszem, diákszív... (szerzetestanár jegyzete) Korda R. T. Budapest 1941 335 o.
Simon Árkád Krisztus a te példaképed! –
Szentbeszédek az ifjúság számára
Szent István Társulat Budapest 1940 296 o.
Sólyom Sándor A titokzatos élet Stephaneum Nyomda Budapest 1947 202 o.
Sólyom Sándor Honnan? Hová? Miért? szerzői magánkiadás Budapest 1947 200 o.
Sólyom Sándor Ismerd meg magadatǃ Stephaneum Nyomda Budapest 1946 176 o.
Szívós Donát A ma diákja
elektronikus elérés: UNITAS[halott link]
Szent István Társulat Budapest 1936 324 o.
Szívós Donát Diáklelkigyakorlatok
elektronikus elérés: UNITAS[halott link]
Szent István Társulat Budapest 1938 314 o.
Szívós Donát Emberek a mérlegen Korda R. T. Budapest 1941 193 o.
Szívós Donát Magyar vagyok! Korda R. T. Budapest 1943 326 o.
Szívós Donát Szerelmes vagy? Korda R. T. Budapest 1942 340 o.
Szívós Donát Szülők, tanárok négyszemközt Korda R. T. Budapest 1944 408 o.
Szívós Donát Világáramlatok sodrában
elektronikus elérés: UNITAS[halott link]
Korda R. T. Budapest 1940 210 o.
Tarnóczi János Ránk vár az élet... Szent István Társulat Budapest é. n. 261 o.
Tihanyi Tibor Áhitattal, illendően, nemesen – Apró szabályok vallási gyakorlataink helyes végzéséhez Szent István Társulat Budapest 1942 51 o.
Tihanyi Tibor Úriasan, finoman – Villámszabályok az illemtanból diákok számára Szent István Társulat Budapest 1938 40 o.
Tomka Ágoston Mit beszéltem diákjaimmal az életről? Korda R. T. Budapest 1942 320 o.
Tomka Ágoston Mit beszéltem diákjaimmal Istenről? Korda R. T. Budapest 1942 296 o.
Tower Vilmos Ha megöregszünk Korda R. T. Budapest 1944 120 o.
Tower Vilmos Kit vegyek el feleségül?
elektronikus elérés: PPEK
Korda R. T. Budapest 1943 167 o.
Tóth Tihamér A jellemes ifjú – Dohányzol?
elektronikus elérés: PPEK
Szent István Társulat Budapest 1935 208 o.
Tóth Tihamér A keresztény házasság Szent István Társulat Budapest 1936 255 o.
Tóth Tihamér A művelt ifjú – Ne igyálǃ
elektronikus elérés: PPEK
Szent István Társulat Budapest 1936 228 o.
Tóth Tihamér A tiszta férfiúság
elektronikus elérés: PPEK
Szent István Társulat Budapest 1935 231 o.
Tóth Tihamér A vallásos ifjú
elektronikus elérés: PPEK
Szent István Társulat Budapest 1936 239 o.
Tóth Tihamér Krisztus és az ifjú
elektronikus elérés: PPEK
Szent István Társulat Budapest 1935 280 o.
Van der Meer A végtelen igézetében Korda R. T. Budapest 1947 170 o.
Wöhrmüller Bonifác Férfias kereszténység Szent István Társulat Budapest 1939 339 o.

Nőnevelési könyvek szerkesztés

Szerző Cím Kiadó Megjelenési hely Megjelenési idő Oldalszám
Özv. Báthory Nándorné Asszonyi Életművészet Szent István Társulat Budapest é. n. 155 o.
Csaba Margit Amit a fiatal asszonynak tudnia kell Szent István Társulat Budapest 1937 144 o.
Csaba Margit Amit a nagyleánynak tudnia kell Szent István Társulat Budapest 1940 163 o.
Csaba Margit Amit a serdülő leánynak tudnia kell Szent István Társulat Budapest 1937 163 o.
Csaba Margit Amit az édesanyának tudnia kell Szent István Társulat Budapest 1940 175 o.
Dán György Ő meg én – leányoknak, asszonyoknak Szent István Társulat Budapest 1942 167 o.
Jámbor László A hetedik a házasság A "Szív" kiadása Budapest 1938 119 o.
Jámbor László Levelek húgomhoz – Gondolatok és tanácsok katolikus leányok számára I–III. Korda R. T. Budapest 1941 214+214+194 o.
Gausz Tibor A jegygyűrűért Korda R. T. Budapest 1941 252 o.
Gausz Tibor Énekeljen a szived isǃ Korda R. T. Budapest 1942 205 o.
Gausz Tibor Ha az ő szavát halljátok... Korda R. T. Budapest 1943 248 o.
Gausz Tibor Két gyűrű egy boldogság Korda R. T. Budapest 1947 171 o.
Gausz Tibor Ragyogó szemek Korda R. T. Budapest 1942 182 o.
Gerely Jolán Add nekem a szívedet Korda R. T. Budapest 1939 185 o.
Gerely Jolán Ha tudnád... Szent István Társulat Budapest é. n. 179 o.
Gerely Jolán Hivatás vagy robot? Korda R. T. Budapest 1934 208 o.
Gerely Jolán Ki vagyok? Korda R. T. Budapest 1941 295 o.
Gerely Jolán Mai lányok útja Szent István Társulat Budapest é. n. 201 o.
Gerely Jolán Majd ha asszony leszek... Korda R. T. Budapest 1944 253 o.
Mojzes Péter Lányok az Isten tenyerén
elektronikus elérés: UNITAS[halott link]
Szent István Társulat Budapest 1943 540 o.
Müller Lajos Leányhivatások Korda R. T. Budapest 1931 56 o.
Müller Lajos Leánybarátkozások Korda R. T. Budapest 1932 59 o.
Puszta Sándor Levelek Anonymához Szent István Társulat Budapest 1941 234 o.
Tihanyi Tibor Helyesen és Szépen – Rövid szabályok az illemtanból leányok számára Szent István Társulat Budapest 1940 47 o.
Tower Vilmos Kihez menjek feleségül?
elektronikus elérés: PPEK
Korda R. T. Budapest 1943 200 o.
Stadler Frieda A magányos gyümölcsfa Szent István Társulat Budapest 1944 256 o.
Stadler Frieda Keresgélés rövid hullámhosszon... Szent István Társulat Budapest 1941 155 o.
Stadler Frieda – gróf Zichy Rafaelné Mit, mikor, hogyan kell tenni, hogy szép, okos és helyes legyen Athenaeum Budapest é. n. 208 o.
Stadler Frieda Szeretnéd, ha szeretnének? Szent István Társulat Budapest 1936 168 o.
Stadler Frieda Valaki vár engem Szent István Társulat Budapest 1934 148 o.

Függelék – protestáns nevelési könyvek szerkesztés

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés