Főmenü megnyitása

Komárom-hajógyári avar kori temető

(A Komárom-hajógyári avar kori temető szócikkből átirányítva)
Néhány lószerszám díszveret és tartozék a hajógyári temetőből (Duna Menti Múzeum)

A komáromi hajógyár[1] kollégiumának (ma a Sirály szálloda) építésekor késő avar kori temetőt és a hozzá tartozó település egy részét tárta fel Trugly Sándor régész 1979, 1983 és 1987-1989 között. Az első sírokat még a 20. század 60-as éveinek elején bolygatták meg. Összesen 153 sír, közülük 63 lovassír, a településen pedig 7 földbe mélyített avar ház és egyéb telepjelenség került elő. A temetkezések nagy többsége bolygatott, ill. kifosztott, de még így is gazdag leletanyag maradt az utókorra. Ez régészeti szempontból nemcsak Szlovákia, de az egész Kárpát-medence egyik leggazdagabb és legjelentősebb késő avar kori temetője. Már a feltárás idején a szakmai érdeklődés középpontjába került.

A temető gazdag, látványos, szépen megmunkált tárgyakból álló leletegyüttese és a település kerámia anyaga az Avar Birodalom késői, 7. század végétől egészen a 9. század elejéig terjedő korszakát reprezentálja. Legszebb leletei közé tartoznak az aranyozott öv- és lószerszámveretek. Az antropológiai vizsgálatok alapján bizonyos esetekben nőket is temethettek lóval, de fegyverrel és övgarnitúrával sohasem. Egyes kiemelkedő leletek ritkaságszámba mennek (például az oroszlánfej-díszes falérák), mégis szembetűnő a vajdasági Dunacsében talált temetkezésekkel való párhuzam.

A Duna Menti Múzeum régészeti gyűjteményében lévő tárgyak legszebb darabjai a múzeum állandó kiállításán tekinthetőek meg. Ritkaságszámba megy a temető gyors szakmai kiértékelése és teljes publikálása is, mely a feltárás szakaszait követve két részben 1987-ben és 1993-ban német nyelven történt.

KiállításokSzerkesztés

 • 1989 Komárom: Avar leletek Komáromban
 • 1996 Halbturn: Hunok és avarok
 • 2008 Győr-Komárom: Jöttek - Mentek
 • 2015-2016 Avarok és szlávok a Dunától északra (Komárom, Turócszentmárton, Nagytapolcsány)

IrodalomSzerkesztés

 • Gomolčák P. – Jakab, J. 1987: Anthropologische Analyse des Gräberfeldes in Komárno-Schiffswerft, SlA XXXV-2, 1987, 345-364.
 • Jakab, J. 1993: Anthropologische Analyse des Gräberfeldes in Komárno-Schiffswerft (1987-1989). SlA XLI-2, 1993, 309-338.
 • Trugly, A. 1981: Záchranný výskum z doby avarskej ríše v Komárne-Lodeniciach. Arch. roz. XXXIII, 49-54, 118-119.
 • Trugly, S. 1985: A komáromi avar kori temetők kutatástörténete. In: Balla, K. (szerk.): Új Mindenes Gyűjtemény 4, 37-61.
 • Trugly, A. 1987: Gräberfeld aus der Zeit des awarischen Reiches bei der Schiffswerft in Komárno. SlA XXXV-2, 1987, 251-344.
 • Trugly, S. 1990: Avarské nálezy v Komárne – Avar leletek Komáromban.
 • Trugly, S. 1991: A Komárom-hajógyári avar temető feltárása – 1979-1989. MFMÉ 1984/85-2, 1991, 257-264.
 • Trugly, A. 1993: Gräberfeld aus der Zeit des Awarischen Reiches bei der Schiffswerft in Komárno II – (1987-1989). SlA XLI-2, 1993, 191-307.
 • Trugly, S. 1992: Avar évszázadok Komáromban. Hét 1992 I.3, 13.
 • Trugly, S. 1994: Griffek és oroszlánok népe. Pozsony.
 • Trugly, S. 1998: Komárom – A hajógyári avar temető és település. Bratislava 1998.
 • Csajághy György - Trugly Sándor 2005: Egy Komáromban előkerült csontsíp. Eleink IV/1, 12-39.
 • Trugly, S. 2008: Komárom-Hajógyár avar nemesi temetője, in: Jöttek – Mentek. Győr.
 • Trugly, S. 2008: A Komárom-hajógyári avar temető és telep.
 • Zábojník, J. 2004: Slovensko a avarský kaganát. Bratislava.
 • 2015 Avari a Slovania na sever od Dunaja - Avarok és szlávok a Dunától északra. Kiállításvezető.

JegyzetekSzerkesztés

 1. a helyes forma Komárno IX. – Lodenica I. (ADAM 2002, 207), ill. Komárno IX (Zábojník 2004, 95)

Külső hivatkozásokSzerkesztés

Lásd mégSzerkesztés