A Műveltség Útja

A Műveltség Útja egy Horthy-korszakbeli vegyes ismeretterjesztő (enciklopédikus) tartalmú, gazdagon illusztrált magyar könyvsorozat.

A Műveltség Útja
(könyvsorozat)
A Műveltség Útja borítódísze
A Műveltség Útja borítódísze

Szerző több szerző
Első kiadásának időpontja 19291933
Nyelv magyar
Témakör vegyes, nagyrészt művelődéstörténet
Részei 15 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt., Budapest

JellemzőiSzerkesztés

A sorozat 15 kötete 1929 és 1933 között jelent meg a korabeli ismeretterjesztő- és szépirodalmi művek egyik neves kiadója, a Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. gondozásában. A sorozat szerkesztői Harsányi Zsolt, Hegedűs Lóránt, Kézdi-Kovács László, Lambrecht Kálmán, Rapaics Rajmund, és Süle Antal voltak.

Az egyes kötetek átlagosan 300–320 oldalon hosszabb-rövidebb tanulmányok keretében dolgozták fel az emberiség ismeretkörének nevezetesebb területeit, így:

 • az ember
 • az élet
 • az egészség
 • a csillagvilág
 • a Föld
 • a néprajz
 • az állatvilág
 • a növényvilág
 • a művészet
 • a művelődéstörténet
 • a sport
 • a vallás
 • a társadalom
 • az irodalom
 • a zene
 • a technika
 • a fizika
 • az utazás
 • a szórakozás

Egy-egy kötetben egy-egy területről akár több tanulmány megjelent, de arra is akadt példa, hogy egy kötetből egy-egy lényegesebb terület hiányzott. A VII. kötettől kezdve a témaköri általános besorolást már nem tartalmazták a kötetek. A szerkesztők perspektívája meglehetősen széles körre terjedt ki, így a két világháború közötti idő művelt magyar olvasója elmerülhetett az eszkimók életétől és a szivárvány fizikájától kezdve az őstengerek világán és a vasút történelmén át a malomipar és a vízisportok részleteibe, miközben megismerkedhetett a középkori járványok és a buddhizmus titkaival. Mindezen örömöket fokozta a kötetek aranyozott gerincű, stilizált napot ábrázoló vászonkötése, illetve az igen jelentős mennyiségű fekete-fehér fénykép, illusztráció, és több kihajtható színes melléklet is. A teljes sorozat terjedelme mintegy 4800 oldal volt.

Az előszó szerint:

„A Műveltség Útja sorozatos köteteiben végigvezeti az olvasót az emberi művelődés egész területén. Minden egyes kötet szervesen csatlakozik a megelőzőhöz, úgyhogy aki végigolvassa az egyes tudományágakba tartozó cikkeket, megismeri az illető ismeretkör egész tudástartalmát. Emellett azonban minden kötet mégis önálló egész, az egyes cikkek befejezett egészek, egy-egy részletkörét ölelik fel a tudománynak, mintha csak egy kézikönyvnek volnának egyes érdekes fejezetei.”

ElérhetőségSzerkesztés

A sorozat nem rendelkezik fakszimile kiadással és elektronikusan sem érhető még el. Egyes kötetei antikváriumokban elszórtan előfordulnak, teljes sorozat ritkán,[1] inkább árverési tételként.[2]

A sorozat köteteinek tartalmaSzerkesztés

I. kötet
 • Ember. Az ember csontváza 7
 • Élet. Az ember számokban 26
 • Egészség. A vitaminok 43
 • Csillagvilág. Pillantás a végtelenbe 55
 • Föld. Hány éves a fa, a föld, a mammut? 72
 • Föld. Kolumbus elődei 88
 • Néprajz. Az eszkimó élete 109
 • Állatvilág. Az őstengerek világa 127
 • Növényvilág. A mindennapi kenyér 136
 • Művészet. Az iparművészet régi remekei 161
 • Művészet. Az álarctól a rúzsig 167
 • Sport. Az antik világ sportélete a görög művészet ábrázolásban 189
 • Geológia. A valódi, a hamis és a mesterséges drágakövek 214
 • Technika. A beszélőfilm 235
 • Vallás. Kelet bölcse: Buddha 246
 • Otthon. A modern otthon 270
 • Utazás. Az élet Amerikában 287
 • Művelődéstörténet. Tut-enkh-amon élete és kora 304
II. kötet
 • Élet. A vér 5
 • Egészség. Napfény és levegő 21
 • Csillagvilág. Látogatás a csillagvizsgálóban 35
 • Geológia és bányászat. Pusztító és teremtő vulkanikus erők 61
 • Fizika. A villám 80
 • Technika. Képtáviratozás dróton és rádión 98
 • Állatvilág. Sárkányok 116
 • Állatvilág. Az őstengerek világa 128
 • Növényvilág. Beszélgetés az ehető és mérges gombákról 144
 • Néprajz. Az emberevés rejtelmeiből 167
 • Néprajz. Az emberi bőr díszítése 191
 • Művészet. A világ szoborcsodái 203
 • A művelődés története. A tisztességes temetés 224
 • Vallás. A görög istenek 250
 • Gyűjtés. A gyűjtés művészete 269
 • Szórakozás. A sakk a történelemben és az anekdotában 284
 • Szórakozás. Amatőr-fényképezés 303
III. kötet
 • Az ember. Az ember zsigerei 5
 • Élet. A természet pilótái 20
 • Csillagvilág. A csillagászatról és csillagászokról 72
 • A Föld. Harc a tenger kincseiért 94
 • A Föld. Galápagos, a világ vége 114
 • Geológia és bányászat. A borostyán 130
 • Vegyészet. A bölcsek köve 142
 • Vegyészet. A "fekete gyémánt" csodái 161
 • Technológia. A porcellán 173
 • Kereskedelem. A csokoládé 193
 • Növényvilág. A virág szépségei 213
 • Növényvilág. Cinteutl ajándékai 235
 • Utazás. A modern expedíció 267
 • Zene. Schubert 288
IV. kötet
 • Ember. Mirigyek 5
 • Élet. Az élet eredet 18
 • Csillagvilág. A fényképezés, mint a csillagászat segítőtársa 26
 • Fizika. Az elektromosság a mindennapi életben 40
 • Technika. Az automobil gyermekkorából 56
 • Technika. A rádió gyakorlati jelentősége 70
 • Föld. A földrajzi nevek titka 95
 • Állatvilág. Kidőlt óriások, szárnyaszegett madarak 103
 • Állatvilág. Miből lesznek és hogyan élnek a halak 121
 • Növényvlág. A forró égöv gyümölcsei 140
 • Művelődéstörténet. A bölcső 161
 • Művelődéstörténet. Hogyan élt az ősember 180
 • Utazás. Mammutvadászat 202
 • Utazás. Magyar ifjú sorsa kétszáz évvel ezelőtt a gyarmatokon 221
 • Néprajz. A mérgek a primitív népek életében 237
 • Egészség. Középkori járványok 259
 • Vallás. A kvéker vallás 278
 • Irodalom. Vad népek költészete 291
 • Sport. Labdajátékok 301
V. kötet
 • Ember. Érzékszervek 5
 • Élet. Izom, munka, fáradtság 18
 • Csillagvilág. Mi hasznunk van a csillagokból 32
 • Technika. A "fehér szén" 50
 • Technika. A levegő országútján 68
 • Kereskedelem. A futártól a csőpostáig 88
 • Néprajz. A pénz 99
 • Néprajz. A rabszolgaság 123
 • Növényvilág. A citrom és a narancs 151
 • Növényvilág. Kenyéradó virágok 176
 • Egészség. A kuruzslás 213
 • Művelődéstörténet. Amíg az alfabétig jutottunk 231
 • Irodalom. Az amerikai irodalom 245
 • Művészet. Kelet színházai 252
 • Zene. Beethoven 273
 • Utazás. A világ legmagasabb hegyén 295
 • Sport. Téli sportok 302
VI. kötet
 • Az ember. Idegrendszer 5
 • Élet. Milyen volt az ősember 19
 • Egészség. A fog, a fogfájás és a fogorvos 38
 • Csillagvilág. Nők mint csillagászok 51
 • Állatvilág. A kutya 60
 • Technika. Ut a vizek fölött 94
 • Fizika. Szivárvány 116
 • Néprajz. A teremtési mondák fejlődése 130
 • Néprajz. Hogyan hadakoznak a primitiv népek 149
 • Technológia. És lőn világosság 183
 • Művelődéstörténet. Bábel tornya 200
 • Művelődéstörténet. A halottégetés 219
 • Irodalom. Moliére 241
 • Utazás. Robinzonok, akik valóban éltek 253
 • Vallás. Buddha tanítása és a buddhizmus 268
 • Társadalom. A görög nép élete, szokása és erkölcse 295
 • Társadalom. Bizánc 312
VII. kötet
 • Étkezés 1
 • Szumír királyok kincse 23
 • Modern napimádók 34
 • Fúvóshangszerek 45
 • Exotikus táncok 61
 • Keleti táncok és ördögbalettek 83
 • Miért akarják reformálni a férfidivatot 107
 • A jelen és a jövő energiaforrásai 113
 • Egy nap Mabuing szigetén 139
 • Az anyag titkai 163
 • Az amazonok 174
 • Az egészséges és a beteg szív 190
 • Hogyan fotografálják a színes filmet 215
 • A női szépségideál 225
 • Hogy készül a jó befőtt 244
 • Betegségokozó férgek 267
 • Mindennapi élet Tibetben 273
 • A fényképezés modern művészete 289
 • A dohány 310
VIII. kötet
 • A baziliszkus, az egyszarvú, a vámpír és a vízibornyú 1
 • Otthonunk a világűrben 16
 • A titkos írás 33
 • Kirándulás a busmanok birodalmába 42
 • Az emberi beszéd 56
 • Hogyan készül a rajzfilm 67
 • A modern halotthamvasztás 87
 • Holtomiglan, holtáiglan 106
 • Nyugdíjazzák a selyemhernyót 110
 • Testalkat és jellem 116
 • A természeti népek művészete 130
 • A végtelenség óriásai és törpéi számokban 150
 • A vadászat története 153
 • A háború utáni világirodalom 175
 • A kanyaró és a vörheny 184
 • Erkel Ferenc 197
 • A rádió mint erőforrás 218
 • A modern reklám 225
 • Magyar László afrikai utazásai 248
 • A papírusztól Gutenbergig 262
 • A kertészet kiskátéja 279
 • A frizura 307
IX. kötet
 • A szent, fehér elefánt birodalma 1
 • Misztikus számok 18
 • A gépkocsi karrierj 22
 • Az állat a tudomány és az emberi egészség szolgálatában 39
 • Regék a költészet eredetéről 46
 • Bektas virágos kertje 53
 • Magyar ember Madagaszkár trónján 65
 • A füstölőszerek 71
 • Titkos rend a XVIII. században 89
 • Nagy üzem a képhamisítás 92
 • Alvás és álom 107
 • A szépségideál 113
 • Vándorúton a Nap körül 137
 • Sugarak az élő szervezetben 170
 • A növény és állat a művészetben 172
 • Harc a tenger ördögeivel 183
 • A nagy Pán legendája 192
 • Az antik világ táncai 197
 • Forradalom a természettudományban 215
 • Az embernevelés új módja és eszközei 225
 • Nőuralom 246
 • Állatok a háborúban 250
 • Időjóslás és óceánrepülés 257
 • Az arany birodalma 260
 • A tudomány vívmányai a konyhában 272
 • Liszt Ferenc 274
 • A rovarok életéből 291
 • A modern háború 299
X. kötet
 • Az illatszerek 1
 • A rakétaautótól az űrhajóig 25
 • Ábrándkergetők 37
 • Állatszelídítés 52
 • Az elme sportja 90
 • Gáz és baktérium a jövő háborújában 105
 • Vándorúton Spanyolországban 111
 • Látogatás az óriások között 128
 • A vasrozsda 139
 • A mai ujság őse 142
 • A lakás 145
 • A vasút története 161
 • Költők mint jósok 190
 • A bolondságok ünnepe 192
 • A bécsi Szent István-dóm 194
 • Az atóm hangja 202
 • A tenger virágai 204
 • Pénzhamisítás 217
 • Az egészséges és a beteg tüdő 225
 • Gépistenek, gépemberek 241
 • Vízisport 277
 • Az Óceán kék szalagja 300
XI. kötet
 • Ópiumszívók 5
 • Vadászat a tenger fenevadjaira 19
 • Holdbeli és egyéb országok 30
 • A cicoma és a ruha 46
 • Érdekes színészek 71
 • A fodrászművészet mártirjai 74
 • Hogyan lettünk elegánsak 78
 • Kenyér- és süteményalakok 80
 • Égből hulló kövek 84
 • Modern halászat 108
 • Utak hajdan és most 111
 • Hogyan tenyésszünk kaktuszokat 122
 • Örökmozgó 150
 • A tenger az emberiség jótevője 156
 • A primitiv ember étlapja 159
 • A birkától a ruháig 177
 • Naptárreform 201
 • A rendőrkutya őse 212
 • Vásárok 215
 • D'Eon lovag 225
 • Az emberfajták 228
 • A hangok birodalma 262
 • A technikai kezdetei 269
 • Híres gavallérok 281
 • Telepátia 285
 • A film forradalma 288
 • Az időszámítás furcsaságai 291
 • Tudományos tojástermelés 294
 • A modern gyermeknevelésről 297
 • Bizarr konyhák és kávéházak 308
 • Tudományos apróságok 316
XII. kötet
 • Az üveg az ember életében 5
 • Cigány népdalok és népmesék 37
 • Aki még Bátory Erzsébetnél is kegyetlenebb volt 54
 • A gyógyítás műhelyéből 57
 • Az áldást osztó Nap birodalma 67
 • Tébolyult császárok 95
 • Első segély 98
 • Rövid hullámok 118
 • Miért fogja meg a macska az egeret? 131
 • A rovar mint emberi táplálék 134
 • A zongora 151
 • Az orvostudomány története 168
 • Az elme sportja 191
 • A szerelmes versek története 204
 • Milyen okos a ló 207
 • Ritka égi tünemény 214
 • Legsokoldalubb szervünk: a bőr 220
 • A sínek új uralkodói 250
 • A tűz 258
 • A kereskedelem története 274
 • A malomipar 299
XIII. kötet
 • A fatörzs-csónaktól az úszó városokig 5
 • Babák 34
 • Rakéta 46
 • Illik - nem illik 51
 • Gázháború 71
 • Az anyag titkai 96
 • A Föld hű társa 105
 • Fogyatkozások és holdváltozások 119
 • Az ember első szerszámai 132
 • Hogyan bántak a kultúrnépek a primitívekkel? 142
 • Túristaság és alpinizmus 154
 • A primitívek lakásai 178
 • Milyen volt a régi magyar rovásírás? 205
 • A fényképezőgép gyakorlati hasznosítása 208
 • A babonás Kína 212
 • A fiatalok Kínája 229
 • Húros hangszerek 246
 • Az időszámítás furcsaságai 263
 • Utazás a tenger alatt 266
 • Siketnéma és vak gyermekek 293
 • A kutyaidomítás felső iskolájából 308
 • Tudományos apróságok 317
XIV. kötet
 • Edison 5
 • Modern építészet 33
 • Hogyan lehet egy öröknaptárt fejben tartani? 45
 • A dzsiu-dzsicu 51
 • Dél-Amerika 67
 • Hogyan tájékozódunk a csillagos égen 85
 • A női kézimunka 105
 • Hogyan ismertük meg a Földet? 141
 • Nagyvárosi fények 167
 • Az Iliász és a történet Trójája 179
 • Az öröklétü hang 215
 • Az állatok szerepe a sport történetében 255
 • Állócsillagok 274
 • Az elektromos marok 308
XV. kötet
 • Szaharai oázisok 5
 • Mesterséges villámok 22
 • A hangyák csodálatos világa 30
 • A Paradicsom 45
 • Az ember tehetségének és jellemének megvizsgálása 63
 • Az aranyország 83
 • Élet és villamosság 113
 • Az ég titokzatos vándorai 142
 • Benyovszky Móric gróf, a madagaszkári király 160
 • Az elektromosság a háztartásban és e mezőgazdaságban 185
 • A kozmikus köd és a világok keletkezése 220
 • A parafa 231
 • Hűtőgépek a háztartásban 238
 • Keletázsia művészete 243
 • Kezek élete 258

JegyzetekSzerkesztés

 1. [1], [2], [3], [4]
 2. [5]

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés