A Mindentudás Egyeteme előadóinak listája

Ebben a listában a Mindentudás Egyeteme első tíz szemeszterén 2002. szeptember 16. és 2007. május 21. között elhangzott 163 előadás szerepel (az öt megosztott előadást külön számítva 167), az előadók nevének ábécésorrendjében. Az előadás-sorozatból 166 előadást 161 előadó tartott, egy pedig középiskolások részvételével és egy filmbejátszással a Mindentudás Egyeteméről szóló összeállítás volt. Ezt követően 2008 tavaszán folytatódott a program új típusú előadásokkal, a „Mesterkurzus” keretében.


A, ÁSzerkesztés

Ádám Veronika természettudományok Mindennapi kenyerünk, mindennapi kalóriánk 2004. április 26. [1][halott link]
Agócs Zoltán műszaki tudományok Híd – mérnöki szerkezet vagy szobor? 2004. május 19. [2][halott link]
Almár Iván természettudományok Élet az Univerzumban: szabály vagy kivétel? 2002. november 4. [3][halott link]
Andrásfalvy Bertalan bölcsésztudományok Tárgyi kultúra és hagyomány 2002. december 23. [4][halott link]

BSzerkesztés

Balázs Ervin agrártudományok Genetikailag módosított szervezetek – tények, remények, fikció? 2006. április 3. [5][halott link]
Bán Zsófia bölcsésztudományok Van-e az irodalomnak neme? 2004. április 19. [6][halott link]
Barabási Albert‑László természettudományok Behálózva – A hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig 2005. október 10. [7][halott link]
Bartholy Judit természettudományok Az éghajlat változása – bizonyosságok és bizonytalanságok 2004. szeptember 13. [8][halott link]
Békesi László társadalomtudományok Mit várhatunk egy modern államtól – és ez mibe kerül nekünk? 2006. szeptember 18.  [9][halott link]
Bence György társadalomtudományok A politikum sajátossága 2005. május 30. [10][halott link]
Bencze Gyula természettudományok Kell-e félnünk a nukleáris energiától? 2003. január 27. [11][halott link]
Berend T. Iván társadalomtudományok A globalizáció és hatása a centrum-periféria kapcsolatokra Európában 2004. szeptember 6. [12][halott link]
Besznyák István orvostudományok Az emlődaganatok diagnózisa és kezelése 2004. május 17. [13][halott link]
Bihari Mihály társadalomtudományok Alkotmányos rendszerváltás 2005. április 25. [14][halott link]
Bodó Balázs természettudományok Hatalmas hálózatokinternetes közösségek, társas hálózatok
(Pléh Csabával közösen)
2007. május 21. [15][halott link]
Bókay Antal bölcsésztudományok Énszerkezet, önteremtés – József Attila üzenete 2005. április 11. [16][halott link]
Bor Zsolt természettudományok A mindentudó fénysugár: a lézer 2003. február 10. [17][halott link]
Borhidi Attila természettudományok A növények társadalma 2002. december 2. [18][halott link]
Borsos Antal orvostudományok A nemek kialakulásának zavarai az emberben 2004. április 5. [19][halott link]

CSzerkesztés

Cerf, Vint műszaki tudományok Az internet szabadsága 2007. április 2. [20][halott link]
Czvikovszky Tibor műszaki tudományok Lehet-e „zöld” a műanyag? 2005. október 3. [21][halott link]

CsSzerkesztés

Csányi Vilmos természettudományok Az emberi természet biológiai gyökerei 2003. december 8.  [22][halott link]
Csépe Valéria bölcsésztudományok Miért csak az ember olvas?
(az időt Wendelin Wernerrel megosztva)
2007. április 23. [23][halott link]
Csermely Péter természettudományok Hálózatok sejtjeinkben és körülöttünk 2005. szeptember 12. [24][halott link]
Csiba László orvostudományok Van esélyünk az agyvérzéssel szemben? 2007. március 5. [25][halott link]

DSzerkesztés

Damjanovich Sándor orvostudományok Lehet-e a molekulákra csomót kötni? – A biofizika eszköztárának szerepe a jövő orvostudományában 2004. szeptember 27. [26][halott link]
Detrekői Ákos természettudományok A gömbtől a geoidig – A Föld és az űrkutatás 2004. június 14. [27][halott link]
Dudits Dénes természettudományok A növények szexuális életének molekuláris titkai 2004. március 17. [28][halott link]

E, ÉSzerkesztés

Erdei Anna orvostudományok Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? 2003. április 28. [29][halott link]
Erdő Péter hittudomány Húsvét: a Feltámadás ünnepe
(Schweitzer Józseffel közösen)
2003. április 14. [30][halott link]
Esterházy Péter bölcsésztudományok A szavak csodálatos életéből 2003. szeptember 8. [31][halott link]

FSzerkesztés

Faigel Gyula természettudományok Mire jó a röntgenvonalzó? – Az atomi szerkezet meghatározása röntgensugárzással 2005. február 7. [32][halott link]
Falus András természettudományok Génjeink: sors vagy valószínűség? – „Az őssejtig vagyok minden ős” 2003. június 10. [33][halott link]
Faragó Sándor természettudományok Miért vadászunk? 2006. november 20. [34][halott link]
Ferge Zsuzsa társadalomtudományok A társadalom, amelyben élünk 2002. december 9. [35][halott link]
Fésüs László orvostudományok A természetes sejthalál titkai 2003. október 6. [36][halott link]
Fodor Zoltán természettudományok A világ keletkezése és az elemi részek fizikája 2005. március 21. [37][halott link]
Forray R. Katalin társadalomtudományok Együtt vagy külön? Cigányok, romák, magyarok és az iskola 2005. november 21. [38][halott link]
Freund Tamás természettudományok Hullámtörés – a marihuána hatása az agyhullámokra és a memóriára 2004. november 22. [39][halott link]
Furka Árpád orvostudományok Forradalom a gyógyszerkutatásban 2003. május 26. [40][halott link]

GSzerkesztés

Gáncs Péter hittudomány A karácsonyi evangélium háromféle „kameraállásból”
(Szabó Istvánnal közösen)
2003. december 22. [41][halott link]
Gángó Gábor bölcsésztudományok Mi a nemzet? – A népek életéről és haláláról 2003. március 17. [42][halott link]
Görömbei András bölcsésztudományok A magyar népi irodalom 2005. február 24. [43][halott link]
Gráf László természettudományok Fehérjeszobrászat – Az alkotás öröme és haszna 2005. november 28. [44][halott link]
Gulyás Balázs orvostudományok Tudatboncolás PET-tel 2006. november 13. [45][halott link]

GySzerkesztés

Gyarmati György bölcsésztudományok Kényszerpályás rendszerváltások Magyarországon, 1945–1949 2005. október 17. [46][halott link]
Györfi László természettudományok Az információtechnológia természettörvényei, avagy meddig véletlen a véletlen 2004. december 6. [47][halott link]
Gyulai József természettudományok Az emberiség útja a nanovilág felé 2003. november 3. [48][halott link]

HSzerkesztés

Hámori József természettudományok Mit tud az emberi agy? 2002. október 28. [49][halott link]
Havass Miklós műszaki tudományok A számítógéptől az információs társadalomig 2003. november 24. [50][halott link]
Heller Ágnes bölcsésztudományok Mi a modernitás? 2004. február 2. [51][halott link]
Heszky László természettudományok Transzgénikus növények – az emberiség diadala vagy félelme? 2006. október 30. [52][halott link]
Horn Péter agrártudományok AgrárgazdaságEU-kitekintéssel 2003. február 24. [53][halott link]
Horváth Attila orvostudományok Lopakodó járvány – A nemi érintkezéssel terjedő fertőző betegségek 2005. május 9. [54][halott link]
Horváth Iván bölcsésztudományok Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás 2004. május 10. [55][halott link]
Horváth Zalán természettudományok Mikrokozmosz – világunk építőköveinek kutatása 2003. október 20. [56][halott link]
Hunyady György bölcsésztudományok A nemzetek jelleme és a nemzeti sztereotípiák 2004. március 22. [57][halott link]

I, ÍSzerkesztés

Iván László orvostudományok Öregedés: Örök Ifjúság? 2004. május 3. [58][halott link]

JSzerkesztés

Jaksity György társadalomtudományok A pénz nyugtalan természete 2003. szeptember 29. [59][halott link]
Janka Zoltán orvostudományok Agybaj-biológia – a kedélyvesztéstől a tébolyig 2006. december 4. [60][halott link]
Járay Jenő orvostudományok Az orvostudomány csodája: a szervátültetés 2007. április 16. [61][halott link]
Jéki László természettudományok Sugárözönben élünk 2002. november 18. [62][halott link]
Jermendy György orvostudományok Miért baj a cukorbaj? 2006. május 22. [63][halott link]

KSzerkesztés

Kállai Gábor társadalomtudományok Hol végződik a sakktábla? 2007. március 12. [64][halott link]
Kálmán Erika természettudományok A delhi vasoszloptól a molekuláris építészetig – Új perspektívák a kémiában 2004. november 15. [65][halott link]
Kampis György természettudományok Újra győz az evolúcióelmélet? 2006. május 8. [66][halott link]
Karádi István orvostudományok Infarktus és koleszterin 2005. május 2. [67][halott link]
Katona Gyula természettudományok Hogyan lett „magyar matematika” a kombinatorika? 2006. május 15. [68][halott link]
Király Béla bölcsésztudományok 1956 – a szabadságharc katonapolitikája 2004. október 25. [69][halott link]
Klaniczay Gábor bölcsésztudományok Boszorkányok, bűnbakok: hogyan működik a vádaskodás logikája? 2006. április 10. [70][halott link]
Klement Zoltán természettudományok Önvédelem a növényvilágban 2003. március 31. [71][halott link]
Kolláth Zoltán természettudományok A csillagbelső hangjai – a modern szférák zenéje 2005. január 31. [72][halott link]
Kolosi Tamás társadalomtudományok A társadalmi mobilitás forrásai 2007. február 19. [73][halott link]
Kondor Imre társadalomtudományok Bank és kockázat 2004. május 24. [74][halott link]
Kornai János társadalomtudományok Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása – Sikerek és csalódások 2005. december 5. [75][halott link]
Kósa Éva bölcsésztudományok A média szerepe a gyerekek fejlődésében 2004. november 8. [76][halott link]
Kosztolányi György orvostudományok Mit ígér és mit tud már ma is a genetika? 2006. március 27. [77][halott link]
Kovács Ferenc műszaki tudományok Meddig és mit bányásszunk? 2003. szeptember 24. [78][halott link]
Kovács Ilona bölcsésztudományok Mennyi ész kell a látáshoz? 2006. október 9. [79][halott link]
Kroó Norbert természettudományok Hol vannak a fizikai tudás határai? 2002. október 21. [80][halott link]
természettudományok A fény fizikája 2005. június 6. [81][halott link]
Kun Miklós bölcsésztudományok Kelet-Európa az 1950-es években: reformok és visszarendeződés 2006. október 16. [82][halott link]

LSzerkesztés

Laczkovich Miklós természettudományok Mi a matematika? – A matematikai igazságról 2006. november 6. [83][halott link]
Lámfalussy Sándor társadalomtudományok Az euróPolitikai kezdeményezés vagy gazdasági szükségszerűség? 2004. március 29. [84][halott link]
Láng István természettudományok Környezetvédelem – fenntartható fejlődés 2002. november 11. [85][halott link]
Lovász László természettudományok Mit kívánnak a számítógépek a matematikától, és mit adnak neki? 2003. június 30. [86][halott link]
Lukacs, John bölcsésztudományok Állam, nemzet, nép 2005. október 24. [87][halott link]

MSzerkesztés

Makovecz Imre műszaki tudományok A szerves gondolkodásról, a szerves építészetről 2005. február 21. [88][halott link]
Máray Tamás műszaki tudományok Hálózatok hálózata: az internet 2003. december 1. [89][halott link]
Marosi Ernő bölcsésztudományok Művészettörténet – az emlékezés tudománya? 2002. október 14. [90][halott link]
Maróth Miklós bölcsésztudományok Az arabok mint a görög tudományok örökösei 2004. december 13. [91][halott link]
Meskó Attila természettudományok A földi élet fenntarthatóságának kérdései 2004. szeptember 20. [92][halott link]
természettudományok Van-e jövőjük a megújuló energiaforrásoknak – és van-e jövőnk nélkülük?
(Mézes Lilivel közösen)
2007. március 19. [93][halott link]
Mészáros Ernő természettudományok A lakható bolygó 2003. május 19. [94][halott link]
Mézes Lili természettudományok Hogyan termelhető állati hulladékból biogáz?
(Meskó Attilával közösen)
2007. március 19. [95]
Mihály György természettudományok Mire jó a kvantumfizika? 2003. május 21. [96][halott link]

NSzerkesztés

Nádasdy Ádám bölcsésztudományok Miért változik a nyelv? 2003. november 17. [97][halott link]
Nagy Károly természettudományok Einstein hatása a 20. század fizikájára 2005. szeptember 19. [98][halott link]
Nékám Kristóf orvostudományok Meddig leszünk még allergiásak? 2006. április 10. [99][halott link]

NySzerkesztés

Nyíri Kristóf bölcsésztudományok Enciklopédikus tudás a 21. században 2003. december 15. [100][halott link]

O, ÓSzerkesztés

Ormos Mária bölcsésztudományok Van-e történelem? 2003. március 10. [101][halott link]
Ormos Pál természettudományok A fény a biológiában 2003. március 24. [102][halott link]

PSzerkesztés

Palánkai Tibor társadalomtudományok Európai integráció 2003. március 3. [103][halott link]
Palkovics László műszaki tudományok Intelligens járművek 2005. február 28. [104][halott link]
Palló Gábor természettudományok A magyar tudós-zsenik 2003. szeptember 15. [105][halott link]
Pap László műszaki tudományok A technika új csodája: a globális helymeghatározás 2003. június 23. [106][halott link]
Papp Zoltán orvostudományok Élet a megszületés előtt: a magzat mint páciens 2003. április 7. [107][halott link]
Patkós András természettudományok A Mindenség mérése 2003. október 27. [108][halott link]
Petrovay Kristóf természettudományok A Nap kapujában 2006. szeptember 25. [109][halott link]
Pléh Csaba bölcsésztudományok Nyelvében gondolkodik-e az ember? 2002. szeptember 23. [110][halott link]
természettudományok A kapcsolatok filozófiája
(Bodó Balázzsal közösen)
2007. május 21. [111][halott link]
Pongor Sándor természettudományok Az adathalmoktól a rendezett információs hálózatokigBioinformatika és rendszerbiológia 2005. november 7. [112][halott link]
Pucsok József orvostudományok Teljesítményfokozás, dopping és sport 2004. október 4. [113][halott link]

RSzerkesztés

Radnóti Sándor bölcsésztudományok ízlés, rossz ízlés 2003. április 22. [114][halott link]
Rajnavölgyi Éva orvostudományok Hogyan védenek az immunrendszer őrszemei? 2007. május 7. [115][halott link]
Raskó István természettudományok Genetikai időutazás – Az emberi populációk eredetének nyomában 2004. március 8. [116][halott link]
Rechnitzer János társadalomtudományok Miért élnek jobban az emberek a Dunántúlon, mint az Alföldön? – Regionális különbségek és kezelési technikák 2005. november 23. [117][halott link]
Rényi András bölcsésztudományok Eredeti vagy hamis? – A műértés tudományos alapjairól 2006. február 20. [118][halott link]
Romsics Ignác bölcsésztudományok A történetíró dilemmája: megismerjük vagy csináljuk-e a történelmet? 2002. október 7. [119][halott link]
Róna‑Tas András bölcsésztudományok Nép és nyelv – A magyarság kialakulása 2004. március 1. [120][halott link]
Rónyai Lajos természettudományok Elliptikus görbék – a geometriától a titkos kommunikációig 2005. december 12. [121][halott link]
Roska Tamás műszaki tudományok Info-bionika és érzékelő számítógépek 2004. június 7. [122][halott link]

SSzerkesztés

Sajó András társadalomtudományok Miért büntetünk? – Értelem, érzelem és észszerűtlenség a társadalom szabályozásában 2003. október 13. [123][halott link]
Schaff Zsuzsa orvostudományok A vírusok és a rák 2005. november 7. [124][halott link]
Schweitzer József hittudomány Húsvét: A Szabadság ünnepe
(Erdő Péterrel közösen)
2003. április 14. [125][halott link]
Sohár Pál természettudományok Kulcs a molekulaszerkezethez: mágneses magrezonancia- (NMR-) spektroszkópia 2007. május 14. [126][halott link]
Sólyom Jenő természettudományok Az alacsony hőmérsékletek titkai 2003. június 2. [127][halott link]
Sólyom László társadalomtudományok Az alkotmány őrei 2005. május 23. [128][halott link]
Somfai László művészetek Egy mestermű rejtett üzenete 2006. december 11. [129][halott link]
Somlyódy László természettudományok Az értől az óceánig – A víz: a jövő kihívása 2003. február 3. [130][halott link]
Sótonyi Péter Tamás agrártudományok Az állatok mozgásának elemzése – A csirke kikelésétől a Spanyol Lovasiskoláig 2005. április 4. [131][halott link]
Spiró György bölcsésztudományok Hogyan győznek a provinciák? – A Fogság c. regény történelmi hátteréről 2006. március 20. [132][halott link]

SzSzerkesztés

Szabad János természettudományok Anyai öröklődés, anyai hatás 2003. november 10. [133][halott link]
Szabó Csaba orvostudományok Kamikázemolekulák – A szabad gyökök befolyásolása a C-vitamintól a Viagráig 2005. szeptember 26. [134][halott link]
Szabó Gábor természettudományok Milyen messzire esett Newton almája? – A fizikai gondolkodásmód és a természettudományok 2005. január 24. [135][halott link]
természettudományok Hogyan lehet egyszerre játékos és tudományos a fizika? 2006. március 13. [136][halott link]
Szabó István hittudomány A teremtéstől ádventig
(Gáncs Péterrel közösen)
2003. december 22. [137][halott link]
Szabó Miklós társadalomtudományok Légiuralom-elmélet – légi fegyverkezés – a Magyar Királyi Légierő az 1930-as években 2006. október 2. [138][halott link]
Szabó Miklós bölcsésztudományok Egy népvándorlás anatómiája – A történettudomány és a régészet szembesítése 2004. november 29. [139][halott link]
Szántay Csaba természettudományok Gyógyszereink és a szimmetria 2004. október 18. [140][halott link]
Száz János társadalomtudományok Talált pénz – Opciók a mindennapokban és a pénzügyi piacokon 2005. február 14. [141][halott link]
Szegedy‑Maszák Mihály bölcsésztudományok Nemzeti irodalom és világirodalom a 21. században 2004. február 23. [142][halott link]
Szegő Károly természettudományok Környezetünk: a Naprendszer 2002. november 25. [143][halott link]
Szilágyi N. Sándor bölcsésztudományok A jelentésvilág szerkezete 2004. november 18. [144][halott link]

TSzerkesztés

Tamás Gábor orvostudományok Akciók és szankciók az agykéregben 2007. március 26. [145][halott link]
Tombor Antal műszaki tudományok Mi van a konnektor mögött? 2006. március 6. [146][halott link]
Tompa Anna orvostudományok Egészségtudat és tudatos egészség 2003. szeptember 22. [147][halott link]
Tóth József társadalomtudományok Kell nekünk régió? 2003. október 29. [148][halott link]
Tringer László bölcsésztudományok A depresszió: kor-kór? 2003. május 12. [149][halott link]
Tulassay Tivadar orvostudományok Megelőzhetők-e a civilizációs betegségek? 2003. június 16. [150][halott link]

VSzerkesztés

Varga János agrártudományok Madárinfluenza: járvány vagy hisztéria? 2006. február 27. [151][halott link]
Varga Zoltán természettudományok Populációk és gének vándorúton 2004. február 16. [152][halott link]
Vásáry Tamás művészetek Liszt Ferenc – a médium és a média 2005. december 19. [153][halott link]
Vékás Lajos társadalomtudományok Mennyiben szuverén egy EU-tagállam jogalkotása? – Magánjogi kodifikáció az EU küszöbén 2003. február 17. [154][halott link]
Venetianer Pál természettudományok Megismerhetők és megváltoztathatók-e a génjeink? 2002. szeptember 30. [155][halott link]
Vicsek Tamás természettudományok Rend és rendezetlen 2002. december 16. [156][halott link]
Vidor Ferenc műszaki tudományok A városok világa 2004. február 9. [157][halott link]
Vigh László természettudományok A membrán-tutajoktól a lipidterápiáig: mindennapi stresszeink és betegségeink új megközelítésben 2006. november 27. [158][halott link]
Vissy Károly természettudományok Az időjárás előrejelzése: jóslás vagy tudomány? 2003. május 5. [159][halott link]
Vizi E. Szilveszter orvostudományok Egy életem, egy halálom? 2002. szeptember 16. [160][halott link]
orvostudományok Kábítószerek – a kreativitás mítosza és a rombolás valósága 2005. március 7. [161][halott link]
Vonderviszt Ferenc természettudományok A négymilliárd éves nanotechnológia 2004. október 11. [162][halott link]

WSzerkesztés

Werner, Wendelin természettudományok Véletlen rendszerek
(az időt Csépe Valériával megosztva)
2007. április 23. [163][halott link]

ZSzerkesztés

Závodszky Péter természettudományok Fehérjék – a szerkezettől a funkcióig, a fizikától a biológiáig 2005. április 18. [164][halott link]
Zoletnik Sándor természettudományok Magfúzióenergiaforrás a jövőnek 2007. február 26. [165][halott link]
Zrínyi Miklós műszaki tudományok A 21. század anyagai: az intelligens anyagok 2003. január 20. [166][halott link]

150., jubileumi előadásSzerkesztés

Kovács Levente, Helpai Vivien, Gilyén András (középiskolás kutató diákok)     Stressz; Tej és tejtermékek; Mobilos iránytű 2006. december 18. [167][halott link]
Fábri György (Mindentudás Egyeteme tudományos igazgató)     a Mindentudás Egyeteméről – 20 év múlva 2006. december 18. [168][halott link]

MegjegyzésSzerkesztés

  • Az alábbi öt ember két-két előadást tartott: Kroó Norbert, Meskó Attila, Pléh Csaba, Szabó Gábor és Vizi E. Szilveszter.
  • Öt olyan előadás volt (a kiselőadásokat is beleszámítva), ahol két néven nevezett személy is beszélt: Erdő Péter és Schweitzer József, Gáncs Péter és Szabó István, Meskó Attila és Mézes Lili, Wendelin Werner és Csépe Valéria, Pléh Csaba és Bodó Balázs (ebből adódik az előadások számozásában megfigyelhető különbség).
  • A rendezvénysorozaton két nem magyar anyanyelvű tudós lépett fel: Vint Cerf és Wendelin Werner.