A csehszlovák korona pénzjegyei

Wikimédia-listaszócikk

Az 1953. június 1-jei csehszlovák pénzreform[1] részeként bevezetett (harmadik) csehszlovák korona pénzjegyei között államjegyeket (csehül státovka, szlovákul štátovka) és bankjegyeket (csehül és szlovákul bankovka) is találunk.

Az 1953-as sorozatSzerkesztés

Mivel a pénzreformot titokban készítették elő, az új pénzjegyeket nem Csehszlovákiában, hanem a moszkvai GOZNAK pénzjegynyomdában tervezték és gyártották (később Prágában is nyomtatták a pénzjegyeket). A tervezők Szergej Akimovics Pomanszkij (Сергей Акимович Поманский; 1, 5, 10, 25, 50 Kčs), Jurij Ivanovics Szokolov (Юрий Иванович Соколов; 3, 10 Kčs), illetve Iván Ivanovics Dubaszov (Иван Иванович Дубасов; 100 Kčs). Valamennyi címlet kétnyelvű volt. A címletkiosztás a szovjet pénzrendszert követte, így megjelent a háromkoronás és a huszonöt koronás címlet is. Valamennyi pénzjegy ofszet technikával készült.

Kép Névérték Méret Leírás Dátumok
Előoldal Hátoldal Előoldal Hátoldal nyomtatás kibocsátás visszavonás elévülés
Államjegyek
1 Kčs 101 × 51 mm értékjelzés címer 1953 1953. június 1.[2] 1960. május 31.[3] 1960. december 31.[3]
3 Kčs 110 × 56 mm értékjelzés címer 1972. december 31.[4] 1973. december 31.[4]
5 Kčs 120 × 61 mm értékjelzés címer
Bankjegyek
10 Kčs 129 × 65 mm értékjelzés címer 1953 1953. június 1.[2] 1963. december 31.[5] 1964. december 31.[5]
25 Kčs 138 × 70 mm Bohumil Kafka: Jan Žižka lovasszobra (1950; a Vítkovi Nemzeti Emlékmű része) Tábor látképe 1962. december 31.[6] 1963. december 31.[6]
50 Kčs 147 × 74 mm Karel Pokorný: Testvériség (csehül Sbratření) című szobra Česká Třebovában (1950; cseh katona csókkal és orgonacsokorral köszönti a szovjet katonát) Besztercebánya látképe 1967. december 31.[7] 1969. június 30.[7]
100 Kčs 156 × 80 mm munkás és paraszt Prága, a Hradzsin látképe
A képeken kb. 0,7 pixel felel meg 1 milliméternek

Az 1958-as huszonöt koronásSzerkesztés

Az 1953-ban bevezetett bankjegyek ofszet eljárással készültek egyforma papírra, amely nem biztosított megfelelő védelmet a hamisítás ellen, ezért hamar felmerült az igény új bankjegyek tervezésére. 1958-ban új huszonöt koronás bankjegyet bocsátott ki a Csehszlovák Állami Bank, amely egy új stílusú bankjegycsaládnak volt az előfutára. Tervezője Karel Svolinský cseh grafikus.

Kép Névérték Méret Leírás Dátumok
Előoldal Hátoldal Előoldal Hátoldal nyomtatás kibocsátás visszavonás elévülés
25 Kčs 140 × 69 mm Jan Žižka, huszita fegyverek Tábor, Jan Žižka tér 1958 1958. december 1.[8] 1971. december 31.[9] 1972. december 31.[9]
A képeken kb. 0,7 pixel felel meg 1 milliméternek

Az 1960-as évek kibocsátásaiSzerkesztés

A kommunista hatalomátvétel után jó ideig nem változtatták meg a csehszlovák állam nevét és szimbólumait. Az új címert 1960-ban iktatták törvénybe.[10] Ezután fokozatosan a pénzjegyeket is lecserélték: egyes esetekben csak a címert és az állam nevét módosították (3, 5, 25 Kčs), más esetekben teljesen új pénzjegyeket terveztek az 1958-as huszonöt koronás stílusában (10 Kčs: Mária Medvecká szlovák festőnő; 50 Kčs: Václav Fiala cseh festő; 100 Kčs: František Heřman cseh ezredes). Kivétel az egykoronás államjegy volt, amit 1960 végéig kivontak a forgalomból.

Kép Névérték Méret Leírás Dátumok
Előoldal Hátoldal Előoldal Hátoldal nyomtatás kibocsátás visszavonás elévülés
Államjegyek
    3 Kčs 113 × 55 mm értékjelzés címer 1961 1961. december 1.[11] 1972. december 31.[4] 1973. december 31.[4]
    5 Kčs 123 × 60 mm értékjelzés címer
Bankjegyek
    10 Kčs 133 × 65 mm virágzó gyümölcsfákkal foglalatoskodó szlovák leányok (modellek: Marta Lajmonová és Margita Mešková), háttérben szlovák táj gyárral és hegyekkel az Árvai-víztározó 1960 1961. december 1.[11] 1988. június 30.[12] 1989. december 31.[12] meghosszabbítva: 1993. február 7.[13][14]
    25 Kčs 140 × 69 mm Jan Žižka, huszita fegyverek Tábor, Jan Žižka tér 1961 1962. május 2.[6] 1971. december 31.[9] 1972. december 31.[9]
    50 Kčs 150 × 74 mm szovjet katona és szlovák partizán, háttérben a Magas-Tátra a Slovnaft pozsonyi olajfinomítója 1964 1965. április 1.[15] 1991. június 30.[13] 1993. február 7.[13][14]
    100 Kčs 164 × 80 mm munkás és parasztasszony (modell: Vlasta Heřmanová, a tervező felesége) Prága látképe a várral és a Károly híddal 1961 1962. december 1.[5] majd ismét: 1990. március 1.[16]
A képeken kb. 0,7 pixel felel meg 1 milliméternek

Az 1970-es évek kibocsátásaiSzerkesztés

1971-ben a huszonöt koronás bankjegy helyett új húszkoronást vezettek be, amit Karel Hruska tervezett. Tematikája a korábbi huszonöt koronáshoz hasonlóan Jan Žižka, illetve a huszitizmus. 1973-ban ismét új címlet, az ötszáz koronás került forgalomba, ennek tervezője Jaroslav Lukavský volt. Témája a szlovák nemzeti felkelés.

Kép Névérték Méret Leírás Dátumok
Előoldal Hátoldal Előoldal Hátoldal nyomtatás kibocsátás visszavonás elévülés
    20 Kčs 132 × 58 mm Jan Žižka (XV. századi szoborfej alapján) pap monstranciával és Jan Žižka fehér lovon husziták élén (ábrázolás a XV. századi Jénai Kódexből) 1970 1971. április 1.[17] 1991. június 30.[13] 1993. február 7.[13][14]
    500 Kčs 152 × 67 mm a szlovák nemzeti felkelés partizánjai, a háttérben Sztrecsény vára a dévényi vár látképe, mellette egy Dévénynél előkerült szláv-avar phalera (díszes katonai medál) 1973 1973. november 1.[18]
A képeken kb. 0,7 pixel felel meg 1 milliméternek

Az 1985-ös sorozatSzerkesztés

Az utolsó forgalomba került bankjegysorozatot Albín Brunovský szlovák grafikus tervezte. Az új bankjegysorozat kibocsátása már a hetvenes évek közepén felmerült, de a tényleges bevezetés évekig elhúzódott különböző okokból, főleg a kormány érdektelenségéből. A bankjegyek megtervezésére 1977-ben írtak ki pályázatot, amelyen Brunovský terve három bankjegycímlet esetén nyert önállóan, másik háromnál pedig Jaroslav Lukavský cseh grafikussal közösen, azonban Lukavský 1984-ben meghalt, így a végleges bankjegyterveket Brunovský önállóan készítette el.[19]

Elsőként az ezerkoronás került forgalomba 1985-ben, amit a lakosság szívesen fogadott. Ezután évenként jelentek meg az újabb címletek: 1986-ban a tízkoronás, 1987-ben az ötvenkoronás, 1988-ban pedig a húszkoronás, amelyet akkor az év legszebb bankjegyének is megválasztottak. Az 1989 októberében, mindössze másfél hónappal a bársonyos forradalom előtt kibocsátott százkoronáson a sztálinista csehszlovák politikus, Klement Gottwald szerepelt, ami közfelháborodást váltott ki, számos bankjegyet megrongáltak annak ellenére, hogy így azok elvesztették értéküket. A forradalom győzelme után azonnal kivonták ezeket a bankjegyeket, helyettük ismét az 1961-es százkoronás bankjegyeket hozták forgalomba (amelyek végleges kivonása addig amúgy sem történt meg).[16]

A forradalom miatt a bankjegysorozat utolsó tagja, az 1990-ben bevezetni tervezett ötszáz koronás csak terv maradt.[20] A kommunizmus bukása miatt előállt változások (az ország neve és címere, illetve a jegybank neve is megváltozott) szükségessé tették a frissen bevezetett bankjegysorozat cseréjét. Ezt tovább sürgette, hogy széles körben hozzáférhetővé váltak a színes fénymásolók, amelyek ellen a bankjegyeket nem védték. Mivel a kommunizmus idején a legalapvetőbb sokszorosítási eljárásokat is szigorúan ellenőrizték, a bankjegyek másolás elleni védelmére kevés figyelmet fordítottak, így a koronabankjegyek védelme már bevezetéskor is elavultnak számított. Ez különösen az ezerkoronások elharapózó hamisításában mutatkozott meg.

Kép Névérték Méret Leírás Dátumok
Előoldal Hátoldal Előoldal Hátoldal nyomtatás kibocsátás visszavonás elévülés
    10 Kčs 132 × 67 mm Pavol Országh-Hviezdoslav árvai látkép a Nagy-Kóccsal; borókagallyak és fülemüle 1986 1986. július 1.[21] Csehország:
1993. július 31.[22]
Szlovákia:
1993. június 15.[23]
Csehország: 1993. november 30.[22]
Szlovákia:
1993. szeptember 30.[23]
    20 Kčs 137 × 67 mm Comenius, a tudás fája a glagolita ábécé, a tudás fája, részlet a Károly Egyetem alapító okiratából, egy férfi és egy nő könyvet olvas, napszimbólum 1988 1988. október 1.[24] Csehország: 1993. július 31.[25] Csehország: 1993. november 30.[25]
    50 Kčs 142 × 67 mm Ľudovít Štúr, szirti sas, a Magas-Tátra látképe a Krivánnal Pozsony látképe a várral (az Új híd tetején lévő étteremből nézve) 1987 1987. október 1.[26] Csehország: 1993. július 31.[25] Csehország: 1993. november 30.[25]
    100 Kčs 147 × 67 mm Klement Gottwald Prága látképe a várral és a Károly híddal 1989 1989. október 1.[27] 1990. december 31.[28] 1993. február 7.[14][28]
    500 Kčs 152 × 67 mm szlovák nemzeti felkelés (a portré Eva Jakoubková cseh színésznőről készült) Sztrecsény várának látképe a Vággal 1990 forgalomba nem került
    1000 Kčs 157 × 67 mm Bedřich Smetana, gyöngyvirágcsokor a Moldva látképe Vyšehradnál 1985 1985. október 1.[29] 1993. február 7.
A képeken kb. 0,7 pixel felel meg 1 milliméternek

Az 1992-es sorozattervSzerkesztés

A demokratizálódott Csehszlovák Szövetségi Köztársaság új bankjegysorozatára 1991 februárjában írtak ki pályázatot, melyet Oldřich Kulhánek cseh grafikus nyert meg. (A szintén pályázó Jozef Bubák szlovák grafikus végül a szlovák korona bankjegyeit tervezte.) A végleges bankjegyek tervezése 1992-ben indult meg. Elsőként az addig szokatlan 200 koronás címlet került volna forgalomba, mivel ezzel akarták csökkenteni a kétféle százkoronás forgalmát – akkoriban százkoronások tették ki a forgalomban lévő bankjegyek 25%-át. Mikor azonban világossá vált, hogy a csehszlovák föderáció fel fog bomlani, és az utódállamok közötti valutaunió ötletét is elvetették, a Csehszlovák Állami Bank leállította a bankkjegygyártás előkészületeit. Kulhánek terveit végül az új cseh korona bankjegyeihez használták fel. A már szinte nyomtatásra kész kétszáz koronás átdolgozáskor azonban néhány részlet kijavítására már nem jutott idő: az illeszkedőjelként szolgáló „CS” rövidítés (= Československo) megmaradt, a biztonsági szálon a „200 Kčs” felirat ismétlődött, míg a hátoldalon a „SBČS” (= Státní banka československá) betűk szerepeltek mikroírással. Később ezeket javították.[30][31]

Kép Névérték Méret Leírás Dátumok
Előoldal Hátoldal Előoldal Hátoldal nyomtatás kibocsátás visszavonás elévülés
    200 Kčs 146 × 69 mm Comenius Orbis Pictus, egy felnőtt keze nyúl egy gyermek keze felé 1992 forgalomba nem került
    500 Kčs 152 × 69 mm Ľudovít Štúr Pozsony látképe a várral 1992 forgalomba nem került
A képeken kb. 0,7 pixel felel meg 1 milliméternek

JegyzetekSzerkesztés

 1. Předpis č. 41/1953 Sb. – Zákon o peněžní reformě
 2. a b Předpis č. 45/1953 Sb. – Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953
 3. a b Předpis č. 48/1960 Sb. – Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
 4. a b c d Předpis č. 63/1972 Sb. – Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs
 5. a b c Předpis č. 110/1962 Sb. – Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953
 6. a b c Předpis č. 43/1962 Sb. – Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953
 7. a b Předpis č. 30/1967 Sb. – Vyhláška ministra financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
 8. Předpis č. 77/1958 Sb. – Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958
 9. a b c d Předpis č. 125/1971 Sb. – Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
 10. Předpis č. 163/1960 Sb. – Zákon o státním znaku a o státní vlajce
 11. a b Předpis č. 131/1961 Sb. – Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru
 12. a b Předpis č. 8/1988 Sb. – Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
 13. a b c d e Předpis č. 413/1990 Sb. – Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
 14. a b c d Předpis č. 60/1993 Sb. – Zákon o oddělení měny
 15. Předpis č. 27/1965 Sb. – Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
 16. a b Předpis č. 42/1990 Sb. – Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs
 17. Předpis č. 24/1971 Sb. – Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání bankovek po 20 Kčs
 18. Předpis č. 109/1973 Sb. – Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 500 Kčs
 19. Vladimír Jancura: Pred dvadsiatimi rokmi ľudia odmietli platiť Gottwaldom (Húsz éve megtagadta a nép, hogy Gottwalddal fizessen) – Správy.Pravda.sk, 2009. október 20.
 20. Jaroslav Moravec: Platidla v době převratu aneb čím jsme (ne)platili před čtvrtstoletím – část 1 (Pénz a forradalom idején, avagy mivel (nem) fizettünk negyed százada – 1. rész) Archiválva 2015. június 19-i dátummal a Wayback Machine-ben – Česká národní banka, čnBlog (Jaroslav Moravec blogja a Cseh Nemzeti Bank honlapján), 2014. november 18.
 21. Předpis č. 36/1986 Sb. – Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 10 Kčs
 22. a b Předpis č. 110/1993 Sb. – Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
 23. a b Predpis č. 118/1993 Z. z. – Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu
 24. Předpis č. 122/1988 Sb. – Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 20 Kčs
 25. a b c d Předpis č. 111/1993 Sb. – Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
 26. Předpis č. 68/1987 Sb. – Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 50 Kčs
 27. Předpis č. 79/1989 Sb. – Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs
 28. a b Předpis č. 412/1990 Sb. – Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989
 29. Předpis č. 71/1985 Sb. – Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs
 30. Leopold Surga: Malé výročí velké události (Egy nagy esemény kis évfordulója) Archiválva 2016. március 5-i dátummal a Wayback Machine-ben – Hospodářské noviny, 2008. február 22.
 31. Jaroslav Moravec: Oldřich Kulhánek a Česká národní banka (Oldřich Kulhánek és a Cseh Nemzeti Bank) Archiválva 2015. június 19-i dátummal a Wayback Machine-ben – Česká národní banka, čnBlog (Jaroslav Moravec blogja a Cseh Nemzeti Bank honlapján), 2015. március 30.
Csehszlovákia, Csehország és Szlovákia pénzei
1919-1939 1939-1945 1945-1953 1953-1993 1993-2008 2009-
Első korona
érmék
pénzjegyek
Cseh-morva protektorátusi korona
érmék
pénzjegyek
Második korona
érmék
pénzjegyek
Harmadik korona
érmék
pénzjegyek
Cseh korona
érmék
pénzjegyek
II. vh. szlovák korona
érmék
pénzjegyek
Az ezredfordulós szlovák korona
érmék
pénzjegyek
Euró
érmék
pénzjegyek