A francia Becsületrend magyar kitüntetettjeinek listája

A jelen lista a Franciaország által magyar, illetve magyar származású személyeknek adományozott Becsületrend tagjait sorolja fel. Döntő hányaduk megtisztelő címen kapott elismerést, azonban többen – francia állampolgárként vagy a francia államnak tett közvetlen szolgálatért – teljes jogú tagjai a rendnek.

A Becsületrend lovagi rendjele

A kitüntetettek számáról, személyéről pontos adatok nem állnak rendelkezésre. A Petőfi Irodalmi Múzeum saját gyűjtés keretében összeállított egy 242 személy adatait tartalmazó adatbázist, melyet 2004-ben lezárt.[1]

DíjazottakSzerkesztés

Év Név Fokozat
2019 Novák Katalin politikus, államtitkár [1][2] lovag
2018 Grabócz Márta zenetörténész [3] lovag
2018 Káel Csaba filmrendező, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója [4][5] lovag
2017 Baán László, a Szépművészeti Múzeum és Nemzeti Galéria főigazgatója [6] lovag
2017 Csaba Péter hegedűművész, karmester, a MÁV Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője [7] lovag
2015 Yves de Daruvar (1921–2018) katonatiszt, történész [2] nagykereszt
2014 Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke [8] tiszt
2014 Andor László közgazdász, az Európai Bizottság biztosa [9] lovag
2013 Győri Enikő közgazdász, diplomata, politikus [10] tiszt
2012 Molnár Vera képzőművész [11] lovag
2012 Szapáry György közgazdász [12] lovag
2011 Bárdosi Vilmos nyelvész, pedagógus [13] lovag
2011 Csernus Sándor történész, a SZTE BTK akkori dékánja, a Párizsi Magyar Intézet volt igazgatója [14] lovag
2011 Haraszti Miklós, politikus, az EBESZ volt sajtószabadság-képviselője [15] lovag
2011 Pintér Zoltán vezérőrnagy, az MH ÖHP légierő haderőnem főnöke [16] lovag
2010 Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője [17] lovag
2009 Tömböl László vezérezredes, vezérkari főnök [18][halott link] tiszt
2009 Granasztói György történész [19] lovag
2009 Hegyi Lóránd művészettörténész [20] lovag
2009 Hoffmann Rózsa egyetemi docens, a PPKE BTK Pedagógiai Intézetének vezetője [21] lovag
2009 Iván Gábor államtitkár [22][halott link] lovag
2009 Rév Lívia zongoraművész [23] lovag
2007 Hónig Péter, a Malév Zrt. elnöke, a Ganz Transelektro Villamossági Rt. vezérigazgatója [24] lovag
2007 Iváncsik Imre, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára [25] tiszt
2006 Harbula Gyula, az Accor-Pannonia Hotels Zrt. igazgatósági elnöke [26] lovag
2006 Horváth Tamás, volt nagykövet, az EDF Hungária Kft. főigazgatója [27] tiszt
2006 Lentulay György (Georges Lentulay de Verbo) elektromérnök [3] [28] tiszt
2006 Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke [29] lovag
2005 Gergényi Péter vezérőrnagy [30] lovag
2005 Mikita János dandártábornok, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója [31] lovag
2005 Sárkány Katalin, az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese [32] lovag
2005 Szili Katalin házelnök [33] parancsnok
2005 Zilahy Péter, az MTA főosztályvezetője [34] lovag
2004 Balázs Péter, az Európai Bizottság magyar tagja [35] lovag
2004 Mandur László az országgyűlés alelnöke [36] parancsnok
2004 Medgyessy Péter miniszterelnök [4] főtiszt
2004 Szenes Zoltán altábornagy, vezérkari főnök [37] tiszt
2003 Dávid Ibolya ügyvéd, politikus parancsnok
2003 Huth Péter (Pierre Huth) [5] [38] parancsnok
2002 Fodor Lajos vezérezredes, vezérkari főnök [39] tiszt
2002 Martinusz Zoltán kormány-főtanácsadó [40] lovag
2001 Fasang Árpád zongoraművész, volt UNESCO nagykövet [6] [41] lovag
2001 Koncz Zsuzsa előadóművész [42] lovag
2001 Mádl Ferenc köztársasági elnök [7] [43] nagykereszt
2001 Martonyi János külügyminiszter [44] [8] főtiszt
2001 Nagy Andor volt miniszterelnöki kabinetfőnök [45][46] parancsnok
2001 Rockenbauer Zoltán politikus [47] főtiszt
2001 Schweitzer József főrabbi [48] lovag
2001 Szabó Miklós régész, ókorkutató [49] parancsnok
2001 Pierre Vago (Vágó Péter) építész [9] [50] tiszt
2000 Végh Ferenc vezérezredes, vezérkari főnök tiszt
1999 Lámfalussy Sándor pénzügyi szakember [51] parancsnok
1999 Bóc Imre közgazdász, író lovag
1999 Kádár József Lajos, légiós lovag
1999 Kósáné Kovács Magda pedagógus, szakszervezeti vezető, politikus[10] lovag
1998 Székely Péter (Pierre Székely) szobrász [52] lovag
1997 Andorka Rudolf szociológus [53] lovag
1997 Földes L. Péter újságíró, a francia ellenállási mozgalom egykori tagja [54][halott link] tiszt
1997 Für Lajos volt honvédelmi miniszter [55] tiszt
1997 Harmathy Attila jogtudós, egyetemi tanár [56] tiszt
1997 H. Balázs Éva történész [57] lovag
1997 Göncz Árpád köztársasági elnök [58] nagykereszt
1997 Kende Péter szociológus [59] lovag
1997 Kornai János akadémikus [60] tiszt
1997 Kosáry Domokos történész [61] tiszt
1997 Litván György történész [62] lovag
1997 Mécs Imre politikus [63] tiszt
1997 Méray Tibor író [64] lovag
1997 Németh Margit, a budapesti francia nagykövetség munkatársa [65] lovag
1997 Szelényiné Elischer-Gerbeaud Edit, a budapesti francia nagykövetség munkatársa [66] lovag
1997 Tardos Tibor író [67] lovag
1997 Vásárhelyi Miklós történész [68] lovag
1996 Konrád György író [69] tiszt
1996 Paul Prets, a Szabad Francia Erők katonája[11] [70] parancsnok
1996 Pungor Ernő (1923-2007) kémikus, politikus [71] tiszt
1996 Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán, az ELTE nyugalmazott docense, a nyelvtudomány doktora [72] lovag
1996 Ullmann Ágnes (Agnès Ullmann) a párizsi Pasteur Intézet kutatási igazgatója [73] lovag
1993 Cziffra György zongoraművész [74] tiszt
1993 Hajdu István (Étienne Hajdu) szobrász [75] parancsnok
1993 Kiss Sándor Károly (Alexandre-Charles Kiss) jogtudós, az MTA tagja [76] tiszt
1992 Lucien Hervé fotográfus [77] lovag
1992 Végh Sándor hegedűművész [78] lovag
1991 Rolla János hegedűművész [79] lovag
1988 Fejtő Ferenc (François Fejtö) történész, író [80] lovag
1986 Nyáry Ernő karmelita szerzetes, érsek [81] lovag
1983 Arma Pál (Paul Arma) zeneszerző [82] lovag
1983 André Kertész fotóművész [83] lovag
1976 Brassaï fotóművész [84] lovag
1976 Kürti Miklós (Nicholas Kurti) fizikus [85] lovag
1974 Illyés Gyula költő, műfordító, a nemzetközi PEN Club alelnöke [86][87] parancsnok
1972 Schöffer Miklós (Nicolas Schöffer) [12] [88] tiszt
1970 Victor Vasarely festőművész [89] lovag
1967 Fischmann László (Lucien Fischmann) (1909-?) elektromérnök [13] lovag
1960 Varga Béla (1903-1995) pap, politikus [90][halott link] tiszt
1953 Kálmán Imre zeneszerző [91] tiszt
1948 Barcza György diplomata [92] [forrás?]
1947 Auer Pál ügyvéd, nagykövet [14] [93][94] parancsnok
1947 Utassy Loránd vezérőrnagy [15]
1943 Molnos (Müller) Lipót irodalomtörténész [16] [95] tiszt
1945 Hevesi András író [17] lovag
1941 Khuen-Héderváry Sándor külügyminiszter-helyettes, párizsi követ főtiszt
1939 Kállay Miklós politikus, a Nemzetközi Mezőgazdasági Ipari Szövetség elnöke [96] [18] főtiszt
1938 Dicenty Dezső (1879-1965) agrogeológus, szőlész-borász [97][halott link] parancsnok
1938 Hankiss János (1893-1959) irodalomtörténész [19] [98] lovag
1938 Zolnai Béla (1890-1969) irodalomtörténész [99]
1937 Gyergyai Albert irodalomtörténész, műfordító [100]
1937 Györgyi Dénes építész [101] tiszt
1937 Teleki Andor (1902-1978) kereskedelmi attasé [102] tiszt
1937 Ambró István bankigazgató [103] [forrás?]
1937 Sebestyén Pál jogász, diplomata [104] [forrás?]
1937 Ujváry Dezső konzul [105] [forrás?]
1936 Dohnányi Ernő zongoraművész [106] tiszt
1934 Gesztesi Gyula újságíró, diplomata [107] [108] lovag
1934 Augustin Béla gyógynövénytermesztő [109] [110]
1934 Boros László író, újságíró [111] [forrás?]
1934 Márkus Miksa író, újságíró [112] [forrás?]
1933 Lehár Ferenc zeneszerző [20] [113] parancsnok
1933 Villani Frigyes (1882-1964) diplomata [114] [forrás?]
1932 Eckhardt Sándor nyelvész, szótárszerkesztő, irodalomtörténész [115] lovag
1932 Hevesi Sándor, író, műfordító, színházigazgató [116] lovag
1932 Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító [117] lovag
1932 Vértes Marcell festő, grafikus [118] lovag
1931 Babits Mihály költő [119] lovag
1931 Bartók Béla zeneszerző [120] lovag
1931 Ferenczi Izsó (1881-1958) államtitkár [121] [forrás?]
1931 Királdi Lukács György követségi titkár [122] [forrás?]
1930 Böszörményi László külügyi tisztviselő [123] tiszt
1930 Gombocz Zoltán nyelvtudós, egyetemi tanár [124] lovag
1930 Osvát Ernő szerkesztő, kritikus, író [125] lovag
1930 Rózsaffy Dezső festő és művészeti író [126] tiszt
1929 Nemes Marcell üzletember, műgyűjtő [127] lovag
1928 Buday Béla (1865-1944) mérnök, államtitkár [128] [forrás?]
1928 Fischer Mór sporttisztviselő, FIFA-ellenőr [129]
1928 Ghyczy Miklós (1869–1930) intézet igazgató, kereskedelmi államtitkár [130] [forrás?]
1928 Hevesy Pál diplomata [131]
1928 Horváth Géza (1847-1937) zoológus, múzeumigazgató [132] tiszt
1928 Korányi Frigyes (1869-1935) párizsi követ, pénzügyminiszter [133] [forrás?]
1928 Prónay György államtitkár [134] [forrás?]
1928 Rosty Forgách Ferenc Zsigmond (1892–1957) diplomata [135] [forrás?]
1928 Végh Miklós diplomata [136] [forrás?]
1927 Heltai Jenő író, költő, újságíró [137] lovag
1927 Molnár Ferenc író, újságíró [138] lovag
1925 Szilárd Béla (1884–1926)kémikus [139] lovag
1914 Schulhof Lipót (Leopold Schulhof) csillagász [140] lovag
1912 Ballai Lajos (1855–1912), a Szabadalmi Hivatal elnöke [141] tiszt
1912 Bartoniek Géza pedagógus [142] tiszt
1912 Karczag Vilmos író, színházigazgató [143] tiszt
1907 Korda Dezső (Désiré Korda) elektromérnök [21] [144] lovag
1906 Horn Emil Károly (1858-1934) bankár, műfordító [145] lovag
1905 Kunffy Lajos festő [146] lovag
1902 Türr István tábornok [147] főtiszt
1901 Széchenyi Béla földbirtokos, földrajzi utazó [148] főtiszt
1901 Graenzenstein Béla (1847-1913) államtitkár [149] parancsnok
1901 Nemeskéri Kiss Pál (1856-1928) államtitkár [150] parancsnok
1901 Ráth György, a Magyar Iparművészeti Társulat elnöke [151][152] parancsnok
1901 Berg Gusztáv uradalmi intéző [153] [154] tiszt
1901 Faragó Lipót miniszteri osztálytanácsos [155] tiszt
1901 Fittler Kamill építész, az iparművészeti iskola igazgatója [156] [157] tiszt
1901 Halmos János budapesti polgármester [158] tiszt
1901 Kazy József miniszteri osztálytanácsos [159] tiszt
1901 Mallin Ivó, báni tanácsos [160] tiszt
1901 Mechwart András, a Ganz és társa Rt. alelnöke [161] tiszt
1901 Pekár Imre, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank vezérigazgatója [22] [162][163] tiszt
1901 Radisics Jenő, az Országos Iparművészeti Múzeum igazgatója [164] tiszt
1901 Szalay Imre író, múzeumigazgató [165][166] tiszt
1901 Szterényi József, miniszteri tanácsos [167][168] tiszt
1901 Vértessy Kálmán miniszteri osztálytanácsos [169] tiszt
1901 Wagner Jenő jogász, királyi tanácsos [170] tiszt
1901 Bálint Zoltán műépítész [171][172] lovag
1901 Borhy György földbirtokos [173] lovag
1901 Egerváry Gyula (1849-1913) vadászati felügyelő [174] [175] lovag
1901 Erődi Béla (1846-1936) tankerületi főigazgató [176] lovag
1901 Faragó Ödön, felső ipariskolai tanár [177] [178] lovag
1901 Gerbeaud Emil [179][180] lovag
1901 Győry Árpád udvari levéltáros [181] lovag
1901 Hegedűs Károly, a Technológiai Múzeum főigazgatója [182] [183] lovag
1901 Herman Ottó természettudós [184][185] lovag
1901 Jungfer Gyula lakatos nagyiparos [186][187] lovag
1901 Rákosi Jenő főrendiházi tag [188] lovag
1901 Szomjas Lajos mezőgazdasági miniszteri titkár [189] lovag
1901 Thék Endre bútorasztalos nagyiparos [190][191] lovag
1901 Turkovich Milán földbirtokos [192] lovag
1901 Vágó Pál festőművész [193] [194] lovag
1901 Zala György szobrász [195] [196] lovag
1900 Lukács Béla kereskedelmi miniszter [197] főtiszt
1900 Miklós Ödön (1856-1923) helyettes kormánybiztos [198] tiszt
1900 Návay Aladár dr. udvari tanácsos [199] lovag
1898 Goda Béla győri főispán, képviselő [200] tiszt
1894 Kruspér István (1818–1905) metrológus, geodéta, az MTA tagja [201][halott link] tiszt
1890 Munkácsy Mihály festőművész [23] [202] parancsnok
1889 Ludvigh Gyula, a m. kir. államvasutak elnökigazgatója [203] lovag
1886 Hieronymi Károly, az Osztrák-Magyar Államvaspálya Társaság igazgatója [24] lovag?
1884 Heller István (Stephen Heller) (1813-1888) zeneszerző, zongoraművész [204] lovag
1882 Szemere Attila újságíró [205] lovag
1881 Eötvös Loránd fizikus [206] lovag
1881 Renvers Vilmos (1849-1905) cs. és kir. ulánus kapitány [25] lovag
1879 Zichy Mihály festőművész [207] [26] tiszt
1878 Szapáry Gyula miniszterelnök [208][209] nagykereszt
1878 Harkányi Frigyes (1826-1919) politikus, kiállítási kormánybiztos [210] főtiszt
1878 Békey Imre tanfelügyelő, miniszteri osztálytanácsos [211][212] tiszt
1878 Kozma Ferenc miniszteri tanácsos, lótenyésztő [213][214] tiszt
1878 Gönczy Pál miniszteri tanácsos [215] tiszt
1878 Horváth János Nepomuk (1829-1905) titkostanácsos, altábornagy, az állami ménesek központi katonai felügyelője [216] tiszt
1878 Lechner Lajos építész, középítési igazgató [217][218] tiszt
1878 Tolnay Lajos MÁV-elnökigazgató, képviselő [219][220][halott link] tiszt
1878 Bernolák Sándor miniszteri tanácsos, kiállítási titkár [221][222] lovag
1878 Bohus Zsigmond (1825–1917) politikus [223][224] lovag
1878 Falk Zsigmond nyomdaigazgató [225] lovag
1878 Flandorffer Pál soproni borkereskedő, bankelnök [226][227] lovag
1878 Gerlóczy Károly fővárosi alpolgármester [228][229] lovag
1878 Goldschmidt Lajos opálbánya-bérlő [230] lovag
1878 Gutmann Simon Henrik (1806-1890) nagykanizsai földbirtokos [231] lovag
1878 Grüneberg Károly pozsonyi kefegyáros [232] lovag
1878 Murray Jackson óbudai hajógyár-igazgató [233] lovag
1878 Nagy János közlekedésminiszteri osztálytanácsos [234] lovag
1878 Paget János mezőgazdász, erdélyi pinceegyleti elnök [235][236] lovag
1878 Podmaniczky Géza (1839–1923) csillagász, politikus [237] lovag
1878 Pokorny Ferenc zágrábi likőrgyáros [238] lovag
1878 Rampelt Adolf, Albert főherceg uradalmi tiszttartója [239] lovag
1878 Rodiczky Jenő mezőgazdász, mosonmagyaróvári akadémiai tanár [240][241] lovag
1878 Székely Bertalan festőművész, országos mintarajztanodai tanár [242][243] lovag
1878 Ujfalvy Károly Jenő (Charles-Eugène Ujfalvy) nyelvész, néprajzkutató, antropológus [244] lovag
1878 Weber Antal építész [245] lovag
1878 Zsigmondy Vilmos (1821-1888) bányamérnök, akadémikus [246][247] Archiválva 2014. augusztus 12-i dátummal a Wayback Machine-ben lovag
1878 Zsolnay Vilmos (1828-1900) keramikusművész, nagyiparos [248] lovag
1868 Nemeskéri Kiss Miklós 48-as honvéd ezredes [27] lovag
1867 Fischer Mór (1799–1880) porcelánfestő, gyáros [249][halott link] tiszt
1867 Térey Pál huszártiszt, magyar világkiállítási biztos [250] lovag
1867 Széchenyi Ödön gróf [251] Archiválva 2014. augusztus 31-i dátummal a Wayback Machine-ben lovag
1866 Pókay József János altábornagy [252] lovag
1861 Liszt Ferenc zongoraművész, zeneszerző [28] [253] parancsnok
1853 Urházy György újságíró, író [254] lovag
1846 Mandl Lajos (Louis Mandl) orvos, anatómus [255] lovag
Piret de Bihain Jenő lovassági tábornok [256] főtiszt
Ambrus Jenő, a Külügyminisztérium volt protokollfőnöke [257] parancsnok
Horváth Gyula publicista, politikus [258][forrás?] parancsnok
Kékessy Dezső üzletember, egykori nagykövet [259] parancsnok
Paczolay Péter, a Köztársaság Elnöki Hivatal helyettes vezetője [260] parancsnok
Tibor Revesz-Long, a Szabad Francia Erők katonája[29] [261] parancsnok
Cziráky Béla (1852-1911) [262] tiszt
Kecskés Tibor, a párizsi Magyar Nagykövetség első beosztottja [263] tiszt
Lőwy Mór (Maurice Loewy) (1833—1907) csillagász, a párizsi Nemzeti Obszervatórium igazgatója [264] tiszt
Pejacsevich Miklós lovassági tábornok [265] tiszt
Rakovszky Béla (1860-1916) diplomata, országgyűlési képviselő [266][267] tiszt
Schillinger Erzsébet, a köztársasági elnök sajtófőnöke [268] tiszt
Arenstein József matematikus [269] lovag
Bakos József, a Szabad Francia Erők katonája[30] [270] lovag
Bartha Ferenc közgazdász [271] lovag
Bedő Albert erdész, államtitkár, képviselő [272] lovag
Bodon Károly orvos, egyetemi magántanár [273][halott link] lovag
Dede Franciska, a Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársa [274] lovag
Fackh Károly vasúti vezérigazgató, képviselő [275][276] lovag
Kocsis Imre, a Szabad Francia Erők tisztje[31][277] lovag
André Kostolany tőzsdeguru [32] [278] lovag
Lakatos András, a Külügyminisztérium 2. Területi Főosztály munkatársa [279] lovag
Máday Sándor közjegyző, képviselő [280] lovag
Molnár Miklós (1918-2003) történész, politológus [281] lovag
Németh Borbála, a párizsi Magyar Nagykövetség beosztott diplomatája [282] lovag
Otto Tamás, a párizsi Magyar Nagykövetség beosztott diplomatája [283] lovag
Posner Károly Lajos nagyiparos [284] lovag
Széky János Károly orvos [285] lovag
Tóth Cecília, a Külügyminisztérium Állami Protokoll munkatársa [286] lovag
Szántó Tivadar (1877–1934) zongoraművész [287] lovag
Wagner László mezőgazda, műegyetemi tanár [288] lovag
Winkler Pál (Paul Winkler) lapkiadó, könyvkiadó [289] lovag
Apponyi Sándor főkamarás [290] [forrás?]
Barcza Ernő helyettes államtitkár [291] [forrás?]
Barcs György gyógyszergyáros [292] [forrás?]
Barkóczy György főkonzul [293] [forrás?]
Bodola Lajos geodéta [294]
Bogárdy-Bischitz Sándor (?-1981) mezőgazdász [295]
Borth György képviselő [296] [forrás?]
Cindric Egon (1893-?) diplomata [297] [forrás?]
Dumba Szilárd Tivadar diplomata [298] [forrás?]
Esterházy Pál [299] [forrás?]
Farkasházy Jenő keramikus, művészettörténész, igazgató [300] [forrás?]
Földváry József kereskedelmi minisztériumi titkár [301] [forrás?]
Gaál Boldizsár francia császári ezredes [302] [forrás?]
Gervay Mihály főrend, országos posta-főigazgató [303][Tiltott forrás?]
Göllheim Károly birodalmi tanácstag [304] [forrás?]
Gyarmathy Mihály (Michel Gyarmathy) (1908-1996) díszlet- és jelmeztervező, művészeti igazgató [305] [forrás?]
Hengelmüller László (1845-1917) diplomata [306] [forrás?]
Hertelendy Andor diplomata [307] [forrás?]
Ignácz Rózsa író, műfordító [308] [forrás?]
Kecskeméti Károly (Charles Kecskemeti), a Francia Nemzeti Levéltár munkatársa [forrás?]
Khevenmüller Metsch Rezső diplomata [309] [forrás?]
Kugler Henrik cukrász [310] [forrás?]
Kőrösy József statisztikus [311]
Kuranda Emil, az Adria magyar tengeri hajózási rt. vezérigazgatója [312] [forrás?]
Matlekovits Sándor közgazdász, államtitkár [313] [forrás?]
Mecséry Károly (1835-1901) vezérőrnagy, cs. kir. kamarás [314] [forrás?]
Mérey Kajetán diplomata [315] [forrás?]
Mester László vegyészmérnök [316] [forrás?]
Miklós Ádám államtitkár [317] [forrás?]
Nemes Albert diplomata [318] [forrás?]
Németh Imre miniszteri tanácsos [319] [forrás?]
Nopcsa Ferenc (1815-1904) főispán [320] [forrás?]
Pálffy Móric (1869-1948) diplomata [321] [forrás?]
Palkovics Ede (1858-1929) szakácsművész [322]
Perlaky Elek (1840-1904) országgyűlési képviselő [323]
Sándor Balázs katonaorvos [324]
Schnierer Gyula szabadalmi tanács elnöke [325] [forrás?]
Sina Simon bankár, nagybirtokos [326][Tiltott forrás?]
Singer Szigfrid (Siegfried Singer) vegyész, a Societé centrale de Dynamit igazgatója [327] [forrás?]
Solti György karmester [33] [328]
Somlyó György költő, műfordító (?)[34] [forrás?]
Sömjén Géza ügyvéd, tiszteletbeli mexikói konzul, szakszótárkészítő [329] [forrás?]
Szalay Péter kereskedelmi államtitkár [330] [forrás?]
Szécsen Miklós diplomata, párizsi nagykövet [331] [forrás?]
Szekeres György kritikus, műfordító [332] [forrás?]
Szilágyi József újságíró [333] [forrás?]
Vágh-Weimann Imre (Emeric Vagh-Weimann) (1919- ) festőművész [334]
Vargha Vilmos mérnök [335]
Velics Lajos diplomata [336] [forrás?]
Zichy Jenő politikus, utazó [337] [forrás?]
Zichy Henrik főispán, főrendiházi tag [338]
Zichy Tivadar (1847-1927) diplomata, főrendiházi tag [339]
Zimmermann Frigyes a MÁV Gép- és Kocsigyár igazgatója [340] [forrás?]

JegyzetekSzerkesztés

 1. A Becsületrend magyar kitüntetettjei. Névtér, irodalmi adattárak. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2011 [2011. július 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. október 14.)
 2. A Szabad Francia Erőkben harcolt katonatiszt 1945-ben lett lovag, 1953-ban tiszt, 1963-ban parancsnok, 1972-ben főtiszt, majd 2015-ben kapta meg a nagykereszt fokozatot. (Részben közli: Bajomi Lázár Endre: Tramontana – Magyar önkéntesek Franciaországban, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984. 184. old.)
 3. 1996 óta lovag, a A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjainak Szövetsége alapító elnöke.
 4. 2000-ben már lovagi fokozatot is kapott.
 5. 1998. óta tiszt.
 6. Fasang Árpád zenetanár, karnagy, zeneszerző fia
 7. 1999-ben lovagi fokozatot is kapott.
 8. 2000-ben parancsnoki fokozatot is kapott.
 9. 1958 óta lovag.
 10. Arra forrás, hogy 1999-ben már megkapta a francia Becsületrendet: Népszava. 1999. okt. 22. 11. p.. És hogy lovagi címet kapott: Világgazdaság. 2001. nov. 8. 7. p.
 11. Préts Pál törzszászlós (Kópháza, 1919. június 29. – Eisenstadt, 1996. október 27.) a 13. idegenlégiós féldandár tiszthelyettese. 1940 júliusában Londonban csatlakozott a Szabad Francia Erőkhöz, a De Gaulle elnök által alapított Felszabadítási Rend öt magyar származású bajtársának egyike. 1956-os nyugállományba vonulása után Ausztriában telepedett le.
 12. 1968-ban kapott lovagi címet.
 13. Az 1930-ban Franciaországban letelepedett és ott 1936-ban a Wattohm Villamossági Kft- megalapító Fischmann a 22. idegen önkéntes menetezred katonájaként részt vett az 1940-es „franciaországi csatában”, később ezen ezred bajtársi egyesületének elnöke lett. Több, más kitüntetés mellett 1967-ben kapta meg a lovagi címet. (Közli: Bajomi Lázár Endre: Tramontana – Magyar önkéntesek Franciaországban, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984. 132. old.)
 14. 1927-ben lovagi címet kapott, miután ő képviselte Franciaországot a frankhamisítási perben.
 15. Szakály
 16. 1939-ben már elnyerte a lovagi fokozatot.
 17. Az író 1940-ben hunyt el az ardenneki harcokban kapott sérülésében, a 13. utászezred önkénteseként. Kitüntetését posztumusz adományozták.
 18. 1931-ben parancsnoki fokozatot kapott.
 19. Az 1938. április 7-én kitüntetett Hankiss János életrajzát közli Mudrák József: A Debreceni Egyetemi Könyvtár tisztviselői névsora és lexikona életrajzi és irodalmi adatokkal 1916-1949.
 20. 1912-ben tisztté nevezték ki, Karczag Vilmossal, a Theater an der Wien igazgatójával együtt.
 21. Noha Franciaországban élt és dolgozott, nem vette fel az állampolgárságot. Lovagi címét is külföldiként kapta, így nem vált a rend teljes jogú tagjává.
 22. 1878-ban, a párizsi világkiállítás magyar versenybírójaként már megkapta a lovagi címet.
 23. A Milton-kép 1878-as világkiállításon elért sikere után emelték az 1877-ben elért lovagi rangjából tisztté, majd 1890-ben parancsnokká.
 24. A 80.98.115.93 IP címről, 2019. szeptember 9-én 09:36-kor tett bejegyzés: „Hieronymi Károly mint az Osztrák-Magyar Államvaspálya Társaság igazgatója 1886. január 14-én kapta meg a kitüntetést. Az oklevél a leszármazottak tulajdonában van.” (Megjegyzés: Megköszönném, ha az anonim bejegyzést tevő felvenné velem a kapcsolatot ezen az e-mail-en...)
 25. Kinevezve: 1881. november 17-én. Renvers Vilmos cs. és kir. alezredes iratai – a lovaggá avató okirattal együtt – a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum Personalia gyűjteményében található. Jelzet:151, VII.63., növ.n.sz.:42/78.
 26. 1861-ben lett lovag. Tiszti rendjele és lovagi oklevele a szombathelyi Smidt Múzeum tulajdonában van.
 27. 1868. május 27-én; az oklevél száma: 7119.
 28. 1845-ben lett lovag, 1860. október 12-én tiszt, majd 1861. május 29-én parancsnok.
 29. Révész Tibor orvos (Budapest, 1902. június 1. – Crest, 1976. november 2.) a francia ellenállás önkéntese, híradásért felelős vezetőinek, valamint a De Gaulle elnök által alapított Felszabadítási Rend öt magyar származású bajtársának egyike. A Long nevet házasságkötése után vette fel.
 30. Bakos József őrmester (Szabadszállás, 1902. március 19. – Ronchamp, 1944. október 26.) a 13. idegenlégiós féldandár tiszthelyettese, a De Gaulle elnök által alapított Felszabadítási Rend öt magyar származású bajtársának egyike. Az északkelet-franciaországi harcokban szerzett halálos sebesülést.
 31. Kocsis Imre zászlós (Balatonederics, 1910. november 3. – Bourbach-le-Haut, 1944. december 3.) a 13. idegenlégiós féldandár tisztje, a De Gaulle által alapított Felszabadítási Rend öt magyar származású bajtársának egyike. Az elzászi harcokban szerzett halálos sebesülést.
 32. Visszaemlékezései szerint nem sokkal a második világháború után De Gaulle tábornok tüntette ki.
 33. Magyar, angol és német nyelvű életrajzában említésre kerül a kitüntetés, azonban más forrásban nem szerepel.
 34. Az eredeti Becsületrend szócikk készítésekor került fel a listára, azonban ma már nem lehet tudni, milyen forrásból.

ForrásokSzerkesztés

Szakály: Szakály Sándor: A 2. vkf. osztály: Tanulmányok a magyar katonai hírszerzés és elhárítás témaköréből 1918–1945. 2. javított és kiegészített kiadás. Budapest: Magyar Napló; (hely nélkül): Veritas. 2015. 238–240. o. ISBN 978-615-5465-61-1