A háború három éve

A háború három éve az 1899-1902 között dúló második búr háború idején harcoló Christiaan de Wet emlékiratai, aki a háború során az oranjei búr katonák egyik legfőbb vezetője volt, s többször sikeres támadásokat intézett a túlerőben lévő brit csapatok ellen. A könyvben a tábornok részletesen és teljesen reálisan írja le a háború eseményeit, a szörnyű körülményeket, a britek néha igen kegyetlen bánásmódját, továbbá részletesen leírja az általa alkalmazott gerilla-taktikákat.

A háború három éve
A könyv első holland nyelvű kiadásának borítója (Höveker & Wormser, Amsterdam-Pretoria, 1902)
A könyv első holland nyelvű kiadásának borítója (Höveker & Wormser, Amsterdam-Pretoria, 1902)
Szerző Christiaan de Wet
Eredeti cím De strijd tusschen Boer en Brit
Nyelv holland
Téma De Wet parancsnok és a búrok harca az angolok ellen 1899-1902 között
Műfaj emlékirat
Kiadás
Kiadó Höveker & Wormser
Kiadás dátuma 1902

A könyv az idők során több kiadást is megélt, többek közt az afrikaans mellett angol, német és orosz nyelven is megjelent. Magyarországon hivatalosan sosem adták ki.

KeletkezéseSzerkesztés

„Saját könyvem előszavában, tisztelt olvasó, csak egy valamit szeretnék mondani: nem vagyok író. Viszont úgy érzem, hogy egy küzdelem története, mely során egy kicsiny nép mindent feláldozott saját szabadságának és jogainak érdekébe, az egész civilizált világ számára még mindig ismeretlen... Kiadva könyvemet (bármennyire is egyszerű nyelvezettel lett megírva), csak egy célt követtem: elmondani ország-világ előtt egy történetet, amely, ha nem is öleli át az általam látott háború teljes igazságát, de, legalább is, nem más, mint a színtiszta igazság.”
Részlet az író bevezetőjéből

Rudolf de Wet a második búr háborút kitörését követően fiaival mint egyszerű önkéntes állt be az újabb britek elleni harcba, majd a Heilbron körzet kommandóinak vezetője lett, és maguk az emberi emelték de Wetet „tábornoki” rangra. Hamarosan Martinus Theunis Steyn, az Oranje Szabadállam elnöke kinevezte őt az oranjei búr erők parancsnokává. A háború kezdetén sikereket elérő búrok azonban súlyos vereségeket szenvedtek a kontinensen partraszálló brit csapatoktól, és 1901-re a túlerő miatt a nyílt összecsapások helyett gerillaakciókat vezettek a britek állomáshelyei és utánpótlási-vonalai ellen. Az egyik ilyen akció volt a sanna's posti csata is, amikor a de Wet vezette búrok rajtaütöttek egy nagyobb létszámú brit egységen, aminek az eredményeképpen közel ötszáz foglyot ejtettek és rengeteg ellátmányt zsákmányoltak. A britek a búrok akcióira válaszul az otthonaikban maradt búr civileket koncentrációs táborokba zárták, ahol többen közülük belehaltak a siralmas körülményekbe. Az élelem és lőszerhiánnyal küzdő búr csapatok végül kénytelenek voltak békét kötni az angolokkal. Az 1902-ben megkötött vereenigingi békeszerződés aláírásánál maga Christiaan de Wet is jelen volt.[1]

A béke megkötése után de Wet Koos de la Rey és Louis Botha tábornokkal együtt hajón az Egyesült Királyságba utazott és a királyi udvarral igyekeztek további tárgyalásokat folytatni.[2] Ebben az időben vetette papírja de Wet a háborúban általa átélt eseményeket, melyek lejegyzésénél segédkezett a tábornok írnoka és későbbi első életrajzírója, Dr. John Daniel Kestell. Ő volt az is, aki a holland nyelvű kiadással egy időben segédkezett a mű angol és német nyelvre való lefordításában.[3]

TartalmaSzerkesztés

A könyv harminchat fejezetet, háborús iratokat, kordokumentumokat és térképeket tartalmaz. A szerző néhány fejezet kivételével időrendben meséli el a háború eseményeit, az általa látott borzalmakat és a csapatai által átélt a szörnyű körülményeket. Ezek mellett részletesen leírta gerilla taktikáit, s néhány fejezetben külön kitér egyes témákra, személyekre.

KiadásaiSzerkesztés

A könyvet több nyelven is kiadták. Az egyik első kiadása holland nyelvű volt, s közvetlenül 1902-ben adta ki az Höveker & Wormser, 1902-ben. Ugyanebben az évben jelent meg a könyv első német és angol nyelvű kiadásai is, melyek fordításában Dr. John Daniel Kestell is segédkezett. Az angol nyelvű változatot az amerikai Charles Scribner's Sons kiadó adta ki.[4]

A könyv orosz változata a német és az angol nyelvű kiadásokhoz hasonlóan 1902. folyamán született meg. A fordító Jekatyerina Polovceva volt, akinek a munkáját és a nem tiszta holland kifejezések pontos lefordítását a szentpétervári holland misszió vezetője, Gillot lelkipásztor segítette. Ez számít a legnagyobb terjedelmű kiadásnak. A teljes írásos anyag mellett szerepel a fordító és Gillot előszava, továbbá a holland változatban is szereplő dokumentumok és térképek további képekkel kiegészítve. Az orosz nyelvű kiadásból származó tiszta bevétel felét a kiadó a búroknak adományozta, és magának De Wetnek adták át.[5]

A könyvet magyar nyelven sohasem adták ki hivatalosan.

 • (hollandul) De strijd tusschen Boer en Brit, Amszterdam: Höveker & Wormser. 1902
 • (angolul) Three year's war, New York: Charles Scribner's Sons. 1902
 • (németül) Der Kampf zwischen Bur und Brite, Lipcse: Carl Siwinna. 1902
 • (oroszul) Воспоминания бурского генерала Хр. Девета, Szentpétervár: A. F. Marx. 1903
 • (angolul) Three year's war, London: Constable & Co Ltd. 1902
 • (angolul) Three year's war, Alberton: Galago Publishers. 1986
 • (angolul) Three year's war, Nabu Press. 2010
 • (angolul) Three year's war, Nabu Press. 2013

JegyzetekSzerkesztés

 1. De Wet, i. m. 4. old.
 2. Három boer tábornok Angliában (magyar nyelven). huszadikszazad.hu. (Hozzáférés: 2015. január 17.)
 3. Christiaan de Wet életrajza (angol nyelven). sahistory.org.za. (Hozzáférés: 2015. január 17.)
 4. De Wet, i. m. 5. old.
 5. De Wet, i. m. 8. old.

ForrásokSzerkesztés

 • Christiaan de Wet: A háború három éve (az angol, német és orosz kiadásokat felhasználva magyarra fordította: Zicherman István)
 • Zicherman istván: A második angol-búr háború (1899-1902.) (magyar nyelven). (Hozzáférés: 2015. január 16.)