Abszolút centrális momentum

Egy valószínűségi változó abszolút centrális momentumai vagy abszolút centrált momentumai több, a változó eloszlását jellemző számértéket is takarnak. Általánosan az X valószínűségi változó k-adik abszolút centrális momentuma bármely k pozitív egész szám esetén úgy határozható meg, mint az E(|XE(X)|k) által felvett érték (feltéve, hogy ez az érték létezik), ahol E(X) az X várható értékét jelöli.

Az X valószínűségi változó k-adik momentumának jelölésére a szakirodalomban nem szoktak külön jelölést alkalmazni, hanem mindig kiírják az E(|XE(X)|k)-t.

További momentumok Szerkesztés

A valószínűségszámításban és a matematikai statisztikában más momentumok is előfordulnak, ezek közül a legfontosabbak:

Megjegyzés Szerkesztés

A k-adik abszolút centrális momentum kifejezés helyett szokás k-ad rendű abszolút centrális momentumot is használni.

Források Szerkesztés

  • Bognár J.-né – Mogyoródi J. – Prékopa A. – Rényi A. – Szász D. (2001): Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény. Typotex Kiadó, Budapest.
  • Fazekas I. (szerk.) (2000): Bevezetés a matematikai statisztikába. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.