Az adócsalás egy bűncselekmény. Magyarországon a Btk-t módosító 2012. évi C. törvény 2012. január 1-jétől az adócsalás helyett bevezette a költségvetési csalás nevű különös részi tényállást.

Az adócsalás szabályozása Magyarországon 2011. december 31. előttSzerkesztés

Az adócsalást az követi el, aki adókötelezettségének megállapítása szempontjából jelentős tényt, adatot a hatóság előtt valótlanul ad elő, vagy elhallgat. Ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti. Aki az adóhatóság megtévesztésével őt magát meg nem illető adómentességet, vagy adókedvezményt vesz igénybe, vagy aki olyan terményt, terméket, amely jövedék tárgya, a jogszabályban megállapított feltétel hiányában, vagy hatósági engedély nélkül előállít, a jövedéki ellenőrzés alól elvont terményt vagy terméket vagyoni haszon miatt megszerez, elrejt vagy elidegenítésében részt vesz. (Btk. 310. §.)

ÁfacsalásSzerkesztés

Áfacsalást követ el az a magánszemély, vagy jogi személy, amely nem megfelelő mértékben vagy módon teljesíti törvényes általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét.

Az áfacsalás egyik formája az, amikor külföldről származó drágább terméket olcsóbban és hazai eredetűként tüntetnek fel, amelynek igazolására fiktív, azaz nem valós értékeket tartalmazó bizonylatokat, számlákat, szerződéseket állítanak ki a csalásban részt vevő felek, illetve ilyeneket fogadnak el. Az értékesítési folyamat végén emiatt kevesebb forgalomról és ez által kevesebb forgalmi adóról állítanak ki adóbevallást.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés