Adatkezelés

az adat mint erőforrás kezelésével kapcsolatos tudományágak

Az adatvédelmi törvény a következőképpen definiálja az adatkezelés fogalmát:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.[1]

Személyes adatok kezelése

szerkesztés

Az adatkezelés a személyes adatok körében magában foglalja a személyes adatok felvételét és tárolását, feldolgozását, hasznosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását és a további feldolgozásuk megakadályozását.[2] kezelésekor figyelembe kell venni az ezt szabályozó adatvédelmi törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdése szerint:

(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Így a fenti tevékenységek bármelyikét – előzetes felvilágosítás után[3] – akkor lehet elvégezni, ha azt egy törvény elrendeli, vagy az érintett önkéntesen beleegyezett.

Lásd még

szerkesztés
  1. 1992. évi LXIII. törvény 2. § (9) bekezdés
  2. Bíró Endre: Jogi szótár 14. old.
  3. 1992. évi LXIII. törvény 6. §