Ajtónállómester

pozíció, foglalkozás

Az ajtónállómester (magister janitorum), vagy eleinte csőszök ispánja (comes preconum) volt a királyi udvarházak és az udvar csőszeinek – akik ajtónálló és hírvivő feladatokat láttak el – felügyelője. Ő idézte a király elé ércpecsétjével – azaz a király idézőpecsétjével – és országos hírvivő hálózatának segítségével azokat, akikkel a király beszélni akart. Ők hordozták körbe a véres kardot is, amikor hadba hívtak. A Korona és kard legendája szerint a csőszök ispánja figyelmeztette Béla herceget, hogy a kardot válassza I. Endre színe előtt.[1]

királyi főajtónállómester
janitorum regalium magister
Utolsó Zichy Ferenc 1838. január 4. – 1848
Utolsó
Zichy Ferenc

1838. január 4.1848

Adatok
Ország Magyar Királyság
Első Tamás (1261–1270)
Utolsó Zichy Ferenc (1838–1848)
Kinevezi Magyar király
Tagja királyi tanács
Főrendiház
Egyéb címek ajtónállómester

Hivatal kezdete Tamás
Hivatal vége 1848

SablonWikidataSegítség

A jelenet arra utal, hogy a csőszök ispánja egyben a palotaőrség parancsnoka is volt.

Nyugaton az udvarmester felelt meg ennek a tisztségnek. Ajtónállómesterként a források először 1261-ben említik. Az ajtónállók, vagyis a királyi testőrök elöljárója volt. Gondoskodnia kellett a királyi lakosztályok és a királyi család biztonságáról.[2]

Werbőczy István meghatározása szerint (Tripartitum I. R. 94. c.) az ország zászlósurainak és kisebb báróinak egyike.

Tagja volt a királyi tanácsnak. Tényleges feladatait az Anjou-kor óta helyettese, általában egyik köznemesi familiárisa látta el, a bárót főajtónállómesternek kezdték hívni, majd tisztsége összeolvadt az udvarmesterével. Tagja volt a Mohács utáni Habsburg udvartartásnak is. 1608-tól feladata volt a rendi országgyűlés rendjének felügyelete is.[3] 1848-ig az országgyűlés felsőtáblájának tagja, majd a második világháború végéig a felsőház tagja volt.

Csőszök ispánjai szerkesztés

Név Tisztségviselés ideje Uralkodó neve tisztségviselése idején Megjegyzés
Trisztán[1] 1250 körül IV. Béla Buzád nembeli

Árpád-kori ajtónállómesterek szerkesztés

Név Ajtónállómesterség ideje Ajtónállómestersége alatti uralkodó Megjegyzés
Tamás[4] 1261–70 IV. Béla Pok nembeli

Anjou-kori ajtónállómesterek szerkesztés

Név Ajtónállómesterség ideje Ajtónállómestersége alatti uralkodó Megjegyzés
Rátót nembeli Domokos 1301[5] Rátót nemzetség, Porc István fia, a Pásztói család őse
I.Miklós Gereven Aba nembeli 1338–1342[5]
Becsei Töttös[6] 1343–1353 I. Lajos 1342-ben a Léli család befogadja a Becse-Gergely nemzetségbe, előtte köznemes, királyi szerviens
Gönyüi Tamás[7] 1353-1358 Csór nemzetség[8]
Gönyüi János[9] 1359–1373
Cudar Mihály[7] 1378-1379
Cudar István[10] 1380-1381
Korógyi István[7] 1382
Telegdi Miklós[7] 1383-1384 Mária
Alsáni Pál[7] 1385-1386

A vegyesházi királyok ajtónállómesterei szerkesztés

Név Ajtónállómesterség ideje Ajtónállómestersége alatti uralkodó Megjegyzés
Jolsvai Leusták[11] 1387-1392 Zsigmond Rátót nb. Dezső-fi Péter fia,[5] Kanizsai János pártfogoltja
Sárói László[12] 1392-1395† Lévai Cseh Péter apja
Tamási János[13] 1409-1416† [12] Tamási Henrik apja, Héder nemzetség, a Kőszegiek egyik ágából
Tamási László[12] 1417-1434 Tamási János fia
Tamási Henrik[12] 1423-1434 Tamási János fia
Marcali János[12] 1436-1437 Marcali Miklós fia
Tamási László[12] 1438-1439 Albert Tamási János fia
Tamási Henrik[14] 1438-1444 Albert és I. Ulászló Tamási János fia
Guthi Országh Mihály 1453-1458[5] V. László Gutkeled nb.
Bánffy Pál 1456-1458-? [5] alsólendvai Bánffy István (fl. 1377-1416), nagybirtokosnak a fia
Buzlai Mózes[15] II. Ulászló Buzlai László fia
Geréb Péter 1492-1494[5] Geréb János és Szilágyi Zsófia fia, Mátyás király unokatestvére
Bánffy Miklós 1491–1500 [5] alsólendvai Bánffy István (fl. 1411-1448) hadvezér, nagybirtokos, valamint nánai és visontai Kompolti Erzsébet (fl. 1452-1458) fia
Korlátkői Péter[16] 1519-1526† II. Lajos

Királyi főajtónállók (1526-1848) szerkesztés

Janitorum regalium magistri, Königliche Obersttürhüter[16]

Név Tisztségviselés ideje Uralkodó neve tisztségviselése idején Megjegyzés
Guthi Országh Imre 1522-1536† II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd
? 1536-1537 Szapolyai János, I. Ferdinánd
Tharnóczi Imre 1539?-1556
Bánffy László 1556. március 4. - 1573 I. Ferdinánd, Miksa alsólindvai gróf
Balassa János 1574. április 16. - 1576 Miksa gyarmati
Révay Mihály 1577. március 23. - 1587 Rudolf
Révay Ferenc 1587. november 12. - 1598
Istvánffy Miklós 1599. február 5. - 1615† Rudolf, II. Mátyás kisasszonyfalvi
Pethe László 1615. augusztus 15. - 1617. november 17.† II. Mátyás hetesi báró
Alaghy Menyhért 1618. július 2. - 1625. november 29. II. Ferdinánd bekényi; utána országbíró
Rákóczi Pál 1625. november 29. - 1631. július 24. felsővadászi; utána országbíró
Nyáry István 1631. november 27. - 1643† II. Ferdinánd, III. Ferdinánd bedeki
Csáky László 1643. június 8. - 1649. október 23. III. Ferdinánd gróf; utána országbíró
Erdődy Gábor 1649. november 23. - 1650† monyorókeréki; utána országbíró
Pálffy Miklós 1650. július 22. - 1662. november 22. III. Ferdinánd, I. Lipót erdődi gróf; utána kamarás
Draskovich Miklós 1662. november 22. - 1681. december 27. I. Lipót gróf; utána országbíró
Zichy István 1681. december 27. - 1690. június 12. koronaőr; utána tárnokmester
Czobor Márk 1692. január 24. - 1728. március 1.† I. Lipót, I. József, III. Károly szentmihályi gróf
Esterházy György 1730. április 19. - 1735† III. Károly galántai gróf
Pálffy Károly 1735. március 4. - 1774† III. Károly, Mária Terézia gróf
Pálffy (Iii.) Lipót 1777. február 17. - 1799† Mária Terézia, II. József, II. Lipót, I. Ferenc gróf
Erdődy József 1799. december 13. - 1806 I. Ferenc gróf; utána étekfogó
Nádasdy Mihály 1806. szeptember 26. - 1826. június 10.† gróf
Esterházy József 1827. augusztus 31. - 1830 galántai gróf
Amadé Antal 1830. június 25. - 1834 V. Ferdinánd várkonyi gróf
Malonyai Nepomuk János 1835. január 10. - 1837 vicsapi báró
Zichy Ferenc 1838. január 4. - 1848 vázsonykői gróf

További információk szerkesztés

Források szerkesztés

 1. a b Györffy, György. István király és műve, 2. kiadás, Gondolat, 242. o. (1983). ISBN 963-281-221-2 
 2. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 48-49. o. (1986). ISBN 963-14-0582-6 
 3. Magyar történelmi fogalomtár. Szerk. Bán Péter. Budapest: Gondolat. 1989. ISBN 963 05 6722 9  
 4. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 117. o. (1986). ISBN 963-14-0582-6 
 5. a b c d e f g Markó, László. A magyar állam főméltóságai. Magyar Könyvklub (2000). ISBN 963-14-0582-6 
 6. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 212,224,239,246,248. o. (1986). ISBN 963-14-0582-6 
 7. a b c d e http://lexikon.katolikus.hu/A/ajt%C3%B3n%C3%A1ll%C3%B3.html
 8. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 206. o. (1986). ISBN 963-14-0582-6 
 9. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 247-248. o. (1986). ISBN 963-14-0582-6 
 10. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 252,407. o. (1986). ISBN 963-14-0582-6 
 11. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 299,412. o. (1986). ISBN 963-14-0582-6 
 12. a b c d e f Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon, 1387-1437. [Budapest]: Gondolat. 1984. ISBN 963-281-414-2  
 13. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 354. o. (1986). ISBN 963-547-085-1 
 14. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 340,354,356. o. (1986). ISBN 963-14-0582-6 
 15. Fügedi, Erik. Ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető Könyvkiadó, 220. o. (1986). ISBN 963-14-0582-6 
 16. a b Fallenbüchl, Zoltán. Magyarország főméltóságai. Maecenas (1988). ISBN 963-02-5536-7