Főmenü megnyitása

A várkonyi és böősi báró és gróf Amádé család (helyenként Omadé, Amade, Amadé, vagy Amadefi) kihalt magyar főnemesi család.

TörténeteSzerkesztés

A család a Gutkeled nemzetségből származik. Az ősének a neve ismeretlen. Két fia közül Fekete Amádénak újabb három fia született: Lothárd, Amádé és Ampod. Lothárd az Amádé családot terjesztette tovább, míg Amádé a Lendvay család, Ampod pedig a Marczaltőy család alapítója lett. Lothárdot 1264 és 1284 között említik mint IV. Béla hűséges emberét. A királytól szolgálataiért a Pozsony vármegye területén fekvő Bőst és a hozzá tartozó Árpádot kapta adományul. Később azonban a IV. Béla és V. István közötti viszály alkalmával István mellé állt, ezért Béla megfosztotta őt birtokaitól, 1270-ben azonban István királytól és nejétől visszakapta minden vagyonát. IV. László 1272-ben megerősítette birtokaiban, 1282-ben karcsai és nyéki birtokaira már oltalomlevelet is kapott. Valószínűsíthető, hogy Lothárd szerezte a család egyik előnevét adó Várkonyt is, de nem lehet tudni, hogy pontosan mikor. Lothárd unokái a rokon Lendvay család kihalása miatt újabb birtokokkal gazdagodtak, így került vissza az Amádékhoz Gút, Malomsok és Szente is, de osztozniuk kellett az ugyancsak rokon Marczaltőyekkel. Amádé Miklós a Szapolyaiak uralkodása alatt cseszneki várnagy volt. A később főnemesi címet szerzett ág Lénárd alispántól származott le. Megemlítendő még István, aki alországbíró, tanácsos, dézsmaszedő és várkapitány volt, és Péter visegrádi várkapitány, aki 1544-ben kénytelen volt várát a törököknek átadni. A család későbbi tagjai közül 1628-ban István és Lénárd kaptak bárói címet II. Ferdinándtól. Ez a Lénárd (1589–1647) alnádori és pénztárnoki hivatalt is betöltött. Ennek a Lénárdnak a fia, János, főkapitány volt, az ő fia, Tádé pedig családjának grófi rangot szerzett 1807-ben. A grófságot szerző unokájával, Tádéval 1845-ben férfi ágon magva szakadt a családnak. Tádé elsőfokú unokatestvére, Dominika, Üchtritz Emilhez ment feleségül, utódai később az Üchtritz-Amádé nevet vették fel.

Jelentősebb családtagokSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés