Anglofríz nyelvek

a nyugati germán nyelvek egy csoportja

Az anglofríz (más néven északi-tengeri) nyelvek a nyugati germán nyelvek egy csoportja. Eredeti elterjedési területük a Brit-szigetek és az Északi-tenger partvidéke Frízföldtől Jütlandig, a csoport legnagyobb karriert befutott tagját, az angolt azonban ma világszerte beszélik.

A germán nyelvek Európában
  Holland (alfrank, nyugati germán)
  Alnémet (nyugati germán)
  Középnémet (felnémet, nyugati germán)
  Felső német (felnémet, nyugati germán)
  Szigeti anglofríz (nyugati germán)
  Kontinentális anglofríz (nyugati germán)
  Keleti északgermán
  Nyugati északgermán
  Az északi és nyugati germán nyelvek elterjedésének választóvonala.

Felosztásuk:

Az angol és a fríz nyelveket az anglofríz (vagy ingveon) nyelvváltozásban való részvételük különíti el a többi nyugati germán nyelvtől. Ennek során például a közgermán *k bizonyos hangtani helyzetben cs-re váltott (sajt: német Käse, holland kaas > angol cheese, fríz tsiis), a közgermán *g pedig j-re (tegnap: német gestern, holland gisteren > angol yesterday, fríz juster).

Az anglofríz szókincs megfigyelhető olyan szavakban, amelyek az angolban és a frízben közösek, más germán nyelvekből azonban hiányoznak, például angol key (kulcs) – fríz kaai, angol sweet (édes) – fríz swiet, angol wet (nedves) – fríz wiet.