Aniszi Kálmán (Nagykakucs, 1939. október 14. –) magyar újságíró, esszéíró és egyetemi oktató.

Aniszi Kálmán
Profil19.jpg
Született 1939. október 14. (80 éves)
Nagykakucs
Nemzetisége magyar
Foglalkozása újságíró,
pedagógus író, szerkesztő, ny. egyetemi oktató

ÉletútjaSzerkesztés

1939. október 14-én született a Bihar megyei Magyarkakucson (Románia). Nagyváradon érettségizett, esti tagozaton. Kolozsváron 1962–1964 között a Tanárképző Főiskola Zenepedagógiai fakultásának hallgatója volt. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán szerzett tanári oklevelet (1969).

1970–1972 között újságíró a kolozsvári Igazság című napilapnál. Írásait a Művelődés, A Hét, az Utunk, a Korunk, a Magyar Nemzet, az Új Magyarország, a Nyelvünk és Kultúránk, a Vas Népe, Valóság, a Magyar Napló, a Hitel, a Confessio, a Reformátusok Lapja, a Kritika, a Nyugati Magyarság, a Holnap, az Új Látóhatár, az Élet és Tudomány, a Várad, a Kapu… közölte.

1971-től 1985-ig egyetemi oktató a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetemen, ahol filozófiát, filozófiatörténetet, esztétikát és etikát tanít. Oktatói tevékenységével párhuzamosan 1972–1977 között az RKP Kolozs megyei szervezete Művészeti és Művelődésügyi osztályán szakirányító. 1985–1990 között a Korunk folyóirat filozófia és társadalomtudományok rovatának felelős szerkesztője. Több mint húsz évig a Kolozsvári Rádió Magyar Szerkesztőségének állandó külső munkatársa, saját rovatokkal. 1982-ben egyetemi doktori címet szerzett filozófiából (A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza), Gáll Ernő akadémikus irányításával.

Ezerkilencszázkilencvenben visszahonosodott Magyarországra. Rövid ideig a szombathelyi Vas Népénél újságíró, majd a budapesti Magyar Honvéd c. hetilap szerkesztője. 1991–1994 között a fővárosi Zrínyi Kiadó felelős szerkesztője, ahol számos szépirodalmi és társadalomtudományi művet gondozott. Egyidejűleg a Miskolci Bölcsész Egyesületnél filozófiatörténetet tanított. 2000-2010 között a Kapu című folyóirat könyvszerkesztője, főmunkatársa. Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság 2016-os Novellapályázatán I. helyezést ért el (Kakucsi László álnéven).

A Magyar Írószövetség tagja. Az 1990-ben újraalakult Erdélyi Szépmíves Céh egyik alapító tagja. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület pártoló tagja. Több évig az Erdélyi Szövetség vezetőségi tagja. Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam magyarországi megbízottja, a Magyar Liget dél-svédországi magyar családi lap munkatársa. Több évig a skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság megbízott magyarországi elnöke. Közszolgálatban jeleskedő, tevékeny ember.

Tizennyolc önálló kötete mellett számos tanulmánykötet társszerzője. Írásaiban főleg etikai, esztétikai, eszmetörténeti és kisebbségi kérdésekkel foglalkozik.

Irodalmi munkásságáért 2008-ban a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült.

Önálló köteteiSzerkesztés

 • A filozófia műhelyében, Kriterion, Bukarest, 1978
 • Forgószélben, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1994
 • Tanúságtevők, NIS Kiadó, Kolozsvár, 1995
 • Mintha már virradna, Közdok Kiadó, Budapest, 2000. Magyar sorskérdések Erdélyben, Kairosz Kiadó, Budapest, 2000
 • Maradj önmagad, Közdok Kiadó, Budapest, 2001(Maradj önmagad)
 • Gyertyagyújtók, Közdok Kiadó, 2001
 • Oldott kéve, Közdok Kiadó, Budapest, 2003 (Oldott kéve)
 • Mélységiszony, Közdok Kiadó, Budapest, 2006 (Mélységiszony)
 • Zimankó (elbeszélések), Közdok Kiadó, 2008 (Zimankó)
 • A visszatérő Nyirő, (esszék, interjúk) Közdok Kiadó, 2009 (A visszatérő Nyirő)
 • Látvány és ihlet (esszék), Közdok Kiadó, 2010 (Látvány és ihlet)
 • Légszomj (elbeszélések), Székely Ház, 2012
 • Magyar színész vagyok Erdélyben, (Nagyvárad, 2014)
 • Színe és visszája, Székely Ház Közhasznú Alapítvány, 2014 (Színe és visszája)
 • Csillagösvényeken, Székely Ház közhasznú Alapítvány, 2015
 • Kényszerű társbérlet (politikum, etikum) 2017. (Kényszerű társbérlet)
 • Felemás idill (elbeszélések, esszénovellák) Magyar Napló Kiadó, Bp., 2018
 • A kis buta (válogatott elbeszélések, novellák) Séd nyomda, Szekszárd, 2019

TanulmánykötetekSzerkesztés

TársszerzőkéntSzerkesztés

 • Katonaetika, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993 (tanulmány, szerkesztés)
 • Cs. Gyímesi Éva: Honvágy a hazában, Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1993
 • Pomogáts Béla: Erdélyi tükör, Kráter Kiadó, Budapest, 1995
 • Katona Szabó István: Marosvásárhelyi krónika (előszó), Magyar Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány, Budapest, 1996
 • Erőss Attila: Legyen meg a te akaratod (utószó), Közdok Kiadó, Budapest, 2000
 • Dr.Hegedűs Loránt (ref. püspök, lelkészi elnök): Mai sorskérdéseink és igei válaszaink (interjú), Ráday Nyomda, Budapest, 2001
 • Benkő Samu (akadémikus): Alkalmak és szavak (interjú), Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002
 • Egyed Ákos (akadémikus): Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században I-II. (interjú), Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004
 • Üzenet Erdélyből, (Album Novák József képzőművészről (értékelő dolgozat), Közdok Kiadó, Budapest, 2006
 • A szépség a szellem rangja (Album Miklóssy Gábor festőművészről (értékelő dolgozat), sorozatszerkesztő Kántor Lajos, szerkesztette: Kerekes György, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2004
 • Korunk Évkönyv-1988 (előszó és szerkesztés: Aniszi Kálmán)
 • Korunk Évkönyv-1989 (szerkesztők: Szilágyi Júlia, Aniszi Kálmán, Kiss János); (Visszahonosodása miatt a szekuritate az utolsó pillanatban töröltette a nevét)
 • Örök szolgálatban, Ághegy IV. kötet. (Skandináviai Magyar Irodalmi és Művészeti Lapfolyam), Közdok Kiadó, 2007
 • Beke György emlékezete, Közdok, Bp. 2008
 • Zas Lóránt: Összesítés, Kapu Kiadó, Bp., 2008
 • Szolgálatban (20 éves a Kapu folyóirat, Emlékkönyv (tanulmány és szerkesztés), Kapu Kiadó, Bp., 2008
 • Für Lajos: Kárpát-medencei létünk a tét, Kairosz Kiadó, Budapest, 2010
 • Gáll Ernő: Levelek 1949 – 2000, Napvilág Kiadó, Budapest, 2009
 • Kovács Veronika: Nagykakucs monográfiája, (előszó)Nagyvárad, Europrint, 2011
 • Brády Zoltán: Olyan flashom volt… (utószó, szerkesztés) Kaposvár, Korrekt Nyomda, 2011
 • Negyedszázad szolgálatban, In memoriam Nyugati Magyarság…, Pannon-Kultúra, Budapest, 2012
 • Hegedűs Imre János: Repkény a falon (interjú), Magyar Napló, 2016)
 • Kalmár Imre: Székesfehérvár Á-Z-ig (Előszó)
 • Korunk évkönyv: 1988 és 1989 (szerkesztés, előszó, tanulmányok). Kolozsvár 1988,1989. A való világ álma (Szalai József, nagyváradi születésű, Genfben élő festőművész életútja, munkássága; szerkesztés, elbeszélés), Békéscsaba, 2018. Novák József: Erdély kulturális öröksége (Novák József történelmi címerei, Közdok Kiadó, Budapest, 2006.; tanulmány: Ezer éve egységben.) Kapros Kósa Edit: Művészeti album, 2008. (tanulmány: Szépbe szőtt hitek.) Szalai József: A való világ álma, művészeti album, Békéscsaba, 2018. (elbeszélés: A kitaszított.; szerkesztés) Miklóssy Gábor: A szépség, a szellem rangja, Komp-Pressz kiadó, 2004; (Interjú: Eszményem a szépség, a szellem rangja.) Beke György emlékezete (szerkesztette: Pomogáts Béla, Közdok kiadó, 2008.  visszaemlékezés: Örök szolgálatban) Beke Albert: Keserű igazságok, L’Harmattan, Bp. 2014. ; kritika: Egy szomorú könyvről.) Gáll Ernő: Levelek, 1949-2000, Kriterion Könyvkiadó, Buk. Banner Zoltán: Szalai József, Bar Typo Studio. Békéscsaba, 2006.

SzerkesztőkéntSzerkesztés

 • Domonkos László: Magyarok a Délvidéken, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992
 • Horváth István: Bűnhődés Bűntelenül, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992
 • Jávor Ottó: A kiszolgáltatott, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992
 • Bartis Ferenc: Kitalálós kérdések, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993
 • Értavy Baráth Kata: A háromfejű sárkány, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993
 • Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos dandár, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994
 • Domonkos László: Titkos történetünk, Zrínyi Kiadó, 1994
 • Káhler Frigyes: Joghalál Magyarországon, Zrínyi Könykiadó, Budapest, 1994
 • Káli István: Századélet, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994
 • Tóth Károly Antal: Út a magányos tüntetésig, Kapu Kiadó, Budapest, 2007
 • Mészáros Mihály: Beszervezés, Kapu Kiadó, Budapest, 2008
 • Szakács Sándor Ferenc: Kettéhasadt lélek, Budapest, Székely Ház Közalapítvány, 2008
 • Brády Zoltán: Olyan flashem volt, Kapu Kiadó, Budapest, 2011
 • Banner Zoltán: Szalai József (életmű-album), Békéscsaba, 2016
 • A való világ álma.(Szalai József művészete), Békéscsaba, 2018
 • Értavy Baráth Katalin: A háromfejű sárkány, Zrínyi kiadó, Bp., 1993.

IrodalomSzerkesztés

 • Gáll Ernő: A filozófia műhelyében, Korunk, 1979/4.
 • Bálintfi Ottó: Bölcseletünk - interjúszögből, A Hét, 1979. szept. 14.
 • Salló László: A filozófia felelőssége, Előre, 1979. jan. 24.
 • Egyed Péter: A gondolat logikája, metaforája és bátorsága, Utunk, 1980/1.
 • Hanák Tibor: Magyar filozófiai műhelyek Romániában, Irodalmi Újság, Párizs, 1981. január-február
 • Kiss János: Sorskérdések több szólamon, Szabadság, (Kolozsvár) 2001. 03. 31.
 • Beke György: Faggató, Kapu 2001/4.
 • Udvarhelyi Olivér: Magyar sorskérdések Erdélyben, Kapu 2001/5.
 • Matúz Viktória: Riportok Erdélyből, Hitel, 2001. július
 • Dr. Hegedűs Loránt: Maradj önmagad, Kapu, 2001/11-12.
 • Beke György: Magyar felvilágosodás Erdélyben, Nyugati Magyarság, 2001/12.
 • Indig Ottó: Ideje a megtisztulásnak, Várad, 2003/4.
 • Paizs Tibor: Oldott kéve, A Céh, 2005/tél
 • Beke György: Kévekötés, Kapu, 2004/11-12.
 • Paizs Tibor: A példaadó erkölcs, Nyugati Magyarság, 2006/6.
 • Gittai István: A transzszilván szívű odafigyelő, Várad, 2006/3.
 • Gábor Dénes: Kisesszék gyűjteménye egy kötetben, Krónika, 2007/58.
 • Frigyesy Ágnes: Tartozunk az igazságnak azzal, hogy kimondjuk, Kapu, 2008/8-9.
 • Paizs Tibor: Tündökletes feltámadás, Kapu, 2010/5.
 • Beke Albert: Egy szomorú könyvről, Kapu 2012/11-12.
 • Domonkos László: Kárpát-medencei szomjúság, Kapu, 2013/6-7.
 • Somos Béla: Magyar színész Erdélyben, Magyar Napló, 2016/2. és Confessio (online) 2016/1.
 • Hegedűs Imre János: Feltámadás Genfben, Hitel, 2019/3.
 • Zsirai László: A lélek erejének jelenléte, Confessio, 2018/4.

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Salló László: A filozófia felelőssége. Előre, 1979. jan. 24.
 • Egyed Péter: A gondolat logikája, metaforája és bátorsága! Utunk, 1980/1