Aniszi Kálmán (Nagykakucs, 1939. október 14. –) író, esszéíró és egyetemi oktató. (Írói álneve: Kakucsi László).

Aniszi Kálmán
Profil19.jpg
Született 1939. október 14. (83 éves)
Nagykakucs
Nemzetisége magyar
Foglalkozása író, szerkesztő, ny. egyetemi oktató
SablonWikidataSegítség

ÉletútjaSzerkesztés

1939. október 14-én született a Bihar megyei Magyarkakucson (Románia). Nagyváradon érettségizett, esti tagozaton. Kolozsváron 1962–1964 között a Tanárképző Főiskola Zenepedagógiai fakultásának hallgatója volt. A Babes-Bolyai Tudományegyetem történelem-filozófia karán (filozófia szakán) szerzett tanári oklevelet (1969-ben).

1970–1972 között újságíró a kolozsvári Igazság című napilapnál. Írásait a Művelődés, A Hét, az Utunk, a Korunk, a Magyar Nemzet, az Új Magyarország, a Nyelvünk és Kultúránk, a Vas Népe, Valóság, a Magyar Napló, a Hitel, a Confessio, a Reformátusok Lapja, a Kritika, a Nyugati Magyarság, a Holnap, az Új Látóhatár, az Élet és Tudomány, a Várad, a Kapu… közölte.

1971-től 1985-ig egyetemi oktató a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetemen, ahol filozófiát, filozófiatörténetet, esztétikát és etikát tanít. Oktatói tevékenységével párhuzamosan 1972–1977 között művelődési és művészeti szakirányító. 1975-ben Kolozsváron megkapta a Kulturális Érdemrend II. fokozata kitüntetést. 1985–1990 között a Korunk folyóirat filozófia és társadalomtudományok rovatának felelős szerkesztője. Több mint húsz évig a Kolozsvári Rádió Magyar Szerkesztőségének állandó külső munkatársa, saját rovatokkal. 1982-ben egyetemi doktori címet szerzett filozófiából (A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza), Gáll Ernő akadémikus irányításával.

Ezerkilencszázkilencvenben visszahonosodott Magyarországra. Rövid ideig a szombathelyi Vas Népénél újságíró, majd a budapesti Magyar Honvéd című hetilap szerkesztője. 1991–1994 között a fővárosi Zrínyi Kiadó felelős szerkesztője, ahol számos szépirodalmi és társadalomtudományi művet gondozott. Egyidejűleg a Miskolci Bölcsész Egyesületnél filozófiatörténetet tanított. 2000-2010 között a Kapu című folyóirat könyvszerkesztője, főmunkatársa. Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság 2016-os Novellapályázatán I. helyezést ért el (Kakucsi László álnéven).

A Magyar Írószövetség tagja. Az 1990-ben újraalakult Erdélyi Szépmíves Céh egyik alapító tagja. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület pártoló tagja. Több évig az Erdélyi Szövetség vezetőségi tagja. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti tagozatának nem akadémikus társult tagja. Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam magyarországi megbízottja, a Magyar Liget dél-svédországi magyar családi lap munkatársa. Több évig a skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság megbízott magyarországi elnöke. Közszolgálatban jeleskedő, tevékeny ember.

Huszonegy önálló kötete mellett számos tanulmánykötet társszerzője. Írásaiban főleg etikai, esztétikai, eszmetörténeti és kisebbségi kérdésekkel foglalkozik.

Irodalmi munkásságáért 2008-ban a Magyar Kultúra Lovagja lett.

2020. március 15-én a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetésben részesült.

Önálló köteteiSzerkesztés

 • A filozófia műhelyében. Interjúk; Kriterion, Bukarest, 1978
 • Forgószélben. Esszék, jegyzetek, interjúk; Intermix, Ungvár–Bp., 1994
 • Tanúságtevők. Aniszi Kálmán kérdéseire válaszol Fábián Ernő; Nis, Kolozsvár, 1995 (Erdélyi kiskönyvtár)
 • Mintha már virradna. Feljegyzések nehéz időkről; Közdok Kiadó, Bp., 2000
 • Magyar sorskérdések Erdélyben, Kairosz Kiadó, Budapest, 2000
 • Maradj önmagad, Közdok Kiadó, Budapest, 2001(Maradj önmagad)
 • Gyertyagyújtók. A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza; Közdok, Bp., 2001
 • Oldott kéve, Közdok Kiadó, Budapest, 2003 (Oldott kéve)
 • Mélységiszony. Esszék, beszélgetések; Közdok, Bp., 2006 (Mélységiszony)
 • Zimankó (elbeszélések), Közdok Kiadó, 2008 (Zimankó)
 • A visszatérő Nyirő. Irodalom és élet. Esszék, beszélgetések; Közdok, Bp., 2009 (A visszatérő Nyirő)
 • Látvány és ihlet (esszék, interjúk), Közdok Kiadó, 2010 (Látvány és ihlet)
 • Légszomj (elbeszélések), Székely Ház, 2012
 • Varga Vilmos: Magyar színész vagyok Erdélyben (Nagyvárad, 2014)
 • Színe és visszája. Kisesszék – könyvek bűvkörében; Székely Ház Alapítvány, Bp., 2014 (Színe és visszája)
 • Csillagösvényeken. Életutak a változó időben; Székely Ház Alapítvány, Bp., 2015
 • Kényszerű társbérlet. Politikum és etikum. Kisesszék, esszénovellák; Székely Ház Alapítvány, Bp., 2017 (Kényszerű társbérlet)
 • Felemás idill (elbeszélések, esszénovellák) Magyar Napló Kiadó, Bp., 2018
 • A kis buta. Válogatott elbeszélések, esszénovellák; Kapu, Bp., 2019
 • Rólunk, értünk. A mulandó is a mienk. Esszék, kritikák, interjúk; Felsőmagyarország, Miskolc, 2020
 • Árral szemben (A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza), Séd nyomda, Szekszárd, 2020

TanulmánykötetekSzerkesztés

TársszerzőkéntSzerkesztés

 • Katonaetika, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993 (tanulmány, szerkesztés)
 • Cs. Gyímesi Éva: Honvágy a hazában, Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1993
 • Pomogáts Béla: Erdélyi tükör, Kráter Kiadó, Budapest, 1995
 • Katona Szabó István: Marosvásárhelyi krónika (előszó), Magyar Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány, Budapest, 1996
 • Erőss Attila: Legyen meg a te akaratod (utószó), Közdok Kiadó, Budapest, 2000
 • Hegedűs Loránt (ref. püspök, lelkészi elnök): Mai sorskérdéseink és igei válaszaink (interjú), Ráday Nyomda, Budapest, 2001
 • Benkő Samu (akadémikus): Alkalmak és szavak (interjú), Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002
 • Egyed Ákos (akadémikus): Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században I-II. (interjú), Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004
 • Üzenet Erdélyből, Album Novák József képzőművészről (értékelő dolgozat), Közdok Kiadó, Budapest, 2006
 • A szépség a szellem rangja (Album Miklóssy Gábor festőművészről (értékelő dolgozat), sorozatszerkesztő Kántor Lajos, szerkesztette: Kerekes György, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2004
 • Korunk Évkönyv 1988 (előszó és szerkesztés: Aniszi Kálmán)
 • Korunk Évkönyv 1989 (szerkesztők: Szilágyi Júlia, Aniszi Kálmán, Kiss János); (Visszahonosodása miatt a szekuritate az utolsó pillanatban töröltette a nevét)
 • Örök szolgálatban, Ághegy IV. kötet. (Skandináviai Magyar Irodalmi és Művészeti Lapfolyam), Közdok Kiadó, 2007
 • Beke György emlékezete, Közdok, Bp., 2008
 • Zas Lóránt: Összesítés, Kapu Kiadó, Bp., 2008
 • Szolgálatban (20 éves a Kapu folyóirat, Emlékkönyv (tanulmány és szerkesztés), Kapu Kiadó, Bp., 2008
 • Für Lajos: Kárpát-medencei létünk a tét, Kairosz Kiadó, Budapest, 2010
 • Gáll Ernő: Levelek 1949 – 2000, Napvilág Kiadó, Budapest, 2009
 • Kovács Veronika: Nagykakucs monográfiája (előszó), Nagyvárad, Europrint, 2011
 • Brády Zoltán: Olyan flashom volt… (utószó, szerkesztés), Kaposvár, Korrekt Nyomda, 2011
 • Negyedszázad szolgálatban, In memoriam Nyugati Magyarság…, Pannon-Kultúra, Budapest, 2012
 • Hegedűs Imre János: Repkény a falon (interjú), Magyar Napló, 2016
 • Kalmár Imre: Székesfehérvár Á-Z-ig (Előszó)
 • Korunk évkönyv: 1988 és 1989 (szerkesztés, előszó, tanulmányok). Kolozsvár 1988, 1989
 • A való világ álma (Szalai József, nagyváradi születésű, Genfben élő festőművész életútja, munkássága; szerkesztés, elbeszélés), Békéscsaba, 2018
 • Novák József: Erdély kulturális öröksége (Novák József történelmi címerei, Közdok Kiadó, Budapest, 2006; tanulmány: Ezer éve egységben)
 • Kapros Kósa Edit: Művészeti album, 2008 (tanulmány: Szépbe szőtt hitek)
 • Szalai József: A való világ álma, művészeti album, Békéscsaba, 2018 (elbeszélés: A kitaszított; szerkesztés)
 • Miklóssy Gábor: A szépség, a szellem rangja, Komp-Pressz kiadó, 2004 (interjú: Eszményem a szépség, a szellem rangja)
 • Beke György emlékezete (szerkesztette: Pomogáts Béla, Közdok kiadó, 2008; visszaemlékezés: Örök szolgálatban)
 • Beke Albert: Keserű igazságok, L’Harmattan, Bp., 2014; kritika: Egy szomorú könyvről
 • Gáll Ernő: Levelek, 1949–2000, Kriterion Könyvkiadó, Buk
 • Banner Zoltán: Szalai József, Bar Typo Studio. Békéscsaba, 2006
 • A való világ álma, Szalai József művészete (életmű-album): szerkesztette, az elbeszélést és a zárszót írta Aniszi Kálmán; kiadó: Bar Typo Studio, Békéscsaba, 2018
 • Nászta Katalin: Felvágott szívvel (versek), Pannon Tükör Könyvek, 2020 (előszó: Aniszi Kálmán)
 • Árkossy  István: Világsíkok (életmű-album), Aniszi Kálmán: A kizökkent idő, esszé, Magyar Napló, 2020
 • Árkossy István: Világsíkok (életmű-album), Magyar Napló, Budapest, 2020. (Aniszi K.: A kizökkent idő – esszé)
 • Árkossy István: A lélegző vonal (művészeti írások), Magyar Napló, Budapest, 2021. (Aniszi Kálmán: Erdély szellemi sugárútján, interjú)
 • Szőcs Zoltán emlékére: Fényűzésem, Tuzsér-Szigetszentmiklós, 2021., (Aniszi K.: Uram, ki vagyok én, és mennyit ér az életem?, novella)

SzerkesztőkéntSzerkesztés

 • Domonkos László: Magyarok a Délvidéken, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992
 • Horváth István: Bűnhődés Bűntelenül, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992
 • Jávor Ottó: A kiszolgáltatott, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992
 • Bartis Ferenc: Kitalálós kérdések, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993
 • Értavy Baráth Katalin: A háromfejű sárkány, Zrínyi kiadó, Bp., 1993
 • Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos dandár, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994
 • Domonkos László: Titkos történetünk, Zrínyi Kiadó, 1994
 • Káhler Frigyes: Joghalál Magyarországon, Zrínyi Könykiadó, Budapest, 1994
 • Káli István: Századélet, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994
 • Tóth Károly Antal: Út a magányos tüntetésig, Kapu Kiadó, Budapest, 2007
 • Mészáros Mihály: Beszervezés, Kapu Kiadó, Budapest, 2008
 • Szakács Sándor Ferenc: Kettéhasadt lélek, Budapest, Székely Ház Közalapítvány, 2008
 • Brády Zoltán: Olyan flashem volt, Kapu Kiadó, Budapest, 2011
 • Banner Zoltán: Szalai József (életmű-album), Békéscsaba, 2016
 • A való világ álma (Szalai József művészete), Békéscsaba, 2018

IrodalomSzerkesztés

 • Gáll Ernő: A filozófia műhelyében, Korunk, 1979/4.
 • Bálintfi Ottó: Bölcseletünk – interjúszögből, A Hét, 1979. szept. 14.
 • Salló László: A filozófia felelőssége, Előre, 1979. jan. 24.
 • Egyed Péter: A gondolat logikája, metaforája és bátorsága, Utunk, 1980/1.
 • Hanák Tibor: Magyar filozófiai műhelyek Romániában, Irodalmi Újság, Párizs, 1981. január-február
 • Kiss János: Sorskérdések több szólamon, Szabadság, (Kolozsvár) 2001. 03. 31.
 • Beke György: Faggató, Kapu 2001/4.
 • Udvarhelyi Olivér: Magyar sorskérdések Erdélyben, Kapu 2001/5.
 • Matúz Viktória: Riportok Erdélyből, Hitel, 2001. július
 • Dr. Hegedűs Loránt: Maradj önmagad, Kapu, 2001/11-12.
 • Beke György: Magyar felvilágosodás Erdélyben, Nyugati Magyarság, 2001/12.
 • Indig Ottó: Ideje a megtisztulásnak, Várad, 2003/4.
 • Paizs Tibor: Oldott kéve, A Céh, 2005/tél
 • Beke György: Kévekötés, Kapu, 2004/11-12.
 • Paizs Tibor: A példaadó erkölcs, Nyugati Magyarság, 2006/6.
 • Gittai István: A transzszilván szívű odafigyelő, Várad, 2006/3.
 • Gábor Dénes: Kisesszék gyűjteménye egy kötetben, Krónika, 2007/58.
 • Frigyesy Ágnes: Tartozunk az igazságnak azzal, hogy kimondjuk, Kapu, 2008/8-9.
 • Paizs Tibor: Tündökletes feltámadás, Kapu, 2010/5.
 • Beke Albert: Egy szomorú könyvről, Kapu 2012/11-12.
 • Domonkos László: Kárpát-medencei szomjúság, Kapu, 2013/6-7.
 • Somos Béla: Magyar színész Erdélyben, Magyar Napló, 2016/2. és Confessio (online) 2016/1.
 • Hegedűs Imre János: Feltámadás Genfben, Hitel, 2019/3.
 • Zsirai László: A lélek erejének jelenléte, Confessio, 2018/4.
 • Hegedűs Imre János: Intarziák, Korunk, 2020/4., Confessio, 2020/1.
 • Somos Béla: Aniszi Kálmán két új könyve, Rólunk, értünk, Árral szemben, Confessio, 2020/3

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Salló László: A filozófia felelőssége. Előre, 1979. jan. 24.
 • Egyed Péter: A gondolat logikája, metaforája és bátorsága! Utunk, 1980/1