Arany Adalbert László

(1909–1967) szlovákiai magyar nyelvész
(Arany A. László szócikkből átirányítva)

Arany Adalbert László (szlovákul L. Albert Arany, Betlér, 1909. szeptember 19.Rozsnyó, 1967. október 13.) szlovákiai magyar nyelvész, tanár, néprajzkutató, múzeumigazgató, a szlovák nyelvjáráskutatás egyik megalapítója.

Arany Adalbert László
Született 1909. szeptember 19.
Betlér
Elhunyt 1967. október 13. (58 évesen)
Rozsnyó
Állampolgársága csehszlovák
Foglalkozása nyelvész,
tanár,
néprajzkutató,
múzeumigazgató

ÉleteSzerkesztés

Rozsnyón érettségizett, majd a pozsonyi Comenius Egyetemen szlovák nyelvészetet és filozófiát tanult. 1937-ben szerzett doktori címet, majd évekig a pozsonyi magyar gimnázium tanára volt. 1937-től a Šafárik Tudós Társaság nyelvtudományi szekciója mellett működő magyar bizottság vezetőjeként a szlovákiai magyar nyelvjárások gyűjtését irányította. 1943–1946 között a Szlovák Tudományos Akadémia kutatója. 1946-ban magyar nemzetisége miatt elbocsátották állásából.

1947-ben bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség munkájába. 1949-ben letartóztatták, és 8 évi kényszermunkára ítélték. 1955-ben elnöki amnesztiával szabadult. 1955–1958 között a rozsnyói Járási Múzeum igazgatója, 1958-tól Pozsonyban fizikai munkás, majd a munkatáborban szerzett súlyos betegsége miatt visszaköltözött Rozsnyóra. Utolsó éveiben ismét nyelvészeti kutatásokat folytatott. Jozef Orlovskýval megírta az első szlovák nyelvű strukturalista nyelvtankönyvet. Érintőlegesen a szlovákiai magyarok néprajzával is foglalkozott. Hagyatékát családja, majd Ambrus Ferenc őrizte meg. Ennek feldolgozása során került elő ismét azon balladagyűjtemény, amelyet még a II. világháború alatt gyűjtött diákjaival közösen.

EmlékeSzerkesztés

 • A szlovákiai Kolon községben emléktábla.

MűveiSzerkesztés

 • 1936 Zprávy o dialektologických štúdiách v Gemeri a v doline Slanskej. Nárečia Slanskej doliny. Carpatica I-a, 34-–70.
 • 1938 Maďarské jazykové vplyvy v západoslovenských nárečiach. Pozsony, doktori értekezés.
 • 1939 Zpráva o činnosti maďarskej komisie jaz. odboru USŠ a členov maďarského seminára Univerzity Komenského v Bratislave. Carpatica 2, řada A, 96––107.
 • 1940 Psychologické základy javov bilingvistických. Linguistica Slovaca I-II, 39-–52.
 • 1940 Magyar népnyelv. Linguistica Slovaca I-II, 377.
 • 1940 Striednice typu ä, á v nárečí nižnoslanskom. Sborník Matice slovenskej 1. Jazykoveda XVIII/1-2, 17––25.
 • 1941 Magyarság, népdal és népviselet. In: Császár István (Szerk.): A Toldy Kör irodalmi évkönyve 1941. Pozsony, 33-–42.
 • 1941 A szlovákiai magyarság néprajza. Bratislava.
 • 1944 Kolon nyelvjárásának fonológiai rendszere. Bevezetés a szerkezeti nyelvjárástanba. Pozsony.
 • 1946 Gramatika jazyka slovenského. Bratislava. (tsz. Jozef Orlovský)
 • 1947 K porovnávaciemu jazykovému výskumu na Slovensku. Jazykovedný sborník 1–2, 389––422.
 • 1957 Régi bányászatunk kezdete Rozsnyón. Bányász Szó VII, 5–9.
 • 1958 Csucsom bányászati története. Bányász Szó VIII, 3–6.
 • 1958 Berzéte mint bányahely. Bányász Szó VIII, 10-–11.
 • 1967 The Phonological System of a Hungarian Dialect = Kolon nyelvjárásának fonológiai rendszere. Bloomington.
 • 1967 Trubetzkoy nyelvelméletének és fonológiájának lélektani és logikai alapja. I-II. Nyelvtudományi Közlemények, LXIX/1-2.
 • Az ősmagyar nyelv szerkezetrendje és érvénytelenítése. Nyelvtudományi Értekezések 58, 67-–70.
 • 1967 Axiomatische Probleme der Phonologie. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Ergänzungsband VI, 382––385.
 • 1967 Ausgewählte schriften von Gyula Laziczius. Ural-Altaische Jahrbücher 39, 264–266.
 • 1968 Das system der finnisch-ungrischen und der urmadjarischen Sprache. Acta Linguistica, 17––23.
 • 1969 Das Finnougrische und das Urungarische in der eurasischen Lautlandschaft.
 • 1986 A szlovákiai magyarság néprajza. In: Turczel Lajos (szerk.): Ének az éjben. Szlovákiai magyar írók 1939–-1945. Bratislava, 277-–289.
 • 1990 A szlovákiai magyarság néprajza. Rozsnyó.
 • 1990 A bilingvis jelenségek pszichológiai alapjai. Regio 1/ 1, 96––111. (Ford. Svoboda Róbert)
 • 1998 A kétnyelvűség jelenségeinek pszichológiai alapjai. In: Tanulmányok a magyar-szlovák kétnyelvűségről. Pozsony, 7–31. (Ford. Zeman László)
 • A bal szélső (Kézirat). Fórum Kisebbségkutató Intézet, Bibliotheca Hungarica, Somorja.
 • Liszka József (Szerk.) 2009: Nyitra vidéki népballadák (Arany A. László hagyatékából). Somorja.

IrodalomSzerkesztés

 • Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai.   1967–1994.[1]
 • 2007 Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Somorja.