Artikuláris hely

Artikuláris helynek nevezték azokat a magyarországi helységet, amelyeket az 1681. évi XXVI. törvénycikk (artikulus) sorolt fel. Ez a törvénycikk kimondja, hogy a felsorolt helységekben a protestánsok szabadon tarthatnak istentiszteleteket és általában szabadon gyakorolhatják vallásukat, de azokon kívül sehol. Megyénként két-két ilyen helyet engedélyeztek.

A törvénycikk ellen a protestáns rendek óvást tettek, azonban az 1687. évi országgyűlés ismét megerősítette, az 1691. évben kiadott a Explanatio Leopoldina pedig további korlátokat szabott azáltal, hogy a protestáns lelkészeknek megtiltotta az artikuláris helyeken kívüli szertartásokat, ugyanakkor a nem artikuláris helységekben lakó protestáns egyháztagokra viszont kimondta, hogy fölkereshetik ugyan az artikuláris helyeken való lelkészeiket, de a helybeli katolikus papnak a stólát mégis kötelesek megadni. Ugyanígy intézkedett 1731-ben a Carolina resolutio, amelyet Mária Terézia is megerősített. Ezt az intézkedést, melyet teljesen még a Türelmi Rendelet sem változtatott meg, csak az 1791. évi XXVI. törvénycikk törölte el.

A tilalom ellen vétő lelkészeket 1-2 tehén árának megfelelő pénzbüntetéssel, börtönnel, botbüntetéssel sújtották.

Artikuláris helyek (hiányos)Szerkesztés

 1. Celldömölk (akkor Nemesdömölk, evangélikusok részére)
 2. Csepely (jelenleg Nagykapos része)
 3. Felsőőr (Vas vármegye, reformátusok részére)
 4. Felsőkubin (Árva vármegye)
 5. Garamszeg (Zólyom vármegye, evangélikus)
 6. Görgő (Szepes vármegye)
 7. Györköny
 8. Hibbe (Liptó vármegye)
 9. Isztebne (Árva vármegye, evangélikus)
 10. Ivánkafalva (Turóc vármegye)
 11. Kassa
 12. Késmárk (Szepes vármegye, evangélikus)
 13. Kismányok (Tolna vármegye, evangélikus)
 14. Köveskál
 15. Kustánszeg (Zala vármegye,reformátusok részére)
 16. Lestin (Árva vármegye, evangélikus)
 17. Liptószentkereszt (evangélikus)
 18. Nagypalugya (Liptó vármegye, evangélikus)
 19. Necpál (Turóc vármegye)
 20. Nemescsó (Vas vármegye, evangélikusok részére)
 21. Nemeskér (Sopron vármegye)
 22. Nyitraszerdahely
 23. Osztroluka (Zólyom vármegye)
 24. Pusztafödémes (Pozsony vármegye, evangélikus)
 25. Réte (Pozsony vármegye, református)
 26. Simony (Bars vármegye)
 27. Sopron
 28. Strázsa, (ma Sasvár–Morvaőr) (Nyitra vármegye)
 29. Szelepcsény (Bars vármegye)
 30. Isztebne (Árva vármegye)
 31. Szulyóváralja (Trencsén vármegye)
 32. Toporc (Szepes vármegye)
 33. Vadosfa (Sopron vármegye)
 34. Zayugróc (Trencsén vármegye)

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés