Asmodeus – féltékeny démon (Tób), aki megszállta az ekbatanai Ráguel leányát, Sárát, és egymás után hét férjét ölte meg a nászéjszakán, amikor a lányt érinteni akarták. Az ifjú Tóbiás az őt emberi alakban kísérő Ráfael arkangyal tanácsára mégis feleségül vette a lányt, és parázson egy hal szívét és máját égette el a nászszobában, amitől az fejvesztve menekült; az angyal Egyiptomig üldözte, s ott megkötözve egy sziklához láncolta.

Asmodeus.jpg

Egyes midrások szerint Ádámnak és Lilithnek első ölelkezéséből fogant.

Címszereplője Le Sage A sánta ördög c. regényének; egy varázsló üvegbe zárja, mígnem kiszabadul Don Cleophas diák jóvoltából; a hálás ördög egy templomtorony tetejére repül vele, s a tetőket felemelgetve feltárja jótevője előtt a házak lakóinak rejtett életét.

A név a perzsa hitvilág hét gonosz szellemének egyikével, Esma-deváéval kapcsolatos. A nőket megszálló s halandó vetélytársaikat elűző gonosz lelkek ősi eredetű hiedelme a keresztény világban a kora újkorig élt az incubus-babona alakjában.