Az ékírás írásjeleinek változatai (Borger 151–300)


151 – 160Szerkesztés

MZL[1] piktogram
unicode[2]
sumer
óakkád
óasszír hettita
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer[3]
óbabiloni akkád
151  
𒋩
 
 
  NINDA (= kenyér, étel), SUR (= tál, egy kenyér, alkotni, fél [v.minek a fele], préselés, facsarás, csöpögtetés, tejel, csillogás, eső, mosoly, pörget, csavar, csúszik), šur
    šur, akalu (= kenyér, cipó, étel), bašāmu (= alkotni), šinnû (= két darab), mišlu (= v.minek a fele), natāku (= csöpögtet), zanānu (= eső), şahātu (= préselés, facsarás), şarāru (= csomagolok, csöpögtetek), ţawû (= pörgés), šalālu (= elvégezni, zsákmány)
152 𒈽     MUŠ3gunû, MUŠ2 (= arc, megjelenés)
  muš2, zīmu (= arc, megjelenés)
153 𒈹       MUŠ3 (= megfagyni, arc, megjelenés, lapos térség [szent hely]), INANNA
 
 
muš3 (ób), inanna (óa), NINDA×AŠ (úa), zīmu (= arc, megjelenés), mātu (= föld, vidék)
154 𒈺  
 
    MUŠ3×A, se24, sed3, ŠE12 (= hideg, hűvös, hűt, tél)
še12 (óa), kāşû, kuşu (= hidegség), kuşşu (= hidegség, tél)
155 𒈻     MUŠ3×A.DI, SED (= hideg, hűvös, hűt, tél), kāşû, kuşu (= hidegség), kuşşu (= hidegség, tél)
156  
 
  MUŠ3×ZA
157 𒃰         GAD, GADA (= len, vászon, tug2gada-la2 = szövet)
 
 
gad (óa, ób, hett), gat, kat, kad (óa, hett), kitû (= len)
158      GAD.KID2, GAD.TAK4
159       GAD.KID2.SI, GAD.TAK4.SI, AKKIL (= zaj, lárma, zajongás, csatazaj, sírás, siránkozás), ikillu (= siránkozás, lárma, zajongás), rigmu (= hang, sírás, zaj), tanūqātu (= csatazaj), šīsu (= sírás)
160 𒌢    
 
  GAD.KID2×UR2, UMBIN (= asztalláb, köröm, kerék)
  umbin (= értelmező utótag vágás, metszés típusához), şupur paššūri (= asztalláb), ubānu (= kézujj, lábujj), şupru (= kéz- és lábköröm, pata, karom), magarru (= kerék)
MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

161 – 180Szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
161       GAD.KID2.GIŠ, SIG8 (= szőr vagy gyapjú nyírása, díszített, metszett), sepû ša šarti (= hajvágás), urrû (= díszített, metszett)
162 𒋒        GAD.NAGA, šinig
  šinig
163 𒃱   
  
  GAD.NIG2, GAD.SUR, KINDA (= borbély, fodrász, akk. gallābu)
164 𒂗    
 
    EN (= úr, mester, pap), ENSI (= álomfejtő), umun, URUNx (= okos, emelkedett, erős), URU16 (= emelkedett, erős)
 
 
en, in4 (óa, hett, ób), bēlu (= úr, tulajdonos), entu (= főpapnő), enu (= főpap, főpapnő, úr), ensû (= álomfejtő), naklu (= okos, bonyolult), dannu (= erős, erőteljes, hatalmas, nagy), šapsu (= Nap), şīru (= emelkedett, legfelsőbb, pompás, kiemelkedő)
𒂚     EN×ME, ENSI3 (= álomfejtő), ensû, šā'ilu (= álomfejtő)
𒂛     ENtenû×ENtenû
𒂝     EN×EN×EN×EN, ENšešig×ENšešig
𒆫     KU.ḪI×AŠ, KU.ḪAR×AŠ, KU (= otthon)
𒀻     AŠ.AŠ×TUG2.TUG2×PAP, gašmu
165 𒂘       EN×KAR2, EN×GAN2, EN×GANA2, bar8, SULLIM (= fűszer, szeméttelep), BURU14 (= betakarítás, nyár)
 
 
buru14, šambaliltu (= fűszer), baliltu (= szeméttelep vagy hulladékföld?), ebûru (= betakarítás)
𒂙    [4] EN×KAR2tenû, SULLIM (= fűszer, szeméttelep), šambaliltu (= fűszer), baliltu (= szeméttelep vagy hulladékföld?), BURU14 (= betakarítás, nyár), ebûru (= betakarítás)
166 𒁰       dar3, dara3
  dar3 (ób), dara3 (óa)
167 𒁴         DIM (= növény, posta, pillér, oszlop, kötelezvény, bonyodalom, kötvény)
 
 
dim (óa, ób, hett), tim (óa, hett), tum8 (ób), maḫrašu (= gyorsposta), makūtu (= személyzet, rúd, posta), riksu (= kötelezvény, bonyodalom, kötvény), timmu (= posta, oszlop)
   dim-dim (= erőd, erődítmény)
   dim-gal (= egy rúd), maḫrašu (= gyorsposta), markasu (= kötvény, korlátozás), usḫamu (= árbóc)
168 𒁵         DIM׊E, DIM×KUR, MUN (= só, brakkosodás)
  mun, marru (= keserű), ţabtu (= só)
   mun-du (= dara), mundu (= lisztfajta)
169 𒁑     BULUG (= varrótű, cölöp, határ, pecséttel összefog), pulukku (= varrótű)
170 𒋭         TA×ḪI, LAL3 (= egy papi funkció, édes, édesít, jó, javít, szirup, méz)
  lal3, dišpu/dašpu (= méz, szirup), matqu (= édes), ţābu (= jó, édes)
171 𒆯    
 
  KU7 vagy ku7-ku7 (= édes, jó, méz), KAKKALA (= egy növény megjelölése)
  dišpu/dašpu (= méz, szirup), matqu (= édes), ţābu (= jó, édes)
172 𒊓    
 
  SA (= nádköteg, ékszer, háló, kelepce, sütni, szárítani, bél, ín, íjhúr)
 
 
sa, kiššu (= köteg, csomag, nádköteg), šukuttu (= dísz, ék, ékszer), šētu (= háló, kelepce), qalû (= sütni, égetni), dāmu (= vér, sötét), erru (= bél), matnu (= ín, íjhúr), pitnu (= doboz, húros hangszer)
173 𒀿    
 
  AŠGAB (= tímár)
 
 
ašgab, aškāpu (= tímár)
174 𒃷  
 
  GAN2, GANA2 (= mező, terület, bilincs), IKU (= terület- és súlymérték)
 
 
gan2 (óa, ób, a hettitában „mező” jelentéssel), kan2 (óa), eqlu (= mező), ikû (= mező, területmérték)
175 𒃸   GAN2tenû, KAR2 (= megütni, világítani, ragyogni, felemelkedni), napāhu (= megütni, világítani, emelkedik)
176 𒄘       GU2 (= egészében, összeg, teljes, erő, part, oldal, nyak, kobak, benyomás,), GUN2 (= terhelés, hozam, áru, adó, fizetség, hódolat, súlyegység), TIK
 
 
gu2, nagbu (= egész, teljes), napḫaru (= összeg, teljes, egész), emūqu (= erő, szilárdság), aḫu (= elágazás, oldal, part), kišādu (= nyak, part), tikku (= nyak), biltu (= terhelés, tehetség, hozam, áru, fizetség)
177 𒄛     GU2×NUN, USAN (= este, éjjel), šimītān / šimetan (= este, éjjel)
178 𒄙         GU2×GAG, DUR (= akadályoz?, teljesség)
 
 
dur (óa, ób, hett), tur2 (óa, hett), kullatu (= teljesség)
179     GU2.UN, GUN (= terhelés, tehetség, hozam, áru, fizetség)
 
 
gun, biltu (= terhelés, tehetség, hozam, áru, fizetség)
180 𒄥         GUR (= elutasítás, visszatérés, férőhely, mérőedény)
 
 
gur (óa, ób, hett), kur3 (óa, hett), saḫāru (= körüljárni), târu (= visszatérni), kurru (= szárazföldi áru kapacitása), namandu (= mérőedény)
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

181 – 200Szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
181 𒋛         SI (összetett igék alkotója, vizet merít, sört enged, feltölt, kürt, ujj, fuvar, emlékezni)
 
 
si (óa, ób), ši2, še2 (hett), mullû (= betöm), sabû (= sört enged), sâbu (= merít), qarnu (= kürt), ubānu (= ujj), ḫasāsu (= emlékezni)
182 𒋜     SU4, SI4 (SI×TAB.TAB, = vörös, barna)
  su4, pelû (= vörös), sāmu (vörös, barna)
183 𒁯      
 
DAR (= csepegtető?, szakítani, törni, darálni, osztani, darabolni, felvágni)
 
 
dar (ób), gun3 (óa), pênu (= darálni), pêşu (= szakítani, törni, osztani), salātu (= erőltetni, átszelni), šalāqu (= felszelni), šatāqu (= osztani, repedés)
184  
 
𒊕
        SAG, SAĜ (= fej, elülső oldal, személy, tőke), sur14, ZARAḪ (= siránkozás)
 
 
sag, sak, saq (ób, óa), san (ób), riš (óa), šag, šak, riš (hett), nissatu (= siránkozás), qaqqadu, rēšu (= fej)
𒊧     sag-sag
185 𒊞     SAG×NUN
186 𒊤     SAG×UM
187 𒊗     SAG×DU
188 𒊚     SAG×GAG
189     SAG×NI
190 𒊦     SAG×UŠ
191 𒊠     SAG׊ID
192 𒊢     SAG×U2
193 𒊣     SAG×UB
194     SAG×SIG7
195 𒊝     SAG×MI, kan3
196 𒊥     SAG×UR
197 𒊖     SAG×A
198 𒊙     SAG×ḪA
199 𒊟     SAG×SAL/MUNUS
200 𒊜     SAG×LUM
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

201 – 220Szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
201 𒈣   40px   MA2 (= hajó, csónak)
40px
40px
ma2 (ób), eluppu (= hajó, csónak)
202 𒈣𒈮      ma2-mug, dimgul
203 𒍚   40px   uz3
40px ud5, ut5 (ób), uz6 (óa)
204 𒍛     UZ3×KASKAL
205 𒋪     UZ3×GEŠ, sur9
   ĝešsur9 (= valamilyen hangszer), zannaru (= líra, lant)
206 𒈣𒅊      ma2-sig7, sur10
207 𒋛𒀀      si-a5, dir
208   niq3
209 𒋰  
 
TAB (= kettő, kezdet, égés, égni, [vörös] festék, jel, társ, társaság, kétszer, újra, kilapít, megragadni, betegség, baj), tab, tap, šurrû (= kezdet), ḫamāţu (= égni, felégetni), šamātu (= megjelölni), şarāpu (= égni, tűz, [vörös] festék), eşēpu (= kétszer), tappû (= csatlakozás egy társasághoz), sapānu (= kilapít), tamāḫu (= megragadni), murşu (= betegség, baj)
𒋲   40px tab-tab
𒋱   40px tab, tab-ni, ni-diš, diš
210 𒐻     21, tab-aš (eš10-tenû)
211 𒋰𒋾      TAB×TI, MEGID(D)A, šaḫītu (= koca)
214 𒋰𒆲       TAB×KUN, TAB×BAR.AḪ, MÉGID(D)A, šaḫītu (= koca)
𒊩𒋰𒆲         munusMEGIDA2, šaḫītu (= nőstény disznó)
212 𒃾   
40px
  GIŠ×DIN, geštin
40px geštin (óa, ób), wi5 (hett)
213 𒃿      GEŠTIN×KUR
215 𒐂
 
TAB.TAB, LIMMU2 (= négy)
216 𒐃
 
TAB.TAB.AŠ, ia7 (= öt)
217 𒐄
 
TAB.TAB.TAB, 4 (= hat)
218 𒐅
 
TAB.TAB.TAB.AŠ, imin2 (= hét)
219 𒐆
 
TAB.TAB.TAB.TAB, ussu3 (= nyolc)
220 𒐇
 
TAB.TAB.TAB.TAB.AŠ, ilimmu2 (= kilenc)
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

221 – 240Szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
221 𒋳 40px 40px   TAG (= érintés, megtartás, kötődni, támadni), ŠUM (= levágni, šumku6 = egy halféle)
40px
40px
tag, tak, taq, šum, lapātu (= érintés, megtartás), rakāsu (= kötődni), ţabāḫu (= levágni)
𒋵 40px
40px TAG×GU4
𒋷 40px
40px TAG׊U
𒋹 40px
40px TAG×UD
𒋸 40px
40px TAG×TUG2
222 𒆍 40px 40px
40px
  ka2
40px
40px
abullu (= kapu)
223 𒀊 40px 40px 40px   AB (= tenger, ablak, ablak nyitás, abku6 = egy halféle)
40px
40px
ab (óa), ap (óa, ób, hett), iṣ3, iz3, eṣ3, ez3 (ób), tâmtu (= tenger), aptu (=ablak, ablak nyitás)
224 40px
  AB×NUN
225 𒀎 40px
  AB×KAR2, AB×GAN2
226 𒀓 40px
  AB׊EŠ
227 𒀋 40px[4]
  AB×AŠ2
228 𒀍 40px
  AB×GAL, URUGAL
229 𒀐 40px
  AB×SIG7
230 𒍏 40px 40px   URUDA (= réz, rézből készült eszközök, tárgyak determinatívuma)
40px urudu (ób, óa), tabira, ummedu3 (óa)
231 40px
40px AB×U, URUDU (= réz, réztárgyak determinatívuma)
40px
40px urudu (= réz)
232 𒀕 40px
  UNU (= bankett, étkező helyiség, templom szent helye, szék, trónus, lakás, otthon, lakhely, templom, unuku6 egy halféle)
40px
40px
unug (ób), unu (óa), mākalû, mūšabu (= lakás, lakhely, otthon), usukku (= templom), šubtu (= szék, lakás)
𒀔 40px 40px AB×U×U×U, unug, eri11
40px
40px
unug (ób)
40px40px
UB.UNU, UNU2 (= ékszer, dísz, arc felső része, bankett, étkező helyiség, templom szent helye, szék, trónus, lakás, otthon, lakhely, templom, leány, fiatalasszony, étkezés, étel, asztal), šukuttu (= ékszer, dísz), usukku (= arc felső része), mākalû, mūšabu (= lakás, lakhely, otthon), usukku (= templom), šubtu (= szék, lakás), ardatu (= leány), mākālu (= étkezés, étel), naptanu (= étkezés, étkezés ideje), paššūru (= asztal)
233 40px
  AB×KI
234 𒀒 40px
  AB×LAGAB
235 𒀌 40px
  AB×GIN2 (AB×DUN3)
236 𒀏 40px
  AB×ḪA, nina
40px nina (ób)
237 𒀑 40px
  AB×IMIN
238 𒌝 40px
40px
  UM (= nádkötél)
40px
40px
um (óa, ób), u16 (ób), ummu (= nádkötél)
239 𒌡 40px
  UM×U
𒍐 40px
40px URUDU×U
240 40px
  UM×U.LAGAB
40px
40px URUDU×U.LAGAB
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

241 – 260Szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
241 𒌟 40px
  UM×ME.DA
242 𒁾 40px
40px
  DUB (= határcövek, körbejárni, körülkeríteni, visszatérni, keresni, maradni, várni), KIŠIB (= kéz, csukló, hengerpecsét, lepecsételt tábla)
40px
40px
dub (óa, ób), tub, tup (ób, hett), ṭup, dup (ób), lawû (= körbevenni), saḫāru (= körbejárni, visszatérni), rittu (= kéz), kunukku (= [henger]pecsét)
243 40px
  DUB׊E
244 𒌠 40px
  DUB׊A3
245 𒌞 40px
  DUB×LAGAB
246 𒀮  
 
40px
  TILLAx (= sūqu, út), an-an, nab (óa, hett), nap (= hett)
247 𒀯   40px   MUL (= csillag, fénylik, fénysugár, nyílvessző), SUN2 (= ragyogni), an-an-an
40px mul (óa, ób), kakkabu (= csillag), mulmullu (= nyílvessző), nabāţu (= fényesség, ragyogás, fényleni, ragyogni)
  
mul-an (= mennyei csillag, égi csillag)
𒀭𒀸𒀭    
an-aš-an, TILLA2 (= sūqu, út)
𒀭𒁹𒀭    
an-giš-an, TILLA3 (= sūqu, út)
𒀭𒀸𒀀𒀭     
an-aš-a-an, TILLA4 (= sūqu, út)
𒀭𒀹𒀭    
an-ge23-an, TILLA5 (= sūqu, út)
248 𒋫 40px 40px 40px   ta, ta (óa, hett, ób), da2 (hett, ób)
40px
40px
𒋬 40px
 
249 𒋯 40px
 
250 𒋭 40px
  TA×ḪI
251 𒋮 40px
  TA×MI
252 𒄿 40px
40px
  I (= felkiáltás: hé!), KUN4 (= lépcső, létra, küszöb)
40px
40px
i (= óakkád, óbabiloni felkiáltás: hé!), askuppu (= kocsi fellépője), simmiltu (= lépcső)
40px 
   i-a (= felkiáltás: ó!)
253 𒃶 40px 40px 40px   GAN (= medvebocs, fiatal medve), ḪE2 (= legyen, kell neki)
40px
40px
gan (óa, ób), ḫe2, ḫi2 (ób, hett), (w)alādu (= szülni)
254 𒆚 40px
kam2
255 𒌉 40px 40px
40px
  TUR (= ifjúság, fiatal, gyermek, kicsi, csökkent, csökkenteni, kivonás), DUMU (= gyermek, fiúgyerek, leánygyerek), KUN5 (= lépcső, létra, küszöb)
40px
40px
tur, askuppu (= kocsi fellépője), simmiltu (= lépcső), šerru (= fiatal, gyermek), şehērum (= fiatal, kicsi), māru (= gyerek, fiatal állat)
256 𒌉𒁹 40px 
  tur-diš
257 𒌊 40px40px
40px40px
  tur-za, ZIZNA (= méh, kora gyermekkor, teremtés, alak, megjelenés, szerkezet), binītu (= tojás, ikra), šassūru (= méh), şeḫrūtu (= ifjúság, ifjúkor)
258 𒀜 40px 40px 40px   AD (= üveggyöngy, tuskó, polc, hang, sírás, zaj)
40px
40px
ad (óa, hett, ób), at (hett, ób), aṭ (ób), rigmu (= hang, sírás, zaj)
259 𒍢 40px
40px
  ZE2 (= te), ZI2 (= vágni, eltávolítani, törölni)
40px
40px
zi2 (óa, hett, ób), ze2 (hett, ób), ṣi, ṣe, si20, se20 (ób), baqāmu, barāšu (= bátorítani), naţāpu, nasāḫu (= könnyezni)
260 𒅀 40px 
40px
  i-a, IA (= felkiáltás: ó!)
40px
40px
ia (óa, ób), i̯a (hett)
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

261 – 280Szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
261 𒅔 40px 40px   IN (= visszaélés, szektor)
40px
40px
in (óa, ób, hett), en6 (hett), pištu (= visszaélés, botrány), pilku (= szektor)
262 𒊐 40px   rab
263 𒊐𒃶 40px40px   dim8, rab-gan
264 𒊐𒃵 40px40px 40px   dim3, rab-gam (sum), dim3 (óa), dim, tim (hett)
265 dim10, rab-kam
266 𒈗 40px 40px   DIM3 (= hulla, tehetetlenség, cölöp, pillér, oszlop, kötelező érvényű, csomó, kötvény), LUGAL, ŠAR3 (= egy ruhaféle neve), újasszírban RAB.GANtenû
40px
40px
LUGAL, šarrum, maḫrašu (= rögzítő cölöp), makūtu (= személyzet, mező, cölöp), riksu (= kötelezvény, csomó, kötvény), timnu (= cölöp, pillér)
267 𒈗𒃶 40px40px   lugal-gan
268 𒈙 40px   LUGAL-LUGAL
269 40px40px   LUGAL-KAM, dim11
270 𒈢 40px 40px   (GIŠ)ḪAŠḪUR (= alma, almafa), ḫašḫur (óa), hašhûru (=alma, almafa)
271 𒂡 40px   EZEN, UG× (= emelkedett[ség])
40px ezen
𒆟 40px 40px
40px
EZEN, KEŠ2 (= KEŠDA, megkötni), sar3, šer2
40px keš2 (óa, ób), ezen (ób), rakāsu (= megkötni)
272 𒂡 40px[5] 40px   EZEN×AN, BAD3 (= fal, erődítés), UG5 (= többesszáma, vagy befejezetlen múlt idejű egyes száma az uš [= ős, származás] szónak, általában „meghalni” jelentéssel), dūru (= [város]fal, sánc)
273 𒂱 40px
  EZEN×LI
𒂰 40px
EZEN×LAL.LAL
274 𒂯 40px
  EZEN×LA
275 𒂦 40px[6] 40px   ld. 272.
40px bad3
276 40px
  EZEN×SI[7]
277 𒂬 40px
  EZEN×KAŠKAL, UBUR(A) (= mell), ASILA× (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), tulû (= mell), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
𒂭 40px
40px 4×UBURA (keresztben)
278 40px
  EZEN×GU4
279 𒂳 40px
  EZEN×U2
280 𒂨 40px
  EZEN×MIR
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

281 – 300Szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
281 𒂫 40px
  EZEN×SIG7
282 􀀉
𒀜𒊺
40px 40px   AD.ŠE (AD׊E), EZEN4, ezenךe (hett)
283 𒂴 40px
  EZEN×UD
284 𒂮 40px
  EZEN×KUG
285 𒂰 40px
  EZEN×LAL3, ASILAL3 (= elmozdulni, messze, távoli, távol maradni, messzire menni), ASILA3 (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), duppuru (= elmozdulni, visszatérni), nasû (= távoli), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
40px 
asil3-la2 (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
286 𒂲 40px
  EZEN×LU
287 𒂧 40px
  EZEN×GIN3
288 𒂢 40px
  EZEN×A, ASILAL2 (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
289 𒂣 40px
  EZEN×A.LAL, sil7
290 𒂤 40px
  EZEN×A.LAL3, ASILAL4
291 𒂩 40px
  EZEN×ḪA
40px 
EZEN-la2, EZEN-le2, ASIL× (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
40px40px
292 𒋧 40px 40px   sumu, ŠUM2 (= SUM, hagyma, fokhagyma, to give), SI3 (= részeg, részegség)
40px
40px
šum2 (ób), šum (óa), šūmū (= fokhagyma), nadānu (= to give), šakāru (= részeg, részegség)
293 𒉀
𒉁
  40px
40px
  NAĜA, NAGA (= szappan, kálilúg), nidaba2, nisaba2, DALḪAMUN4, te3
40px naga (ób), nidaba, še-naga (óa), uḫūlu (= kálilúg, lúgtartalmú növény)
𒀰 40px
40px DALḪAMUN5 (an-naga×an-naga) és DALḪAMUN7 (naga×naga, porvihar, katasztrófa), ašamšûtu (= porvihar), ḫābu (=?)
𒉃 40px
40px
294 𒉂 40px
  NAGA׊U
40px
UG2 (= dühös, haragos, siránkozás, fény, apró, nagyon kicsi), aggu (= dühös), uggu (= harag, düh), nissatu (= siránkozás), nūru (= fény), daqqiqi (= nagyon apró)
295 𒊋 40px 40px   PIRIG×KAL, nib, nib
296 𒊌 40px 40px 40px   PIRIG×UD, parig2, UG (UKU4 = dühös, haragos, fény, oroszlán, egy mitikus oroszlán, nagy macska, egy növényféle)
40px
40px
ug, uk, uq, aggu (= dühös), uggu (= harag, düh), nūru (= fény), mindinu (= vadmacska, tigris vagy gepárd), nešu, ūmu (= oroszlán)
297 𒊍 40px 40px 40px   PIRIG×ZA, AZ (= medve, medveszobor), (GEŠ)AZ (= mirtusz), UG× (oroszlán, egy mitikus oroszlán, nagy macska)
40px
40px
az (óa, ób, hett), aṣ, as (ób), mindinu (= vadmacska, tigris vagy gepárd), nešu, ūmu (= oroszlán), asu (= medve, mirtusz)
298 𒂃 40px 40px   gab, GABA (= mell, mellkas, határ, megjelölt juh), DUḪ (= korpa. bomlik, lazul, enged, kiold, kinyit), DU8 (= felhalmozás, megsüt, kiéget, sártéglát készít, dugaszol)
40px
40px
gab (óa, ób), duḫ (= óa), irtu (= mell, mellkas), tuḫḫu (= korpa), paţāru (= bomlik, lazul, enged, kiold), kamāru (= felhalmozás, gyűjtés), epû (= megsüt), labānu (= betakar, megüt), peḫû (= becsuk, lepecsétel)
299 𒃮𒇺 40px40px   gab-liš
300 𒂔 40px 40px   EDIN, EDIMx (= síkság, sztyeppe, nyílt vidék) (ld. még 309.), eden
40px am (óa), edin (ób), rīmu (= vadtulok), edin (= sivatag, sztyeppe)
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

JegyzetekSzerkesztés

  1. MZL = Borger: Mezopotamisches Zeichenlexikon
  2. A kihúzott unicode-helyek többségénél az összetétel tagjaiból kirakható a jel. Előfordul azonban, hogy az unicode-karakterek között egyáltalán nincs olyan jel, ami Borgernél szerepel.
  3. A szójelek nagybetűvel, a szótagjelek kisbetűvel
  4. a b rekonstrukció
  5. A 275. korai változata
  6. A 272. újabb változata.
  7. bizonytalan rekonstrukció

ForrásokSzerkesztés