Az ékírás írásjeleinek változatai (Borger 151–300)

Wikimédia-listaszócikk


151 – 160 szerkesztés

MZL[1] piktogram
unicode[2]
sumer
óakkád
óasszír hettita
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer[3]
óbabiloni akkád
151  
𒋩
 
 
  NINDA (= kenyér, étel), SUR (= tál, egy kenyér, alkotni, fél [v.minek a fele], préselés, facsarás, csöpögtetés, tejel, csillogás, eső, mosoly, pörget, csavar, csúszik), šur
    šur, akalu (= kenyér, cipó, étel), bašāmu (= alkotni), šinnû (= két darab), mišlu (= v.minek a fele), natāku (= csöpögtet), zanānu (= eső), şahātu (= préselés, facsarás), şarāru (= csomagolok, csöpögtetek), ţawû (= pörgés), šalālu (= elvégezni, zsákmány)
152 𒈽     MUŠ3gunû, MUŠ2 (= arc, megjelenés)
  muš2, zīmu (= arc, megjelenés)
153 𒈹       MUŠ3 (= megfagyni, arc, megjelenés, lapos térség [szent hely]), INANNA
 
 
muš3 (ób), inanna (óa), NINDA×AŠ (úa), zīmu (= arc, megjelenés), mātu (= föld, vidék)
154 𒈺  
 
    MUŠ3×A, se24, sed3, ŠE12 (= hideg, hűvös, hűt, tél)
še12 (óa), kāşû, kuşu (= hidegség), kuşşu (= hidegség, tél)
155 𒈻     MUŠ3×A.DI, SED (= hideg, hűvös, hűt, tél), kāşû, kuşu (= hidegség), kuşşu (= hidegség, tél)
156  
 
  MUŠ3×ZA
157 𒃰         GAD, GADA (= len, vászon, tug2gada-la2 = szövet)
 
 
gad (óa, ób, hett), gat, kat, kad (óa, hett), kitû (= len)
158      GAD.KID2, GAD.TAK4
159       GAD.KID2.SI, GAD.TAK4.SI, AKKIL (= zaj, lárma, zajongás, csatazaj, sírás, siránkozás), ikillu (= siránkozás, lárma, zajongás), rigmu (= hang, sírás, zaj), tanūqātu (= csatazaj), šīsu (= sírás)
160 𒌢    
 
  GAD.KID2×UR2, UMBIN (= asztalláb, köröm, kerék)
  umbin (= értelmező utótag vágás, metszés típusához), şupur paššūri (= asztalláb), ubānu (= kézujj, lábujj), şupru (= kéz- és lábköröm, pata, karom), magarru (= kerék)
MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

161 – 180 szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
161       GAD.KID2.GIŠ, SIG8 (= szőr vagy gyapjú nyírása, díszített, metszett), sepû ša šarti (= hajvágás), urrû (= díszített, metszett)
162 𒋒        GAD.NAGA, šinig
  šinig
163 𒃱   
  
  GAD.NIG2, GAD.SUR, KINDA (= borbély, fodrász, akk. gallābu)
164 𒂗    
 
    EN (= úr, mester, pap), ENSI (= álomfejtő), umun, URUNx (= okos, emelkedett, erős), URU16 (= emelkedett, erős)
 
 
en, in4 (óa, hett, ób), bēlu (= úr, tulajdonos), entu (= főpapnő), enu (= főpap, főpapnő, úr), ensû (= álomfejtő), naklu (= okos, bonyolult), dannu (= erős, erőteljes, hatalmas, nagy), šapsu (= Nap), şīru (= emelkedett, legfelsőbb, pompás, kiemelkedő)
𒂚     EN×ME, ENSI3 (= álomfejtő), ensû, šā'ilu (= álomfejtő)
𒂛     ENtenû×ENtenû
𒂝     EN×EN×EN×EN, ENšešig×ENšešig
𒆫     KU.ḪI×AŠ, KU.ḪAR×AŠ, KU (= otthon)
𒀻     AŠ.AŠ×TUG2.TUG2×PAP, gašmu
165 𒂘       EN×KAR2, EN×GAN2, EN×GANA2, bar8, SULLIM (= fűszer, szeméttelep), BURU14 (= betakarítás, nyár)
 
 
buru14, šambaliltu (= fűszer), baliltu (= szeméttelep vagy hulladékföld?), ebûru (= betakarítás)
𒂙    [4] EN×KAR2tenû, SULLIM (= fűszer, szeméttelep), šambaliltu (= fűszer), baliltu (= szeméttelep vagy hulladékföld?), BURU14 (= betakarítás, nyár), ebûru (= betakarítás)
166 𒁰       dar3, dara3
  dar3 (ób), dara3 (óa)
167 𒁴         DIM (= növény, posta, pillér, oszlop, kötelezvény, bonyodalom, kötvény)
 
 
dim (óa, ób, hett), tim (óa, hett), tum8 (ób), maḫrašu (= gyorsposta), makūtu (= személyzet, rúd, posta), riksu (= kötelezvény, bonyodalom, kötvény), timmu (= posta, oszlop)
   dim-dim (= erőd, erődítmény)
   dim-gal (= egy rúd), maḫrašu (= gyorsposta), markasu (= kötvény, korlátozás), usḫamu (= árbóc)
168 𒁵         DIM׊E, DIM×KUR, MUN (= só, brakkosodás)
  mun, marru (= keserű), ţabtu (= só)
   mun-du (= dara), mundu (= lisztfajta)
169 𒁑     BULUG (= varrótű, cölöp, határ, pecséttel összefog), pulukku (= varrótű)
170 𒋭         TA×ḪI, LAL3 (= egy papi funkció, édes, édesít, jó, javít, szirup, méz)
  lal3, dišpu/dašpu (= méz, szirup), matqu (= édes), ţābu (= jó, édes)
171 𒆯    
 
  KU7 vagy ku7-ku7 (= édes, jó, méz), KAKKALA (= egy növény megjelölése)
  dišpu/dašpu (= méz, szirup), matqu (= édes), ţābu (= jó, édes)
172 𒊓    
 
  SA (= nádköteg, ékszer, háló, kelepce, sütni, szárítani, bél, ín, íjhúr)
 
 
sa, kiššu (= köteg, csomag, nádköteg), šukuttu (= dísz, ék, ékszer), šētu (= háló, kelepce), qalû (= sütni, égetni), dāmu (= vér, sötét), erru (= bél), matnu (= ín, íjhúr), pitnu (= doboz, húros hangszer)
173 𒀿    
 
  AŠGAB (= tímár)
 
 
ašgab, aškāpu (= tímár)
174 𒃷  
 
  GAN2, GANA2 (= mező, terület, bilincs), IKU (= terület- és súlymérték)
 
 
gan2 (óa, ób, a hettitában „mező” jelentéssel), kan2 (óa), eqlu (= mező), ikû (= mező, területmérték)
175 𒃸   GAN2tenû, KAR2 (= megütni, világítani, ragyogni, felemelkedni), napāhu (= megütni, világítani, emelkedik)
176 𒄘       GU2 (= egészében, összeg, teljes, erő, part, oldal, nyak, kobak, benyomás,), GUN2 (= terhelés, hozam, áru, adó, fizetség, hódolat, súlyegység), TIK
 
 
gu2, nagbu (= egész, teljes), napḫaru (= összeg, teljes, egész), emūqu (= erő, szilárdság), aḫu (= elágazás, oldal, part), kišādu (= nyak, part), tikku (= nyak), biltu (= terhelés, tehetség, hozam, áru, fizetség)
177 𒄛     GU2×NUN, USAN (= este, éjjel), šimītān / šimetan (= este, éjjel)
178 𒄙         GU2×GAG, DUR (= akadályoz?, teljesség)
 
 
dur (óa, ób, hett), tur2 (óa, hett), kullatu (= teljesség)
179     GU2.UN, GUN (= terhelés, tehetség, hozam, áru, fizetség)
 
 
gun, biltu (= terhelés, tehetség, hozam, áru, fizetség)
180 𒄥         GUR (= elutasítás, visszatérés, férőhely, mérőedény)
 
 
gur (óa, ób, hett), kur3 (óa, hett), saḫāru (= körüljárni), târu (= visszatérni), kurru (= szárazföldi áru kapacitása), namandu (= mérőedény)
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

181 – 200 szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
181 𒋛         SI (összetett igék alkotója, vizet merít, sört enged, feltölt, kürt, ujj, fuvar, emlékezni)
 
 
si (óa, ób), ši2, še2 (hett), mullû (= betöm), sabû (= sört enged), sâbu (= merít), qarnu (= kürt), ubānu (= ujj), ḫasāsu (= emlékezni)
182 𒋜     SU4, SI4 (SI×TAB.TAB, = vörös, barna)
  su4, pelû (= vörös), sāmu (vörös, barna)
183 𒁯      
 
DAR (= csepegtető?, szakítani, törni, darálni, osztani, darabolni, felvágni)
 
 
dar (ób), gun3 (óa), pênu (= darálni), pêşu (= szakítani, törni, osztani), salātu (= erőltetni, átszelni), šalāqu (= felszelni), šatāqu (= osztani, repedés)
184  
 
𒊕
        SAG, SAĜ (= fej, elülső oldal, személy, tőke), sur14, ZARAḪ (= siránkozás)
 
 
sag, sak, saq (ób, óa), san (ób), riš (óa), šag, šak, riš (hett), nissatu (= siránkozás), qaqqadu, rēšu (= fej)
𒊧     sag-sag
185 𒊞     SAG×NUN
186 𒊤     SAG×UM
187 𒊗     SAG×DU
188 𒊚     SAG×GAG
189     SAG×NI
190 𒊦     SAG×UŠ
191 𒊠     SAG׊ID
192 𒊢     SAG×U2
193 𒊣     SAG×UB
194     SAG×SIG7
195 𒊝     SAG×MI, kan3
196 𒊥     SAG×UR
197 𒊖     SAG×A
198 𒊙     SAG×ḪA
199 𒊟     SAG×SAL/MUNUS
200 𒊜     SAG×LUM
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

201 – 220 szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
201 𒈣   Fájl:Óasszír ma2.jpg   MA2 (= hajó, csónak)
Fájl:Óbabiloni ma2 1.jpg
Fájl:Óbabiloni ma2 2.jpg
ma2 (ób), eluppu (= hajó, csónak)
202 𒈣𒈮      ma2-mug, dimgul
203 𒍚   Fájl:Óasszír uz6.jpg   uz3
Fájl:Óbabiloni ud5.jpg ud5, ut5 (ób), uz6 (óa)
204 𒍛     UZ3×KASKAL
205 𒋪     UZ3×GEŠ, sur9
   ĝešsur9 (= valamilyen hangszer), zannaru (= líra, lant)
206 𒈣𒅊      ma2-sig7, sur10
207 𒋛𒀀      si-a5, dir
208   niq3
209 𒋰  
 
TAB (= kettő, kezdet, égés, égni, [vörös] festék, jel, társ, társaság, kétszer, újra, kilapít, megragadni, betegség, baj), tab, tap, šurrû (= kezdet), ḫamāţu (= égni, felégetni), šamātu (= megjelölni), şarāpu (= égni, tűz, [vörös] festék), eşēpu (= kétszer), tappû (= csatlakozás egy társasághoz), sapānu (= kilapít), tamāḫu (= megragadni), murşu (= betegség, baj)
𒋲   Fájl:Újasszír tab-tab.jpg tab-tab
𒋱   Fájl:Újasszír tab-ni.jpg tab, tab-ni, ni-diš, diš
210 𒐻     21, tab-aš (eš10-tenû)
211 𒋰𒋾      TAB×TI, MEGID(D)A, šaḫītu (= koca)
214 𒋰𒆲       TAB×KUN, TAB×BAR.AḪ, MÉGID(D)A, šaḫītu (= koca)
𒊩𒋰𒆲         munusMEGIDA2, šaḫītu (= nőstény disznó)
212 𒃾   
Fájl:Óasszír gestin.jpg
  GIŠ×DIN, geštin
Fájl:Óbabiloni gestin.jpg geštin (óa, ób), wi5 (hett)
213 𒃿      GEŠTIN×KUR
215 𒐂
 
TAB.TAB, LIMMU2 (= négy)
216 𒐃
 
TAB.TAB.AŠ, ia7 (= öt)
217 𒐄
 
TAB.TAB.TAB, 4 (= hat)
218 𒐅
 
TAB.TAB.TAB.AŠ, imin2 (= hét)
219 𒐆
 
TAB.TAB.TAB.TAB, ussu3 (= nyolc)
220 𒐇
 
TAB.TAB.TAB.TAB.AŠ, ilimmu2 (= kilenc)
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

221 – 240 szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
221 𒋳 Fájl:Sumer ilimmu.jpg Fájl:Óasszír sum.jpg   TAG (= érintés, megtartás, kötődni, támadni), ŠUM (= levágni, šumku6 = egy halféle)
Fájl:Óbabiloni tag 1.jpg
Fájl:Óbabiloni tag 2.jpg
tag, tak, taq, šum, lapātu (= érintés, megtartás), rakāsu (= kötődni), ţabāḫu (= levágni)
𒋵 Fájl:Sumer tag×gu4.jpg
Fájl:Újasszír tag×gu4.jpg TAG×GU4
𒋷 Fájl:Sumer tag×su.jpg
Fájl:Újasszír tag×su.jpg TAG׊U
𒋹 Fájl:Sumer tag×ud.jpg
Fájl:Újasszír tag×ud.jpg TAG×UD
𒋸 Fájl:Sumer tag×tug2.jpg
Fájl:Újasszír tag×tug2.jpg TAG×TUG2
222 𒆍 Fájl:Sumer ka2.jpg Fájl:Óasszír ka2 1.jpg
Fájl:Óasszír ka2 2.jpg
  ka2
Fájl:Óbabiloni ka2 1.jpg
Fájl:Óbabiloni ka2 2.jpg
abullu (= kapu)
223 𒀊 Fájl:Sumer ab.jpg Fájl:Óasszír ab.jpg Fájl:Hettita ab.jpg   AB (= tenger, ablak, ablak nyitás, abku6 = egy halféle)
Fájl:Óbabiloni ab 1.jpg
Fájl:Óbabiloni ab 2.jpg
ab (óa), ap (óa, ób, hett), iṣ3, iz3, eṣ3, ez3 (ób), tâmtu (= tenger), aptu (=ablak, ablak nyitás)
224 Fájl:Sumer ab×nun.jpg
  AB×NUN
225 𒀎 Fájl:Sumer ab×kar2.jpg
  AB×KAR2, AB×GAN2
226 𒀓 Fájl:Sumer ab×ses.jpg
  AB׊EŠ
227 𒀋 Fájl:Sumer ab×as2.jpg[4]
  AB×AŠ2
228 𒀍 Fájl:Sumer urugal.jpg
  AB×GAL, URUGAL
229 𒀐 Fájl:Sumer ab×sig7.jpg
  AB×SIG7
230 𒍏 Fájl:Sumer uruda.jpg Fájl:Óasszír urudu.jpg   URUDA (= réz, rézből készült eszközök, tárgyak determinatívuma)
Fájl:Óbabiloni urudu.jpg urudu (ób, óa), tabira, ummedu3 (óa)
231 Fájl:Sumer urudu.jpg
Fájl:Újasszír urudu.jpg AB×U, URUDU (= réz, réztárgyak determinatívuma)
Fájl:Sumer ab×as.jpg
Fájl:Újasszír ab×as.jpg urudu (= réz)
232 𒀕 Fájl:Sumer unu.jpg
  UNU (= bankett, étkező helyiség, templom szent helye, szék, trónus, lakás, otthon, lakhely, templom, unuku6 egy halféle)
Fájl:Óbabiloni unug 1.jpg
Fájl:Óbabiloni unug 2.jpg
unug (ób), unu (óa), mākalû, mūšabu (= lakás, lakhely, otthon), usukku (= templom), šubtu (= szék, lakás)
𒀔 Fájl:Sumer unug.jpg Fájl:Óasszír unug.jpg AB×U×U×U, unug, eri11
Fájl:Óbabiloni unug 3.jpg
Fájl:Óbabiloni unug 4.jpg
unug (ób)
Fájl:Sumer ub.jpgFájl:Sumer unu.jpg
UB.UNU, UNU2 (= ékszer, dísz, arc felső része, bankett, étkező helyiség, templom szent helye, szék, trónus, lakás, otthon, lakhely, templom, leány, fiatalasszony, étkezés, étel, asztal), šukuttu (= ékszer, dísz), usukku (= arc felső része), mākalû, mūšabu (= lakás, lakhely, otthon), usukku (= templom), šubtu (= szék, lakás), ardatu (= leány), mākālu (= étkezés, étel), naptanu (= étkezés, étkezés ideje), paššūru (= asztal)
233 Fájl:Sumer ab×ki.jpg
  AB×KI
234 𒀒 Fájl:Sumer ab×lagab.jpg
  AB×LAGAB
235 𒀌 Fájl:Sumer ab×gin2.jpg
  AB×GIN2 (AB×DUN3)
236 𒀏 Fájl:Sumer nina.jpg
  AB×ḪA, nina
Fájl:Óbabiloni nina.jpg nina (ób)
237 𒀑 Fájl:Sumer ab×imin.jpg
  AB×IMIN
238 𒌝 Fájl:Sumer um.jpg
Fájl:Óasszír um.jpg
  UM (= nádkötél)
Fájl:Óbabiloni um 1.jpg
Fájl:Óbabiloni um 2.jpg
um (óa, ób), u16 (ób), ummu (= nádkötél)
239 𒌡 Fájl:Sumer um×u.jpg
  UM×U
𒍐 Fájl:Sumer urudu×u.jpg
Fájl:Újasszír urudu×u.jpg URUDU×U
240 Fájl:Sumer um×ulagab.jpg
  UM×U.LAGAB
Fájl:Sumer urudu×ulagab.jpg
Fájl:Újasszír urudu×ulagab.jpg URUDU×U.LAGAB
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

241 – 260 szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
241 𒌟 Fájl:Sumer ummeda.jpg
  UM×ME.DA
242 𒁾 Fájl:Sumer dub.jpg
Fájl:Óasszír dub.jpg
  DUB (= határcövek, körbejárni, körülkeríteni, visszatérni, keresni, maradni, várni), KIŠIB (= kéz, csukló, hengerpecsét, lepecsételt tábla)
Fájl:Óbabiloni dub 1.jpg
Fájl:Óbabiloni dub 2.jpg
dub (óa, ób), tub, tup (ób, hett), ṭup, dup (ób), lawû (= körbevenni), saḫāru (= körbejárni, visszatérni), rittu (= kéz), kunukku (= [henger]pecsét)
243 Fájl:Sumer dubse.jpg
  DUB׊E
244 𒌠 Fájl:Sumer dubsa3.jpg
  DUB׊A3
245 𒌞 Fájl:Sumer dublagab.jpg
  DUB×LAGAB
246 𒀮  
 
Fájl:Óasszír nab.jpg
  TILLAx (= sūqu, út), an-an, nab (óa, hett), nap (= hett)
247 𒀯   Fájl:Óasszír mul.jpg   MUL (= csillag, fénylik, fénysugár, nyílvessző), SUN2 (= ragyogni), an-an-an
Fájl:Óbabiloni mul.jpg mul (óa, ób), kakkabu (= csillag), mulmullu (= nyílvessző), nabāţu (= fényesség, ragyogás, fényleni, ragyogni)
  
mul-an (= mennyei csillag, égi csillag)
𒀭𒀸𒀭    
an-aš-an, TILLA2 (= sūqu, út)
𒀭𒁹𒀭    
an-giš-an, TILLA3 (= sūqu, út)
𒀭𒀸𒀀𒀭     
an-aš-a-an, TILLA4 (= sūqu, út)
𒀭𒀹𒀭    
an-ge23-an, TILLA5 (= sūqu, út)
248 𒋫 Fájl:Sumer ta 1.jpg Fájl:Óasszír ta.jpg Fájl:Hettita ta.jpg   ta, ta (óa, hett, ób), da2 (hett, ób)
Fájl:Óbabiloni ta 1.jpg
Fájl:Óbabiloni ta 2.jpg
𒋬 Fájl:Sumer ta 2.jpg
 
249 𒋯 Fájl:Sumer ta gunu.jpg
 
250 𒋭 Fájl:Sumer ta×hi.jpg
  TA×ḪI
251 𒋮 Fájl:Sumer ta×mi.jpg
  TA×MI
252 𒄿 Fájl:Sumer i.jpg
Fájl:Óasszír i.jpg
  I (= felkiáltás: hé!), KUN4 (= lépcső, létra, küszöb)
Fájl:Óbabiloni i 1.jpg
Fájl:Óbabiloni i 2.jpg
i (= óakkád, óbabiloni felkiáltás: hé!), askuppu (= kocsi fellépője), simmiltu (= lépcső)
Fájl:Sumer i.jpg 
   i-a (= felkiáltás: ó!)
253 𒃶 Fájl:Sumer gan.jpg Fájl:Óasszír gan.jpg Fájl:Hettita hé.jpg   GAN (= medvebocs, fiatal medve), ḪE2 (= legyen, kell neki)
Fájl:Óbabiloni gan 1.jpg
Fájl:Óbabiloni gan 2.jpg
gan (óa, ób), ḫe2, ḫi2 (ób, hett), (w)alādu (= szülni)
254 𒆚 Fájl:Sumer kam2.jpg
kam2
255 𒌉 Fájl:Sumer tur.jpg Fájl:Óasszír tur 1.jpg
Fájl:Óasszír tur 2.jpg
  TUR (= ifjúság, fiatal, gyermek, kicsi, csökkent, csökkenteni, kivonás), DUMU (= gyermek, fiúgyerek, leánygyerek), KUN5 (= lépcső, létra, küszöb)
Fájl:Óbabiloni tur 1.jpg
Fájl:Óbabiloni tur 2.jpg
tur, askuppu (= kocsi fellépője), simmiltu (= lépcső), šerru (= fiatal, gyermek), şehērum (= fiatal, kicsi), māru (= gyerek, fiatal állat)
256 𒌉𒁹 Fájl:Sumer tur.jpg 
  tur-diš
257 𒌊 Fájl:Sumer tur.jpgFájl:Sumer za.jpg
Fájl:Sumer tur.jpgFájl:Sumer za.jpg
  tur-za, ZIZNA (= méh, kora gyermekkor, teremtés, alak, megjelenés, szerkezet), binītu (= tojás, ikra), šassūru (= méh), şeḫrūtu (= ifjúság, ifjúkor)
258 𒀜 Fájl:Sumer ad.jpg Fájl:Óasszír ad.jpg Fájl:Hettita ad.jpg   AD (= üveggyöngy, tuskó, polc, hang, sírás, zaj)
Fájl:Óbabiloni ad 1.jpg
Fájl:Óbabiloni ad 2.jpg
ad (óa, hett, ób), at (hett, ób), aṭ (ób), rigmu (= hang, sírás, zaj)
259 𒍢 Fájl:Sumer ze2.jpg
Fájl:Óasszír zi2.jpg
  ZE2 (= te), ZI2 (= vágni, eltávolítani, törölni)
Fájl:Óbabiloni zi2 1.jpg
Fájl:Óbabiloni zi2 2.jpg
zi2 (óa, hett, ób), ze2 (hett, ób), ṣi, ṣe, si20, se20 (ób), baqāmu, barāšu (= bátorítani), naţāpu, nasāḫu (= könnyezni)
260 𒅀 Fájl:Sumer i.jpg 
Fájl:Óasszír ia.jpg
  i-a, IA (= felkiáltás: ó!)
Fájl:Óbabiloni ia 1.jpg
Fájl:Óbabiloni ia 2.jpg
ia (óa, ób), i̯a (hett)
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

261 – 280 szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
261 𒅔 Fájl:Sumer in.jpg Fájl:Óasszír in.jpg   IN (= visszaélés, szektor)
Fájl:Óbabiloni in 1.jpg
Fájl:Óbabiloni in 2.jpg
in (óa, ób, hett), en6 (hett), pištu (= visszaélés, botrány), pilku (= szektor)
262 𒊐 Fájl:Sumer rab.jpg   rab
263 𒊐𒃶 Fájl:Sumer rab.jpgFájl:Sumer gan.jpg   dim8, rab-gan
264 𒊐𒃵 Fájl:Sumer rab.jpgFájl:Sumer gam.jpg Fájl:Óasszír dim3.jpg   dim3, rab-gam (sum), dim3 (óa), dim, tim (hett)
265 dim10, rab-kam
266 𒈗 Fájl:Sumer lugal.jpg Fájl:Óasszír lugal.jpg   DIM3 (= hulla, tehetetlenség, cölöp, pillér, oszlop, kötelező érvényű, csomó, kötvény), LUGAL, ŠAR3 (= egy ruhaféle neve), újasszírban RAB.GANtenû
Fájl:Óbabiloni lugal 1.jpg
Fájl:Óbabiloni lugal 2.jpg
LUGAL, šarrum, maḫrašu (= rögzítő cölöp), makūtu (= személyzet, mező, cölöp), riksu (= kötelezvény, csomó, kötvény), timnu (= cölöp, pillér)
267 𒈗𒃶 Fájl:Sumer lugal.jpgFájl:Sumer gan.jpg   lugal-gan
268 𒈙 Fájl:Sumer lugal-lugal.jpg   LUGAL-LUGAL
269 Fájl:Sumer lugal.jpgFájl:Sumer gam.jpg   LUGAL-KAM, dim11
270 𒈢 Fájl:Sumer hashur.jpg Fájl:Óasszír hashur.jpg   (GIŠ)ḪAŠḪUR (= alma, almafa), ḫašḫur (óa), hašhûru (=alma, almafa)
271 𒂡 Fájl:Sumer ezen.jpg   EZEN, UG× (= emelkedett[ség])
Fájl:Óbabiloni ezen.jpg ezen
𒆟 Fájl:Sumer kes2.jpg Fájl:Óasszír kes2 1.jpg
Fájl:Óasszír kes2 2.jpg
EZEN, KEŠ2 (= KEŠDA, megkötni), sar3, šer2
Fájl:Óbabiloni kes2.jpg keš2 (óa, ób), ezen (ób), rakāsu (= megkötni)
272 𒂡 Fájl:Sumer bad3 1.jpg[5] Fájl:Óasszír bad3 1.jpg   EZEN×AN, BAD3 (= fal, erődítés), UG5 (= többesszáma, vagy befejezetlen múlt idejű egyes száma az uš [= ős, származás] szónak, általában „meghalni” jelentéssel), dūru (= [város]fal, sánc)
273 𒂱 Fájl:Sumer ezen×li.jpg
  EZEN×LI
𒂰 Fájl:Sumer ezen×lal-lal.jpg
EZEN×LAL.LAL
274 𒂯 Fájl:Sumer ezen×la.jpg
  EZEN×LA
275 𒂦 Fájl:Sumer bad3 2.jpg[6] Fájl:Óasszír bad3 2.jpg   ld. 272.
Fájl:Óbabiloni bad3.jpg bad3
276 Fájl:Sumer ezen×si.jpg
  EZEN×SI[7]
277 𒂬 Fájl:Sumer ubura.jpg
  EZEN×KAŠKAL, UBUR(A) (= mell), ASILA× (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), tulû (= mell), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
𒂭 Fájl:Sumer ubura×ubura.jpg
Fájl:Újasszír ubura×ubura.jpg 4×UBURA (keresztben)
278 Fájl:Sumer ezen×gu4.jpg
  EZEN×GU4
279 𒂳 Fájl:Sumer ezen×u2.jpg
  EZEN×U2
280 𒂨 Fájl:Sumer ezen×mir.jpg
  EZEN×MIR
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

281 – 300 szerkesztés

MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
281 𒂫 Fájl:Sumer ezen×sig7.jpg
  EZEN×SIG7
282 􀀉
𒀜𒊺
Fájl:Sumer ezen4.jpg Fájl:Hettita ezen×se.jpg   AD.ŠE (AD׊E), EZEN4, ezenךe (hett)
283 𒂴 Fájl:Sumer ezen×ud.jpg
  EZEN×UD
284 𒂮 Fájl:Sumer ezen×kug.jpg
  EZEN×KUG
285 𒂰 Fájl:Sumer asilal3.jpg
  EZEN×LAL3, ASILAL3 (= elmozdulni, messze, távoli, távol maradni, messzire menni), ASILA3 (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), duppuru (= elmozdulni, visszatérni), nasû (= távoli), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
Fájl:Sumer asilal3.jpg 
asil3-la2 (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
286 𒂲 Fájl:Sumer ezen×lu.jpg
  EZEN×LU
287 𒂧 Fájl:Sumer ezen×gin3.jpg
  EZEN×GIN3
288 𒂢 Fájl:Sumer asilal2.jpg
  EZEN×A, ASILAL2 (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
289 𒂣 Fájl:Sumer sil7.jpg
  EZEN×A.LAL, sil7
290 𒂤 Fájl:Sumer asilal4.jpg
  EZEN×A.LAL3, ASILAL4
291 𒂩 Fájl:Sumer ezen×ha.jpg
  EZEN×ḪA
Fájl:Sumer ezen.jpg 
EZEN-la2, EZEN-le2, ASIL× (= öröm, örülni, kézimunka dekoráció), ašilalû (= hímzés, ajándék), ebēru (= öröm, ünnep, ünnepség), riāšu (= örülni), rīšātu (= öröm, ünneplés)
Fájl:Sumer ezen.jpgFájl:Sumer le2.jpg
292 𒋧 Fájl:Sumer sum.jpg Fájl:Óasszír sum.jpg   sumu, ŠUM2 (= SUM, hagyma, fokhagyma, to give), SI3 (= részeg, részegség)
Fájl:Óbabiloni sum2 1.jpg
Fájl:Óbabiloni sum2 2.jpg
šum2 (ób), šum (óa), šūmū (= fokhagyma), nadānu (= to give), šakāru (= részeg, részegség)
293 𒉀
𒉁
  Fájl:Óasszír nidaba 1.jpg
Fájl:Óasszír nidaba 2.jpg
  NAĜA, NAGA (= szappan, kálilúg), nidaba2, nisaba2, DALḪAMUN4, te3
Fájl:Óbabiloni naga.jpg naga (ób), nidaba, še-naga (óa), uḫūlu (= kálilúg, lúgtartalmú növény)
𒀰 Fájl:Sumer dalhamun5.jpg
Fájl:Újasszír an-naga×an-naga.jpg DALḪAMUN5 (an-naga×an-naga) és DALḪAMUN7 (naga×naga, porvihar, katasztrófa), ašamšûtu (= porvihar), ḫābu (=?)
𒉃 Fájl:Sumer dalhamun7.jpg
Fájl:Újasszír naga×naga.jpg
294 𒉂 Fájl:Sumer naga×su.jpg
  NAGA׊U
Fájl:Sumer ug2.jpg
UG2 (= dühös, haragos, siránkozás, fény, apró, nagyon kicsi), aggu (= dühös), uggu (= harag, düh), nissatu (= siránkozás), nūru (= fény), daqqiqi (= nagyon apró)
295 𒊋 Fájl:Sumer nib.jpg Fájl:Óasszír nib.jpg   PIRIG×KAL, nib, nib
296 𒊌 Fájl:Sumer ug.jpg Fájl:Óasszír ug.jpg Fájl:Hettita ug.jpg   PIRIG×UD, parig2, UG (UKU4 = dühös, haragos, fény, oroszlán, egy mitikus oroszlán, nagy macska, egy növényféle)
Fájl:Óbabiloni ug 1.jpg
Fájl:Óbabiloni ug 2.jpg
ug, uk, uq, aggu (= dühös), uggu (= harag, düh), nūru (= fény), mindinu (= vadmacska, tigris vagy gepárd), nešu, ūmu (= oroszlán)
297 𒊍 Fájl:Sumer az.jpg Fájl:Óasszír az.jpg Fájl:Hettita az.jpg   PIRIG×ZA, AZ (= medve, medveszobor), (GEŠ)AZ (= mirtusz), UG× (oroszlán, egy mitikus oroszlán, nagy macska)
Fájl:Óbabiloni az 1.jpg
Fájl:Óbabiloni az 2.jpg
az (óa, ób, hett), aṣ, as (ób), mindinu (= vadmacska, tigris vagy gepárd), nešu, ūmu (= oroszlán), asu (= medve, mirtusz)
298 𒂃 Fájl:Sumer gab.jpg Fájl:Óasszír gab.jpg   gab, GABA (= mell, mellkas, határ, megjelölt juh), DUḪ (= korpa. bomlik, lazul, enged, kiold, kinyit), DU8 (= felhalmozás, megsüt, kiéget, sártéglát készít, dugaszol)
Fájl:Óbabiloni gab 1.jpg
Fájl:Óbabiloni gab 2.jpg
gab (óa, ób), duḫ (= óa), irtu (= mell, mellkas), tuḫḫu (= korpa), paţāru (= bomlik, lazul, enged, kiold), kamāru (= felhalmozás, gyűjtés), epû (= megsüt), labānu (= betakar, megüt), peḫû (= becsuk, lepecsétel)
299 𒃮𒇺 Fájl:Sumer gab.jpgFájl:Sumer lis.jpg   gab-liš
300 𒂔 Fájl:Sumer edin.jpg Fájl:Óasszír am.jpg   EDIN, EDIMx (= síkság, sztyeppe, nyílt vidék) (ld. még 309.), eden
Fájl:Óbabiloni edin.jpg am (óa), edin (ób), rīmu (= vadtulok), edin (= sivatag, sztyeppe)
MZL piktogram
unicode
sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

Jegyzetek szerkesztés

  1. MZL = Borger: Mezopotamisches Zeichenlexikon
  2. A kihúzott unicode-helyek többségénél az összetétel tagjaiból kirakható a jel. Előfordul azonban, hogy az unicode-karakterek között egyáltalán nincs olyan jel, ami Borgernél szerepel.
  3. A szójelek nagybetűvel, a szótagjelek kisbetűvel
  4. a b rekonstrukció
  5. A 275. korai változata
  6. A 272. újabb változata.
  7. bizonytalan rekonstrukció

Források szerkesztés