Az alkotmányos rend elleni szervezkedés

Az alkotmányos rend elleni szervezkedés az állam elleni bűncselekmények csoportjába tartozik, a bűncselekmény jogi tárgya a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének megtartásához fűződő társadalmi érdek. Alkotmányos rend alatt az Alkotmányt és az alkotmányos társadalmi viszonyokat értjük. A bűncselekmény több személy titkos, konspiratív, alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására létrehozott szervezet keretében történő tevékenységét bünteti.

Magyar szabályozásSzerkesztés

Btk. 139/A. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre, vagy vezet, amelynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig; aki ilyen szervezetben részt vesz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.

Elkövetési magatartásSzerkesztés

A bűncselekmény elkövetési magatartása a szervezet létrehozása, vezetése vagy a szervezetben való részvétel. A szervezet több személyt feltételez fel, közös cél elérése érdekében működnek együtt a tagok. A szervezet vertikálisan tagolt. A szervezet célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa. A szervezet létrehozása több lépésben valósul meg: több személy között kialakul egy közös - alkotmányellenes - cél, majd megteremtik a feltételeit annak, hogy a saját belső szabályai szerint képes a tényállásban meghatározott célja érdekében cselekedni. A vezetés a szervezet egészének szellemi vagy gyakorlati irányítását jelenti. A részvétel minden olyan a szervezet keretei között végzett tevékenység, mely nem minősül vezetésnek.

EgyébSzerkesztés

A bűncselekményt csak több személy követheti el (concursus necessarius).

Célzatos bűncselekmény, kizárólag egyenes szándékkal valósítható meg. A cél a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének erőszakos vagy ezzel fenyegető megváltoztatása.

A tényállás tartalmaz büntethetőséget megszüntető okot, amely hasonló az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása bűncselekmény (3) szakaszához.

LásdSzerkesztés