Az amerikai polgárháború magyar résztvevőinek listája

Wikimédia-listaszócikk

Az amerikai polgárháború (1861–1865) magyar résztvevőit sorolja fel az alábbi lista.

Magyarok az Unió hadseregében

szerkesztés

Sokan közülük az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tapasztalataival rendelkező katonák voltak. Nem sorozással, hanem önkéntes alapon jelentkeztek harcba az egységes Amerikai Egyesült Államokért, a rabszolgák felszabadításáért, a szabadságért, jelképesen a csillagsávos lobogóért.

Az amerikai statisztikákban 1860-ban a magyar nemzetiségűek adatai még nem szerepeltek, Pivány Jenő becslése szerint az amerikai polgárháború kezdetén számuk legfeljebb 4000 főt tehetett ki, közülük mintegy 800 fő szolgált az Unió hadseregében, akik közül mintegy 80-100 fő volt tiszt.[1] (Az Amerikában élő nemzetiségek közül nagyobb számarányt, kb. 13,8%-ot csak az amerikai németek értek el.)

Tábornokok

szerkesztés
 
Asbóth Sándor az 1866-os Vasárnapi Újságban
 
Számwald Gyula 1860-70 közt
 
Zágonyi Károly
 
Az első springfieldi csata avagy Zágonyi "halálrohama" 1861 október 25
 
Knefler Frigyes
 
Pomucz György
 
Fiala János 1865 után
 
Figyelmessy Fülöp 1868
 
Dunka Miklós százados
 1. Asbóth Sándor altábornagy;
 2. Knefler Frigyes (Knöpfler) tábornok
 3. Kozlay Jenő tábornok
 4. Mándy Károly (Mundee) tábornok
 5. Pomucz György (Pomutz) tábornok
 6. Schoepf Albin tábornok
 7. Számwald Gyula altábornagy

Főtisztek, tisztek, közkatonák

szerkesztés
 1. Adler Mihály ezredes. Győrben született. Piarista tanár volt, s 1850-ben Genfben tartózkodott (Puky Miklós naplója szerint). Hogy Genfből merre vezetett az útja, nem tudható, de Kende Géza lejegyezte, hogy az amerikai polgárháborúban ezredes volt az északiak oldalán.
 2. Albert Anzelm ezredes
 3. Amsberg György ezredes
 4. Baróthy Károly közlegény
 5. Baróthy Zoltán alezredes
 6. Barta János magyar és amerikai szabadságharcos
 7. Báthory Ignác magyar és amerikai szabadságharcos
 8. Bauer Frigyes hadnagy
 9. Baumann Ágoston főhadnagy
 10. Bettelheim John Barnardé dr. tábori orvos a 106. illinoisi önkéntes ezredben
 11. Bibó Sámuel 23 éves korában, 1861 októberében jelentkezett a 8. New York-i önkéntes gyalogezredbe. Mindössze fél évet harcolt, mert a virginiai Hunter's Chapel melletti csatában megrokkant, emiatt elbocsátották a hadsereg kötelékéből.
 12. Blandowski Konstatin lengyel származású lengyel, magyar, olasz, amerikai szabadságharcos
 13. Boday Gyula (Julius Boday) a 169.[2] vagy a 177.[3] ohiói önkéntes gyalogezredben harcolt, Cuyahoga megyében. Valószínűleg Clevelandben (Ohio) élt.
 14. Chandory Viktor (Sándory) kapitány az amerikai polgárháborúban
 15. Csermelyi József őrnagy
 16. Debreczenyi Ignác főhadnagy
 17. Décsy Ede, névváltozat Detshy Ede magyar honvéd százados, amerikai őrnagy
 18. Décsi Milton Lajos hadnagy
 19. Dobozy Imre magyar honvéd, amerikai közlegény
 20. Dobozy Péter Pál tüzéralezredes
 21. Dolezich Károly főhadnagy, a 9. ohiói gyalogezredben
 22. Dunka Miklós magyar, olasz és amerikai szabadságharcos
 23. Esti M. Vilmos főhadnagy, a 26. ohiói gyalogezredben
 24. Farkas Samu főhadnagy
 25. Fehérváry Miklós amerikai szabadságharcos, hősi halált halt
 26. Fekete Sándor honvéd, őrnagy
 27. Fiala Antal főhadnagy
 28. Fiala János alezredes, ezredes
 29. Figyelmessy Fülöp honvédőrnagy; lovassági ezredes a rendes hadseregben
 30. Fornet Kornél honvédőrnagy; amerikai ezredes
 31. Fülöp József amerikai szabadságharcos
 32. Gaál Sándor kapitány
 33. Gáll Sándor hadnagy, hősi halált halt
 34. Gállfy-Gállik András (Gallik) honvédtiszt; őrnagy az 58. ohiói gyalogezredben
 35. Gerster Antal mérnökkari kapitány Frémont, Rosecranz és Grant tábornokok alatt, utászőrnagy, majd tüzéralezredes
 36. Grechenek György kapitány
 37. Grossinger Károly kapitány
 38. Haraszthy Géza őrnagy a 18. New York-i önkéntes gyalogezredben
 39. Hauser Fülöp kapitány
 40. Hegyi Lipót (álnév: Guggenberger Lipót) főhadnagy
 41. Hochleitner Károly (Charles Hochleitner) 1861-ben lépett be a 45. New York-i önkéntes gyalogezredbe, kapitányi rangban teljesített szolgálatot, 1862. szeptember 12-én leszerelt.
 42. Hillebrandt Hugó őrnagy
 43. Hollán Hugó honvédfőhadnagy; amerikai őrnagy
 44. Janisch Antal amerikai szabadságharcos
 45. Jekelfalussy Sándor kapitány
 46. Kappner Ignác ezredes
 47. Kapus Vilmos főhadnagy a Washington Territórium gyalogságnál
 48. Karpeles Lipót amerikai polgárháborús hős, Medal of Honor kitüntetettje
 49. Kelemen Sándor az amerikai polgárháború hősi halottja
 50. Keményffy József főhadnagy; kapitány
 51. Kiss Antal amerikai őrmester
 52. Kiss József amerikai közkatona Mihalótzy ezredében
 53. Kompár Péter százados
 54. Kompolti utászőrnagy; az erődítmények tervező mérnöke
 55. Kormány György a 6. ohiói gyalogezred hadnagya (Piványtól)
 56. Korponay Gábor ezredes a 28. pennsylvaniai gyalogezredben
 57. Korponay István tizedes az 52. pennsylvaniai gyalogezredben
 58. Kovács Gusztáv főhadnagy; őrnagy
 59. Kovács István honvédőrnagy; az 54. New York-i gyalogezred századosa
 60. Kuné Gyula (Kuné Julián) őrnagy, tiszt
 61. Láng Henrik hadnagy
 62. Langenfeld Ferenc főhadnagy
 63. Langer Ignác dr. orvos
 64. Lederer Emanuel amerikai alhadnagy
 65. Ludwigh Elek (?-1895) hadnagy; lovassági önkéntes
 66. Lülley Emmánuel kém, őrnagy
 67. Lülley Károly amerikai szabadságharcos a haditengerészetnél
 68. Mándy H. J. a 4. számú New York-i lovasezred őrmestere volt. 1864 augusztusában a Front Royal (Virginia) melletti csatában vitézségéért éremmel tüntették ki. Ennyi információ van róla, sajnos a keresztneve sem ismeretes, a H. betű lehet, hogy a Hungary (Magyarország) szó rövidítése.
 69. Mándy Károly címzetes dandártábornok
 70. Márky O. János őrmester
 71. Majthényi Tivadar hadnagy, adjutáns
 72. Mayer Elemér az amerikai polgárháborúban alezredes
 73. Menyhárt G. János honvédhadnagy; kapitány, százados a 45. New York-i gyalogezredben
 74. Mészáros Imre honvédtiszt; a Frémont-huszárok őrnagya
 75. Mihalotzy Géza honvédkapitány; ezredes
 76. Mohor Mihály honvéd százados; kapitány
 77. Molitor Ágost (Müller) tüzérfőhadnagy
 78. Molnár József honvéd, olasz és amerikai szabadságharcos
 79. Muzsik József ezredes
 80. Nagy Sándor (sz. 1827) magyar és amerikai szabadságharcos
 81. Németh József honvédszázados; a Benton-huszárok ezredese
 82. Perczel Miklós volt képviselő és honvédezredes, a 10. iowai gyalogezred ezredese
 83. Pető Dániel amerikai szabadságharcos, közvitéz az Abraham Lincolnról elnevezett New York-i lovasezredben teljesített szolgálatot, mint közvitéz. 1861. augusztus 16-án lépett be az ezredbe, s 1865. június 27-én szerelt le.
 84. Pető József szintén az Abraham Lincolnról elnevezett New York-i lovasezredben teljesített szolgálatot, mint közvitéz. 1861. augusztus 16-án lépett be az ezredbe, s 1865. június 27-én szerelt le. Az ezredbe való belépési ideje és leszerelésének ideje is megegyezik Pető Dánielével. Valószínűleg testvérek voltak.
 85. Pipady Mihály amerikai szabadságharcos, Kende szerint ezredes
 86. Pokorny Antal magyar honvédhadnagy; alezredes a 8. New York-i gyalogezredben
 87. Pulitzer József amerikai katona, New York-i 1. önkéntes Lincoln-lovasezred
 88. Rabattin András magyar és amerikai szabadságharcos
 89. Radnich Imre utászkapitány, tiszt
 90. Radnich István tüzér, nemzetőr
 91. Rombauer Rafael Guidó őrnagy
 92. Rombauer E. Roderick kapitány
 93. Rombauer Gyula Róbert honvéd; ezredes
 94. Rombauer Roland lovas kapitány
 95. Rózsafy Mátyás komáromi kapituláns; kapitány a west virginiai tüzérségnél
 96. Ruttkay Albert Kossuth Lajos sógora, őrnagy az 1. floridai lovasezredben
 97. Schöney Lázár katonaorvos, majd vezető katonaorvos
 98. Schwartz Károly kapitány
 99. Semsey Kálmán őrnagy
 100. Semsey Károly honvédhadnagy; a krimi háborúban brit kapitány; őrnagy a 45. New York-i gyalogezredben
 101. Simig Bernát katonaorvos
 102. Sólyom C. Lajos hadnagy egy New York-i gyalogezredben
 103. Spelletich István Speletics százados (Piványnál kapitány) a Fort Donelson hőse elnevezést kapta
 104. Szabó Ignác magyar és amerikai szabadságharcos katona, magyar őrmester, amerikai százados
 105. Szabó József amerikai szabadságharcos katona
 106. Sveikel altiszt (keresztneve nem ismert) végigszolgálta az 1848-49-es magyar szabadságharcot, 1850-ben már kijutott Amerikába. A polgárháborúban mint az északiaknál szolgáló altiszt halt hősi halált 1862-ben Washingtonban.
 107. Szabad Imre titkár a magyar hadügyminisztériumban; az olaszországi magyar légió tagja; amerikai ezredes
 108. Szegedy Mátyás főhadnagy az amerikai polgárháborúban
 109. Szendy István alezredes
 110. Szerdahelyi Ede (tévesen: Károly) honvédtiszt; hadnagy
 111. Szerényi Fülöp (vagy Antal? Piványi) tüzérhadnagy
 112. Takács Ferenc honvédszázados, amerikai kapitány
 113. Takáts Ferenc őrmester
 114. Tauszki Rudolf főorvos
 115. Tenner Lajos kapitány
 116. Toplányi Sándor kapitány a 3. színes gyalogezredben
 117. Utassy Antal (Anton) kapitány
 118. Utassy Frigyes György ezredes
 119. Utassy Károly főhadnagy
 120. Varga Ferenc magyar és amerikai szabadságharcos
 121. Vándor József honvédszázados; a 7. wisconsini gyalogezred ezredese
 122. Vékey Antal honvédfőhadnagy, amerikai őrnagy, csatában halt meg
 123. Vértesy János honvédfőhadnagy; amerikai százados
 124. Vöneki Lajos magyar hadnagy; amerikai százados, majd őrnagy
 125. Waagner Gusztáv a magyar szabadságharc cseh származású tisztje, az amerikai polgárháború ezredese
 126. Wratislaw Ede magyar és amerikai szabadságharcos
 127. Xántus János etnológus, amerikai katona, az amerikai polgárháborúban egészségügyi hivatalt töltött be
 128. Zágonyi Károly őrnagy, ezredes
 129. Zákány István magyar, olasz, amerikai, mexikói szabadságharcos
 130. Zeyk Albert az amerikai postaügyi minisztériumban hadügyi táviratokat fordított
 131. Zimándy Antal P. hadnagy a 4. színes gyalogezredben
 132. Zsulavszky Emil főhadnagy
 133. Zsulavszky Kázmér főhadnagy
 134. Zsulavszky László ezredes, dandárparancsnok
 135. Zsulavszky Zsigmond hadnagy, a háború elején betegség miatt meghalt

Magyarok a Konföderáció hadseregében

szerkesztés

A magyar emigránsok közül, akik a déli államokban telepedtek le, azok ott dolgoztak, ott alapítottak családot, s az amerikai polgárháborúban a déliek oldalán vettek részt. A déli államok a washingtoni kormányzat vámpolitikája miatt (amely súlyos exportadókkal sújtotta a délen termesztett gyapotot) döntöttek a függetlenség mellett, majd fogtak fegyvert Jefferson Davis elnök vezetésével. Egyetlen déli magyar tiszt van e katonák közt, Estván Béla (születési nevén Peter Heinrich) osztrák származású kalandor.

 1. Adler Adolphus (1829-1862 után) polgári és katonai mérnök
 2. Botsay Sándor (1828-1913) magyar honvédhuszár, amerikai közkatona
 3. Estván Béla (1827-1872 után) katonatiszt és kalandor
 4. Finta János (1831-1905) amerikai közkatona
 5. Holmy János Rudolf (1833 körül - 1865 után) őrmester, majd alhadnagy
 6. Újffy János Henrik (1820-1867 vagy 1867 után) honvédtiszt, amerikai őrmester
 7. Varga János (1833-1915) amerikai közkatona
 8. Varga József (1839-1898) amerikai katona, őrmester
 9. Varga Pál (1843-1912) amerikai közkatona
 10. Varga Sándor (1836-1921) amerikai közkatona
 11. Vidor Károly (1834-1904) polgárháborús katona, századosi rangba emelkedett
 12. Wadgymar Artúr (1824-1899) katonaorvos
 13. Bajzik Lajos (1824-1892) zászlós
 1. Eugene Pivány: Hungarian-American Historical Connections. Budapest; Publ. by the Royal Hungarian University Press, 1927. 57. p.
 2. *Lincoln's Hungarian heroes; the participation of Hungarians in the Civil War, 1861-1865 / by Edmund Vasvary. Washington, D.C., The Hungarian Reformed Federation of America, 1939. 171 p.
 3. National Archive Catalog. [2022. november 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. február 26.)
 • Vida István Kornél: Világostól Appomattoxig : magyarok az amerikai polgárháborúban. Budapest; Akadémiai Kiadó, 2011. 373 p. Ill.
 • Lincoln's Hungarian heroes; the participation of Hungarians in the Civil War, 1861-1865 / by Edmund Vasvary. Washington, D.C., The Hungarian Reformed Federation of America, 1939. 171 p.
 • Kende Géza: Magyarok Amerikában . az amerikai magyarság története. I. köt. Cleveland, Ohio; Szabadság kiadása, 1927. Lásd A hősök névsora 366-367. p.
 • Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok : a Columbus előtti időktől az amerikai polgárháború befejezéséig : székfoglaló értekezés /Pivány Jenő. Budapest; Egyetemi Nyomda, 1926. Lásd VI. fejezet Az amerikai polgárháború 49-55. p.
 • Bona Gábor: '48-as magyar emigránsok Amerikában

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés