Az osztrák értékű forint pénzérméi

Az osztrák értékű forintrendszer a bécsi pénzszerződés megkötésével jött létre. A szerződés értelmében az addigi konvenciós forintszabvány helyét az egyleti szabvány vette át, amely 45 osztrák forint színezüsttartalmát 500 grammban szabta meg. Emellett az Osztrák Császárság – szerződést aláíró többi államhoz hasonlóan – ezüst egyleti tallérokat (Vereinsthaler) és arany egyleti koronákat (Vereinskrone) is veretett. A Lombard–Velencei Királyság számára ½ és 1 soldo névértékű rézpénzeket vertek. Az új szabvány szerinti pénzérmék verése 1857-től indult meg a bécsi (verdejegy: A), a körmöcbányai (B), a gyulafehérvári (E), a milánói (M) és a velencei (V) pénzverdékben.

Az érmék paramétereiről a következő rendeletek rendelkeztek:

  • 1857. szeptember 19-én kelt császári pátens[1]
  • 1860. október 21-én kelt császári rendelet[2]
  • 1862. február 6-án kelt pénzügyminisztériumi rendelet[3]

Osztrák értékű pénzek (Landesmünze)Szerkesztés

Az Osztrák Császárság forgalmi céljaira ezüst értékpénzeket (gesetzliche Landesmünze) és ezüst, valamint réz váltópénzeket (Scheidemünze) vertek. Értékpénzeket ¼, 1 és 2 forint, míg váltópénzeket ezüstből 5 és 10, rézből 5/10, 1 és 4 krajcár címlettel vertek. (A törvény eredetileg háromkrajcárosok veréséről rendelkezett, ilyet azonban végül nem vertek, ehelyett került forgalomba némi késéssel a négykrajcáros.)

Kép Névérték Műszaki paraméterek Leírás Dátumok
Előlap Hátlap Átmérő Tömeg Összetétel Perem Előlap Hátlap Első veret
Forgalmi érmék
    5/10 krajcár 17 mm 1,667 g Cu sima K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE4, az Osztrák Császárság kiscímere Tölgykoszorú, értékjelzés, verési évszám, verdejegy 1858.
    1 krajcár 19 mm 3,333 g
    4 krajcár 27 mm 13,333 g 1860.
    5 krajcár 16 mm 2,000 g 375‰ Ag
625‰ Cu
recés FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József SCHEIDE MÜNZE, a császári korona, olaj- és pálmaágak közt verdejegy, verési évszám és értékjelzés 1858.
    5 krajcár FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József (erősebb szakállal) 1867.
    10 krajcár 18 mm 1,333 g 500‰ Ag
500‰ Cu
FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József 1858.
    10 krajcár FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József (erősebb szakállal) 1867.
    ¼ forint 23 mm 5,345 g 520‰ Ag
480‰ Cu
VIRIBVS VNITIS FRANC·IOS·I·D·G·AVSTRIAE IMPERATOR, I. Ferenc József, verdejegy HVNG·BOH·LOMB·ET VEN· GAL·LOD·ILL·REX A·A·, az Osztrák Császárság kiscímere, kis méretű értékjelzés, verési évszám 1857.
    ¼ forint HVNG·BOH·LOMB·ET VEN· GAL·LOD·ILL·REX A·A·, az Osztrák Császárság kiscímere, nagy méretű értékjelzés, verési évszám 1859.
    ¼ forint FRANC·IOS·I·D·G·AVSTRIAE IMPERATOR, I. Ferenc József (erősebb szakállal), verdejegy 1866.
    1 forint 29 mm 12,346 g 900‰ Ag
100‰ Cu
FRANC·IOS·I·D·G·AVSTRIAE IMPERATOR, I. Ferenc József, verdejegy HVNG·BOH·LOMB·ET VEN· GAL·LOD·ILL·REX A·A·, az Osztrák Császárság kiscímere, értékjelzés, verési évszám 1857.
    1 forint FRANC·IOS·I·D·G·AVSTRIAE IMPERATOR, I. Ferenc József (erősebb szakállal), verdejegy 1866.
    2 forint 36 mm 24,691 g FRANC·IOS·I·D·G·AVSTRIAE IMPERATOR, I. Ferenc József, verdejegy 1858.
    2 forint FRANC·IOS·I·D·G·AVSTRIAE IMPERATOR, I. Ferenc József (erősebb szakállal), verdejegy 1866.
A képeken 2,5 pixel felel meg 1 milliméternek.

Egyleti pénzek (Vereinsmünze)Szerkesztés

Az egyleti szabvány ezüst- (Vereinsthaler vagy Vereinssilbermünze) és aranypénzek (Vereinskrone vagy Vereinsgoldmünze) verését határozza meg.

Kép Névérték Műszaki paraméterek Leírás Dátumok
Előlap Hátlap Átmérő Tömeg Összetétel Perem Előlap Hátlap Első veret
Forgalmi érmék
    1 tallér 33 mm 18,519 g 900‰ Ag
100‰ Cu
MIT VEREINTEN KRAEFTEN FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József, verdejegy EIN VEREINSTHALER, XXX EIN PFUND FEIN, az Osztrák Császárság kiscímere, verési évszám 1857.
    1 tallér FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József (erősebb szakállal), verdejegy 1866.
    2 tallér 41 mm 37,037 g FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József, verdejegy ZWEI VEREINSTHALER, XV EIN PFUND FEIN, az Osztrák Császárság kiscímere, verési évszám 1865.
    2 tallér FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József (erősebb szakállal), verdejegy 1866.
Emlékérme
    2 tallér 41 mm 37,037 g 900‰ Ag
100‰ Cu
FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József, verdejegy VOLLENDUNG DER OESTERREICHISCHEN SÜDBAHN, 2 VEREINS THALER, világítótorony, Bécs és Trieszt címere, mozdony és hajó, az Osztrák Császárság kiscímere, verési évszám 1857.
Kereskedelmi érmék
    ½ korona 20 mm 5,556 g 900‰ Au
100‰ Cu
MIT VEREINTEN KRAEFTEN FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József, verdejegy VEREINSMÜNZE, 100 EIN PFUND FEIN, tölgykoszorú, értékjelzés, verési évszám 1858.
    ½ korona FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József (erősebb szakállal), verdejegy 1866.
    1 korona 24 mm 11,111 g FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József, verdejegy VEREINSMÜNZE, 50 EIN PFUND FEIN, tölgykoszorú, értékjelzés, verési évszám 1858.
    1 korona FRANZ JOSEPH I·V·G·G·KAISER V·OESTERREICH, I. Ferenc József (erősebb szakállal), verdejegy 1866.
A képeken 2,5 pixel felel meg 1 milliméternek.

A Lombard-Velencei Királyság pénzeiSzerkesztés

1862-ben jelentek meg az osztrák értékű krajcárok helyi változatai, itt soldo néven. 5/10 és 1 soldo névértékkel vertek rézpénzeket.

Kép Névérték Műszaki paraméterek Leírás Dátumok
Előlap Hátlap Átmérő Tömeg Összetétel Perem Előlap Hátlap Első veret
Forgalmi érmék
    5/10 soldo 17 mm 1,667 g Cu recés az Osztrák Császárság kiscímere, verdejegy MONETA SPICCIOLA PEL R·LOMB·VENETO, értékjelzés, verési évszám 1862.
    1 soldo 19 mm 3,333 g
A képeken 2,5 pixel felel meg 1 milliméternek.

Egyéb veretekSzerkesztés

Ausztriában továbbra is vertek a fenti pénzrendszerbe nem illő, de hagyományok miatt szükségesnek tartott érméket. Ilyen volt a Mária Terézia-tallér (Maria-Theresien-Thaler vagy Levantiner Thaler) és a dukát (österreichische Ducat).

MegjegyzésekSzerkesztés

HivatkozásokSzerkesztés

  1. Österreichische Nationalbibliothek - 169. Kaiserliches Patent vom 19. September 1857, womit für den ganzen Umfang des Kaisertumes Oesterreich, Bestimmungen zur Regelung des Münzwesens aus Anlaß des im Reichs-Gesetz-Blatte, XXIII. Stück, Nr. 101, Jahr 1857, kundgemachten Münzvertrages ddo. Wien 24. Jänner 1857 erlassen werden. (1857. szeptember 19-i császári pátens a Birodalmi Törvénytár 1857. évfolyamának XXIII. számában 101. szám alatt kihirdetett, 1857. január 24-én kelt pénzszerződéshez kapcsolódó intézkedések elrendeléséről.) In: Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1857. XXXIII. Stück. (Birodalmi Törvénytár, az Osztrák Császárság számára. 1857. évfolyam. XXXIII. szám.)
  2. Österreichische Nationalbibliothek - 230. Kaiserliche Verordnung vom 21. Oktober 1860, wirksam für alle Kronländer, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches, wegen Ausprägung von Kupferscheidemünzen zu vier Kreuzern österreichischer Währung. (1860. október 21-i császári rendelet, hatályos a korona minden országában, kivéve a Lombard-Velencei Királyságot, négy osztrák értékú krajcár réz váltópénz veréséről.) In: Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1860. LVI. Stück. (Birodalmi Törvénytár, az Osztrák Császárság számára. 1860. évfolyam. LVI. szám)
  3. Österreichische Nationalbibliothek - 11. Erlaß des Finanzministeriums vom 6. Februar 1862, wirksam für das lombardisch-venetianische Königreich, wegen Ausprägung besonderer Kupferscheidemünzen zu 1 und zu 5/10 Neukreuzern für dieses Kronland und wegen Außercourssetzung der bisherigen gleichwerthigen Kupferscheidemünzen daselbst. (1862. február 6-i pénzügyminisztériumi rendelet, hatályos a Lombard-Velencei Királyságban, külön rézváltópénzek veréséről 1 és 5/10 újkrajcár értékkel ezen koronaország számára és az eddigi azonos értékű rézváltópénzek ezáltali kivonásáról) In:Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1862. VI. Stück. (Birodalmi Törvénytár, az Osztrák Császárság számára. 1862. évfolyam. VI. szám)

Külső hivatkozásokSzerkesztés

IrodalomSzerkesztés

MagyarulSzerkesztés

NémetülSzerkesztés

  • Austria Netto Katalog Österreich - Münzkatalog 2008 (Münzen ab 1780 mit Banknoten ab 1759) [ANK Ausztria Érmekatalógus 2008 (érmék 1780-tól, bankjegyek 1759-től)]. Netto-Marktpreiskatalog „Austria", Wien (2008). ISBN 3-901678-97-2