Bácskai Miklós

(15. sz.–1504) nyitrai püspök

Bácskai Miklós (? – 1504) egri prépost, majd megyés püspök. Gyakorta keverik unokaöccsével, aki Bacskai Miklós néven őt váltotta az eger-vári Szent Péter-társaskáptalan préposti pozícióban.[1]

Bácskai Miklós
Született 15. század
nem ismert
Elhunyt 1504
Munkássága

Hivatal Szerém püspöke
Hivatali idő 1499–1501

Hivatal Nyitra püspöke
Hivatali idő 1501–1503

Hivatal Erdély püspöke
Hivatali idő 1503–1504

ÉleteSzerkesztés

Köznemesi családból származott. Mátyás király 1488-ban megbízta őt, mint egri főesperest, hogy a pápának élő szóban referáljon. 1489. év elején Mátyás udvarában, Bécsben tartózkodott.[2]

1488-1495 között egri kanonok, 1498-1499 között prépost. 1493-ban mislyei prépost. A veszprémi Mindenszentek káptalan prépostja.

1499-1501 között szerémi megyés püspök. 1501-1503 között nyitrai püspök, majd erdélyi püspök. Fügedi Erik szerint 1502-ben lett erdélyi püspök.

II. Ulászló nevében ő kötötte meg Candale-i Anna grófnővel a házassági szerződést, és elkísérte új hazájába a királynét. Jelen volt a menyasszony kiséretében 1502 augusztusában Székesfehérvárott is.[3]

JegyzetekSzerkesztés

  1. C. Tóth Norbert: A püspök és a prépost: A két Bácskái Miklós. Turul, LXXXVIII. évf. 4. sz. (2015) 144–146. o.
  2. T. L. 1911: Adalékok a XVI. századbeli nyitrai püspökök életéhez. Religio LXX, 204.
  3. Szamota István 1891: Régi utazások Magyarországon és a Balkánfélszigeten 1054—1717. Budapest, 135; T. L. 1911; Birkás Géza 1948: Francia utazók Magyarországon. Szeged, 27.

ForrásokSzerkesztés


Előde:
Sánkfalvai Antal
Nyitrai katolikus püspök
1501–1503
Utóda:
Isvalies Péter
Előde:
Kálmáncsehi Domonkos
Erdélyi katolikus püspök
1503–1504
 
Utóda:
Thurzó Zsigmond