Bíbor
 
Színkomponensek
Hexa-hármas #FF00FF
RGB (r, g, b) (128, 0, 128)
CMYK (c, m, y, k) (0, 100, 0, 0)
HSV (h, s, v) (300°, 100%, 50%)

A bíbor színek a kék és a vörös közé esnek. Hivatalos meghatározás szerint „olyan színinger, amelynek színinger-koordinátákkal meghatározott színpontja a színinger-diagramban a következő csúcsokkal meghatározott háromszögben fekszik:

 • csúcs a választott akromatikus színinger színpontja
 • csúcs a látható tartomány rövidhullámú szélén (kb. 380 nm-nél) lévő spektrum színingerek színpontja
 • csúcs a látható tartomány hosszúhullámú szélén (kb. 780 nm-nél) lévő spektrum”
bizánci palást a XI. századból, bíborcsiga házából nyert Tíruszi bíbor festéssel , griff mintás díszítéssel
A bíbor színek vonala a spektrális színpálya két végpontját összekötő egyenes vonal. Ezt az ábrán a 380 és a 700 nm felirat jelzi. A hivatalos CIE táblázatok 830 nm-ig tartanak, de szemünk nem képes színkülönbséget észlelni a 700 nm és a 830 nm között.

Az akromatikus színinger adatait a megvilágítás határozza meg. Egyéb hivatkozás hiányában a D65-ös szabványos fényforrás adatait tekintjük akromatikus színingernek.

Minthogy a bíbor színekhez nem rendelhető hullámhossz, úgy azonosítjuk ezeket, hogy negatív előjellel megadjuk a komplementer szín hullámhosszát.

Általános tulajdonságaiSzerkesztés

 
sRGB színtér.
Alul látható a számítógépen és a televíziós készüléken megjeleníthető bíbor színek határa
vörös: x=0,64, y=0,33
kék: x=0,144, y=0,056
Ennél telítettebb színek léteznek, de a közismert RGB rendszer nem képes leírni

A bíbor színt egyedi színként a zöld alapszíninger komplementerének tekintjük. Ennek angol megfelelője a purple. A nyomdászat vonatkozásában a szubtraktív színingerkeverés egyik alapszíningere. Ennek angol megfelelője a magenta.

A bíbor színek alapvetően jellemezhetőek azzal, hogy nincsen olyan sugárzó, amely bíbor színű monokromatikus sugárzást bocsátana ki (emisszió). Ugyanakkor akár elnyelés (abszorpció), visszaverődés (reflexió) vagy áthaladás (transzmisszió) már értelmezhető a bíbor színekre. Ennek következtében értelmezhetőek a bíbor színingerek, és azokat az emberi érzékszervek észlelni képesek. A bíbor az emberi színészlelet szempontjából az önálló színészleletek egyike. A Nemzetközi Világítástechnikai Szótár ezt egy esetben említi is. Az IEC változatában:

»Észlelt szín színes vagy akromatikus észleletek bármely kombinációja lehet. Ez a tulajdonság leírható akár a színészlelet nevével, mint például sárga, narancs, barna, piros, rózsaszín, zöld, kék, bíbor, vagy más egyéb jellemzőjével (sötét, világos, fakó, stb)«.[1]

A Szótár hivatalos verziója nem tartalmazza a színészleletek nevét, csupán a sugárzás spektrális eloszlására utal.[2]

Mindkét megfogalmazás utal arra, hogy a színészlelet eredménye függ a környezeti feltételektől, a színinger észlelő tulajdonságától és az aktuálisan alkalmazott színinger megfeleltető rendszertől.

A bíbor színek spektrális vonatkozásaSzerkesztés

A Nemzetközi Világítástechnikai Szótár szerint: »Olyan színinger, amely a színességi diagramnak a 380 és 780 nm közé eső részének két végpontja közé esik; megjegyezve, hogy nincs olyan bíbor színinger, amely a spektrum része volna.« [3]

Elvileg tehát additív színinger keveréssel bármely bíbor színinger kikeverhető a spektrum két végpontjához tartozó monokromatikus sugárzó fényének keverésével úgy, hogy az eredményt a súlyozott számtani középarányos segítségével határozzuk meg. Ha e két színingert egyenlő arányban alkalmazzuk, akkor épp a bíbor színek vonalának közepéhez tartozó színingert kapjuk eredményül.

A számítási példában xp és yp a piros színinger színességi koordinátái (k a kék és b a bíbor hasonlóképpen):

 

 

Az eredményül kapott szín a bíbor vonal felezőpontjában található, -508 nm hullámhosszal jellemezhető, a COLOROID[* 1] szerint A40,8, Munsell szerint 3,3RP, kb megfelel a primula színének, vagy az indiai bíbornak. Ez a szín tehát az 508 nm hullámhosszúságú platinazöld komplementere.

A bíbor színek vonalának végpontjaiSzerkesztés

Az sRGB rendszer végpontjai: 465 nm kék és 610 nm piros.

A következő példák a CIE 1931 rendszerre vonatkoznak.

A kék színek tartományába eső végpont:

380 nm, xk=0,16638, yk=0,0183

A piros színek tartományának végpontja:

830 nm, xp=0,71417, yp=0,28583

A D65 szabványos fényforrás (a színháromszög közepe):

x0=0,32902, y0=0,31271

A színháromszög kék végpontjának iránya 241°.  

Ennek komplementere 241°-180°=61°. Ez az irány a színháromszögben az 571 nm-es zöldessárga szín iránya.

A színháromszög piros végpontjának iránya -4°.  

Ennek komplementere -4°+180°=176°. Ez az irány a színháromszögben a 489 nm-es kékeszöld szín iránya.

Telítettségi tisztaságSzerkesztés

 
Az ametiszt színe a színháromszögben (C betű jelzi)
Fekete háromszög: az sRGB tartomány
Szaggatott vonal: a bíbor színek határa a COLOROID rendszerben
A 41 az ametisztet jellemző maximálisan telített szín
A 65 az ametiszt komplementer színe (COLOROID)

A hétköznapi életben csak színtelítettségnek nevezzük. Hivatalosan Excitation purity,[5] telítettségi tisztaság, illetve telítettségi tényező. A Világítástechnikai szótár[6] önálló szócikkel említi a bíbor színek tisztaságát. Ennek értelmében

Bíbor színingerek esetében a monokromatikus színingert helyettesíteni kell egy olyan színingerrel, amelynek színességét egy, a bíborvonalon fekvő pont határoz meg. (MSZ 9620-3; 845-03-46)

A jobboldalt fent látható ábra példaképpen az ametiszt színét jeleníti meg (C pont). Ennek telítettségi tisztasága kb. 0,43. Ennek magyarázata, hogy színét nem egy tiszta spektrális szín okozza, hanem a szilícium-dioxid kristályban található vasoxidok elnyelési maximumai 500...545 nm környékén (az ábrán ezek a komplementer szín, A65 környékén láthatóak)  ,

ahol az aktuális szín x, vagy y színességi koordinátáiból is számíthatunk, jelenleg

y az aktuális szín (ametiszt)
yn a megvilágítás y értéke (jelenleg a D65)[* 2]
yd a domináns színinger y értéke (a D65-öt a C ponton keresztül húzott egyenes metszéspontja a bíbor színek vonalával, az A41 felirat jelzi)

Bíbor színek a COLOROID rendszerbenSzerkesztés

A COLOROID színszámot A betű jelzi. H a hozzá legközelebb eső Munsell Hue jele (R red: vörös; RP Red-Purple: vörös-bíbor; P Purple: bíbor, PB Puprlpe-Blue: bíbor-kék).[* 3]. A Munsell adatok a Wallkill Color szolgáltatótól[9]

A H hullámhossz x y Y L* a* b* hex R G B C M Y K H S V
32 7R -491 0,70061 0,2993 32,1 63,42 119,98 128,022 FF0000 255 0 0 0 100 100 0 332 100 100
33 3,4R -493 0,63925 0,26753 30,41 62,005 120,95 42,5 FF0055 255 0 84 0 100 74,5 0 320 100 100
34 9RP -495 0,55962 0,22631 27,88 59,78 122,62 5,98 FF008C 255 0 140 0 100 56,3 0 314 100 100
35 6,3RP -499 0,5034 0,19721 25,83 57,88 124,2 -14,92 FF00A9 255 0 169 0 100 45 0 311 100 100
40 4,3RP -504 0,46041 0,17495 24,08 56,17 125,75 -30,06 FF00BE 255 0 190 0 100 36,3 0 309 100 100
41 3RP -512 0,42386 0,15603 22,45 54,5 127,37 -42,81 FF00CF 255 0 207,4 0 100 28,2 0 306 100 100
42 1,7RP -524 0,38991 0,13846 20,79 52,72 129,23 -54,79 FF00DF 255 0 223 0 100 20 0 304 100 100
43 10P -539 0,35586 0,12083 18,97 50,66 131,56 -67,16 FF00EF 255 0 238,8 0 100 10,5 0 302 100 100
44 2P -549 0,32195 0,10328 16,99 77,84 40,53 -41,18 FD00FE 253 0 254 0,5 100 0 0,34 300 100 100
45 0,3P -556 0,28657 0,08496 14,72 45,24 138,67 -94,39 E200FF 226 0 255 13,6 100 0 0 297 100 100
46 10PB -564 0,22202 0,05155 9,8764 37,62 151,34 -124,6 A600FF 166 0 255 37,2 100 0 0 291 100 100
50 9PB -569 [* 4] 0,15664 0,01771 3,8 22,99 185,48 -167,98 5200FF 82,4 0 255 68,9 100 0 0 282 100 100

A COLOROID színharmóniákra épülő rendszer, ezért a színezet-csoportok megnevezése ehhez illeszkedik. Így A30-A35 között vörös színeknek, A40-A46 között ibolya színeknek nevezik.

Csak összehasonlítás céljából: néhány viszonylag telített színezet neve a COLOROID rendszerben, hasonlóak a fenti táblázat adataihoz.

színszám név
A 32 bordói vörös
A33 kárminvörös
A34 skarlátvörös
A35 ciklámenvörös
A40 indiai bíbor
A41 ametiszt
A42 püspöklila
A43 bogáncslila
A44 ibolya
A45 íriszviola
A46 kékesviola
A50 királykék

Bíbor színek a RAL színminta atlaszbanSzerkesztés

A RAL Classic rendszerezésében 4001-től 4012-ig találhatóak a bíbor színek. A sorszámok nem adnak információt a világossági és a telítettségi adatokról, de nagyjából a vöröstől a kék felé rendezték őket sorba.[* 5] Az eltérő színinger mérő rendszerek közötti összehasonlítás csak tájékoztató jellegű. A fentiekhez hozzáadott adatok az EasyRGB forrásból származnak[10]

RAL H hullámhossz x y Y L* a* b* hex R G B C M Y K H S V
4001 7,5P -569 0,3023 0,2565 12,44 49,1 17,35 -12,85 886B8B 117 90 119 2 24 0 53 295 23 54
4002 0,3R -493 0,4093 0,2967 12,44 41,91 30,05 5,67 934E5B 145 79 91 0 45 37 43 349 47 58
4003 4,5RP -503 0,3765 0,266 24,73 56,81 40,89 -5,53 C66B93 196 106 145 0 45 26 23 334 46 78
4004 7,8RP -498 0,3871 0,2813 7,18 32,22 24,83 0,06 703C4C 111 62 77 0 44 30 56 341 46 44
4005 1,5P 467 0,2737 0,2389 19,2 50,92 15,38 -23,06 8072A1 127 113 159 20 28 0 37 258 29 63
4006 2RP -535 0,3525 0,2322 12,75 42,38 39,48 -14,94 96497D 149 74 124 0 50 16 41 319 52 59
4007 2,1RP -553 0,3291 0,2769 6,26 30,05 13,16 -5,1 58404F 88 65 79 0 26 10 65 322 27 34
4008 8,4P -561 0,3147 0,2341 14,41 44,82 29,08 -18,58 8B5989 138 98 136 0 28 2 45 302 36 55
4009 2,6RP -570 0,3225 0,2997 28,78 60,59 10,38 -2,88 A28C97 160 138 149 0 13 7 37 330 14 64
4010 5,5RP -500 0,4046 0,257 18,75 50,39 48,95 -4,24 C05281 190 82 127 0 56 33 25 334 57 75
4011 4P 450 0,286 0,2391 16,73 47,92 18,89 -20,83 816895 127 103 147 14 30 0 42 273 30 58
4012 1,1P 475 0,2885 0,2715 15,51 46,33 7,27 -11,94 716B82 111 106 128 13 17 0 49 255 18 51

Látható, hogy a 4005, 4011 és 4012 csak nevében bíbor, spektrális fény hullámhosszával tudjuk azonosítani.

A RAL Design már modernebb változatú. Ennek logikája szerint meghatározzák a CIELAB színezeti szöget a színkörben. Ezért a bíbor színek azonosítószáma 300-tól 360-ig terjed (a színkör vége). Példa: RAL 340 90 05. A számok jelentése sorrendben: Farbton (színezet), Helligkeit (világosság) és Sättigung (telítettség). Ez tehát igen világos, kis telítettségű bíbor szín, nagyjából rózsaszín.

A rodopszín színeSzerkesztés

A rodopszin (pálcika opszin) a pálcikákon található fényérzékeny fehérje, amelynek a sötéthez alkalmazkodott (szkotopikus) látásnál van szerepe. Érzékenységi maximuma 500 nm körül található. Színe bíbor, mert a spektrum közepét, a zöld fényt nyeli el, és a kék és vörös fényt visszaveri.

Lásd mégSzerkesztés

Bíbor szín

Bíbor (heraldika)

Tüskés bíborcsiga

Bíbortetű

MegjegyzésekSzerkesztés

 1. A COLOROID rendszer ténylegesen realizálható színek additív keverésén alapszik, ezért ezt a színt ekkora színtelítettséggel nem tudja leírni, az adatok a CIE 1931 szerint értelmezhetők. A COLOROID táblázat ezt a színt nem a bíbor, hanem a vörös tartományba tartozónak minősíti[4]
 2. Az emberi látás a kromatikus adaptáció miatt mindig az aktuális megvilágításhoz illeszkedik
 3. Az elsődleges adatok a COLOROID színatlaszból származnak.[7] A HSV adatok az OPENRGB honlapról[8]
 4. Az A50 szín különleges helyet foglal el a COLOROID színkörben. Ebben a rendszerben ugyanis beljebbre tették a bíbor színek vonalát (450-625 nm-ig terjed). Emiatt az A50 hullámhossza 450 nm a COLOROID szerint; -569 nm a CIE 1931 szerint, ám a két szín azonos
 5. A hullámhossz a maximálisan telített színre vonatkozik. A színminta atlaszok, a keverékszínek és az azonosítóval jellemzett színek soha nem lehetnek maximálisan telítettek

ForrásokSzerkesztés

 1. Észlelt szín (IEC). IEC. (Hozzáférés: 2015. szeptember 2.)
 2. Észlelt szín (CIE). Commission Internationale d"Éclairage. [2015. április 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 2.)
 3. Bíbor színészlelet. CIE. [2016. március 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 2.)
 4. Nemcsics, Antal. Színtan. Budapest: Tankönyvkiadó (1977) 
 5. Telítettségi tisztaság. VIE. [2015. május 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. október 5.)
 6. Világítástechnikai Szótár. CIE Magyar Nemzeti Bizottság. (Hozzáférés: 2015. október 5.)
 7. Antal, Nemcsics. Színdinamika. Színes környezet tervezése. Budapest: Akadémiai Kiadó, 509. o. (2004). ISBN 963 05 8027 6 
 8. Color calculator. LOGICOL S.r.l.. (Hozzáférés: 2015. szeptember 6.)
 9. H. Van Aken: Munsell Conversion Program. Gretag Macbeth, 2014. (Hozzáférés: 2015. szeptember 6.)
 10. Colour Calculator. LOGICOL. (Hozzáférés: 2015. szeptember 14.)