Főmenü megnyitása

Bódi Béla (Palló, 1935 –) Szent-Györgyi Albert-díjas matematikus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika tanszékének tanszékvezetője.

TanulmányaiSzerkesztés

Az elemi iskolát szülőfalujában, Pallón, végezte. Majd Sislócra került, s a hetedik osztályt követően az Ungvári 1. Számú Középiskolában folytatta tanulmányait. A középiskola után az ungvári egyetemre felvételizett, ahol a véges csoportok reprezentációjával foglalkozott S. Berman professzor vezetése alatt. Másodikos hallgatóként már dolgozni kezdett. A harmadik évfolyamon az USzSzK Tudományos Akadémiájának Közlönyében publikálták vezetőtanárával közösen készített kutatási anyagát, majd egy évvel később az Ukrán Matematikai Folyóiratban jelent meg publikációja. Négy év elteltével egyetemi tanulmányait 1958-tól a Gagarin-program keretében a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen folytatta. Az ország legrangosabb felsőoktatási intézményében végezte kutatásait Kuros professzor vezetésével, aki a Szovjetunióban az algebrai kutatások vezető egyénisége volt. Bódi Béla a M. V. Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetemen summa cum laude diplomát szerezett. Kiváló munkája eredménye képen lehetőséget kapott arra, hogy azonnal bekerülhessen az egyetem aspiránsainak csapatába. A tudományos vezetője továbbra is Kuros professzor volt. Aspiráns éveiben a keresztszorzatok általánosításának kutatásával foglalkozott. Kutatásaival számos egyedülálló eredményt ért el a témában, az első eredményei összefoglalóját például az akkori legtekintélyesebb akadémiai kiadvány – Доклады АН СССР – közölte. Kandidátusi értekezését Félcsoportok és gyűrűk keresztszorzatai címmel 1964-ben védte meg.

MunkásságaSzerkesztés

Kandidátusi disszertációja megvédése után visszatért az Ungvári Állami Egyetemre. Az itt tanárként eltöltött 28 év után hívták meg a Debreceni Egyetemre 1991-ben. Bódi Béla 1988-ban a Szentpétervári Állami Egyetemen védte meg A csoportgyűrűk egységcsoportjának struktúrája című értekezését, amivel ő lett az akkori Szovjetunió első és egyetlen magyar nemzetiségű nagydoktori fokozattal rendelkező algebrával foglalkozó doktora. A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága 1993-ban a tudományos fokozatát honosította. Oktatói-kutatói munkája során a Debreceni Egyetemen a moduláris csoportalgebra egységcsoportjának vizsgálatát tűzte ki célul. Munkájával meghonosította a csoportalgebrai kutatásokat Magyarországon, s ezzel nagyban hozzájárult a magyarországi algebrai kutatások spektrumának bővítéséhez. A Debreceni Egyetemen újjászervezte az algebrai kutatásokat és az algebra oktatását. Algebrából új tantervet és szigorlati tematikát készített. Jelentős részt vállalt az oktatásban, emellett fontosnak tartotta az algebrai gyakorlatok átszervezését, hasznosítva az M. V. Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetemen és az Ungvári Nemzeti Egyetemen szerezett sokéves oktatási és kutatási tapasztalatait. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola első és második évfolyamán tanuló hallgatók is dr. Bódi Béla tankönyvéből tanulhatnak, melyet az ukrán felsőoktatási tantervek szerinti magyar nyelvű képzés igényeinek megfelelően készített el a szerzőjük. A professzor 2007-től dolgozik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskola oktatójaként, tanszékvezetőjeként. A hallgatóknak azt tanácsolja, hogy a tanulás legyen az elsődleges céljuk. Témavezetői tevékenysége során eddig 12-en szerezték meg doktori fokozatot.

Díjai, elismeréseiSzerkesztés

Az oktatás területén elért eredményeit számos díjjal és elismeréssel jutalmazták:

  • 1989 - Kiváló Dolgozó kitüntetés a Szovjetunióban.
  • 1999 - 2003 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
  • 2001 - Szele Tibor-emlékérem
  • 2004 - Szent-Györgyi Albert-díj
  • 2005 - professor emeritus cím a Debreceni Egyetemen,
  • 2006 - professor honoris causa cím az ungvári egyetemen.

Bódi Béla több mint 35 nemzetközi konferencián vett részt, járt Brazíliában, Angliában, Spanyolországban, Portugáliában, Kanadában, s az Arab Emirátusokban. Tudományos tevékenységének eddigi terméke 85 cikk és 7 könyv. Publikációira több mint 550 hivatkozás regisztrált. "A rengeteg díj és elismerés számomra nem jelent sokat, az ezeket tükröző tudás, ami igazán számít" – véli Bódi Béla. Minden szabad percét a tudománynak szenteli, állítása szerint most sem élhet munka nélkül: minden egyes nap dolgozik.

HivatkozásokSzerkesztés

  • Balog Eszter: Szakdolgozat, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2017 (11-15.old)
  • II. Kálmáncsehi Sánta Márton Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferencia Tanulmányi Kötete, 2018, Beregszász (110-111.old)